Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verlenging voorkeursrecht gemeente Amstelveen

Datum nieuwsfeit: 28-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Amstelveen

Gemeenteberichten

Verlenging voorkeursrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen maken ingevolge artikel 4, eerste lid Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat zij op grond van het bepaalde in artikel 6 Wvg hebben besloten gelijktijdig met de tervisielegging van het ontwerp-structuurplan Bedrijventerrein Amstelveen Zuid - de raad van de gemeente voor te stellen om op grond van de artikelen 2 en 2a van de Wvg de gronden die gelegen zijn in het plangebied van dit ontwerp-structuurplan aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 t/m 24, 26 en 27 Wvg van toepassing zijn.

Inzage
Het voorstel aan de raad ligt, tezamen met de bijbehorende kadastrale kaart, de lijst van aangewezen percelen en de overige stukken vanaf heden voor een ieder kosteloos ter inzage bij de publieksbalie in het Raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1, te Amstelveen, van maandag t/m woensdag van 08.30 tot 17.00 uur, donderdag van 8.30 t/m 19.30 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur, alsmede gedurende de openingstijden in de bibliotheek, Stadsplein 102 te Amstelveen.

Zienswijze
Tegen het voorstel van Burgemeester en wethouders kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren brengen. Zij worden daarbij in de gelegenheid gesteld om gedurende een termijn van vier weken, ingaande de dag na dagtekening van deze bekendmaking, hun zienswijze over het raadsvoorstel naar keuze mondeling of schriftelijk naar voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de Raad van de gemeente Amstelveen, t.a.v. de afdeling Vastgoed, Postbus 135, 1180 AC, Amstelveen. Indien belanghebbenden hun zienswijze mondeling kenbaar wensen te maken, kunnen zij hiervoor contact opnemen met de heer F. van der Bilt (tel. 540 4138, maandag t/m donderdag).

Bezwaarschrift
Op grond van artikel 6, tweede lid Wvg krijgt het voorstel daags na dagtekening van deze publicatie in de Staatscourant het rechtsgevolg van een besluit, zodat tegen dit voorstel bezwaar en beroep open staat. Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes weken een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan de raad van de gemeente Amstelveen, t.a.v. afdeling ABZ, postbus 135, 1180 AC te Amstelveen.

Het bezwaarschrift moet voorzien zijn van een dagtekening, naam, adres en handtekening van de indiener, de omschrijving van het besluit (voorstel) waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar. Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan ingevolge de Algemene wet bestuursrecht tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de President van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, Parnassusweg 220, 1076 Amstelveen, Amsterdam.

Amstelveen, 28 november 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie