Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ontwikkelingsplanologie moet standaard worden

Datum nieuwsfeit: 28-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

VERENIGING VNO-NCW

Ontwikkelingsplanologie moet standaard worden

ONTWIKKELINGSPLANOLOGIE MOET STANDAARD WORDEN

Den Haag, 28 november 2001 VNO-NCW is verheugd over het voornemen van het kabinet om, in het kader van het uitvoeringsprogramma van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening, experimenten met ontwikkelingsplanologie te starten. Tegelijkertijd heeft het kabinet besloten het instrument van de rode contouren aan te scherpen. Dit wijst de ondernemingsorganisatie ferm van de hand.

In reactie op het kabinetsbesluit stelt VNO-NCW dat de experimenten met ontwikkelingsplanologie, na positieve evaluatie, consequenties moeten hebben voor het gehele ruimtelijke ordeningsbeleid. Ontwikkelingsplanologie dient de standaard te worden in Nederland. Dit betekent dat het instrument van rode contouren dus van tafel moet, zoals ook de SER het kabinet in een unaniem advies heeft aanbevolen.

Naar het oordeel van het kabinet zijn zowel ontwikkelingsplanologie, als toelatingsplanologie nodig: toelatingsplanologie omdat het grenzen stelt aan wat waar kan en omdat het kwetsbare gebieden een zekere bescherming geeft. Ontwikkelingsplanologie is naar de mening van het kabinet meer van toepassing in gebieden waar actieve interventies door investeringen van publieke en private partijen nodig zijn. VNO-NCW is verheugd dat het kabinet meer aandacht besteedt aan ontwikkelingsplanologie, maar is van mening dat ontwikkelingsplanologie verder gaat dan het bijdragen van lagere overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en burgers aan uitvoering van beleid. Ontwikkelingsplanologie betekent niet dat alles op alle plaatsen tegelijkertijd kan. Het betreft een ketenomkering van een door de centrale overheid gedomineerde ruimtelijke ordening, naar een decentrale beleidsvorming. Het gaat uit van intergemeentelijke samenwerking om integraal een gebied uit te werken en vergroot de betrokkenheid van burgers en maatschappelijke organisaties bij de inrichting van de eigen ruimte fors, zonder dat de democratische legitimatie van besluitvorming wordt aangetast. Sectorale sturing met de rode contour verhoudt zich dus slecht met de integrale ontwikkelingsplanologie.

Het kabinet scherpt echter het rode contourenbeleid aan. Buiten de zogenaamde 'bundelingsgebieden' is uitbreiding van wonen en werken alleen mogelijk in opvangkernen. Een strakke rode contour is het uitgangspunt voor alle overige kernen. Dit betekent dat deze dorpen en steden de eigen groei binnen de bebouwde kom moeten opvangen. Dat heeft gevolgen voor de karakteristieke kenmerken van deze dorpen en steden en voor de economische levensvatbaarheid van ons landelijk gebied. Het streven van het kabinet om in heel Nederland 50% van de nieuwe woningen binnen bestaand gebouwd gebied te verwezenlijken, is daarbij onrealistisch. Dit uiterst hoge ambitieniveau doet geen recht aan de praktische ervaringen en zal, zeker in de context van de sterk achterblijvende woningbouwopgave in Nederland, onwerkbaar blijken.

Meer informatie van VNO-NCW is te vinden op: www.vno-ncw.nl

De afdeling Media & Parlement is tijdens kantooruren te bereiken op
070-3490167(anders via Roelf van der Kooij 06 512 84 588 of Wytze Russchen (06 557 61 908).

28 nov 01 15:45

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie