Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Milieuvergunning voor baggerdepot Floraweg in Maarssen

Datum nieuwsfeit: 28-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Utrecht

Persbericht
1006815600

Milieuvergunning voor baggerdepot Floraweg in Maarssen

Gedeputeerde staten van Utrecht hebben besloten een milieuvergunning te verlenen voor een baggerdepot aan de Floraweg in Maarssen. De vergunning was aangevraagd door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden voor de opslag van baggerspecie die vrijkomt bij het onderhoud van sloten en waterwegen in Maarssen.

Het depot ligt in de oksel van de A2 en de Zuilense ring en heeft ruimte voor 10.000 m3 bagger. Op deze plek heeft het Hoogheemraadschap sinds eind 1999 een tijdelijk baggerdepot in gebruik. Dat was nodig voor de bagger uit de Eendenkooi in Maarssen. Nu het Hoogheemraadschap de watergangen in Maarssen wil gaan aanpakken heeft het bij de provincie een milieuvergunning aangevraagd voor langere tijd. Het depot is bedoeld voor de tijdelijke opslag van schone en lichtverontreinigde bagger, die de komende tien jaar vrijkomt uit de wijken Maarssenbroek en Oud Zuilen.

De provincie heeft deze zomer laten weten de vergunning op grond van de Wet Milieubeheer te willen verlenen. Het ontwerp van de vergunning stuitte op bezwaren bij de omwonenden, die overlast vreesden van aan- en afrijdende vrachtwagens en bang waren voor geluidhinder, stank, stof en andere vormen van hinder. Er kwamen bij de provincie bijna 70 bezwaren binnen tegen de ontwerpvergunning.

Milieugedeputeerde Rombouts laat weten dat de provincie geen reden ziet om de gevraagde vergunnning te weigeren. "Ik begrijp dat de buurt het depot liever ergens anders ziet, maar de angst voor overlast van het depot is niet gegrond. Het baggerdepot is een doorgangsdepot. Dat wil zeggen dat de bagger er tijdelijk blijft liggen. Nadat de bagger is ingedroogd wordt het materiaal afgevoerd en als grond hergebruikt. De bewoners hoeven niet bang te zijn voor overlast van vrachtverkeer. De bagger wordt door middel van een persleiding aangevoerd, daar merken ze vrijwel niets van. De gerijpte bagger wordt per vrachtwagen afgevoerd. Om te voorkomen dat de vrachtauto's door de wijk rijden krijgt het depot een speciale ontsluitingsweg, zodat het verkeer rechtstreeks via de Floraweg naar de Zuilense ring en de A2 kan rijden."

Van ernstige hinder door het depot is geen sprake, zo verwacht de provincie. Er kan enige geurhinder optreden bij het vullen en het leeghalen van het depot. In de tussenliggende tijd is de bagger niet in beweging en zal er weinig te ruiken zijn, zeker in de naastliggende wijk niet. Er is gedurende enkele weken per jaar geluid van een graafmachine en vrachtwagens, dat zal naar verwachting wegvallen tegen het aanwezige geluid van de nabijgelegen snelwegen. Ook de angst voor ongedierte is volgens Rombouts niet terecht. Hij voegt daar aan toe: "Er zijn de afgelopen twee jaar nooit klachten geweest over het bestaande baggerdepot. Het is in onze ogen daarom een logische plek om de bagger uit de Maarssense sloten op te slaan."

Gedeputeerde staten benadrukken dat het depot uitsluitend bestemd is voor de opslag van baggerspecie die vrijkomt in Maarssenbroek en Oud Zuilen. Als het Hoogheemraadschap bagger van elders hier kwijt wil, dan zal het daarvoor eerst een aanvraag bij de provincie moeten doen. De vergunning geldt voor tien jaar.

Voor meer informatie over dit bericht kunt u zich wenden tot Karin Obdeijn, 030 - 258 2192 of per e-mail:
karin.obdeijn@provincie-utrecht.nl .

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie