Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Personeelstekort in zorginstellingen in vier grote steden

Datum nieuwsfeit: 28-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg Regio Amsterdam

Keywords: SIGRA,GEZONDHEIDSZORG,AMSTERDAM, VACATURE,VACATURES,VACATUREKRANT,VACATURES GEZONDHEIDSZORG,INSTELLING,INSTELLINGEN,PERS,REGIO,VERZORGING,ZIEKENHUIZEN,ZIEKENHUIS,SIRAAD

Algemeen Feiten en Cijfers Patiënten en Verwijzers Informatie Project- en Beleidsinformatie Overige
Persberichten
Personeelstekort in zorginstellingen in vier grote steden twee keer zo groot als landelijk gemiddelde (28 november 2001) Feestelijke opening en presentatie www.arbeidsintegratieamsterdam.nl (12 november 2001)
Conferentie www.kommaarop.nl
(31 oktober 2001)
Hij is er weer!! De Informatieklapper voor de Verpleeg- en Verzorgingshuizen
(26 september 2001)
'Wie, wat, waar in de gehandicaptenzorg' in het Turks en Arabisch (24 april 2001)
Infotheek Gezondheidszorg nu ook in Zaandam! (17 april 2001) Arbeidsmarkt voor Amsterdamse gezondheidszorg vergt aparte aanpak (11 april 2001)
PERSBERICHT 28 november 2001

PLATFORM ZORGINSTELLINGEN GROTE STEDEN

Secretariaat:
Bureau SIGRA
Maassluisstraat 574A
1062 GZ Amsterdam
tel.: 020-5128888
fax: 020-6156301
E-mail: (sigra@sigra.nl)

Personeelstekort in de zorginstellingen in de vier grote steden twee keer zo groot als het landelijk gemiddelde

In de zorginstellingen in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht zijn 38 van de 1000 arbeidsplaatsen vacant, waarvan er 22 als moeilijk vervulbaar kunnen worden bestempeld. Het landelijke gemiddeld in de zorginstellingen is 20, waarvan 9 moeilijk vervulbaar. Voor de puur verplegende en verzorgende beroepen zijn in de vier grote steden op elke 1000 arbeidsplaatsen 45 vacatures. Het vergelijkbare landelijke aantal bedraagt 22. De vacaturegraad in de zorginstellingen in de grote steden is dus twee keer zo hoog als het landelijk gemiddelde. In de instellingen in de grote steden staan wegens dit personeelsgebrek al afdelingen en bedden permanent leeg. De wachttijden op zorg zijn in de grote steden dan ook veel langer dan nodig.

Het personeelstekort blijkt uit een inventarisatie die het Platform Zorginstellingen Grote Steden heeft verricht onder zijn 68 leden. Bij de instellingen die de inventarisatie hebben ingevuld, werken bij elkaar rond de 60.000 medewerkers.

Het platform meent dat het invoeren van een grote-stedentoeslag op het loon van de medewerkers van de zorginstellingen van fl. 250 netto per medewerker per maand een aanzienlijke bijdrage zal leveren aan het inlopen van deze tekorten in de grote steden op de rest van het land. Het ministerie van VWS en het centrale College Tarieven Gezondheidszorg hebben de benodigde extra middelen echter voorlopig nog niet aan de zorginstellingen in de grote steden beschikbaar willen stellen. Het platform dringt al langer op de grote-stedentoeslag aan, omdat het noodzakelijk is om de werknemers in de grote steden te compenseren, ofwel voor de hogere woonlasten in de grote stad, ofwel voor de kosten en moeite van het forenzen. Het platform verwacht anders in de concurrentieslag om het personeel op nog grotere achterstand te komen te staan. Zowel zorginstellingen buiten de grote steden als het bedrijfsleven in de grote steden snoepen personeel af van de zorginstellingen in de grote steden Het platform blijft echter optimistisch over de invoeringskansen van een grote-stedentoeslag. Geleidelijk aan blijkt in het landelijke beleidsbepalende circuit steeds meer steun voor het idee te ontstaan.

Verder blijkt uit de inventarisatie dat per jaar in de zorginstellingen in de grote steden relatief meer werknemers uit de instelling vertrekken dan gemiddeld in de zorginstellingen in geheel Nederland. In de grote steden is het personeelsverloop 20 % en in geheel Nederland 16 %.

Ook het ziekteverzuim in zorginstellingen in de grote steden ligt minder gunstig. Voor de grote stad bedraagt het percentage exclusief zwangerschapsverlof 9,3 %, voor Nederland als geheel 8 %. Het platform wijst er op dat het ondanks inspanningen van het instellingsmanagement niet lukt om het ziekteverzuim terug te brengen naar het landelijk gemiddelde. Een verklaring hiervoor kan zijn, dat het ziekteverzuim in grootstedelijke gebieden in het algemeen de neiging heeft hoger uit te vallen dan elders. Zo blijkt een verband te bestaan tussen de grootte van de gemeente en het ziekteverzuim onder de gemeenteambtenaren. Hoe groter de gemeente, hoe hoger het ziekteverzuim.

Noten voor de redactie:

I. Om belangen van de zorginstellingen in de grote steden te behartigen, is begin 2001 de vereniging Platform Zorginstellingen Grote Steden opgericht. Het gaat het platform met name om belangen op het terrein van arbeidsvoorwaarden, arbeidsmarktbeleid, financiering, infrastructuur en zorginhoudelijke onderwerpen in zoverre deze specifiek op de zorg in de vier grootstedelijke agglomeraties Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht van toepassing zijn. Aan het platform nemen nu 68 instellingen uit de verschillende sectoren en uit de vier agglomeraties deel (ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen, instellingen voor gehandicaptenzorg, GGZ-instellingen en de thuiszorg). II. Voor nadere informatie over de inhoud van dit persbericht kunt u zich wenden tot de heer drs. A.G.M. van Elzakker namens het Platform Zorginstellingen Grote Steden (telefoonnummer: 020 512 8888).
III. Als bijlage bij dit persbericht treft u de door het Platform Zorginstellingen Grote Steden opgestelde factsheet "Feiten arbeidsmarktsituatie Grote Steden" aan.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie