Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Haarlemmermeer week 49

Datum nieuwsfeit: 28-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Haarlemmermeer
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Haarlemmermeer


* Besluiten B&W


+ 28 november 2001

... B & W-nieuws week 49

Welzijn, Onderwijs en Cultuur
Het college stelt de raad voor de subsidies 2002 voor de sector Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Welzijn vast te stellen. De raadscommissie WOC behandelt het voorstel ter advisering aan de raad op 6 december. De raad behandelt het voorstel in de vergadering van 20 december 2001.

Het college volgt het aankoopvoorstel roerende kunst 2001 van de curator beeldende kunst, Mw. Carin van Krimpen om over te gaan tot de aankoop van 17 kunstwerken (11 foto's, 1 tekening, 2 objecten en 3 schilderijen) met het thema "Jeugd". De kunstwerken zijn van 22 december 2001 tot net met 6 januari 2002 te bezichtigen tijdens de expositie in galerie De Meerse.

Het college stelt de raad voor om de rijksbijdrage Educatie van 2.852.667, 34 en 1.116.582,34 (§ 506.682,98) van de rijksbijdrage Inburgering Nieuwkomers voor het jaar 2002 te gebruiken voor de volgende opleidingen: voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, breed maatschappelijk functioneren, Nederlands als tweede taal, sociale redzaamheid, inburgeringbeleid. De opleidingen zijn met name bedoeld voor de volgende groepen: uitkeringsgerechtigden met uitstroom op de arbeidsmarkt, de sociale activering van uitkeringsgerechtigden/ senioren , nieuwkomers en personen met een onderwijsachterstand of die daar risico op lopen. Het college sluit hiervoor een overeenkomst af met het ROC Nova en het ROC Amsterdam. De raadscommissie WOC behandelt het voorstel op 10 januari ter advisering aan de raad.

Grondbedrijf
Het college heeft ingestemd met de ruimtelijke en programmatische ontwikkelingsmogelijkheden (zoals opgenomen in de stedenbouwkundige verkenning voor de omlegging van de A9) als gemeentelijk uitgangspunt voor gesprekken met andere overheden en partijen. Het college heeft besloten dat de wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Luchthavenzaken, de heer Schoenmaker, namens het college de gesprekken aangaat met andere overheden en partijen om inzicht te krijgen in het draagvlak voor de voorgestelde ruimtelijke- en programmatische ontwikkelingen. Rijkswaterstaat heeft aangegeven dat het plan een goede oplossing biedt voor de groeiende verkeersproblematiek op de A 9 en de potentie heeft voor een verbetering van de leefbaarheid in Badhoevedorp. Voordat de minister van Verkeer en Waterstaat op het plan als geheel kan reageren moet uiterlijk 1 maart 2002 de financiŽle onderbouwing gereed zijn. De raadscommissie REGL wordt geÔnformeerd over het vervolgproces.

Ruimte, Wonen en Economie
Het college besluit - met toepassing van art. 19 WRO - medewerking te verlenen aan het bouwplan van kwekerij Negritta voor de bouw van een woning en een schuurkas aan de Spieringweg 843 te Zwaanshoek. Het bouwplan past binnen het ruimtelijk en economisch beleid van gemeente, provincie en rijk.

Bestuursdienst
Het college heeft de Uitwerkingsovereenkomst II aangepast voor de medewerkers van afdeling Toezicht van de dienst Openbare Werken, zodat het dienstjaar t.a.v. overschrijving van verlof loopt van 1 april tot 31 maart. De raadscommissie ABM ontvangt het besluit ter kennisname. Het besluit wordt besproken in de commissie voor Georganiseerd Overleg.

Openbare Werken
Het college heeft besloten om per 1 januari 2002 over te gaan tot het invoeren van een opbreek- en opslagvergunning op basis van de artikelen 15 en 16 van de APV. De vergunning dient voor projecten waarbij meer dan tien dagen en/ of meer dan 20 m≤ gemeentegrond in gebruik wordt genomen, alsmede voor graafwerkzaamheden in de openbare buitenruimte. Met deze vergunning is het mogelijk te bepalen wanneer en waar een deel van de openbare buitenruimte mag worden opengebroken of gebruikt mag worden om materiaal te stallen, dan wel een bouwterrein in te richten voor de opslag van materiaal of de plaatsing van een directiekeet. Hiermee is de opbreek- en opslagvergunning een belangrijk instrument voor het garanderen van de bereikbaarheid van de gemeente. Verder kan eventuele schade aan de openbare buitenruimte verhaald worden op de veroorzaker. Het college stelt de raad voor om hiervoor een legesbedrag van § 377,09 vast te stellen. Voor kleinschalige projecten (maximaal 20 m≤ gemeentegrond en/ of gemeentegrond maximaal 10 dagen in gebruik) wordt op termijn een meldingsplicht ingevoerd. De raadscommissie Openbare Werken en Milieu ontvangt het voorstel ter advisering.

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie