Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Zaanstad eerste gemeente met nieuw welstandsbeleid

Datum nieuwsfeit: 29-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Zaanstad
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Zaanstad

Zaanstad eerste gemeente in Nederland met nieuw Welstandsbeleid

woensdag 28 november 2001

Met een landelijk symposium op donderdag 13 december sluit de gemeente Zaanstad in samenwerking met de vereniging Stadswerk en Welstandszorg Noord-Holland de inspraak/informatieronde over de concept nota Welstand. Daarvoor werden er een viertal informatieavonden belegd in verschillende delen van Zaanstad om bevolking en beroepsmensen deze nieuwe nota voor te leggen. Dit landelijk symposium is de afsluiting daarvan. Zaanstad introduceert als eerste gemeente in Nederland een nieuw Welstandsbeleid. Dat Zaanstad de eerste gemeente is die op experimentele wijze gestalte heeft gegeven aan een nieuw welstandsbeleid, blijkt uit het grote aantal verzoeken uit het gehele land om informatie over het Zaanse model.

Welstandsnota

Waarom wijst de gemeentelijke Welstandscommissie een bouwplan af? Waarom is deze dakkapel esthetisch verantwoord en de andere dakkapel niet?

Het welstandsbeleid van de gemeenten was tot nu toe vaak ondoorzichtig. Er waren geen vaste criteria waarop een plan beoordeeld werd. Zaanstad kent die criteria nu wel. Zij zijn opgesomd in de conceptnota Welstand. Bovendien is er een gebiedsgerichte aanpak. Voor ieder gebied gelden eigen regels. En voor vele kleine plannen is er een sneltoets. Daarmee heeft Zaanstad vorm gegeven aan een beleid dat in gang werd gezet door staatssecretaris van VROM, J.W. Remkes.

Start januari

Januari 2000 werd in Zaanstad de aftrap gegeven voor een nieuw welstandsbeleid. In aanwezigheid van de staatssecretaris van VROM, de heer J.W. Remkes, vond er een symposium plaats over dit onderwerp.

Gemeente Zaanstad en Welstandszorg Noord-Holland hebben vervolgens in gezamenlijkheid een kloeke concept Welstandsnota vervaardigd. In die nota komen zaken aan de orde over het functioneren van de Welstandscommissie. Deze commissie, bestaande uit deskundigen, adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over bouwaanvragen.

Daarnaast vormen de welstandscriteria een belangrijk onderdeel van de nota. Zaanstad hanteert algemene welstandscriteria, gebiedsgerichte welstandscriteria, welstandscriteria voor specifieke bouwwerken, welstandscriteria voor de sneltoets bij veel voorkomende bouwplannen en de welstandscriteria bij grote (her)ontwikkelingsprojecten.

Conceptnota

De nota is nog in concept vorm. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de nota niet vastgesteld. Eerst wil de gemeente horen wat de inwoners en de beroepsbeoefenaren van deze nota vinden. Daarvoor organiseerde de gemeente in samenwerking met Welstandszorg Noord-Holland een viertal informatieavonden in verschillende delen van de stad. De vraag stond voorop of de welstandscommissie van de gemeente voor de gebruikers een soort ´boeman´ is, of is de welstandcommissie met haar regelgeving juist hèt orgaan dat er voor zorgt dat wijken, mooi en fraai blijven.

Pas nadat op deze wijze velen gehoord zijn, zal het College van B. en W. de nota vaststellen en aan de gemeenteraad aanbieden.

Zaanstad, 27 november 2001
Persbericht nr. 2001-170a

Voor informatie kunt u contact op nemen met:

Gemeente Zaanstad, U.H. Brolsma, telefoonnummer (075) 681 67 10 Welstandszorg Noord-Holland, de heer N. de Vreeze of mevrouw J. van Campen, telefoonnummer (072) 520 44 59
Vereniging Stadswerk Nederland, de heer Frank Schoenmakers, telefoonnummer (070) 373 86 04

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie