Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeente Soest krijgt 700.000 gulden voor breedtesport

Datum nieuwsfeit: 29-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Soest
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Soest

Gemeente Soest krijgt 700.000 gulden voor breedtesport

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de gemeente Soest per brief laten weten dat zij bereid is de gemeente een uitkering van maximaal 700.000 gulden ( 317.646,15) te verlenen voor het project 'Breedtesportimpuls Gemeente Soest'. De uitkering is verdeeld over de komende zes jaar. De subsidie van het ministerie is aflopend van 184.000 gulden in 2002 tot 25.000 gulden in 2007. De gemeente Soest ontvangt de subsidie, omdat de ingediende Projectaanvraag breedtesportimpuls voldoet aan de doelstellingen zoals geformuleerd in de beleidsbrief breedtesport en aan het bepaalde in de stimuleringsregeling breedtesport.

De gemeente Soest presenteerde begin 2000 een
concept-sportbeleidsplan, waarna een interactief beleidsvormingsproces op gang kwam. Vertegenwoordigers uit verschillende hoeken van de lokale samenleving en met uiteenlopende ervaring en expertise vormden samen de Klankbordgroep Sportbeleid.
Deze klankbordgroep heeft vanuit het algemene Soester sportbelang het concept sportbeleidsplan geconcretiseerd. Vanuit deze ontwikkeling is vervolgens bij het ministerie van VWS een Projectaanvraag breedtesportimpuls ingediend.

De gemeente Soest wil met dit breedtesportproject vorm en inhoud geven aan het creëren van een sterke sociale infrastructuur waarvan de sportinfrastructuur een belangrijk deel uitmaakt. Om de continuïteit van een sterke sportinfrastructuur te waarborgen, is gekozen voor het creëren dan wel ondersteunen van een drietal peilers die de vertaalslag vormen van de uitgangspunten van de gemeente en het gemeentelijk beleid. Hierbij ziet de gemeente de interactie tussen gemeente en lokale sportgemeenschap als voorwaarde om de gestelde doelen te bereiken.

Pijlers
De eerste pijler wordt gevormd door een project gericht op extra aandacht voor het bewegingsonderwijs aan jonge kinderen. Een aan te stellen bewegingsconsulent ontwikkelt als professional op het gebied van bewegingsonderwijs een leerplan en ondersteunt de groepsleerkracht in het geven van bewegingsonderwijs.
Een oproep hiervoor wordt binnenkort geplaatst.

De tweede pijler neemt welzijn als uitgangspunt. Dit project is gericht op zowel jongeren als ouderen. De welzijnsorganisaties in de gemeente Soest (Stichting Balans/SWOS) worden ondersteund bij de organisatie van projecten die zijn gericht op het stimuleren van sport- en bewegingsactiviteiten.

De derde pijler richt zich op de verbetering van de organisatorische sportinfrastructuur door middel van het ontwikkelen van een sportcoördinatiepunt waar sportaanbieders (m.n. sportverenigingen) een transparante, effectieve en efficiënte ondersteuning wordt geboden. Hiervoor zal een projectmedewerker worden aangesteld die organisatorisch fungeert als schakel tussen de lokale sport en de gemeente waarbij het enerzijds gaat om een signaleringsfunctie en anderzijds om het koppelen van vraag en aanbod en het bijdragen aan de initiatie van projecten. Een oproep hiervoor wordt binnenkort geplaatst.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie