Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Beperkt kapverbod van Oegstgeester bomen

Datum nieuwsfeit: 29-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oegstgeest

Beperkt kapverbod van Oegstgeester bomen

De gemeente Oegstgeest heeft naar verhouding veel groen en een waardevol bomenbestand. Tot nu toe bestond er in de gemeente alleen een kapverbod in het Wilhelminapark. De raad besloot onlangs in Oegstgeest een Bomenverordening in te stellen. Hiermee is zij beter in staat om de zogenaamde 'houtopstand' van de gemeente te beschermen. Het gaat hierbij zowel om de bomen in het openbare gebied als om de bomen op particuliere terreinen. De gemeente heeft gekozen voor een beperkt kapverbod.

Een vergunning moet worden aangevraagd voor bomen met een stamomtrek vanaf 63 centimeter (gemeten op een hoogte van 1,30 meter boven het maaiveld). Een meldingsplicht geldt voor bomen met een stamomtrek tussen 31 en 63 centimeter. Bomen in achtertuinen van woningen zijn altijd vergunningsvrij en meldingsvrij. Alleen de eigenaar van de boom of houtopstand kan een vergunning aanvragen. In de schriftelijke aanvraag moet de reden van de aanvraag, de standplaats en de soort boom worden beschreven. Bij de aanvraag moet een recente foto en een schets worden gevoegd waarop duidelijk staat aangegeven waar de boom in de tuin staat.

Stamomtrek
Voor de categorie bomen (stamomtrek is minimaal 31 centimeter) tot een stamomtrek van 63 centimeter op 1,30 meter hoogte, moet een melding worden gedaan. De melding van het voornemen de boom te vellen, moet schriftelijk worden gemotiveerd door of namens de eigenaar. Ook moet worden bijgevoegd een situatieschets en een recente foto. Voor het gebied Wilhelminapark en Geesten, dat voorgedragen is als beschermd dorpsgezicht, dient nu voor het vellen of rooien van een boom altijd een aanlegvergunning te worden aangevraagd. Ook in dit gebied zal voortaan de Bomenverordening van toepassing zijn.

Aanvragen
Een aanvraag om een kapvergunning wordt gepubliceerd in de Oegstgeester Courant. Vergunningen worden verleend voor bomen die moeten worden geveld, gerooid of gekapt voor de uitvoering van bouwplannen waarvoor al een bouwvergunning is afgegeven. kan Een kapvergunning kan worden geweigerd nadat een bouw- of aanlegvergunning is verleend. Dit geldt als de aanvrager van een kapvergunning niet, of niet tijdig, of niet volledig de aanwezigheid heeft gemeld van een beeldbepalende of anderszins waardevolle houtopstand aan Burgemeester en Wethouders.

Leges
Leges voor een kapvergunning zijn vastgesteld op 100,-. Deze bepaling is opgenomen als aanvulling op de Legesverordening. Meldingen zijn gratis. Een kapvergunning of melding kan betrekking hebben op één of meerdere bomen.
De volledige Bomenverordening en de aanpassing van de Legesverordening liggen nog ter inzage tot en met 5 december 2001 tussen 8:30 uur en 12:30 uur bij de Centrale Balie van het gemeentehuis van Oegstgeest, Rhijngeesterstraatweg 13. (De inhoud van dit artikel verscheen eerder in de OC van week 45.)

Voor meer informatie kunt u terecht bij mevrouw L. Smit (afdeling VROM), telefoon (071) 51 91 756 (dinsdag, woensdag,donderdag).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie