Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voorwaarden GS Noord-Holland voor behoud roerende monumenten

Datum nieuwsfeit: 29-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Noord-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

Persbericht, 27 november 2001

Gedeputeerde Staten schept voorwaarden voor behoud roerende monumenten Na aanvankelijk de plannen voor een objectgericht beleid uit te werken voor roerende monumenten, is Gedeputeerde Staten (GS) voornemens een voorwaarden scheppend beleid te ontwikkelen zodat roerende monumenten behouden blijven. In het Monumentenfonds is een bedrag gereserveerd voor restauratie en onderhoud van roerende monumenten maar in de praktijk blijkt dat aanspraken op deze gelden niet gemaakt kunnen worden omdat er geen provinciale roerende goederen zijn aangewezen.

De Cultuurnota 2001-2004 vermeldt dat een roerend monumentenbeleid ontwikkeld dient te worden. Echter, aan de vormgeving van een dergelijk beleid bleken vele haken en ogen te zitten. Zo is het haast ondoenlijk om tot een lijst van provinciale roerende monumenten te komen door ondermeer definitiekwesties (welke groepen van roerende monumenten, beschrijvingen van roerende monumenten, toelatingscriteria).

De statencommissie Zorg, Welzijn en Cultuur van portefeuillehouder gedeputeerde Neef wordt daarom voorgesteld de hier onderstaande experimentele aanzetten tot uitwerking voor een roerend monumentenbeleid te onderschrijven. Naar gelang de positieve ervaringen zullen deze te zijner tijd in regelgeving omgezet worden waarbij de financiële middelen ontrokken worden aan het Monumentenfonds.

Verkenning ingebruikname bestaande ruimte voor opslag van materieel. Museale instellingen hebben behoefte aan opslagcapaciteit voor monumentale voorwerpen. Behoefte bestaat aan ruimten waarin door derden aangeboden materialen tijdelijk opgeslagen kunnen worden. De instellingen hebben dan de gelegenheid te bezien of de materialen of onderdelen bruikbaar zijn en om ruimte te creëren om de collectie te verrijken.

Inventarisatie behoeften locaties lig- en parkeerplaatsen voor boten Veel individuele personen en verenigingen zijn op hun eigen manier bezig met het in stand houden van het roerend erfgoed. Een van de problemen die zij ondervinden is het gemis aan faciliteiten. De provincie kan lig- en parkeerplaatsen voor boten beschikbaar stellen voor groeperingen die ijveren voor het 'in de vaart houden' van oude vaartuigen.

Cultuurhistorische omgeving
Roerende monumenten kunnen cultuurhistorische omgevingen versterken. Vanuit toeristisch oogpunt bestaat geruime tijd aandacht voor roerende objecten met een monumentale uitstraling. De provincie Noord-Holland wil dit graag ondersteunen vanuit een provinciaal roerend monumentenbeleid.

Procedure
Deze aanzet tot een roerend monumentenbeleid zal ter advisering voorgelegd worden op 16 januari 2002 aan de Statencommissie Zorg, Welzijn en Cultuur van portefeuillehouder gedeputeerde Neef.

Informatie: Barend Hoogendorp, afdeling ZWC, tel. (023) 514 37 81

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie