Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Politie Limburg-Zuid koopt Politieschool te Heerlen aan

Datum nieuwsfeit: 30-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Politie Limburg-Zuid
Zoek soortgelijke berichten

Korps: Limburg-Zuid, plaats: Maastricht 30-11-2001 Politie Limburg-Zuid koopt Politieschool te Heerlen (13.00) Vrijdag 30 november 2001

Politie Limburg-Zuid besluit tot aankoop Politieschool te Heerlen

Korpschef H. Mostert, als vertegenwoordiger van het politiekorps Limburg-Zuid en de voorzitter van het College van Bestuur van het Landelijk Selectie- en Opleidingscentrum Politie (LSOP), de heer P. IJzerman, zijn overeengekomen tot aankoop/verkoop van de Politieschool te Heerlen. Het sluiten van een definitieve koopovereenkomst wordt medio 2002 verwacht.

Onlangs heeft het College van Bestuur van het LSOP besloten dat op de locatie te Heerlen geen studenten voor het nieuw Politie-onderwijs meer zullen instromen en dat het LSOP deze locatie in de tweede helft van 2002 zal sluiten en dus zal verlaten.
Het LSOP en het Korps Limburg-Zuid hebben de voorbije jaren gezamenlijk een aantal trainingsvoorzieningen gecreëerd waaronder een schietaccommodatie, een sporthal en een conferentievoorziening met leslokalen. Deze accommodatie zal het Korps Limburg-Zuid ook in de toekomst nodig hebben om het politiepersoneel te kunnen blijven bijscholen.
Beide partijen zijn in goed onderling overleg de koopprijs overeengekomen, welke niet nader bekend zal worden gemaakt. Nagegaan zal worden welke rol het Korps Limburg-Zuid kan spelen bij het opvangen van de sociale gevolgen van verhuizing van de onderwijslocatie voor het LSOP-personeel, in het bijzonder het facilitaire personeel.
Verder zal het LSOP nagaan in hoeverre het mogelijk is om delen van het onderwijs voor studenten van het Korps Limburg-Zuid in de locatie Heerlen te verzorgen.

Na een renovatie en herinrichting is het Korps Limburg-Zuid voornemens de navolgende diensten in het gebouw te huisvesten
* Het personeel van de basiseenheid Heerlen-Zuid welke tot op heden nog werkzaam is vanuit het politiebureau aan de Burgemeester Gijzelslaan te Heerlen;

* Het sedert enkele maanden opgerichte Verkeershandhavingsteam van de Politie in de regio Limburg-Zuid;

* Onderhandelingen zijn momenteel gaande over het ter beschikking stellen van de schietaccommodatie, de sporthal en de leslokalen, aan de Koninklijke Marechaussee;

* Gedacht wordt om de Regionale Immigratiedienst en een vertegenwoordiging van de Immigratie- en Naturalisatiedienst in het gebouw onder te brengen;

* Op de locatie te Heerlen zullen de Integrale beroepsvaardigheidstrainingen en de voortgezette opleiding en vorming van het politiepersoneel gegeven blijven worden;
* De Korpsleiding van de politie in Limburg-Zuid is ideeën aan het ontwikkelen om tot een vestiging van een veiligheidsinstituut voor Brandweer, G.G.D. en Politie te komen. Aan dit instituut zouden dan opleidingen, trainingen en vergaderingen van de genoemde diensten verzorgd kunnen worden in het kader van de Integrale veiligheidszorg;

* Gedacht wordt om de vergaderruimten ook te faciliteren aan gemeenten en andere overheidsdiensten die betrokken zijn bij de veiligheidszorg.

(Noot radactie: Dhr. Mostert heeft vandaag een overvolle agenda en is daardoor niet in de gelegenheid dit persbericht nader toe te lichten. Regionale persvoorlichter Bert Peters)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie