Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Beleidsverslag Algemene bijstandswet Twente verschenen

Datum nieuwsfeit: 30-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Enschede

Beleidsverslag Algemene bijstandswet verschenen Enschede, 30 november 2001
Verslag over het jaar 2000

Het College van B&W heeft deze week het beleidsverslag Algemene bijstandswet (Abw) over het jaar 2000 vastgesteld. Het beleidsverslag geeft inzicht in de wijze en omvang van de uitvoering van de Algemene bijstandswet door de gemeente Enschede. Tevens biedt het verslag een actuele inkijk in het beleid en inzet van de gemeente op het gebied van uitstroom en sociale activering, armoedebestrijding en fraudebestrijding: taken die direct gekoppeld zijn aan de uitvoering van de bijstandswet.

De vuurwerkramp op 13 mei 2000 heeft grote invloed gehad op de werkzaamheden van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) en de uitvoering van de Algemene bijstandswet. Een groot aantal medewerkers is ingezet bij de hulpverlening aan de slachtoffers. Tevens heeft de DMO de financiele regelingen vuurwerkramp verzorgd (de noodregelingen alsmede de financiele regelingen I t/m III, regeling IV en overige regelingen).

Uitstromen uit de bijstand, bestrijden van langdurige werkloosheid De aanhoudende economische groei en de inspanningen op het gebied van arbeidsmarktbeleid hebben in 2000 geleid tot een aanzienlijke daling van het aantal bijstandsgerechtigden jonger dan 65 jaar. Op 31 december 2000 bedroeg het aantal bijstandsgerechtigden 5033, dat is een afname van 590 cliënten (10,5%) in vergelijking met 1 januari 2000. Dit is een goed resultaat: het landelijke dalingspercentage ligt met 4,7% aanzienlijk lager. Het aan het werk helpen van bijstandsgerechtigden wordt wel steeds complexer aangezien het kleinere aantal clienten dat resteert, veelal kampt met een combinatie van lichamelijke, geestelijke en sociale problemen. Opmerkelijk is de stijging van het aantal bijstandsgerechtigden boven de 65 jaar. De laatste jaren neemt dit aantal geleidelijk aan toe. Het betreft mensen met een inkomen onder de bijstandsnorm, die onvoldoende AOW hebben opgebouwd en dus zijn aangewezen op een (aanvullende) bijstandsuitkering. Een belangrijk deel van deze groep is afkomstig uit het buitenland. De verwachting is dat deze categorie bijstandsgerechtigden de komende jaren verder toeneemt.

Armoedebestrijding
Ter bestrijding van de armoede is in 2000 een budget van 12 miljoen gulden ingezet. Hiervan is ruim vijf miljoen gulden uitgekeerd in het kader van de `individuele bijzondere bijstand'. Daarnaast wordt het geld ingezet voor doelgroepgerichte activiteiten bijvoorbeeld vakantiekampen voor minima, het studiefonds, kinderopvang, maaltijdvoorziening, de klussendienst voor ouderen en minima en eenmalige uitkeringen aan jong zwaar gehandicapten.

Fraudepreventie en fraudebestrijding
In 2000 is weer veel energie gestoken in het voorkomen en bestrijden van uitkeringsfraude. De gemeente hanteert in deze een lik-op-stuk-beleid. Degene die fraudeert, zal daarvan ook de consequenties dragen. De gefraudeerde gelden worden teruggevorderd. Bovendien wordt een boete opgelegd en zo mogelijk aangifte gedaan. In totaal zijn door de Sociale Recherche en de Consulenten Bijzonder Onderzoek 686 onderzoeken afgehandeld waarbij in 409 gevallen (60%) daadwerkelijk fraude is geconstateerd.
Dit is inclusief 60 fraudegevallen uit zes omliggende gemeenten, waarvoor Enschede ook het fraudeonderzoek uitvoert. In totaal is in Enschede voor ruim f 2.000.000,- aan uitkeringen teruggevorderd, exclusief de opgelegde boetes.


---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie