Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Waterbeleid Vlaanderen in een stroomversnelling

Datum nieuwsfeit: 30-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Vlaamse overheid
Zoek soortgelijke berichten
Vlaamse overheid

De oeverstaten van de stroomgebieden van Schelde en Maas hebben vandaag in Luik een verklaring ondertekend om de samenwerking voor een gezamenlijk beleid en beheer te versterken.

De Europese Kaderrichtlijn Water, van kracht sinds 22 december 2000, zet de lidstaten er toe aan om maximaal samen te werken om de toestand van de stroomgebieden te beschermen of zo nodig te verbeteren. Dit houdt onder meer in dat gestreefd wordt naar de opmaak van een gezamenlijk beheersplan per volledig stroomgebied en naar een afstemming van de maatregelen om een goede kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater te garanderen. Ook de ecologische toestand van de waterlopen en van kwetsbare gebieden zijn een aandachtspunt. Verder moeten de gevolgen van overstromingen en droogte maximaal worden vermeden.

De bevoegde lidstaten en gewesten voor Schelde en Maas (Frankrijk, Wallonië, Luxemburg, Duitsland, het Brussels Hoofdstedelijk gewest, Vlaanderen, België en Nederland) engageren zich om gezamenlijk een aantal stappen te zetten om aan de verplichtingen van de Europese kaderrichtlijn te voldoen.

In de eerste plaats werd de begrenzing van de stroomgebiedsdistricten in grote lijnen vastgelegd, en verbinden de partijen er zich toe om voor Schelde en voor Maas telkens één gezamenlijk internationaal stroomgebiedbeheersplan op te maken. De bestaande internationale commissies voor de bescherming van Schelde en van Maas (ICBS en ICBM) krijgen de opdracht om de multilaterale coördinatie te organiseren. Over de inhoud en de aard van de coördinatie, alsook over de kortetermijnplanning bestaat overeenstemming. De huidige verdragen die aan de grondslag liggen van de ICBS en van de ICBM, zullen worden aangepast om deze taak blijvend te kunnen vervullen. Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw Vera Dua heeft de overige partijen uitgenodigd om volgend jaar de herziene verdragen te ondertekenen in Vlaanderen. Ook wordt het waterkwantiteitsaspect bij de werkzaamheden opgenomen. Zo zal de transnationale werkgroep "Hoogwater Maas" met dat doel in de ICBM worden geïntegreerd. De ICBS en ICBM krijgen de opdracht om binnen de zes maand de nodige middelen te evalueren voor het uitvoeren van deze taken, zowel wat organisatie betreft als personele en financiële middelen.

De Vlaamse regering heeft op 21 november besloten de ministerverklaring goed te keuren, maar wilde een aantal zaken benadrukken. Minister Dua beschouwt het bereikte akkoord als een mijlpaal in de samenwerking, maar zij gaf tegelijk aan op welke vlakken de samenwerking in de toekomst nog kan worden uitgebreid. De NGO's zijn van mening dat het actieplan dat in het kader van de ICBS en de ICBM werd opgemaakt nog onvoldoende concrete resultaten heeft opgeleverd. Integraal waterbeheer houdt aldus minister Dua meer in dan de verplichtingen die opgelegd zijn in de Europese Kaderrichtlijn Water. Het Vlaamse Gewest wil daarom dat het begrip integraal waterbeheer in zijn ruimste betekenis geïnterpreteerd wordt. Dit houdt ook het kwantitatief beheer van de reserves, het garanderen van het gebruik ervan voor verschillende doeleinden, en de bescherming tegen overstromingen en droogte in.
Minister Dua benadrukt ook dat de maatschappelijke inspraak, voorzien in de kaderrichtlijn, niet is opgenomen in de verklaring. Ze vraagt om het voorstel van de Milieu- en Natuurraad voor Vlaanderen (MiNa-Raad) in overweging te nemen om een "internationaal bekkencomité" op te richten waar alle relevante sectoren op een gelijkwaardige wijze aan bod kunnen komen.

Niet alleen internationaal, maar ook in Vlaanderen staat het waterbeleid voor grote veranderingen. Minister Dua bereidt een basisdecreet integraal waterbeleid voor, dat het integraal waterbeleid vorm moet geven op het niveau van deelstroomgebieden. Hierdoor wordt de filosofie van de kaderrichtlijn doorgetrokken tot op het lokale niveau. De bekkencomités, die sinds tien jaar op experimentele basis functioneren, moeten daardoor meer armslag kunnen verwerven. Via het opmaken van bekkenbeheersplannen, gekoppeld aan inspraak van doelgroepen en sectoren, moet het waterbeheer dat door de verschillende instanties gevoerd wordt (Vlaams Gewest, provincies, steden en gemeenten, polders en wateringen) beter op elkaar worden afgestemd. Duurzaam beheer en multifunctioneel gebruik zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Het basisdecreet moet in het voorjaar van 2002 door de Vlaamse regering worden goedgekeurd.

Minister Dua wil van de gelegenheid gebruik maken om de polders en wateringen grondig te hervormen. Deze besturen, waarvan er bepaalde bestaan sinds de middeleeuwen, oogstten in hun huidige vorm kritiek vanuit verschillende hoeken. Hun taak beantwoordt niet meer aan de principes van een integraal waterbeheer, en hun besturen zijn onvoldoende democratisch samengesteld. De minister erkent dat de polders en wateringen hun nut hebben omwille van de terreinkennis van de beheerders, maar wil dat ze binnen de vijf jaar omgebouwd worden tot performante besturen. Op dat vlak is na intens overleg met de verschillende bestuursniveaus en sectoren een compromis uitgewerkt. Dit komt erop neer dat in elk deelbekken een "waterschap" kan gecreëerd worden, met als doel de efficiëntie van het waterbeheer te verhogen. In elk deelbekken moeten de gemeenten, polders en wateringen en provincies samen beslissen tot op welk niveau zij binnen dat waterschap hun inspanningen op het vlak van waterbeheer willen coördineren. Er wordt gedacht aan drie integratieniveaus. De lichtste vorm van samenwerking houdt in dat de besturen enkel een gezamenlijk beleid ontwikkelen, terwijl in de tussenvorm een interbestuurlijk beheersorgaan gecreëerd wordt, dat een aantal taken van de lokale besturen overneemt. Dit laat een efficiëntere inzet van mensen, materieel en middelen toe.

De meest verregaande vorm van waterschap is een bestuur waarvan minstens een deel van de bestuurders rechtstreeks verkozen wordt. Deze laatste vorm van waterschap is geïnspireerd op het Nederlands model. De bestaande polders en wateringen kunnen zich in de vooropgestelde periode van vijf jaar omvormen tot een dergelijk waterschap op voorwaarde dat zij kunnen aantonen dat een dergelijke bestuursvorm maatschappelijk een meerwaarde biedt. Over de samenstelling en de verkiesbaarheid van het bestuur zal er nog overlegd worden, maar minister Dua benadrukt dat de verkiezing democratisch moet zijn, en dat alle relevante sectoren deel moeten kunnen uitmaken van het bestuur.

info : Ann Bats, woordvoerder van
minister Dua - tel. (02) 553 27 81
e-mail: (persdienst.dua@vlaanderen.be)

---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...