Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voorstel intrekken eigen verordening Nieuwegein

Datum nieuwsfeit: 30-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Nieuwegein
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Nieuwegein

Voorstel intrekken eigen verordeningNieuwegein volgt richtlijnenlandelijke Referendumwet
Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om met ingang van

1 januari 2002, dat is de startdatum van de landelijke Tijdelijke Referendumwet, ook de gemeente Nieuwegein bij deze regeling te laten aansluiten.
Als de raadsleden met dit voorstel instemmen wordt gelijktijdig de eigen (Nieuwegeinse) referendumverordening ingetrokken.

Wat betekent dat algemeen?
Dit voorjaar hebben de Eerste en Tweede Kamer zich uitvoerig gebogen over de invoering van de Tijdelijke Referendumwet. Tijdelijk, omdat het hier gaat om een periode van vier jaar (van 1 januari 2002 tot 1 januari 2006).
Daarna is het te verwachten dat er bij grondwetswijziging nadere afspraken over referenda zullen volgen.
De Tijdelijke Referendumwet maakt het mogelijk dat er in het hele land, op gemeentelijk, provinciaal en nationaal niveau correctieve raadgevende referenda worden gehouden. Correctief houdt in dat een referendum moet gaan over een genomen besluit vóórdat dit besluit in werking of uitvoering komt en raadgevend betekent dat het op initiatief van de burgers/inwoners wordt gehouden. Dit in tegenstelling tot een raadplegend referendum waarbij de raad het initiatief neemt.

Wat betekent dat voor Nieuwegein?
Als Nieuwegein zich aansluit bij de Tijdelijke Referendumwet-afspraken is er voor een ieder duidelijkheid en uniformiteit. Men weet dan over welke onderwerpen een referendum kan worden gehouden. Onderwerpen die immers zijn vastgelegd in de landelijke tijdelijke wet.

Voor de meeste gemeenten in ons land is er in feite een vrije start, maar voor Nieuwegein ligt dat wat anders. Nieuwegein heeft namelijk op dit moment al een (eigen) referendumverordening. Deze verordening is enkele jaren geleden vastgesteld. In april 1999 nam de gemeenteraad bijna unaniem het besluit om voor het eerst in de geschiedenis van Nieuwegein een raadgevend referendum te houden. Een groep bewoners had hiertoe een geldig verzoek ingediend. Het onderwerp was de ontwikkelingsvisie voor verbetering van de Nieuwegeinse binnenstad, zoals deze visie was verwoord in het Masterplan 2010.

Nieuwegein was eind jaren negentig één van de eerste gemeenten in Nederland waar een eigen (lokale) referendumverordening in het leven werd geroepen. Amsterdam, Leiden en Rotterdam waren wat dat betreft koplopers. Bij het opstellen van de Nieuwegeinse referendumverordening speelde de gemeente in op één van de modellen die door de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) was aangedragen en richtte dat model vervolgens op de stad Nieuwegein.
Er waren op dat moment nog weinig mogelijkheden om met andere steden ervaringen uit te wisselen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er, bij de evaluatie van de Nieuwegeinse referendumverordening, onduidelijkheden o.a. bij de start van de procedure - aan het licht kwamen.

Nu in 2002 de Tijdelijke Referendumwet (afgekort TRW) in werking treedt moet Nieuwegein een beslissing nemen: De eigen verordening handhaven en op onderdelen aanpassen of de TRW-weg volgen waardoor voor een ieder algemeen duidelijkheid en uniformiteit op dit punt ontstaat. Nieuwegeins college kiest voor aansluiting bij de landelijke Tijdelijke Referendumwet.

Wat houdt TRW in?
De Tijdelijke Referendumwet geeft aan over welke besluiten van de gemeenteraad een referendum mogelijk is. De ruimste categorie gaat over verordeningen, bijvoorbeeld over subsidieverlening, en een andere categorie over beslissingen tot oprichting van of deelneming in priovaatrechtelijke rechtspersonen zoals stichtingen en bvs. Over ongeveer dezelfde besluiten van provinciale staten kan ook een referendum worden aangevraagd.
Als het over landelijke zaken gaat kan men o.a. denken aan referenda over nieuwe wetten en bepaalde verdragen. Referenda op basis van de Tijdelijke Referendumwet hebben wat betreft hun uitslag een adviserend karakter. De gemeenteraad is niet verplicht om de uitslag van het referendum te volgen.

Wat houdt TRW niet in?
In de Tijdelijke Referendumwet zijn enkele onderwerpen genoemd waarover geen referendum kan worden gehouden. De belangrijkste voor de gemeente zijn: bestemmingsplannen en (medebewinds) verordeningen zonder beleidsvrijheid.
Op nationaal niveau zijn dat o.a. wetten en verordeningen die nodig zijn om internationale verdragen te sluiten.

Bekend maken
Het referendum-voorstel wordt op 12 december voor advisering aangeboden aan de leden van de raadscommissie Algemene en Bestuurlijke Zaken.
Als de gemeenteraad daarna op 18 december van dit jaar de voorstellen van het college overneemt volgt Nieuwegein met ingang van 1 januari 2002 uitsluitend de procedures van de landelijke Tijdelijke Referendumwet.
Dat houdt o.a. in dat de gemeente de raadsbesluiten bekendmaakt waarover volgens genoemde wet een referendum gehouden kan worden. Het betekent ook dat de gemeente, na de publicatie van het raadsbesluit, ten minste zes weken wacht met het uitvoeren of in werking laten treden van het besluit. In die tussenliggende periode kunnen door burgers/inwoners eventueel stappen worden gezet op de weg om een referendum over een genomen besluit dat referendabel is aan te vragen.


---

Invoerdatum 30-11-2001

---

Copyright © Gemeente Nieuwegein Martinbaan 2
3439 NN Nieuwegein

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie