Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Reglement keuze affichebeeld Gentse Feesten 2002

Datum nieuwsfeit: 01-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Gent

R e g l e m e n t v o o r d e k e u z e v a n h e t a f f i c h e b e e l d G e n t s e F e e s t e n 2 0 0 2 (30/11/2001)

Artikel 1 - oproep

De Dienst Feestelijkheden roept iedereen op één (1) foto in te dienen die kan worden gebruikt voor de realisatie van de "Gentse Feesten-affiche 2002".

Ook rechtspersonen kunnen fotos indienen. Dit dient te gebeuren door een natuurlijk persoon die de rechtspersoon rechtsgeldig kan verbinden.

Artikel 2 - technische specificaties

§ 1 : Het beeldmateriaal moet worden ingediend als foto (zwart/wit of meerdere kleuren), met als minimumafmetingen 13 cm breed en 18 cm hoog.

Bij eventuele selectie dient het originele negatief/positief overgedragen te worden aan de Dienst Feestelijkheden.

§ 2 : De indieners voegen bij de foto een korte beschrijving (maximum
1 A4-pagina) over de herkomst van de foto en wat het beeld precies voorstelt.

Artikel 3 - inhoudelijke criteria

Het beeld moet minstens aan volgende inhoudelijke criteria voldoen:

Het beeld moet een promotionele eye-catcher zijn. De affiche moet, ook vanop ruime afstand, onmiddellijk in het oog springen en herkenbaar zijn als de "Gentse Feesten-affiche 2002".

het beeld moet een culturele uitstraling hebben.

Het beeld moet passen in de geest van de Gentse Feesten in zijn huidige vorm als cultureel volksfeest.

Het beeld moet illustratief zijn voor de verrassende diversiteit en originaliteit van de Gentse Feesten-programmatie.

Artikel 4 - indieningswijze en -datum

§ 1 : Alle inzendingen moeten anoniem zijn. Indieners sturen de foto en de beschrijving op in een enveloppe met vermelding "Gentse Feesten-affiche 2002" (zónder naam en/of adres op de achterzijde). In een tweede, gesloten enveloppe, die met de foto(s) en de beschrijving wordt meegestuurd, stoppen de indieners het infoformulier dat kan verkregen worden zoals hierna vermeld.

§ 2 : Geïnteresseerden kunnen een kopie van het reglement en een infoformulier opvragen bij Claude Beernaert, Dienst Feestelijkheden, Gasmeterlaan 107, 9000 Gent, tel. 09 269 46 03, fax 09 269 46 59, (claude.beernaert@gent.be).

§ 3 : Het gebruik van het infoformulier is verplicht. Het dient volledig ingevuld en ondertekend te worden teruggestuurd.

§ 4 : De enveloppen moeten worden opgestuurd naar: Dienst Feestelijkheden, t.a.v. Claude Beernaert, Gasmeterlaan 107, 9000 Gent.

§ 5 : De enveloppen moeten uiterlijk op 1 februari op de Dienst Feestelijkheden toekomen. Inzendingen die na 1 februari toekomen maar vóór 1 februari werden verzonden (de officiële poststempel zal gelden als bewijs) zullen nog in aanmerking worden genomen voor jurering.

Artikel 5 - beoordeling en beslissing

§ 1 : Alle anonieme inzendingen zullen worden beoordeeld door een jury van stadsambtenaren die bestaat uit volgende personen:

Jan Schiettekatte, directeur Dienst Feestelijkheden (voorzitter)

Claude Beernaert, verantwoordelijke externe communicatie Dienst Feestelijkheden

Denis Verstichel, publicist-etalagist Dienst Facility Management, Voorraadbeheer en Drukkerij

Nina Hoste, tekenaar Dienst Monumentenzorg

Inge Schelstraete, adviseur Dienst Interne Communicatie

Johan Van de Wiele, conservator Dienst Receptieve Ruimten

§ 2 : De jury adviseert het college van burgemeester en schepenen, dat de uiteindelijke winnaar aanduidt bij collegebesluit, op basis van het juryrapport. Na de beslissing wordt de identiteit van de winnaar onthuld.

Artikel 6 - prijs en gebruik

§ 1 : De winnaar ontvangt als prijs 1.000 euro (40.340 frank).

§ 2 : De winnende foto zal worden gebruikt voor de realisatie van de "Gentse Feesten-affiche 2002" en al haar afgeleide communicatiemiddelen (stickers, cover persdossier, cover Gentse Feesten-magazine 2002 en eventuele andere specifieke toepassingen).

Artikel 7 - auteursrechten - recht op afbeelding

§ 1 : De deelnemers dienen ofwel zelf eigenaar te zijn van het auteursrecht van de door hen ingezonden foto, ofwel te beschikken over de uitdrukkelijke toestemming van diegene die over dit recht beschikt. Bij afbeelding van personen dienen betrokkenen hiervoor hun toestemming te hebben gegeven en kennis te hebben van de doeleinden waarvoor de foto zou kunnen gebruikt worden.

De deelnemers zullen de Stad Gent volledig vrijwaren wanneer zou blijken dat aan de verplichtingen, hiervoor opgenomen, niet is voldaan en zich betwistingen zouden voordoen.

§ 2 : De Stad Gent zal het recht hebben de winnende inzending kosteloos te (laten) gebruiken voor de activiteiten die zijn vermeld in artikel 6 van dit reglement, en dit in de meest ruime zin, zoals toegelaten door de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Dit gebruik omvat o.a. de reproductie, de bewerking en verspreiding aan het publiek van de gekozen inzending.

§ 3 : Door hun deelname aan deze wedstrijd verklaren de inschrijvers zich uitdrukkelijk akkoord met de bepalingen van dit artikel.

Informatie

Dienst Feestelijkheden, Gasmeterlaan 107, 9000 Gent, tel. (09)269 46
00, fax (09)269 46 59, e-mail (feestelijkheden@gent.be)
Bevoegd

de heer Daniël Termont, schepen van de Haven, Economie en Feestelijkheden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie