Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Glastuinbouwsector pakt discriminatie aan met gedragscode

Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie


Door een emailstoring is niet duidelijk of u dit persbericht heeft ontvangen op het moment dat het oorspronklijk is verzonden.


Date sent: Mon, 3 Dec 2001 13:32:44 +0100

LBR-persbericht

Rotterdam, 3 december 2001

Glastuinbouwsector pakt discriminatie aan met gedragscode

De Glastuinbouwsector heeft vanaf vandaag een eigen anti-discriminatiecode. FNV-bondgenoten, LTO-Nederland en CNV-Bedrijvenbond hebben eindelijk overeenstemming bereikt over de invoering van deze gedragscode.
Uniek aan deze code voor de Glastuinbouw is dat het bereik ervan sectorbreed is. Het is de eerste keer dat in Nederland een code wordt vastgesteld die geldt voor zo'n breed terrein. Op
brancheniveau zijn er in Nederland wel
voorbeelden van ingevoerde gedragscodes, zoals voor de Detailhandel, Horeca en de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU).

In 1996 heeft de Universiteit Nijmegen een onderzoek uitgevoerd naar de wantoestanden in de Glastuinbouw. Dit onderzoek vond plaats op verzoek van de Commissie Gelijke Behandeling, naar aanleiding van klachten over discriminatie in deze sector. In 2000 tikte de Commissie de sector (wederom) op de vingers en deed de aanbeveling om een gedragscode in te voeren.

De invoering van de gedragscode tegen
discriminatie in de Glastuinbouwsector wordt door het LBR toegejuicht. De gedragscode voorziet in de behoefte op legitieme, verantwoorde wijze te kunnen reageren op - en om te gaan met ongewenst discriminatoir gedrag. Het LBR heeft op verzoek van een van de partijen de eerste aanzet voor de gedragscode voor de glastuinbouw gegeven en het eerste concept ontworpen. De daarna volgende concepten zijn door het LBR van commentaar voorzien. Ook gaf het LBR voor de partijen een lezing over het nut van gedragscodes.

Met de invoering van de gedragscode in de Glastuinbouwsector is het traject echter niet afgelopen. Vandaag wordt slechts de eerste stap gezet om discriminatie in de sector te voorkomen en tegen te gaan. De afgelopen jaren is gebleken dat gebrek aan draagvlak voor maatregelen tegen discriminatie een probleem is in deze sector. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een belangrijke rol gespeeld om de partijen tot een akkoord te brengen. Op dit vlak hebben partijen, op bedrijfsniveau, nog heel wat werk te verrichten. De implementatiefase van de
gedragscode is immers even belangrijk -zo niet belangrijker- als de opstelling van de code zelf. In de week van 3 december zullen de bonden hun leden, werkgevers en werknemers, over de code informeren. Zij zullen hen op de hoogte stellen van de mogelijkheden die de code biedt, waaronder de klachtenregeling, en werken aan het, voor de uitvoering van de code essentiële, draagvlak onder werkgevers en werknemers. Ook de werknemers die de Nederlandse taal niet machtig zijn, moeten bereikt worden. In de voorbereidingsfase heeft het LBR de suggestie gedaan om de code, of een verkorte versie daarvan, te vertalen in het Turks en in het Marokkaans.

Dat het de partijen moeite heeft gekost om tot de invoering van deze code te komen, is te zien aan de compromissen die er in zijn opgenomen. Zo is er helaas voor gekozen geen duidelijke sancties op te nemen. Sterk punt in de code is wel dat er jaarlijks een evaluatie plaatsvindt. Op die manier wordt de werking van de code al na een jaar in kaart gebracht en kan het beleid daaraan worden aangepast. Afgesproken is tevens dat het LBR van deze evaluaties op de hoogte wordt gehouden.

Met de invoering van de code hebben partijen een belangrijke stap in de goede richting gezet. Hopelijk zullen zij zich ook voor het implementatietraject blijven inzetten. Alleen dan zal de code werkelijk effect sorteren. Wordt dit nagelaten dan zal de gedragscode van de
Glastuinbouwsector de zoveelste code in Nederland zijn waarvan de effecten niet noemenswaardig zijn.

Voor meer informatie,
LBR, Najat Bochhah, tel. : 010-2010201, email: (Bochhah@lbr.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie