Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gent geeft Kom Erin prijs voor gehandicapten toegang

Datum nieuwsfeit: 03-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Gent

' K o m E r i n - P r i j s 2 0 0 1 ' H e r i n n e r i n g : t w e e d e e n l a a t s t e o p r o e p (17/08/2001)

De Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap heeft als een belangrijk aandachtspunt het bevorderen van de toegankelijkheid van openbare en private gebouwen voor personen met een handicap. Daarom wil de Adviesraad initiatieven ontwikkelen om eigenaars van private gebouwen, die voor het publiek toegankelijk zijn, te stimuleren om hun zaak toegankelijk(er) te maken voor alle doelgroepen van personen met een handicap.

Deze aanpassingen kunnen bijvoorbeeld zijn: de overbrugging van hoogteverschillen met schuine hellingen, voldoende ruime doorgangsbreedte, de aanwezigheid van looproutes, het type van ingangsdeuren, voldoende plaats in verbruiks- en winkelruimte, de bedieningshoogte, aanwezigheid van aangepaste toiletgelegenheid, eenvoudige en duidelijke pictogrammen voor het aangeven van bv. toiletten of andere ruimtes, visuele en auditieve waarschuwingssignalen bij gevaar, ringleiding voor gehoorgestoorden, menukaarten in braille, ondersteunende geschreven boodschappen, enz ... Daarbij wordt geen perfectie nagestreefd, er moet alleen een duidelijke verbetering merkbaar zijn in vergelijking met het verleden.

In deze optiek heeft het stadsbestuur in 1996, in samenwerking met de Adviesraad, een prijs uitgeloofd, de Kom Erin-prijs genoemd, voor handelaars die duidelijk inspanningen hebben geleverd om hun zaak toegankelijker te maken. Met dit jaarlijks terugkerend initiatief wil men de toegankelijkheidsproblematiek permanent in de kijker plaatsen en handelaars aanmoedigen initiatieven te nemen op dit vlak. De eerste laureaat werd gehuldigd op 3 december 1997, Europese Dag van Mensen met een Handicap.

Ook in 2001 is er 10 000 BEF voorzien en een gedenkplaat met de vermelding: "Laureaat KOM ERIN-PRIJS 2001, Stad Gent - Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap". Conform het reglement werd al eerder een eerste oproep gedaan om kandidaturen in te dienen met deadline op 1 september 2001.

Aangezien zowel het Gentse stadsbestuur als de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap aan iedere geldige handelaar de kans wil bieden zich voor deze prijs in te schrijven, wordt via deze weg een bijkomende berichtgeving verspreid.

Wie denkt op de Kom-Erin-prijs aanspraak te kunnen maken, kan nog altijd voor 1 september 2001 zijn of haar kandidatuur indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

De prijs zal, omstreeks de Europese Dag van Mensen met een Handicap (3 december 2001), met de nodige luister worden uitgereikt door het stadsbestuur en de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap. De bekroonde handelaar mag de vermelding gebruiken in publicaties en geschriften.

Een jury bestaande uit 5 deskundigen, waarvan er minstens 2 zelf een handicap hebben, zal de aanvragen ter plaatse beoordelen.

Het reglement van de Kom-Erin-prijs en de inschrijvingsformulieren kunnen telefonisch bekomen worden via het nummer (09)266 71 58 of (09)266 76 38, of kunnen afgehaald worden op het secretariaat van de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap, Administratief Centrum Zuid, lokaal T10, W. Wilsonplein 1, 9000 Gent, tijdens de kantooruren.

Om in de toekomst kandidaat-handelaars te helpen relevante verbeteringen aan te brengen aan de toegankelijkheid van hun zaak en voor de prijs mee te dingen, is op het secretariaat een folder beschikbaar met nuttige tips. Ook deze folder is telefonisch te bekomen via het nummer (09)266 71 58 of (09)266 76 38.

De aanvragen voor de Kom-Erin-prijs voor dit jaar moeten worden ingediend vóór 1 september 2001 op het volgende adres : college van burgemeester en schepenen,

Kom-Erin-prijs 2001, Botermarkt 1, 9000 Gent.

Informatie

Dienst Welzijnszorg, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent,

tel. (09)266 76 34, e-mail (JVDKWelzijnszorg@gent.be)

Bevoegd

mevrouw Martine De Regge, schepen van Sociale Zaken, Huisvesting en Emancipatie.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie