Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verbeteringen en nauwere samenwerking crisisopvang Amsterdam

Datum nieuwsfeit: 03-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Amsterdam
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Amsterdam

Werkconferentie resulteert in concrete afspraken over verbeteringen en nauwere samenwerking bij acute crisisopvang in Amsterdam


* Het aantal acute psychiatrische crises bij bekende cliënten van de GGZ zal met 30% worden teruggedrongen in maximaal twee jaar.
* Tijdelijke GGz-opvang (TOA), crisisopvang in maatschappelijke opvang en eerstelijnsscreening GG&GD blijken succesvol en worden voortgezet.

* Jellinek gaat samenwerkingsproject aan met GG&GD en GGz-instellingen door in de TOA 4 opnameplaatsen voor acute verslavingszorg te realiseren.

* GGz-instellingen zorgen in avond- en weekenduren voor één stedelijke Crisisorganisatie per 1 mei 2002.
* Gemeenschappelijke screeningsruimte onder regie GG&GD maakt snelle diagnose en doorverwijzing mogelijk.

* Gemeente Amsterdam en Zorgkantoor nemen regie op zich in realiseren goede crisisopvang.

Voor de acute crisisopvang zullen in 2002 in Amsterdam extra voorzieningen worden gerealiseerd. Bovendien zal door de overheidsdiensten en instellingen die betrokken zijn bij de acute crisisopvang nog nauwer worden samengewerkt. Deze samenwerking zal zich ook uitstrekken tot actieve preventie: voorkomen dat mensen met psychiatrische, verslavings- of maatschappelijke problemen in een crisissituatie terechtkomen die opsluiting in een politiecel of opname in een GGz-instelling of in de Jellinek noodzakelijk maakt. Dat zijn de voornaamste resultaten die vandaag (vrijdag 30 november) zijn geboekt tijdens een werkconferentie in het Amsterdamse stadhuis, waaraan is deelgenomen door vertegenwoordigers van alle partijen die bij de acute crisisopvang zijn betrokken.
De werkconferentie is een initiatief van de gemeente Amsterdam en van de Amsterdamse GGz-instellingen GGZ Buitenamstel, Mentrum en De Meren. De conferentie is georganiseerd naar aanleiding van de problemen rond de crisisopvang in augustus van dit jaar. De gemeente Amsterdam spande toen een kort geding aan tegen een van de GGz-instellingen om de opname af te dwingen van een patiënt die ten onrechte in een politiecel moest overnachten.

Rapport-Muijen: Aanpak en werkwijze moeten beter aansluiten In het kader van de voorbereiding van de werkconferentie is door professor dr. M. Muijen, directeur van het gezaghebbende Sainsbury Centre for Mental Health in Londen, een quick-scan uitgevoerd naar de aanpak van acute psychiatrische crisissituaties in de hoofdstad. In zijn rapportage komt hij tot de conclusie dat de politie te vaak wordt belast met de opvang en zorg voor mensen met acute psychiatrische en/of maatschappelijke problemen. Hij concludeert verder dat de aanpak en werkwijze van de drie GGz-instellingen onvoldoende op elkaar is afgestemd en dat kansen worden gemist in de aansluiting tussen voorzieningen rond de GGz: huisartsenzorg, verslavingszorg, maatschappelijke opvang en beschermde woonvormen. De problemen spitsen zich toe op een groep van - naar schatting - ca. 250 patiënten verspreid over de hele stad met complexe psychiatrische, medische en sociale problemen, vaak in combinatie met verslavingsproblematiek. Deze 'harde kern' trekt zich niets aan van de regiogrenzen in de verzorgingsgebieden van de GGz-instellingen. Dr. Muijen pleit voor een stedelijke, support-achtige aanpak onder regie van de Gemeente en het Zorgkantoor Amsterdam en een niet-vrijblijvende samenwerking tussen de GGz-instellingen op het terrein van de crisishulpverlening.

Actieve preventie en bemoeizorg
De tijdens de werkconferentie gemaakte afspraken beperken zich niet tot verbeteringen in de aanpak van acute crises, maar strekken zich ook uit tot het verminderen van het aantal gevallen waarin mensen in een acute psychiatrische crisis belanden. Door middel van verbeteringen van de ambulante en transmurale zorg en een meer doelgerichte ondersteuning van de eerstelijnszorg (o.m. huisartsen) zal de preventie van crisissituaties worden geïntensiveerd. Als onderdeel van deze aanpak zal ook de pro-actieve, cliëntvolgende aanpak van de zgn. rehabilitatie- of bemoeizorgteams worden uitgebreid tot de gehele groep cliënten die langdurig van zorg afhankelijk is. Ook zijn tijdens de werkconferentie de afspraken herbevestigd die in het kader van het Amstelzorgakkoord zijn gemaakt over de samenwerking op wijkniveau bij de ondersteuning van probleemgroepen en langdurig zorgafhankelijke psychiatrische patiënten. Een dergelijke geïntegreerde aanpak op wijkniveau zal op termijn tenminste 30% van de acute crises bij bekende cliënten kunnen voorkomen.

Tijdelijke GGz-opvang (TOA) blijkt succesvol en wordt voortgezet De drie GGz-instellingen hebben op 27 augustus gezorgd voor een tijdelijke uitbreiding van de opvangcapaciteit met acht bedden in een kliniek van De Meren. In de periode tot eind november heeft de TOA in ruim 75 gevallen opvang kunnen bieden aan patiënten die in een acute crisis waren beland. Hiermee werd een reële verlichting bereikt van de problemen in de acute crisisopvang. De cliënten werden sneller en binnen Amsterdam opgenomen. In de loop van 2002 wordt de tijdelijke afdeling omgezet tot een definitieve voorziening door uitbreiding van de opvangcapaciteit tot 12 intensive care bedden en 3 observatiebedden.

Jellinek realiseert opvangplaatsen voor patiënten met dubbele problematiek
Door de Jellinek zullen 4 acute opnameplaatsen worden gerealiseerd voor patiënten met acute verslavingsproblematiek al dan niet in combinatie met psychiatrische en/of somatische problemen. Deze opvang zal bij de TOA in de Forensisch Psychiatrische Kliniek van De Meren worden gerealiseerd, zodat in diagnostiek en behandeling intensief kan worden samengewerkt met de GG&GD en de GGz.

GGz-instellingen zorgen voor één stedelijke Crisisdienst GGZ Buitenamstel, Mentrum en De Meren zullen de samenwerking in de acute (psychiatrische) crisisopvang verder intensiveren. Vanaf mei 2002 zullen de instellingen tijdens de avond- en weekenduren één gemeenschappelijke Crisisdienst voor geheel Amsterdam exploiteren.

Gemeenschappelijke screeningsruimte voor snelle diagnose en doorverwijzing onder regie van GG&GD
Tijdens de werkconferentie is besloten een gemeenschappelijke screeningsruimte te realiseren.
In deze screeningsruimte - die onder regie zal staan van de GG&GD - zullen alle partners in de acute crisisopvang participeren, zodat een goede en multidisciplinaire beoordeling mogelijk is en direct en doelgericht kan worden doorverwezen.
De politie zal personen die in een crisissituatie verkeren, en die zich niet hebben schuldig gemaakt aan strafbare feiten die verblijf op politiebureau rechtvaardigen na screening direct door kunnen leiden naar deze screeningsruimte, zodat verblijf in een politiecel in dergelijke gevallen kan worden voorkomen.
Realisering van de screeningsruimte is niet op heel korte termijn voorzien. In afwachting van deze ruimte zal de GG&GD de eerstelijnsscreening ten behoeve van de politie continueren. Deze screening, die sinds februari 2001 wordt verzorgd door de GG&GD, is zeer effectief gebleken. Op jaarbasis worden 1700 mensen gezien die snel en doeltreffend worden doorverwezen naar de meest geschikte instelling.

Gemeente Amsterdam en Zorgkantoor nemen regierol De gemeente en het Zorgkantoor Amsterdam zullen een regierol vervullen door gezamenlijk de organisatie van de acute crisisopvang te blijven volgen en elkaars inzet en middelen op elkaar af te stemmen.

Herbert Raat
© gemeente Amsterdam - 3-12-2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...