Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluiten B&W gemeente Eemnes

Datum nieuwsfeit: 04-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Eemnes
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eemnes

wethouders van Eemnes d.d. 04 december 2001
Gemeenteraadsverkiezingen.
Veranderingen in de regelgeving.
V.k.a. en t.k.n. aan commissie I.
Brieven Hartgroen.
Beantwoording brieven inzake vertegenwoordiging en financiële ondersteuning.
Instemmen met conceptreactie.
Brief van commissaris van de Koningin aan Business Club Eemnes. De commissaris van de Koningin heeft gereageerd op de brief van de Business Club Eemnes.
Brief voor kennisgeving aannemen.
Buslijn 73.
Besluit:
Het college is van mening dat de instandhouding van het vervoersaanbod een taak van de provincie is en niet van de gemeente. In het voorstel van de provincie om ten behoeve van de handhaving gedurende één jaar van buslijn 73 de kosten te delen tussen de provincie, de gemeente Baarn en de gemeente Eemnes kan het college niet meegaan, zeker niet nu blijkt dat ook de gemeente Baarn deze kosten niet wil dragen.
Dit standpunt zal samen met Baarn in een gesprek met de Gedeputeerde worden toegelicht.
Overleg met Rijkswaterstaat.
Op 9 november jl. is overleg met Rijkswaterstaat gevoerd over de aanleg van de verzorgingsplaats langs de A27 alsmede de aanleg van de geluidswal.
Verslag v.k.a.
Voorstel uit te nodigen aannemers voor aanbesteding Hasselaarlaan. In opdracht van de gemeente Eemnes heeft de heer H. J. de tekeningen en bestek gemaakt van de reconstructie Hasselaarlaan. Op dit moment moet er een keuze worden gemaakt welke aannemers uitgenodigd worden voor offerte.
Aanbesteding bestek houden op maandag 10 december 10.00 uur alhier op het gemeentehuis.
Brief mevrouw De V.- De V..
Vrijdag 16 november 2001 is een brief van mevrouw De V. binnengekomen. De brief is gericht aan de raad.

1. Instemmen met reactie.

2. Ter kennisneming voorleggen aan de raad. Principe verzoek verplaatsing jongveestal Meentweg. Verplaatsing stal binnen bestemmingsplan mogelijk, echter stal is niet ten behoeve van de agrarische onderneming.

1. In principe geen medewerking verlenen aan verplaatsing van de jongveestal.

2. De heer W. B. hiervan op de hoogte brengen. Brieven familie J. en mevrouw G.-de M., Nieuweweg. Reactie op onze brief inzake verleende bouwvergunningen woningen Nieuweweg.
1. Instemmen met reactie op brief.

2. Brief en reactie ter kennis name brengen van de raad. Bezwaarschrift van M.W.J. M. tegen weigering vergunning verbreden uitweg.
De commissie bb heeft op 19 november jl. advies uitgebracht. Conform advies commissie bb het bestreden besluit handhaven, met verbetering van de motivering.
Rapport "vriendjespolitiek" van de Vereniging Eigen Huis. Naar aanleiding van brief van de gemeente reageert de Vereniging Eigen Huis schriftelijk en biedt haar excuses aan voor het ten onrechte in een kwaad daglicht stellen van de gemeente Eemnes. Men geeft toe dat de verlotingsprocedure correct is verlopen. Tevens is de Vereniging bereid om de zaak te bespreken.
Voorstel:

1. Kennis nemen van de brief.

2. Vereniging uitnodigen voor een gesprek.

3. Brief ter kennisname brengen van commissie III.

Het college neemt kennis van de brief en brengt deze eveneens ter kennisname aan commissie III.
Aan een gesprek heeft het college geen behoefte meer, aangezien hiervan, gelet op de brief, niets bijzonders meer te verwachten valt en de vereniging daartoe geen verder eigen initiatief genomen heeft.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie