Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Capelle a/d IJssel gemeentenieuws

Datum nieuwsfeit: 05-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Capelle a/d IJssel
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Capelle a/d IJssel

Bekendmaking 5 december 2001

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt het volgende bekend:

MEDEDELING VAN ONTVANGEN AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING (kennisgeving volgens artikel 41 van de Woningwet)

Meer informatie over deze aanvragen is te verkrijgen bij de Unit Handhaving en Vergunningen.

Brahmsstraat 68 en 70, achterzijde woningen uitbreiden. Brahmsstraat 64, achterzijde woning uitbreiden. Couperinstraat 37, dakkapel achterzijde aanbrengen. Ringvaartpark 59, tuinhuis bouwen.
Bizetstraat 52, dakkapel voorzijde en dakkapel achterzijde aanbrengen.
Bermweg 240, opbouw op garage bouwen.
Ringspoor 1, dakkapel voorzijde en dakkapel achterzijde aanbrengen.

AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING: VRIJSTELLINGSPROCEDURE


1. Brahmsstraat 68 en 70, achterzijde woningen uitbreiden.
2. Brahmsstraat 64, achterzijde woning uitbreiden.
3. Couperinstraat 37, dakkapel achterzijde aanbrengen.
4. Bizetstraat 52, dakkapel voorzijde en dakkapel achterzijde aanbrengen.

5. Ringspoor 1, dakkapel voorzijde en dakkapel achterzijde aanbrengen.

Aan de genoemde aanvragen om bouwvergunning kan worden meegewerkt door vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het rechtsgeldige bestemmingsplan door toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. In verband met de vrijstellingsprocedure liggen de aanvragen met bijbehorende tekeningen met ingang van donderdag 6 december 2001, gedurende vier weken, op werkdagen ter inzage.

In verband met de collectieve sluiting van het gemeentehuis, in de periode 24 december 2001 tot en met 2 januari 2002 tot 10.00 uur, liggen deze aanvragen ter inzage tot 9 januari 2002.

Gedurende de aangegeven periode is eenieder bevoegd zienswijzen in te brengen tegen de toe te passen vrijstellingsprocedure.

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN, SLOOPVERGUNNINGEN

Verzenddatum 22 november 2001:
Fuutlaan 105, woonhuis uitbreiden.

Verzenddatum 23 november 2001:
Fuutlaan 30, dakkapel aanbrengen.
Lingedal 12, keuken en entree uitbreiden.

Verzenddatum 28 november 2001:
s-Gravenweg 379, restaurant gedeeltelijk slopen (sloopvergunning). s-Gravenweg 379, restaurant; restanten slopen (sloopvergunning).

KAPVERGUNNINGEN

Er zijn kapvergunningen verleend voor het kappen van de volgende bomen:

Verzenddatum 26 november 2001:
Merellaan 296 1 berk
Bermweg 85 1 watercypres
Slotlaan 99 1 berk

Door Woningpartners zijn kapvergunningen aangevraagd voor:

C. Huygensstraat 26 2 populieren, 1 pijnboom, en 1 watercypres

De betreffende kapvergunningen liggen vanaf heden ter inzage. Meer informatie hierover is te verkrijgen via het telefoonnummer 010-2848637, mw. H. Jansen-Oranje.

Belanghebbenden die menen door een van de bovengenoemde beschikkingen te zijn getroffen, hebben de bevoegdheid om tegen die beschikking bij de gemeente een bezwaarschrift in te dienen. Ingevolge de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen 6 weken na verzending van de beschikking worden ingediend.

BELASTINGVERORDENING

Het college maakt bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 8 oktober 2001 de volgende verordening heeft vastgesteld:

nummer 68/c Verordening tot vierde wijziging van de Legesverordening 2000.

Voormelde verordening treedt in werking met ingang van de dag, volgende op die van de bekendmaking. De datum van ingang van de heffing is 9 oktober 2001.

De verordening heeft betrekking op de aanpassing van de legestarieven voor het verlenen van vergunningen op het gebied van reclame-uitingen.

De genoemde verordening ligt vanaf heden voor eenieder integraal ter inzage.
Eenieder kan op verzoek tegen betaling van een bedrag aan leges een afschrift verkrijgen van genoemd besluit.

BESTEMMINGSPLAN HOOFDWEG 1998

Het college maakt bekend het besluit van 25 september 2001, niet tegemoet te komen aan het verzoek van de Samenwerkingsgemeente Alexanderpolder (SGA), p/a Vredeman de Vriesstraat 6 te Rotterdam, om met toepassing van artikel 19, lid 3, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het bestemmingsplan voor het vestigen van een kerkelijk centrum in het pand Hoofdweg 36f, in te trekken.

Naar nu blijkt is het besluit van 25 september 2001 ten onrechte genomen. Op grond van de bij het bestemmingsplan Hoofdweg 1998 behorende Staat van Inrichtingen is vestiging van een kerkelijk centrum in het pand Hoofdweg 36f thans zonder vrijstelling wel toegestaan.

Het college heeft nu besloten het verzoek om vrijstelling van de SGA van 3 oktober 2000 niet-ontvankelijk te verklaren.

Belanghebbenden die menen door deze beschikking te zijn getroffen, hebben de bevoegdheid tegen deze beschikking een bezwaarschrift in te dienen. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen zes weken na de dag van verzending van de beschikking (verzenddatum 30-11-2001) worden ingediend.

Gedurende bedoelde periode liggen de betreffende stukken, op werkdagen, voor eenieder ter inzage.

De bouwaanvragen en meldingen waarvoor een procedure vereist is, de kapvergunningen, de genoemde belastingverordening en de stukken inzake het bestemmingsplan Hoofdweg 1998 liggen ter inzage in de hal bij het Informatiecentrum van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie