Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Leerplichtverslag 2000-2001 in gemeente Breda

Datum nieuwsfeit: 05-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Breda

05-12-2001

Leerplichtverslag 2000-2001; meer meldingen van verzuim
Steeds meer Bredase scholen maken tijdig melding van leerlingen die verzuimen. Dit blijkt uit het door het college vastgestelde leerplichtverslag 2000-2001. In het schooljaar 1999-2000 meldden de scholen het verzuim van 611 leerlingen. Dit is toegenomen naar 729 leerlingen in 2000-2001 (307 meisjes en 422 jongens). De stijging heeft te maken met de activiteiten van het project Handhaven op Niveau. Hierdoor is de meldprocedure verbeterd; de meldingen worden beter geregistreerd. Breda heeft hierin landelijk gezien een voortrekkersrol. Net zoals met het pilot-project Ouders Present. Hierdoor kan de rechter, naast een geldboete, als bijzondere voorwaarde het volgen van een opvoedingscursus voor de ouders van spijbelende kinderen opleggen.

Er zijn drie belangrijke redenen waarom jongeren de school vroegtijdig de rug toe te keren. Ongemotiveerd zijn, gedragsproblemen op school en problemen in de opvoedingssituatie maken het voor de gemelde jongeren moeilijk om vol te houden. In de meeste gevallen gaat het om een combinatie van factoren. Als jongeren verzuimen en er na interventie van de leerplichtconsulent geen verbetering optreedt dan is het risico steeds groter dat er tegen de ouders en de jongeren een maatregel wordt genomen in het kader van handhaven van de leerplichtwet. Uit het jaarverslag blijkt ook dat in het afgelopen schooljaar er meer processen-verbaal zijn opgemaakt. Dit is een ontwikkeling die de komende jaren doorgezet wordt, om te voorkomen dat jongeren hun diploma of certificaat (startkwalificatie) niet hebben. Gebleken is namelijk dat jongeren die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten op de lange duur meer kans lopen op werkloosheid.

In april 2000 heeft de gemeente Breda samen met twee ministeries en vijf lokale organisaties het convenant Handhaven op niveau (HON) ondertekend. Dit stimuleringsproject heeft als doelstelling om de handhaving van de leerplichtwet te professionaliseren. Onder andere de meldprocedure is al sterk verbeterd. Dit project gaat tot augustus 2002 door.

Bij het terugdringen van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten werken de leerplichtconsulenten van de gemeente Breda samen met scholen en instellingen voor jeugdhulpverlening. Samen vormen zij een keten van voorzieningen en fungeren als netwerk om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. De zorg voor leerlingen komt zodoende steeds meer te liggen op school en bij de hulpverlenende instanties. De leerplichtconsulenten die altijd veel aandacht besteden aan hun maatschappelijke zorgfunctie kunnen steeds beter en sneller verwijzen naar de betreffende instellingen. Daardoor kunnen zij meer aandacht besteden aan het handhavingaspect van het leerplichtbeleid, door onder andere eerder processen verbaal op te maken.

Breda, 5 december 2001.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie