Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

BARCO voorziet 2001 courant resultaat van minder helft 2000

Datum nieuwsfeit: 05-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Euronext Brussels
Zoek soortgelijke berichten

Euronext Brussels

Persberichten - 05/12/2001

BARCO voorziet voor 2001 courant resultaat van minder dan de helft van 2000

BARCO voorziet voor 2001 courant resultaat van minder dan de helft van 2000

Kortrijk, 5 december, 2001. BARCO verwacht dat het courant resultaat vóór belastingen voor het volledige jaar 2001 zal dalen met meer dan 50%. Na een groei in het eerste semester valt de omzet in de tweede jaarhelft terug. De kostenstructuur opgezet om de verdere groei te ondersteunen, heeft een negatieve invloed op het resultaat. Voorraden ontstaan door een vertraging van de omzet in standaardprojectoren, maken een afschrijving van ongeveer 20 miljoen euro noodzakelijk. Voor de daling van het resultaat zijn zowel conjuncturele als structurele factoren verantwoordelijk.

BARCO heeft reeds een aantal maatregelen genomen. Deze maatregelen zullen de operationele kosten in 2002 met meer dan 10 miljoen euro verminderen. De personeelsbezetting werd gereduceerd door het afvloeien van 350 medewerkers. De investeringen voorzien voor 2001, werden tot de helft teruggebracht. De focusstrategie die verleden jaar werd opgestart zal op termijn ook tot een verbetering van het resultaat leiden.

In de uitzonderlijke kosten over 2001 worden provisies aangelegd voor de vervroegde afschrijving van goodwill op een aantal acquisities, en voor de waardevermindering van de participatie in Xeikon.

De wereldwijde economische recessie die begonnen is in het tweede kwartaal van 2001 en sterker geworden is in de twee volgende kwartalen, heeft het voor sommige business units van BARCO onmogelijk gemaakt de omzetverwachtingen te realiseren. Vooral de omzetontwikkelingen in de Verenigde Staten en in mindere mate Azië, zijn ongunstig geweest voor BARCO. De ongunstige conjunctuur treft alle ondernemingen, maar in het bijzonder de ondernemingen die investeringsgoederen leveren aan andere bedrijven. De tragische gebeurtenissen van 11 september 2001 hebben de investeringsonzekerheid in het algemeen nog vergroot. Bij de verscheidene BARCO activiteiten worden orders in beperkte mate geannuleerd, maar anderzijds vragen vooral OEM-klanten in aanzienlijke mate leveringen uit te stellen. Verder wordt in een aantal specifieke markten een zekere vertraging vastgesteld in het bestelgedrag van de klanten. Bij de herneming van de investeringsbeslissingen, vooral in de Verenigde Staten, mag wel opnieuw een snelle verhoging van de omzet verwacht worden.

De daling in de resultaten is niet alleen te wijten aan conjuncturele factoren. Ook structurele elementen spelen een rol. De ontwikkeling van het resultaat bij de verschillende business units van BARCO, is sterk verschillend. Bij Barco Projection overschrijden de systeemactiviteiten Control Rooms, Simulatie en LED visualisatiemuren ruimschoots de verwachtingen op gebied van omzet en courante resultaten. Het gaat hierbij telkens om business units die met een systeembenadering inspelen op nieuwe behoeften bij bestaande en nieuwe klanten. Alles doet vermoeden dat deze business units in de toekomst, samen met een aantal business units van BarcoView en BarcoVision, de strategische pijlers van het courante resultaat van BARCO zullen zijn. Op basis van de positieve evolutie van de systeemactiviteiten van Barco Projection in de eerste helft van 2001, werd een kostenstructuur opgebouwd om de verdere groei te kunnen ondersteunen. In het eerste kwartaal van 2001 waren ook de standaardprojectoren nog succesvol, waardoor de ondersteuning van de activiteit Barco Projection Products op peil moest worden gehouden. In het tweede kwartaal werd deze activiteit geconfronteerd met een terugval, die zich in het derde en vierde kwartaal versneld doorzet. Dit heeft BARCO ertoe gebracht de kostenstructuur rond deze product-activiteit drastisch aan te passen. Voor het jaar 2001 zal omwille van de verdergaande vertraging in de markt voor standaardprojectoren een afschrijving op voorraden moeten gebeuren van ongeveer 20 miljoen euro.

In de toekomst ziet BARCO de terugval in deze markt op twee manieren opgevangen worden. Enerzijds is er de verdere groei van de systeemactiviteiten in omzet en in bijdrage aan het resultaat. Anderzijds is Barco Projection dit jaar begonnen met het in de markt brengen van nieuwe families van gesofisticeerde projectoren voor veeleisende toepassingen.

Verleden jaar werd reeds beslist om de focus van de activiteiten van BARCO duidelijk te richten op een aantal winstgevende kernactiviteiten rond BEELDVERWERKING. Op die manier zullen de courante resultaten beter de werkelijke sterkten van de groep weergeven. Verscheidene business units van BARCO hadden nauwelijks een gemeenschappelijke technologische basis met de kernactiviteit waarop de onderneming zich nu duidelijk richt. Bovendien zouden zij substantiële investeringen vereisen om een redelijke marktpositie te kunnen uitbouwen. Daarom werd eind 2000 BarcoNet afgesplitst en als afzonderlijk bedrijf naar de beurs gebracht. Andere business units dragen daarenboven reeds enkele tijd weinig bij tot de resultaten van BARCO. Zo werd het de-investeringsproces van Barco Graphics in gang gezet. In de huidige moeilijke economische conjunctuur heeft dit proces wat vertraging opgelopen, maar uiteindelijk zijn nu de belangrijkste stappen gezet. Daarmee is de hoop gevestigd dat deze activiteiten in de toekomst de resultaten van BARCO positief zullen beïnvloeden. Zij zullen ook geen beslag meer leggen op de investeringsmiddelen die nodig zijn om de groei van de kernactiviteiten van het nieuwe BARCO te verzekeren. Op deze manier zal BARCO een sterk presterende onderneming worden, gefocust op IMAGE PROCESSING.

Rekening houdend met het algemeen economisch klimaat, de herstructurering van Barco Graphics en de aanhoudend zwakke resultaten van enkele acquisities, heeft de raad van bestuur beslist goodwill op een aantal acquisities vervroegd af te schrijven. Er zal ook een provisie worden aangelegd voor de waardevermindering van de participatie in Xeikon. De uitzonderlijke kosten bevatten eveneens de herstructureringskosten, o.a. de kosten ten gevolge van de afvloeiing van medewerkers.

Voor 2002 houdt BARCO rekening met een verderzetting van de ongunstige conjunctuur in de eerste helft van het jaar. BARCO zal daarom de klemtoon blijven leggen op kostenbeheersing.

Bron: BARCO
Provider: Euronext Brussels

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie