Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

EU beboet Luxemburgse brouwerijen wegens kartelvorming

Datum nieuwsfeit: 05-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: European Commission
Zoek soortgelijke berichten
European Commission

IP/01/1740

Brussel, 5 December 2001

Commissie legt geldboeten op aan Luxemburgse brouwerijen wegens een kartel voor de verdeling van markten

De Europese Commissie heeft vandaag geldboeten opgelegd aan drie Luxemburgse brouwerijen: Brasserie Nationale-Bofferding, Brasserie de Wiltz en Brasserie Battin voor een totaal bedrag van 448.000 EUR, wegens hun deelneming aan een marktverdelingskartel dat gevolgen heeft voor de Luxemburgse horecasector ofwel drankgelegenheden (hotels, cafés en restaurants). Een vierde onderneming, Brasserie de Luxembourg (een dochteronderneming van Interbrew), kreeg geen geldboete opgelegd omdat zij de Commissie van het kartel in kennis had gesteld. De brouwers kwamen overeen de naleving van elkaars exclusieve-afnameovereenkomsten met klanten uit de horecasector te waarborgen en ondernamen stappen om de penetratie van buitenlandse brouwerijen in de horecasector in Luxemburg te belemmeren. Het kartel duurde van oktober 1985 tot februari 2000.

Na een onderzoek, dat in februari 2000 werd ingesteld, heeft de Europese Commissie vastgesteld dat vier Luxemburgse brouwers deelnamen aan een marktverdelingskartel met betrekking tot de horecasector in Luxemburg. De betrokken ondernemingen zijn:

* Brasserie de Luxembourg Mousel-Diekirch S.A.
* S.A. Brasserie Nationale-Bofferding

* Brasserie de Wiltz

* Brasserie Battin.

Het kartel bestond uit een in 1985 ondertekende schriftelijke overeenkomst waarin elk van de partijen zich ertoe verbond geen bier te leveren aan horecaklanten (hotels, cafés, restaurants en biergroothandelaren) die aan een andere partij waren gebonden door een exclusieve-afnameovereenkomst of "bierclausule". Deze waarborg had ook betrekking op bierclausules die ongeldig of wettelijk niet afdwingbaar waren, alsook op leveringsovereenkomsten waarbij de brouwerijen eenvoudigweg in een drankgelegenheid investeerden zonder een exclusieve-afnameovereenkomst te ondertekenen. Hiermee beoogden de brouwerijen dus elkaars clientèle te respecteren. De in de bierclausule vervatte waarborg werd versterkt door een overlegmechanisme, dat de partijen ertoe verplichtte om, voor elke levering aan een nieuwe klant, bij de andere brouwerijen na te gaan of er reeds een bierclausule bestond, alsook door financiële sancties wegens niet-naleving.

De kartelovereenkomst bevatte voorts bepalingen waarmee werd beoogd buitenlandse brouwerijen uit de Luxemburgse horecasector te weren. Ten eerste bestond er een gemeenschappelijk verdedigingsmechanisme waarbij de partijen afspraken met elkaar overleg te plegen in geval een aan een van de partijen gebonden drankgelegenheid door een buitenlandse brouwerij werd benaderd.

Er werd dan prioriteit aan een van de partijen verleend om te trachten de drankgelegenheid als klant te behouden. Indien deze erin zou slagen met die drankgelegenheid een afnameovereenkomst te sluiten, was zij verplicht de partij die de drankgelegenheid was kwijtgeraakt te compenseren door een gelijkwaardige drankgelegenheid aan deze partij over te dragen. Andere bepalingen maakten het mogelijk iedere partij die met een buitenlandse brouwerij samenwerkte of het bier van deze brouwerij distribueerde, van het kartel uit te sluiten.

De overeenkomst was voor onbeperkte duur gesloten; bovendien werd hierin bepaald dat de partijen in geval van opzegging een termijn van twaalf maanden in acht moesten nemen. Geen enkele partij meldde de overeenkomst aan voordat Interbrew, de moedermaatschappij van Brasserie de Luxembourg Mousel-Diekirch, in februari 2000 de Commissie van het kartel in kennis stelde. Interbrew ging tot deze bekendmaking over in het kader van het onderzoek van de Commissie met betrekking tot een kartel in de Belgische biersector. Ook beschikte de Commissie over bewijzen dat delen van de overeenkomst tot 1998 waren uitgevoerd.

De geldboeten

De Commissie heeft de volgende geldboeten opgelegd:
* S.A. Brasserie Nationale-Bofferding: 400.000 EUR
* Brasserie de Wiltz: 24.000 EUR

* Brasserie Battin: 24.000 EUR.

De Commissie neemt bij het vaststellen van het bedrag van geldboeten de ernst en de duur van de inbreuk, eventuele verzwarende of verzachtende omstandigheden, alsook de medewerking van de onderneming aan haar onderzoek in aanmerking. Ook houdt zij rekening met de positie van een bedrijf in de sector in kwestie, alsook met de totale omvang van het bedrijf. De geldboete mag niet meer bedragen dan 10% van de totale omzet van het bedrijf.

Het kartel was een vorm van marktverdeling en omvatte maatregelen waarmee werd beoogd handel tussen Luxemburg en andere lidstaten te belemmeren. Marktverdeling is een van de zwaarste inbreuken op de concurrentieregels van de Gemeenschap. In dit geval was het kartel echter beperkt tot de betrekkelijk geringe biermarkt van Luxemburg en is de overeenkomst niet volledig uitgevoerd. De Commissie kwalificeerde de inbreuk derhalve als een zware inbreuk.

Bij de vaststelling van het basisbedrag van de geldboete wegens de ernst van de inbreuk hield de Commissie rekening met het feit dat Bofferding, Wiltz en Battin kleine of middelgrote bedrijven zijn waarvan de activiteiten in Luxemburg zijn geconcentreerd en waarvan de totale omzet dienovereenkomstig beperkt is. Brasserie de Luxembourg daarentegen is een dochteronderneming van het Interbrew-concern, de op een na grootste brouwerij ter wereld. Het kartel heeft meer dan 14 jaar geduurd. Daarom heeft de Commissie de opgelegde geldboete wegens de ernst van de inbreuk verdubbeld.

De Commissie heeft als verzachtende omstandigheid aanvaard dat er onzekerheid bestond over de rechtsgeldigheid van de bierclausules in Luxemburg op het tijdstip van de ondertekening van de overeenkomst en dat hierdoor bij de partijen twijfel over kon ontstaan of sommige bepalingen van de kartelovereenkomst een inbreuk vormden. Zij was van oordeel dat dit een verlaging van de geldboeten met 20% rechtvaardigde.

Aan Brasserie de Luxembourg Mousel-Diekirch werd volledige ontheffing verleend van de aanzienlijke geldboete die anders aan het bedrijf zou zijn opgelegd, omdat deze onderneming de eerste was die de Commissie van het kartel op de hoogte heeft gebracht, bewijselementen van doorslaggevend belang heeft geleverd en gedurende het gehele onderzoek volledige medewerking heeft verleend.

Bestemming van de geldboeten

Ondernemingen hebben drie maanden om de geldboete te betalen. Geldboeten worden opgenomen in de algemene begroting van de Europese Unie zodra zij definitief zijn geworden. Aangezien de totale begroting van de Unie van tevoren is vastgesteld, worden onvoorziene ontvangsten afgetrokken van de bijdragen van de lidstaten aan de communautaire begroting, hetgeen uiteindelijk aan de Europese belastingbetaler ten goede komt.

Andere zaken

De Commissie onderzoekt tevens vermoedelijke kartels op de biermarkt in andere Europese landen. In verband hiermee hebben tussen januari 2000 en januari 2001 in Frankrijk, Nederland, Italië, Denemarken en Portugal verificaties plaatsgevonden. Op dit ogenblik kan onmogelijk iets worden gezegd over het resultaat van deze onderzoeken of over de datum waarop zij zullen worden afgesloten.

Zie ook IP/00/1739 van vandaag over het besluit dat is genomen in de zaak van het Belgische bierkartel.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...