Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Plan van aanpak risicovolle bedrijven Zaanstad gereed

Datum nieuwsfeit: 06-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Zaanstad
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Zaanstad

Zaanstad geeft hoge prioriteit aan controle risicovolle bedrijven

donderdag 6 december 2001

Plan van aanpak risicovolle bedrijven gereed

Zaanstad telt 65 potentieel risicovolle bedrijven. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie van de gemeente Zaanstad. De gemeente is bezig beleid te ontwikkelen ten aanzien van bedrijven die mogelijk gevaren opleveren. Een eerste stap in die richting is een inventarisatie. Een inventarisatie die later in twee volgende fases zal worden uitgebreid. Bovendien zal de gemeente ook maatregelen treffen om die risicos binnen de door de wet gestelde eisen te houden. Er is wettelijk al het een en andere geregeld. Maar het Rijk zal binnenkort nog een aantal maatregelen nemen waardoor duidelijker is wat wel en wat niet mag. Zaanstad heeft dit beleid voor een aantal jaren uitgestippeld in de nota: Integrale Aanpak Risicovolle Activiteiten. Een nota die inmiddels aan de raadscommissie Milieu is aangeboden. Betekent dit dat deze bedrijven een bedreiging vormen? Dat niet direct. De gemeente kent de bedrijven en controleert de bedrijven regelmatig. Waar de gemeente knelpunten signaleert worden die aangepakt. Voor de uitvoering van de eerste twee fases van dit plan is in de begroting 2002 een bedrag van 600.000/ 272.268,13 gereserveerd.

Het Zaanse beleid past binnen het extrerne veiligheidsbeleid zoals dat in Nederland wordt ontwikkeld. Dit beleid is gericht op het verminderen en beheersen van risicos van activiteiten voor de omgeving. Het gaat daarbij om risicos die verbonden zijn aan het gebruik, de opslag en het transport van gevaarlijke stoffen. Het Nederlands Milieuplan 4 ( NMP4) spreekt de verwachting uit dat in 2030 de productie van de chemische industrie twee- tot driemaal zo groot zal zijn als nu. Dit heeft gevolgen voor de risicos in de omgeving van deze activiteiten. Om deze risicos voor Zaanstad in beeld te krijgen is een integrale aanpak risicovolle activiteiten ontwikkeld. Op deze manier wordt inzicht verkregen in de risicos en het effect bij calamiteiten.

Als uitgangspunt voor de integrale aanpak is een voorlopige lijst van potentieel risicovolle bedrijven gehanteerd. Op deze lijst staan bedrijven waar mogelijk een risico kan optreden, maar waarvan nog niet gezegd kan worden wat de kans is op calamiteiten en welke effecten hierbij optreden. De risicos worden in kaart gebracht op de definitieve lijst, die een resultaat zal zijn van de integrale aanpak.

Wethouder Klein Nibbelink is blij dat de risico´s nu in kaart worden gebracht.

Voor de wethouder zijn een drietal zaken van belang: a. dat bekend is welke risicos er zijn;
b. dat er over de risicos goed wordt gecommuniceerd en c. dat zoveel mogelijk de knelpunten worden opgelost.

Informatie

Zaanstad wil de informatie over risicovolle bedrijven niet onder de pet houden. Daarom zullen de lijsten met risicovolle bedrijven nu en in de toekomst gepubliceerd worden, zodat iedereen daarvan kennis kan nemen. De gemeente wil hierover openheid betrachten. Maar de gemeente doet meer dan alleen maar het publiceren van de lijst. Samen met de Brandweer en Bouw- en Woningtoezicht wil de afdeling Milieu een veiligheidsbeleid tot stand brengen waarbij de risicos gekend worden, in kaart gebracht zijn en daar waar dat nodig is, ook maatregelen zijn getroffen. Het project is een gezamenlijke inspanning van de Brandweer en de afdeling Milieu. Behandeling van dit voorstel vindt plaats in de raadscommissie Milieu op 10 december 2001.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie