Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vandaag in de Tweede Kamer

Datum nieuwsfeit: 06-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.

donderdag 6 december 2001
De vergadering begint om 10.15 uur.
Na enkele hamerstukken rondt de Kamer het debat af over de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2002 (te beginnen met de tweede termijn van de kant van de Kamer).

Vervolgens debatteert de Kamer naar aanleiding van een algemeen overleg tussen de vaste Commissies voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Financiën en minister De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en staatssecretaris Bos (Financiën) over diverse onderwerpen met betrekking tot het gemeente- en provinciefonds (dit algemeen overleg had plaats op donderdag 29 november jongstleden).

Ten slotte debatteert de Kamer over het verloop en de afwikkeling van de ESF-subsidies (Europees Sociaal Fonds) in de periode 1994-1999 (het zogenoemde rapport Koning).
Economische Zaken: 10.00 tot ca. 12.00 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met minister Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) over onder meer het werkprogramma van de Algemene Energieraad voor het jaar 2002 en de evaluatie en missievaststelling van het Energieonderzoek Centrum Nederland.

Verkeer en Waterstaat: 10.00 tot ca. 12.30 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over de hogesnelheidslijn-zuid, de Hanzelijn, de Zuiderzeelijn en de Noordtak van de Betuweroute.
Financiën en Defensie: 12.15 tot ca. 14.00 uur
Agenda: algemeen overleg met de staatssecretarissen Bos (Financiën) en Van Hoof (Defensie) over het afstoten van militaire terreinen die een natuurbestemming krijgen.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 13.00 tot ca. 14.00 uur Groen van Prinstererzaal
en Werkgelegenheid) over het opstellen van een landelijk protocol om gehandicapten een bredere rechtszekerheid te bieden.

Europese Zaken, Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 13.00 tot ca. 14.00 uur Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met de ministers Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) en Hermans (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over vergaderingen van de ministers van Economische Zaken en Onderwijs van de lidstaten van de Europese Unie. Europese Zaken en Buitenlandse Zaken: 14.00 tot ca. 16.00 uur
Agenda: algemeen overleg met minister Van Aartsen en staatssecretaris Benschop (beiden Buitenlandse Zaken) over vergaderingen van de ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten van de Europese Unie. Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Economische Zaken, Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Verkeer en Waterstaat en Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 10.00 uur Wttewaall van Stoetwegenzaal
Defensie: 10.15 uur Klompézaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Rijksuitgaven en Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 10.30 tot ca. 12.00 uur Troelstrazaal
Agenda: briefing door ambtenaren van de Algemene Rekenkamer over sociale werkvoorziening en reïntegratie van arbeidsongeschikten.

Europese Zaken: 12.00 uur Wttewaall van Stoetwegenzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures. Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 12.30 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: procedures.
Buitenlandse Zaken: 13.00 uur Wttewaall van Stoetwegenzaal
Tijdelijke commissie biotechnologie: 16.30 tot ca. 17.00 uur Klompézaal

Agenda: gesprek met Prof. dr. Haring, hoogleraar Plantenfysiologie, over concepten die de basis vormen van de bio- en gentechnologie.

KAMERLEDEN ONTVANGEN

Leden van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken ontvangen vanaf 17.00 uur een delegatie van het Tayad Komitee Nederland. Er wordt gesproken over de houding van Turkije tegenover hongerstakers (Wttewaall van Stoetwegenzaal).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie