Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Geldermalsen

Datum nieuwsfeit: 06-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Geldermalsen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Geldermalsen


* Afdeling Sociale Zaken tijdelijk gesloten
* Euromunten te koop vanaf 14 december 2001: het pakket voor ¦ 25.- / 11,35

* Commissie Welzijn en Onderwijs

* Wie mag slopen

* Informatieavond over Regiotaxi Rivierenland in Enspijk
* Activiteiten

* Dorpsraad Meteren
opnemen met de AVRI 0345-585358.
Afdeling Sociale Zaken tijdelijk gesloten
Met ingang van 1 januari 2002 gaat de afdeling Sociale Zaken met een nieuw automatiseringssysteem werken en zullen ook sommige werkprocessen veranderen. Dit vergt de nodige voorbereidingen en scholing van medewerk(st)ers. In verband daarmee is de afdeling op vrijdagochtend 7 december a.s. gesloten.

Euromunten te koop vanaf 14 december 2001: het pakket voor ¦ 25.- / 11,35

In winkels en bij andere verkooppunten krijgt u vanaf 1 januari 2002 meestal euro's terug als wisselgeld. Ook als u met guldens betaalt. De meeste kassa's rekenen automatisch uit hoeveel wisselgeld u in euro's moet krijgen. Toch kan het afrekenen wat langer gaan duren dan u gewend bent. U kunt helpen om wachtrijen bij de kassa te voorkomen. Heel eenvoudig, door te zorgen dat u zo snel mogelijk met euro's betaalt en het liefst gepast. Dat kan elektronisch (met pinpas, chip- of creditcard) of contant. Want u kunt al vanaf 14 december in Nederland euromunten aanschaffen. Er zijn dan voor ¦ 25,- pakketten met euromunten ter waarde van 11,35 euro

In zo'n pakket zitten vier munten van 1 eurocent, drie munten van 2 eurocent, vijf munten van 5 eurocent, vijf munten van 10 eurocent, vijf munten van 20 eurocent en vijf munten van 50 eurocent. Ook zitten er drie munten in van 1 euro en twee munten van 2 euro. In totaal dus 32 munten met een waarde van 11,35 euro

Commissie Welzijn en Onderwijs

* Datum: donderdag 6 december 2001

* Tijd: 20.00 uur

* Plaats: gemeentehuis Geldermalsen

* Agenda:


1. Wijziging huisvestingsverordening Onderwijshuisvesting (o.a. verlaging 2 km-grens).

2. Aanpassing gemeenschappelijke regeling van openbaar speciaal en voortgezet speciaal onderwijs.

3. Ingekomen stukken:


* Onderzoek naar voedingsgewoontes van ouderen en maaltijdvoorziening SWO

* Jaarverslag GMR openbaar onderwijs

* Voortgang uitbreiding Meester Aafjesschool Meteren
* Nieuwsbrief Platform Regionvisie Ouderenbeleid Rivierenland
* Provincie Gelderland, Rapport Zwerfjongeren
* Verslag Ouderenraad 20 november 2001


4.Rondvraag.

Extra commissievergadering

* Datum: woensdag 12 december 2001

* Tijd: 19.00 uur

* Plaats: gemeentehuis Geldermalsen

* Agenda:


1. Onttrekken van lokalen Jan Harmenshof aan onderwijsbestemming.
2. Fusie WWG-bedrijven met Stichting Traject.
3. Rivierenland in Beweging.

4. Jaarverslag Abw 2000.

5. Beleidsplan Abw 2002.

1. H.A. van Dord, Prins Willem Alexandersingel 80 te Beesd, oprichten kasje (6 december 2001);

2. W.M. de Kruif, Wilhelminastraat 3 te Meteren, vergroten woning (6 december 2001);

3. P.W.J.A. van Manen, Prins Willem Alexanderstraat 42 te Deil, veranderen schuur (6 december 2001);

4. G.P.P. van Ewijk, Lange Akker 185 te Geldermalsen, vergroten woning (6 december 2001);

5. Volvo Nederland Personenauto BV, Stationsweg 2 te Beesd, oprichten landmark (6 december 2001);

6. M.G. Schook, Glorie van Holland 29 te Geldermalsen, plaatsen dakkapel (6 december 2001);

7. Gemeente Geldermalsen, Rijnstraat 20 te Geldermalsen, oprichten loods (6 december 2001);

* Datum publicatie: 6 december 2001.

1. F.M.J. Bertels, Huis Te Beestlaan 26 te Beesd, vergroten woning (27 november 2001);

2. W. Wierks, Nieuwsteeg (ong.) te Tricht, oprichten bedrijfsruimte (28 november 2001);

3. G. Donker, Schoutenstraat 6 te Enspijk, oprichten carport (29
4. E. Pellegrom, Schoresteynstraat 60 te Deil, vergroten woning (29
5. A.A. de Bruin, Prins Willem Alexanderstraat 40 te Deil, oprichten garage/berging (30 november 2001);

* Datum publicatie: 6 december 2001.

Wie mag slopen

Ter inzage: de volgende verleende sloopvergunningen:
1. K. van Eggelen, Lageveldweg 3 te Rumpt, voor het slopen van diverse opstallen, gevel- en dakbekleding van een agrarisch bedrijf (6 december 2001);

2. Rijkswaterstaat, Klaverweg 4 te Enspijk, slopen woning met garage (6 december 2001);


* Inzage termijn: zes weken, met ingang van de dag volgend op de datum van de publicatie.

* Bezwaar: schriftelijk, uitsluitend door rechtstreeks belanghebbenden gedurende de inzagetermijn.
* Toelichting: het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders en vermeldt uw naam, adres en hantekening, het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en waarom. Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan daarnaast aan de president van de administratieve kamer van de Arrondissementsrechtbank, postbus 30160, 6803 AD Arnhem, vragen een voorziening te treffen.

* Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoon 0345-586686.
* Datum publicatie: 6 december 2001.
Informatieavond over Regiotaxi Rivierenland in Enspijk

Op maandagavond 12 december a.s. organiseert de gemeente Geldermalsen een informatieavond over de invoering van Regiotaxi Rivierenland.
* Plaats: restaurant 'De Rotonde', Enspijk
* Tijd: 19.30 tot circa 22.00 uur

De regiotaxi is collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV), een nieuwe vorm van openbaar vervoer die alleen rijdt als er wordt gebeld. Reizigers moeten minimaal een uur van tevoren doorgeven wanneer ze een reis willen maken. Regiotaxi Rivierenland is vanaf 1 januari 2002 binnen deze streek een aanvulling op de reguliere bussen en de treinen.

Het vervoersgebied van Regiotaxi Rivierenland omvat het grondgebied van de gemeenten Buren, Culemborg, Dodewaard, Druten, Echteld, Geldermalsen, Kesteren, Lingewaal, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel en een gebied van 4 openbaar-vervoer-zones (OV-zones) aansluitend op het gebied van deze gemeenten. Een rit moet altijd eindigen of beginnen in één van de 12 genoemde gemeenten. Hoe het allemaal precies werkt met het vooraf reserveren, de betaling, de overstapmogelijkheden en nog vele andere zaken wordt tijdens de informatieavond uitgelegd. Daarnaast wordt in december a.s. huis-aan-huis een uitgebreide informatiebrochure verspreid.

De gemeentelijke informatieavond is met name bedoeld voor de inwoners van de gemeente Geldermalsen maar uiteraard zijn ook andere belangstellenden van harte welkom. De WVG-cliënten die momenteel gebruik maken van een vervoersvoorziening ontvangen deze week persoonlijk een uitnodiging.

Activiteiten
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij vergunning hebben verleend aan:

* C. Damen, voor de verkoop van kerstbomen van 7 tot 22 december 2001 op het Marktplein te Geldermalsen;

Indien u zich met deze beslissing niet kunt verenigen, kunt u binnen 6 weken na de bekendmaking van deze beslissing aan betrokkenen, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 112, 4190 CC Geldermalsen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de gronden van het bezwaar.

Dorpsraad Meteren

De Dorpsraad van Meteren houdt op maandag 17 december '01 weer haar openbare jaarvergadering. U wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

* OPENBARE VERGADERING

* Wanneer : maandag 17 december 2001

* Waar : Dorpshuis Meteren

* Aanvang : 20.00 uur (Dorpshuis is om 19.30 uur open)
Tijdens deze openbare vergadering zullen wij o.a. stilstaan bij de volgende onderwerpen:

* Verslag openbare vergadering 22 oktober 2001
* Vacature Dorpsraad (voorkeur: iemand uit oud Meteren)
* Financieel Jaarverslag van de Dorpsraad
* Pauze

* ong. 21.00 uur: Opening en presentatie Meteren-online
Over de "hangplek" en skatebaan is op dit moment nog niets te melden en deze onderwerpen zullen daarom niet besproken worden. Er wordt nog op informatie gewacht van de Gemeente.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie