Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bouwstenen voor provinciaal recreatiebeleid

Datum nieuwsfeit: 06-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Noord-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

Persbericht, 4 december 2001

Onderzoek Recreatietekorten in de provincie Noord-Holland

Bouwstenen voor provinciaal recreatiebeleid
Om het tekort aan recreatieplaatsen in de provincie Noord-Holland voor het jaar 2020 volledig weg te werken is minimaal 10.500 ha extra bosgrond nodig en moet 3.500 ha agrarisch gebied voor fietsen en wandelen ingericht worden.
Dat is althans een van de uitkomsten en conclusies uit het onderzoek Recreatietekorten in de provincie Noord-Holland dat in opdracht van Gedeputeerde Staten is uitgevoerd door Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte in Wageningen.

Donderdag 6 december a.s. om 15.30 uur presenteren de onderzoekers het rapport aan de statencommissie Openluchtrecreatie in het provinciehuis in Haarlem.

Het dagelijks bestuur van de provincie heeft de onderzoeksopdracht gegeven om met de indicaties daaruit, rekening te houden bij het opstellen van diverse beleidsnota's, zoals de Groenblauwe visie, Openluchtrecreatie en het streekplan Noord-Holland-Zuid. Berekend is - volgens de Wageningse onderzoekers - dat de provincie Noord-Holland bij een ongewijzigd aanbod in 2020 ongeveer 225.000 recreatieplaatsen voor fietsen en wandelen tekort komt. Als echter alle huidige groene recreatieplannen van de provincie worden uitgevoerd én als de bestaande wensen en voorstellen gerealiseerd worden, dan is het tekort voor een kwart weggewerkt. Volgens de bestaande plannen komen er nl. 28.500 recreatieplaatsen bij en wordt het 'wensen en voorstellenlijstje' uitgevoerd dan volgen er nog eens 27.700 recreatieplaatsen extra. In grondoppervlakte uitgedrukt: er staat in Noord-Holland ruim 4000 ha recreatiegebied op stapel en er zijn plannen voor nog eens 2000 ha groen. Jaarlijks investeert de provincie ruim 15 miljoen in de aanleg en beheer van recreatiegebieden.

Enkele algemene conclusies uit het onderzoek ( waarin overigens niet gekeken wordt naar de kust als recreatielocatie):
* Er is extra aandacht nodig voor recreatiemogelijkheden rond Amsterdam en Hoorn (West-Friesland).

* Het instandhouden en kwalitatief verbeteren van bestaande groengebieden is van essentieel belang.

In hun presentatie gaan de onderzoekers in op de effecten die de vergrijzing van de bevolkingsgroei en het toenemend aandeel niet-westerse allochtonen, op de recreatiebehoefte hebben. Ook komt in beeld waar (en waar) niet de bewoners van Noord-Holland mogelijkheden hebben voor lekker fietsen en wandelen in de buurt van hun woonomgeving.
Behalve naar dit onderzoek kijken Gedeputeerde Staten bij de voorbereiding voor hun beleid ook naar onderzoeken die op Rijksniveau zijn uitgevoerd.

Inlichtingen: Wim Kornmann, tel. (023) 514 46 22

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie