Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Eemsmond

Datum nieuwsfeit: 06-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Eemsmond
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eemsmond


Persberichten

Gemeentenieuws week 49

donderdag 6 december 2001

GEMEENTENIEUWS 6 december 2001

BOUWVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunningen verleend voor het: (29 november 2001)

* uitbreiden van een woning, Botter 49, Uithuizen
* uitbreiden van een woning, Molenhorn 33, Zandeweer
*

(30 november 2001)

* bouwen van een garage, Westervalge 39, Warffum
* bouwen van een berging, Talmaweg 25, Uithuizen
* bouwen van een tuinhuisje, Hooilandseweg 22, Roodeschool
(3 december 2001)

* verbouwen van een woning, Provincialeweg 8, Usquert
* tijdelijk plaatsen van een zeecontainer, Noorderstraat tegenover nummer 9, Uithuizen

Burgemeester en wethouders hebben positief gereageerd op de meldingen van het bouwvoornemen voor het:
(30 november 2001)

* bouwen van een blokhut, Esdoornstraat 17, Uithuizermeeden
* bouwen van een tuinhuisje, Meidoornweg 3, Uithuizermeeden
(3 december 2001)

* bouwen van een schuurtje, Lange Drift 56, Uithuizermeeden
* bouwen van een houten schuur, Pastorieweg 32, Warffum
* bouwen van een kas, Langelandsterweg 61, Uithuizermeeden
* bouwen van een fietsenhok, Akkemaweg 4, Stitswerd
Burgemeester en wethouders hebben een kapvergunning verleend voor het kappen van:
(30 november 2001)

* een strook beplanting bestaande uit essen, meidoorns, veldiep en elzen, langs het wegvlak Middelstum-Usquert

Burgemeester en wethouders hebben een sloopvergunning verleend voor het:
(29 november 2001)

* gedeeltelijk slopen van een woonhuis, Hommesweg 10, Oldenzijl
Tegen de verleende toestemmingen voor meldingsplichtige bouwwerken en tegen de verleende bouw-, kap- en sloopvergunningen kunt u op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken na verzending van de vergunning indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 11, 9980 AA Uithuizen. De datum van verzending staat tussen haakjes boven de verleende vergunning. Het indienen van een bezwaarschrift is in principe alleen mogelijk wanneer u rechtstreeks door de genomen beschikking in uw belang bent getroffen. Nadere informatie omtrent de verleende vergunningen en/of het indienen van een bezwaarschrift kunt u verkrijgen in het gemeentehuis te Uithuizen.

INGEKOMEN VERZOEK OM EEN BOUWVERGUNNING
Er is een verzoek om een bouwvergunning ingediend voor het:
* bouwen van een woning met garage, Kastanjelaan 1, Uithuizermeeden
* verbouwen van een garage, A. van der Zielstraat 12, Zandeweer
* bouwen van een dakkapel, Havenweg 2, Stitswerd
* verbouwen van een schuur, Hooilandseweg 1, Uithuizermeeden
* bouwen van een woning, Heuvelderij 5a, Uithuizermeeden
* uitbreiden van een woning, Albrondariep 18, Uithuizen
* verbouwen van een woning, Gulden Akker 5, Uithuizermeeden
* verbouwen van een berging, Hooilandseweg 29, Roodeschool
* vergroten van een kantoorruimte, Oosterstationstraat, Uithuizen
N.B. Dit betreft een kennisgeving. Er kan pas bezwaar worden gemaakt als burgemeester en wethouders vergunning hebben verleend naar aanleiding van de ingekomen verzoeken.

UITWERKINGSPLAN EX ARTIKEL 11 WRO DINGEWOLD II UITHUIZEN Burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsmond maken bekend, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, dat met ingang van 7 december 2001 gedurende vier weken in het gemeentehuis, Hoofdstraat-West 1 te Uithuizen bij de publieksbalie ter inzage ligt: het uitwerkingsplan Dingewold II Uithuizen.

In de eerste fase van het uitbreidingsplan Dingewold II zijn nagenoeg alle kavels uitgegeven. Het is daarom noodzakelijk dat aanvullende mogelijkheden voor nieuwbouw worden gevonden. In het bestemmingsplan Dingewold II is hierin voorzien middels een zuidelijker geprojecteerde fase, die momenteel tijdelijk grotendeels in gebruik is als asielzoekerscentrum. Een beperkte locatie aan de oostzijde biedt evenwel ruimte voor een beperkt aantal ruime kavels, direct grenzend aan de in het plangebied Dingewold reeds gerealiseerde waterpartijen.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijzen kenbaar maken met betrekking tot het uitwerkingsplan bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsmond, Postbus 11, 9980 AA Uithuizen.

Uithuizen, 6 december 2001
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Eemsmond
R.R. Eisinga, loco-burgemeester
W.P. van Egmond, secretaris

TIJDELIJK VERKEERSBESLUIT
In verband met bouwwerkzaamheden wordt de Oudestraat te Uithuizen op dinsdag 11 december 2001 van 7.30 uur tot 13.00 uur afgesloten voor alle verkeer.

AFVALWIJZER 2002
Deze week (week 49) wordt de Afvalwijzer 2002 van de gemeente Eemsmond huis-aan-huis verspreid. Heeft u een NEE/NEE- of JA/NEE-sticker op uw deur, dan ontvangt u de Afvalwijzer 2002 niet. U kunt de Afvalwijzer 2002 in dat geval afhalen bij de publieksbalie van het gemeentehuis te Uithuizen. Dat geldt ook als u de Afvalwijzer om een andere reden niet ontvangt.

CULTURELE RAAD

De commissie Literatuur van de Culturele Raad Eemsmond organiseert in 2002 wederom een Grunneger Schrieverswedstried. Alle inwoners van de gemeente Eemsmond mogen een bijdrage leveren met zowel proza als poëzie Een verhaal mag maximaal drie A4tjes lang zijn. Ook kinderen worden van harte uitgenodigd een bijdrage te leveren. Voor hen is er een aparte rubriek ingesteld. De beste inzenders mogen meedoen aan de provinciale wedstrijd.

In de "meertmoand-dialectmoand", waarschijnlijk op 21 maart 2002, wordt een voorleesavond gehouden. U kunt uw gedichten en/of verhalen voor 1 februari 2002 sturen naar: Culturele Raad Eemsmond, secr. mevrouw T.A. Wiepkema-Wiersema, Het Oude Riet 15, 9983 SN Roodeschool.

EUROKIT
Deze week ontvangt iedereen in Nederland die op 31 december 2001 zes jaar of ouder is een afhaalcoupon voor de gratis eurokit. Met deze afhaalcoupon kunt u de eurokit afhalen bij HEMA, Shell, Combi, Rabobank, Postbank, ABN-Amro Bank, ING bank, Fortis bank of GWK. De eurokit bestaat uit een kartonnen houder met daarin één exemplaar van de Nederlandse euromunten: 1, 2, 5, 10, 20 en 50 eurocent en 1 en 2 euro. De waarde van de eurokit is 3,88 ( 8,55). U kunt de eurokit afhalen vanaf 14 tot en met 31 december 2001. Zo kan iedereen alvast wennen aan het nieuwe geld. Per 1 januari 2002 kunt u er pas mee betalen.

In de gemeente Eemsmond kunt u de eurokit afhalen bij:
* ABN AMRO Uithuizen, Blink 2, 9981 AJ Uithuizen
* Postbank Uithuizen, Blink 9, 9981 AJ Uithuizen
* Rabobank Uithuizen, Kerkplein 6, 9981 JA Uithuizen
* Combifoto Paul Wernekinck, Hoofdstraat West 65, 9981 AB Uithuizen
* Shell tankstation, Industrieweg 2, 9981 HJ Uithuizen
* Postbank Uithuizermeeden, Johan van Veenplein 14, 9981 BL Uithuizermeeden

* Postbank Uithuizermeeden, Hoofdstraat 182, 9982 AK Uithuizermeeden
* Postbank Usquert, Hoofdstraat 13, 9988 RS Usquert
* Rabobank Warffum, Pastorieweg 2, 9989 BM Warffum
VOORLICHTING OMREKENEN EN OMWISSELEN
Vanaf 1 januari 2002 is de euro ons wettig betaalmiddel. Tot 28 januari 2002 kunnen we nog met guldens betalen, het wisselgeld is in euros. In deze duale fase krijgen mensen die werken met een kassa te maken met twee soorten valuta, de gulden en de euro. Om deze mensen alvast te laten wennen aan het omrekenen en omwisselen, organiseren wij een voorlichtingsbijeenkomst. De bijeenkomst is bedoeld voor instellingen, verenigingen en stichtingen in onze gemeente, die een kantine of balie hebben waar kassahandelingen plaatsvinden. De bijeenkomst is gepland op maandag 17 december aanstaande in de raadzaal van het gemeentehuis, Hoofdstraat West 1 te Uithuizen. Aanvang 19.45 uur. De onderdelen die onder meer aan bod komen zijn:
* het omrekenen van gulden naar euro en omgekeerd
* het teruggeven van wisselgeld (in euros), met voorbeelden
* het herkennen van echtheidskenmerken van de eurobiljetten
* algemene informatie over de invoering van de euro
U kunt zich aanmelden bij de euro helpdesk van de gemeente via telefoonnummer 0595-437555. Voor meer informatie over de voorlichtingsbijeenkomst kunt u ook vragen naar de euro helpdesk.

OPENBARE VERGADERING
Donderdag 13 december aanstaande vergadert de raad in de raadzaal van het gemeentehuis te Uithuizen. Aanvang 19.45 uur. Op de agenda:
1. Opening

2. De notulen worden in een volgende vergadering vastgelegd
3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Notitie brandpreventie

5. Straatnaamgeving

6. Straatnaamgeving Zandeweer

7. Nota Armoede- en Uitstroombeleid

8. WVG evaluatie 2000

9. Beleidsplan Abw 2002

10. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Volkskredietbank Noord Oost Groningen

11. Kosten internationale schakelklas

12. Vaststelling huisvestingsprogramma en huisvestingsoverzicht 2002
13. Definitieve vaststelling uitgaven en ontvangsten openbaar onderwijs 1996 t/m 1999

14. Hekwerk begraafplaats Warffum

15. Achterstallig onderhoud 't Schienvat

16. Aanpassing openbaar groen

17. Herstructurering Uithuizermeeden 1e fase
18. Verzoek planschade artikel 49, WRO, T. Dijksterhuis
19. Artikel 19, lid 1, WRO, bouw schuur Talmaweg Uithuizen
20. Treasurystatuut

21. Begrotingswijzigingen

22. Sluiting

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie