Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Eemsmond

Datum nieuwsfeit: 06-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Eemsmond
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eemsmond


Persberichten

Gemeentenieuws week 49

donderdag 6 december 2001

GEMEENTENIEUWS 6 december 2001

BOUWVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunningen verleend voor het: (29 november 2001)

* uitbreiden van een woning, Botter 49, Uithuizen
* uitbreiden van een woning, Molenhorn 33, Zandeweer
*

(30 november 2001)

* bouwen van een garage, Westervalge 39, Warffum
* bouwen van een berging, Talmaweg 25, Uithuizen
* bouwen van een tuinhuisje, Hooilandseweg 22, Roodeschool
(3 december 2001)

* verbouwen van een woning, Provincialeweg 8, Usquert
* tijdelijk plaatsen van een zeecontainer, Noorderstraat tegenover nummer 9, Uithuizen

Burgemeester en wethouders hebben positief gereageerd op de meldingen van het bouwvoornemen voor het:
(30 november 2001)

* bouwen van een blokhut, Esdoornstraat 17, Uithuizermeeden
* bouwen van een tuinhuisje, Meidoornweg 3, Uithuizermeeden
(3 december 2001)

* bouwen van een schuurtje, Lange Drift 56, Uithuizermeeden
* bouwen van een houten schuur, Pastorieweg 32, Warffum
* bouwen van een kas, Langelandsterweg 61, Uithuizermeeden
* bouwen van een fietsenhok, Akkemaweg 4, Stitswerd
Burgemeester en wethouders hebben een kapvergunning verleend voor het kappen van:
(30 november 2001)

* een strook beplanting bestaande uit essen, meidoorns, veldiep en elzen, langs het wegvlak Middelstum-Usquert

Burgemeester en wethouders hebben een sloopvergunning verleend voor het:
(29 november 2001)

* gedeeltelijk slopen van een woonhuis, Hommesweg 10, Oldenzijl
Tegen de verleende toestemmingen voor meldingsplichtige bouwwerken en tegen de verleende bouw-, kap- en sloopvergunningen kunt u op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken na verzending van de vergunning indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 11, 9980 AA Uithuizen. De datum van verzending staat tussen haakjes boven de verleende vergunning. Het indienen van een bezwaarschrift is in principe alleen mogelijk wanneer u rechtstreeks door de genomen beschikking in uw belang bent getroffen. Nadere informatie omtrent de verleende vergunningen en/of het indienen van een bezwaarschrift kunt u verkrijgen in het gemeentehuis te Uithuizen.

INGEKOMEN VERZOEK OM EEN BOUWVERGUNNING
Er is een verzoek om een bouwvergunning ingediend voor het:
* bouwen van een woning met garage, Kastanjelaan 1, Uithuizermeeden
* verbouwen van een garage, A. van der Zielstraat 12, Zandeweer
* bouwen van een dakkapel, Havenweg 2, Stitswerd
* verbouwen van een schuur, Hooilandseweg 1, Uithuizermeeden
* bouwen van een woning, Heuvelderij 5a, Uithuizermeeden
* uitbreiden van een woning, Albrondariep 18, Uithuizen
* verbouwen van een woning, Gulden Akker 5, Uithuizermeeden
* verbouwen van een berging, Hooilandseweg 29, Roodeschool
* vergroten van een kantoorruimte, Oosterstationstraat, Uithuizen
N.B. Dit betreft een kennisgeving. Er kan pas bezwaar worden gemaakt als burgemeester en wethouders vergunning hebben verleend naar aanleiding van de ingekomen verzoeken.

UITWERKINGSPLAN EX ARTIKEL 11 WRO DINGEWOLD II UITHUIZEN Burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsmond maken bekend, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, dat met ingang van 7 december 2001 gedurende vier weken in het gemeentehuis, Hoofdstraat-West 1 te Uithuizen bij de publieksbalie ter inzage ligt: het uitwerkingsplan Dingewold II Uithuizen.

In de eerste fase van het uitbreidingsplan Dingewold II zijn nagenoeg alle kavels uitgegeven. Het is daarom noodzakelijk dat aanvullende mogelijkheden voor nieuwbouw worden gevonden. In het bestemmingsplan Dingewold II is hierin voorzien middels een zuidelijker geprojecteerde fase, die momenteel tijdelijk grotendeels in gebruik is als asielzoekerscentrum. Een beperkte locatie aan de oostzijde biedt evenwel ruimte voor een beperkt aantal ruime kavels, direct grenzend aan de in het plangebied Dingewold reeds gerealiseerde waterpartijen.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijzen kenbaar maken met betrekking tot het uitwerkingsplan bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsmond, Postbus 11, 9980 AA Uithuizen.

Uithuizen, 6 december 2001
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Eemsmond
R.R. Eisinga, loco-burgemeester
W.P. van Egmond, secretaris

TIJDELIJK VERKEERSBESLUIT
In verband met bouwwerkzaamheden wordt de Oudestraat te Uithuizen op dinsdag 11 december 2001 van 7.30 uur tot 13.00 uur afgesloten voor alle verkeer.

AFVALWIJZER 2002
Deze week (week 49) wordt de Afvalwijzer 2002 van de gemeente Eemsmond huis-aan-huis verspreid. Heeft u een NEE/NEE- of JA/NEE-sticker op uw deur, dan ontvangt u de Afvalwijzer 2002 niet. U kunt de Afvalwijzer 2002 in dat geval afhalen bij de publieksbalie van het gemeentehuis te Uithuizen. Dat geldt ook als u de Afvalwijzer om een andere reden niet ontvangt.

CULTURELE RAAD

De commissie Literatuur van de Culturele Raad Eemsmond organiseert in 2002 wederom een Grunneger Schrieverswedstried. Alle inwoners van de gemeente Eemsmond mogen een bijdrage leveren met zowel proza als poëzie Een verhaal mag maximaal drie A4tjes lang zijn. Ook kinderen worden van harte uitgenodigd een bijdrage te leveren. Voor hen is er een aparte rubriek ingesteld. De beste inzenders mogen meedoen aan de provinciale wedstrijd.

In de "meertmoand-dialectmoand", waarschijnlijk op 21 maart 2002, wordt een voorleesavond gehouden. U kunt uw gedichten en/of verhalen voor 1 februari 2002 sturen naar: Culturele Raad Eemsmond, secr. mevrouw T.A. Wiepkema-Wiersema, Het Oude Riet 15, 9983 SN Roodeschool.

EUROKIT
Deze week ontvangt iedereen in Nederland die op 31 december 2001 zes jaar of ouder is een afhaalcoupon voor de gratis eurokit. Met deze afhaalcoupon kunt u de eurokit afhalen bij HEMA, Shell, Combi, Rabobank, Postbank, ABN-Amro Bank, ING bank, Fortis bank of GWK. De eurokit bestaat uit een kartonnen houder met daarin één exemplaar van de Nederlandse euromunten: 1, 2, 5, 10, 20 en 50 eurocent en 1 en 2 euro. De waarde van de eurokit is 3,88 ( 8,55). U kunt de eurokit afhalen vanaf 14 tot en met 31 december 2001. Zo kan iedereen alvast wennen aan het nieuwe geld. Per 1 januari 2002 kunt u er pas mee betalen.

In de gemeente Eemsmond kunt u de eurokit afhalen bij:
* ABN AMRO Uithuizen, Blink 2, 9981 AJ Uithuizen
* Postbank Uithuizen, Blink 9, 9981 AJ Uithuizen
* Rabobank Uithuizen, Kerkplein 6, 9981 JA Uithuizen
* Combifoto Paul Wernekinck, Hoofdstraat West 65, 9981 AB Uithuizen
* Shell tankstation, Industrieweg 2, 9981 HJ Uithuizen
* Postbank Uithuizermeeden, Johan van Veenplein 14, 9981 BL Uithuizermeeden

* Postbank Uithuizermeeden, Hoofdstraat 182, 9982 AK Uithuizermeeden
* Postbank Usquert, Hoofdstraat 13, 9988 RS Usquert
* Rabobank Warffum, Pastorieweg 2, 9989 BM Warffum
VOORLICHTING OMREKENEN EN OMWISSELEN
Vanaf 1 januari 2002 is de euro ons wettig betaalmiddel. Tot 28 januari 2002 kunnen we nog met guldens betalen, het wisselgeld is in euros. In deze duale fase krijgen mensen die werken met een kassa te maken met twee soorten valuta, de gulden en de euro. Om deze mensen alvast te laten wennen aan het omrekenen en omwisselen, organiseren wij een voorlichtingsbijeenkomst. De bijeenkomst is bedoeld voor instellingen, verenigingen en stichtingen in onze gemeente, die een kantine of balie hebben waar kassahandelingen plaatsvinden. De bijeenkomst is gepland op maandag 17 december aanstaande in de raadzaal van het gemeentehuis, Hoofdstraat West 1 te Uithuizen. Aanvang 19.45 uur. De onderdelen die onder meer aan bod komen zijn:
* het omrekenen van gulden naar euro en omgekeerd
* het teruggeven van wisselgeld (in euros), met voorbeelden
* het herkennen van echtheidskenmerken van de eurobiljetten
* algemene informatie over de invoering van de euro
U kunt zich aanmelden bij de euro helpdesk van de gemeente via telefoonnummer 0595-437555. Voor meer informatie over de voorlichtingsbijeenkomst kunt u ook vragen naar de euro helpdesk.

OPENBARE VERGADERING
Donderdag 13 december aanstaande vergadert de raad in de raadzaal van het gemeentehuis te Uithuizen. Aanvang 19.45 uur. Op de agenda:
1. Opening

2. De notulen worden in een volgende vergadering vastgelegd
3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Notitie brandpreventie

5. Straatnaamgeving

6. Straatnaamgeving Zandeweer

7. Nota Armoede- en Uitstroombeleid

8. WVG evaluatie 2000

9. Beleidsplan Abw 2002

10. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Volkskredietbank Noord Oost Groningen

11. Kosten internationale schakelklas

12. Vaststelling huisvestingsprogramma en huisvestingsoverzicht 2002
13. Definitieve vaststelling uitgaven en ontvangsten openbaar onderwijs 1996 t/m 1999

14. Hekwerk begraafplaats Warffum

15. Achterstallig onderhoud 't Schienvat

16. Aanpassing openbaar groen

17. Herstructurering Uithuizermeeden 1e fase
18. Verzoek planschade artikel 49, WRO, T. Dijksterhuis
19. Artikel 19, lid 1, WRO, bouw schuur Talmaweg Uithuizen
20. Treasurystatuut

21. Begrotingswijzigingen

22. Sluiting

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...