Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Meerjarenafspraken energie-efficiency tot 2012

Datum nieuwsfeit: 06-12-2001
Bron: Ministerie van Economische Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: Persbericht
Nummer: 159
Datum: 06-12-2001

MEERJARENAFSPRAKEN ENERGIE-EFFICIENCY TOT 2012

Bedrijfsleven en overheden hebben afspraken gemaakt over een majeure gezamenlijke inspanning om de energie-efficiency in de (middel)grote industrie verder te verbeteren. De afspraken zijn vastgelegd in de zogenoemde Meerjarenafspraak energie-efficiency 2 (MJA2), die op 6 december 2001 tijdens een bijeenkomst bij VNO-NCW in de vorm van een convenant is ondertekend door de ministers van EZ, LNV en VROM, door het IPO, de VNG en 15 branche-organisaties. Hiermee wordt een vervolg gegeven aan de succesvolle eerste generatie Meerjarenafspraken die in de afgelopen tien jaar in de industrie tot een verbetering van de energie-efficiency van meer dan 20 procent hebben geleid.
Naar verwachting zullen zich uiteindelijk circa 20 branches met in totaal zo'n 800 bedrijven bij MJA2 aansluiten. Samen zijn die bedrijven goed voor een verbruik van rond 125 PetaJoule.
Ondernemingen die het convenant ondertekenen, verplichten zich om eens in de vier jaar een energiebesparingsplan te maken dat voldoet aan de vereisten van de Wet milieubeheer en dit plan uit te voeren. Daarnaast zullen zij systematische energiezorg in hun bedrijf invoeren volgens door Novem opgestelde normen. Een belangrijk nieuw element in MJA2 betreft de zogenaamde verbredingsthema's. Waren de afgelopen MJA's vooral gericht op energiebesparing binnen het bedrijf, in MJA2 zal ook nadrukkelijk worden gezocht naar besparingen in de keten. MJA2 richt zich naast de klassieke verbetering van de procesefficiency ook op energiezuinig productontwerp, optimalisatie van transport en logistiek, duurzame bedrijventerreinen en duurzame energie. Via Novem wordt inhoudelijke en financiele ondersteuning verstrekt voor invulling van de verbredingsthema's, bij het opstellen van besparingsplannen, de invoering van energiezorg en dergelijke. Brancheorganisaties en productschappen die meedoen verplichten zich om samen met hun leden een meerjarenplan op te stellen en daar uitvoering aan te geven. Bovendien zullen ze hun leden stimuleren om deel te nemen aan MJA2 en fungeren ze als aanspreekpunt voor overheden.
De rijksoverheid verplicht zich er als tegenprestatie toe te bevorderen dat ondernemingen geen aanvullende specifieke nationale maatregelen krijgen opgelegd. Ook zullen de ministers zich ervoor inzetten om financiele ondersteuning te blijven verlenen via Novem.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie