Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Statistisch Bulletin Centraal Bureau voor de Statistiek

Datum nieuwsfeit: 06-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek
Zoek soortgelijke berichten
Centraal Bureau voor de Statistiek

Statistisch Centraal Bureau voor de Statistiek Bulletin 57e jaargang no. 48 / 6 december 2001

Inhoud Nationale rekeningen ­ Werkelijke individuele consumptie van huishoudens, volumemu- taties, september 2001. pag. 13 Overige gegevens pag. 1 ­ Werkelijke individuele consumptie van huishoudens, waarde- mutaties, september 2001. pag. 14

Bevolking Rechtsbescherming en veiligheid ­ Bevolkingsontwikkeling, oktober 2001 pag. 2 t/m 6 ­ Ingediende asielverzoeken naar nationaliteit der asielzoekers, 1e-3e kwartaal 2001. pag. 6 Financiële instellingen en markten
­ Gemiddeld rendement van obligatieleningen, obligatie- en aan- delenindexcijfers, week no. 47. pag. 15

Economische relaties met het buitenland
­ De buitenlandse handel van Nederland, september 2001. pag. 8 ­ Geregistreerde en bijgeschatte in- en uitvoer, september 2001 Overige gegevens pag. 7 (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) ­ Invoer per goederensoort, september 2001. pag. 10 ­ Uitvoer per goederensoort, september 2001. pag. 11 Verkrijgbaar is nieuw materiaal betreffende de volgende statistieken: ­ Invoer per land, september 2001. pag. 8 ­ Aardoliestatistiek: voorlopige cijfers september 2001 ­ Uitvoer per land, september 2001. pag. 9 Inl. tel (045) 570 70 70.

Verklaring van de tekens Prijs: . = gegevens ontbreken; ­ = nihil; x = geheim; * = voorlopig cijfer. 145,00 ( 65,80) per jaar (excl. verzendkosten); los nummer 13,00 ( 5,90). ( ) achter de titel = nummer met de laatst gepubliceerde overeenkomstige tabel.
Informatie Auteursrecht Infoservice: tel. (045) 570 70 70; E-mail: (infoservice@cbs.nl) © CBS, Voorburg/Heerlen, 2001. Bronvermelding is verplicht. Website: www.cbs.nl; Conjunctuur: teletekst pag. 506 en 507 Verveelvoudiging voor eigen of intern gebruik is toegestaan. Redactie SB: CBS, Postbus 4000, 2270 JM Voorburg. ISSN: 0166­9680 V34182I. Bevolking, stand en dynamiek (44)

Aantal inwo- Binnenlandse Echtschei- Levend- Overledenen Buitenlandse migratie Totale ners Binnen- Huwelijks- Partnerschaps- dingen aan het einde geborenen bevolkings- migratie gemeentelijk sluitingen registraties Immigratie Emigratie 1) groei 2) van het jaar / verhuisde de maand personen

1996 189 521 137 561 108 749 91 945 73 218 15 567 107 629 774 1 084 411 85 140 34 871 1997 192 443 135 783 109 860 81 973 87 085 15 654 192 633 356 1 106 833 85 059 33 740 1998 199 408 137 482 122 407 79 289 106 033 15 760 225 665 795 1 108 216 86 956 4 626 32 459 1999 200 445 140 487 119 151 78 779 103 725 15 863 950 637 394 1 058 308 89 428 3 256 33 571 2000 206 619 140 527 132 850 78 977 123 125 15 987 075 614 097 972 515 88 074 2 922 34 650 januari 17 068 14 915 10 035 6 516 5 989 15 869 939 49 518 81 981 3 095 195 2 983 februari 16 606 11 773 10 249 5 587 9 740 15 879 679 46 385 79 500 4 483 215 2 878 maart 17 445 11 608 9 964 6 667 9 486 15 889 165 49 497 85 449 4 623 232 3 225 april 16 625 11 468 8 491 5 685 8 236 15 897 401 42 213 74 483 6 220 213 2 515 mei 17 513 11 511 9 970 5 654 10 589 15 907 990 49 646 86 128 11 335 313 3 193 juni 16 773 11 200 10 135 6 455 9 494 15 917 484 46 636 78 608 11 530 296 2 663 juli 17 694 11 164 12 269 8 214 10 840 15 928 324 58 042 85 335 8 802 241 2 908 augustus 18 315 10 960 14 833 7 717 14 659 15 942 983 63 132 80 807 9 834 254 2 896 september 17 736 10 667 14 015 7 414 13 933 15 956 916 56 966 77 276 12 561 276 2 853 oktober 17 155 11 556 12 611 6 703 11 755 15 968 671 53 239 81 389 6 514 225 3 028 november 16 996 11 372 11 939 6 443 11 448 15 980 119 50 850 81 642 4 319 239 3 053 december 16 693 12 333 8 339 5 922 6 956 15 987 075 47 973 79 917 4 758 223 2 455

2001
januari 15 764 13 188 9 124 5 500 6 200 15 993 275 42 451 72 077 3 842 168 2 748 februari 16 666 11 446 10 953 5 574 10 599 16 003 874 48 567 76 397 3 222 163 3 324 maart 15 675 11 587 13 197 8 935 8 350 16 012 224 53 869 89 316 4 248 171 3 156 april 16 244 11 772 9 821 5 505 8 788 16 021 012 43 865 72 844 5 942 146 3 044 mei 17 555 12 367 9 303 5 838 8 653 16 029 665 41 477 73 416 10 116 185 3 194 juni 16 722 11 114 12 430 8 442 9 596 16 039 261 57 450 88 321 9 384 161 3 025 juli 18 069 11 162 12 143 7 778 11 272 16 050 533 59 780 83 936 7 232 201 3 351 augustus 17 962 10 964 12 127 7 737 11 388 16 061 921 57 602 72 810 11 007 269 3 266 september 16 751 10 578 12 827 7 033 11 967 16 073 888 55 711 81 424 9 765 364 3 055 oktober 18 216 12 151 13 029 7 051 12 043 16 085 931 54 526 86 121 7 864 480 3 638

N.B. De cijfers die betrekking hebben op 2000 en eerder, zijn definitief. De overige cijfers zijn voorlopig. 1) Inclusief saldo administratieve correcties.
2) Inclusief het verschil tussen het officieel vastgestelde en het berekende inwonertal (overige correcties).

II. Levendgeborenen naar legitimiteit en rangnummer (uit de moeder) (44)

Eerste kinderen Tweede kinderen Derde kinderen Vierde of volgende Totaal W.o. buitenechtelijk kinderen totaal w.o. eerste kinderen

1996 85 792 68 334 24 631 10 764 189 521 32 192 20 492 1997 89 322 68 173 24 238 10 710 192 443 36 863 23 410 1998 93 876 69 877 24 970 10 685 199 408 41 439 26 691 1999 93 815 71 289 24 840 10 501 200 445 45 592 29 165 2000 95 972 74 014 25 685 10 948 206 619 51 539 32 365 januari 8 156 5 883 2 069 960 17 068 4 160 2 684 februari 7 673 6 039 2 007 887 16 606 4 115 2 594 maart 7 944 6 379 2 200 922 17 445 4 202 2 652 april 7 528 6 051 2 185 861 16 625 4 018 2 451 mei 7 729 6 552 2 268 964 17 513 4 233 2 581 juni 7 658 6 086 2 103 926 16 773 4 029 2 450 juli 8 120 6 463 2 192 919 17 694 4 401 2 722 augustus 8 559 6 588 2 260 908 18 315 4 645 2 935 september 8 377 6 232 2 209 918 17 736 4 491 2 888 oktober 8 092 6 068 2 070 925 17 155 4 379 2 738 november 8 086 5 949 2 090 871 16 996 4 394 2 764 december 8 050 5 724 2 032 887 16 693 4 472 2 906

2001
januari 7 398 5 680 1 848 838 15 764 4 085 2 620 februari 7 591 6 081 2 060 934 16 666 4 404 2 739 maart 7 089 5 795 1 989 802 15 675 4 140 2 588 april 7 309 6 023 2 082 830 16 244 4 290 2 734 mei 7 967 6 421 2 226 941 17 555 4 593 2 839 juni 7 676 6 172 2 043 831 16 722 4 631 2 865 juli 8 503 6 492 2 195 879 18 069 4 865 3 104 augustus 8 411 6 456 2 187 908 17 962 4 993 3 163 september 7 849 6 097 1 974 831 16 751 4 645 2 959 oktober 8 530 6 595 2 146 945 18 216 5 205 3 237

N.B. De cijfers die betrekking hebben op 2000 en eerder, zijn definitief. De overige cijfers zijn voorlopig.

2 Centraal Bureau voor de StatistiekIII. Overledenen naar leeftijd en geslacht (44)

0­19 jaar 20­39 jaar 40­59 jaar 60­79 jaar 80­89 jaar 90+ jaar Totaal W.o. beneden 1 jaar 1)

M V M V M V M V M V M V M V M V

1996 1 125 800 2 115 1 167 8 365 5 276 33 896 22 029 18 749 26 064 4 758 13 217 69 008 68 553 615 471 1997 1 016 724 2 026 1 151 8 187 5 421 32 890 21 785 18 425 25 864 4 699 13 595 67 243 68 540 541 427 1998 1 103 692 1 901 1 035 8 340 5 520 33 343 21 962 18 598 26 028 4 924 14 036 68 209 69 273 613 422 1999 1 055 785 1 937 1 128 8 570 5 787 33 416 22 608 18 716 26 452 5 178 14 855 68 872 71 615 563 485 2000 999 761 1 740 1 006 8 204 5 552 30 974 20 245 20 619 26 733 6 237 17 457 68 773 71 754 582 477 januari 73 58 170 87 763 513 2 968 1 950 2 321 2 901 861 2 250 7 156 7 759 41 37 februari 75 50 113 86 622 414 2 515 1 669 1 833 2 226 577 1 593 5 735 6 038 47 32 maart 91 88 123 69 670 432 2 544 1 643 1 704 2 248 558 1 438 5 690 5 918 58 61 april 84 57 172 75 669 414 2 488 1 615 1 769 2 141 515 1 469 5 697 5 771 53 28 mei 92 61 141 78 717 475 2 479 1 670 1 700 2 170 506 1 422 5 635 5 876 52 38 juni 77 64 161 81 661 430 2 488 1 583 1 606 2 148 510 1 391 5 503 5 697 49 35 juli 93 70 136 86 663 455 2 594 1 684 1 574 2 084 439 1 286 5 499 5 665 53 44 augustus 85 76 162 81 676 486 2 404 1 576 1 526 2 130 455 1 303 5 308 5 652 46 47 september 80 62 145 89 675 461 2 378 1 621 1 514 2 004 416 1 222 5 208 5 459 49 43 oktober 93 49 150 106 694 489 2 700 1 739 1 603 2 128 462 1 343 5 702 5 854 48 35 november 59 61 138 90 681 495 2 646 1 654 1 613 2 185 466 1 284 5 603 5 769 32 38 december 97 65 129 78 713 488 2 770 1 841 1 856 2 368 472 1 456 6 037 6 296 54 39

2001
januari 106 71 168 105 763 514 2 902 2 015 1 861 2 589 548 1 546 6 348 6 840 49 41 februari 104 73 120 80 659 472 2 640 1 794 1 547 2 188 457 1 312 5 527 5 919 60 50 maart 84 50 149 76 720 499 2 641 1 741 1 685 2 167 490 1 285 5 769 5 818 44 35 april 70 45 143 103 751 489 2 730 1 775 1 692 2 278 417 1 279 5 803 5 969 30 20 mei 83 66 156 92 749 539 2 930 1 849 1 666 2 441 464 1 332 6 048 6 319 44 43 juni 97 68 143 70 684 450 2 587 1 702 1 524 2 153 426 1 210 5 461 5 653 53 48 juli 106 71 144 94 674 483 2 543 1 772 1 536 2 130 378 1 231 5 381 5 781 70 39 augustus 87 58 157 91 773 502 2 415 1 766 1 436 2 142 359 1 178 5 227 5 737 40 31 september 79 68 159 74 723 484 2 411 1 758 1 446 1 999 336 1 041 5 154 5 424 48 44 oktober 100 70 190 87 763 557 2 830 1 956 1 693 2 328 387 1 190 5 963 6 188 57 43

N.B. De cijfers die betrekking hebben op 2000 en eerder, zijn definitief. De overige cijfers zijn voorlopig.

1) Leeftijd op de laatste verjaardag.

Statistisch bulletin 48 (CBS) 6/12/2001 3IV. Buitenlandse migratie naar geboorteland (44)

Totaal 1) Werelddelen Landen

Europa Amerika Azië Afrika Oceanië EU-landen

Nederland België BR Verenigd Overige Duitsland Koninkrijk EU-landen

Immigratie 2)

1996 108 749 57 251 14 682 20 722 15 228 866 22 566 1 915 5 626 4 439 6 888 1997 109 860 56 719 15 736 22 016 14 527 862 22 715 2 244 5 548 4 454 7 533 1998 122 407 60 679 20 492 24 080 16 027 1 039 25 984 2 336 5 465 4 469 8 145 1999 119 151 61 522 19 946 21 557 14 921 1 204 24 974 2 360 5 193 4 780 8 523 2000 132 850 66 921 22 428 24 340 17 823 1 338 23 817 2 244 5 150 5 564 8 843 januari 10 035 5 438 1 528 1 628 1 316 125 2 011 206 478 407 754 februari 10 249 5 226 1 469 1 817 1 624 113 1 614 175 411 412 757 maart 9 964 5 058 1 453 1 889 1 460 104 1 699 162 411 443 684 april 8 491 4 295 1 311 1 554 1 216 115 1 600 139 356 362 556 mei 9 970 5 044 1 537 1 892 1 380 117 1 867 178 365 454 600 juni 10 135 5 039 1 700 1 984 1 310 102 2 079 145 406 422 534 juli 12 269 6 160 2 749 1 911 1 336 113 2 878 217 341 425 616 augustus 14 833 7 233 3 369 2 300 1 785 146 3 073 268 523 608 850 september 14 015 7 000 2 377 2 654 1 871 113 2 083 250 591 560 1 156 oktober 12 611 6 277 1 924 2 656 1 667 87 1 780 190 517 570 918 november 11 939 5 958 1 672 2 484 1 693 132 1 648 192 456 585 906 december 8 339 4 193 1 339 1 571 1 165 71 1 485 122 295 316 512

2001
januari 9 124 4 582 1 331 1 813 1 313 85 1 584 152 312 390 575 februari 10 953 5 417 1 427 2 194 1 797 118 1 621 186 392 460 796 maart 13 197 6 472 1 865 2 603 2 115 139 2 046 170 464 543 873 april 9 821 4 851 1 295 1 899 1 640 136 1 564 135 369 483 600 mei 9 303 4 281 1 326 1 904 1 671 121 1 489 143 349 355 593 juni 12 430 6 150 1 975 2 336 1 826 143 2 497 185 442 484 687 juli 12 143 6 064 2 491 2 067 1 399 122 2 971 185 447 472 661 augustus 12 127 5 994 2 330 2 042 1 636 125 2 411 192 498 536 764 september 12 827 6 519 2 014 2 349 1 815 130 2 111 225 556 598 1 026 oktober 13 029 6 484 1 731 2 451 2 231 131 1 956 214 596 532 1 011

Emigratie (inclusief saldo administratieve correcties)

1996 91 945 65 420 10 594 7 605 7 380 946 40 365 1 391 5 066 4 894 5 876 1997 81 973 58 535 9 701 6 889 6 089 774 37 849 1 293 4 336 3 748 5 249 1998 79 289 56 709 8 953 7 059 5 827 717 35 778 1 371 4 321 3 971 5 643 1999 78 779 55 853 9 055 7 054 5 997 818 35 785 1 331 4 119 3 643 5 627 2000 78 977 57 041 8 333 6 834 5 935 834 37 414 1 375 3 980 3 353 5 757 januari 6 516 4 653 671 560 535 97 3 180 109 266 281 440 februari 5 587 3 991 587 525 425 59 2 627 88 266 256 393 maart 6 667 4 679 696 719 516 57 2 999 141 353 275 519 april 5 685 4 087 569 489 490 50 2 727 64 280 259 358 mei 5 654 4 047 567 532 434 74 2 561 99 258 246 458 juni 6 455 4 604 755 583 449 64 2 933 119 343 311 544 juli 8 214 5 807 1 065 777 501 64 3 788 160 404 298 653 augustus 7 717 5 764 757 603 519 74 3 882 127 370 324 543 september 7 414 5 485 735 638 496 60 3 599 127 393 332 539 oktober 6 703 4 907 645 490 580 81 3 222 109 357 280 459 november 6 443 4 557 743 541 528 74 2 904 109 349 263 472 december 5 922 4 460 543 377 462 80 2 992 123 341 228 379

2001
januari 5 500 3 897 585 501 470 47 2 664 91 201 202 354 februari 5 574 4 144 482 425 449 74 2 687 128 257 199 412 maart 8 935 6 107 966 932 865 64 4 034 126 376 359 633 april 5 505 3 966 529 497 465 48 2 607 72 305 204 374 mei 5 838 4 135 619 544 479 61 2 726 117 260 221 461 juni 8 442 5 996 1 120 646 596 84 3 877 135 391 328 695 juli 7 778 5 734 791 655 535 63 3 946 140 357 339 579 augustus 7 737 5 670 711 619 648 89 3 826 154 378 260 569 september 7 033 5 100 682 594 571 86 3 436 119 353 270 442 oktober 7 051 4 905 740 717 625 64 3 247 120 332 245 501

N.B. De cijfers die betrekking hebben op 2000 en eerder zijn definitief. De overige cijfers zijn voorlopig.

1) Inclusief geboorteland onbekend.
2) Inclusief in Nederlandse asielzoekerscentra geboren kinderen.

4 Centraal Bureau voor de StatistiekAfgha- China Egypte Irak Iran Japan Marokko Neder- Somalië Suriname Turkije VS van Voormalig Voomalige Zuid-Afrika nistan landse Amerika Joego- Sovjet Antillen slavië Unie plus Aruba

2 848 1 516 750 4 673 2 818 1 385 4 528 3 845 3 478 3 643 6 209 3 132 3 636 2 378 913 3 664 1 788 826 6 130 1 689 1 293 4 894 4 751 1 644 3 555 6 291 3 151 1 818 2 162 1 051 3 929 1 940 859 7 368 1 139 1 228 5 531 7 588 1 385 4 603 5 459 3 408 1 682 2 656 1 688 5 506 1 850 671 3 346 1 144 1 293 4 670 8 813 1 668 3 205 4 817 3 488 4 133 2 975 1 333 4 610 2 632 571 4 445 1 733 1 298 4 482 10 167 2 181 3 601 5 393 3 538 4 780 6 104 1 331 269 149 45 318 104 84 372 656 168 209 431 280 414 326 111 318 179 50 395 142 75 485 470 193 269 463 306 509 471 138 316 198 51 396 143 101 398 494 172 301 493 264 410 361 120 257 146 31 254 98 129 406 530 150 231 360 204 250 366 104 296 188 35 374 135 175 359 623 188 303 439 245 402 356 106 354 246 48 408 97 111 364 841 179 279 296 255 381 461 81 374 195 44 323 141 102 262 1 608 180 329 343 341 394 585 77 397 230 49 377 133 133 509 1 779 161 443 563 524 327 534 137 589 337 64 369 197 118 517 1 105 227 366 552 360 468 663 123 567 312 52 515 211 114 378 806 154 342 537 327 463 798 119 529 300 62 416 228 91 261 635 264 321 506 255 505 667 103 344 152 40 300 104 65 171 620 145 208 410 177 257 516 112

410 179 41 376 154 37 274 555 132 220 440 221 295 443 125 472 228 55 412 211 82 427 470 188 259 504 271 342 570 148 482 299 68 472 199 122 486 701 256 295 624 279 450 773 157 333 323 48 236 138 120 504 473 156 283 465 202 310 502 120 390 253 36 228 182 116 519 510 114 278 450 174 214 337 97 509 235 70 291 198 148 453 921 199 323 518 291 301 596 120 453 278 62 228 164 146 282 1 390 145 341 359 334 207 428 113 321 271 55 202 172 127 372 1 107 125 299 483 404 219 407 101 312 467 61 233 175 115 498 808 117 335 591 340 256 561 105 373 426 48 223 229 123 600 609 171 335 590 274 296 629 146

108 684 617 245 443 1 388 2 490 3 288 641 2 391 4 189 2 635 1 222 551 649 56 592 502 257 465 1 246 1 711 2 905 771 2 228 2 637 2 494 1 122 538 647 109 532 373 373 349 1 137 1 466 2 385 846 1 791 2 210 2 544 774 596 815 204 544 335 720 339 1 237 1 432 2 646 1 286 1 630 1 860 2 557 938 493 816 214 502 270 633 318 1 155 1 105 2 443 1 829 1 273 1 158 2 489 1 263 667 680 40 58 22 72 21 72 96 214 153 152 60 162 123 60 83 24 29 18 79 27 79 74 176 126 100 72 132 87 62 56 14 57 30 59 38 189 102 190 137 109 67 215 78 70 55 5 22 23 45 25 90 123 144 119 119 93 162 106 34 45 11 56 27 60 22 66 73 179 108 63 104 181 132 60 39 14 48 7 53 24 119 85 181 122 105 73 281 84 38 45 19 36 25 41 43 144 108 256 153 140 83 425 116 65 47 10 33 26 51 19 124 80 216 203 80 108 244 164 57 56 16 51 12 67 35 80 85 241 191 128 119 165 127 50 64 14 41 19 37 21 68 102 236 220 94 134 171 85 64 56 35 41 33 44 28 63 115 254 141 136 125 178 109 60 48 12 30 28 25 15 61 62 156 156 47 120 173 52 47 86

39 58 19 72 23 44 68 186 143 68 105 174 68 61 64 24 34 4 50 14 52 34 184 221 45 91 132 127 46 41 21 75 41 82 38 253 152 304 304 209 135 264 142 92 67 24 32 11 53 32 91 50 162 153 59 108 166 112 28 53 28 41 13 58 16 102 83 202 174 82 82 180 65 66 41 31 49 4 51 44 122 128 332 203 113 137 383 104 87 60 32 54 13 78 38 100 116 272 184 41 72 283 68 41 76 15 38 9 94 21 78 102 216 254 71 132 228 104 49 67 19 41 28 82 43 68 99 284 257 87 105 160 86 57 41 15 42 8 126 48 92 96 253 230 138 123 190 91 68 52

Statistisch bulletin 48 (CBS) 6/12/2001 5V. Asielaanvragen naar land van nationaliteit (44)

Totaal W.o.

Afghanistan Bosnie- China Irak Iran Servie en Somalie Sri Lanka Turkije Dem. Rep. Herzegovina Montenegro Congo (Zaïre)

1996 22 857 3 019 984 468 4 378 1 521 797 1 461 1 483 692 435 1997 34 443 5 920 1 968 1 158 9 641 1 253 1 652 1 280 1 497 1 135 592 1998 45 217 7 118 3 769 916 8 300 1 680 4 288 2 775 1 049 1 222 410 1999 42 729 4 400 1 169 1 246 3 703 1 527 7 125 2 731 856 1 490 252 2000 43 559 5 032 1 637 1 393 2 747 2 530 3 813 2 095 972 2 246 501 januari 4 125 391 89 112 312 224 260 348 110 175 31 februari 3 840 352 78 111 305 183 199 156 97 192 70 maart 3 571 334 181 98 238 150 330 173 107 185 39 april 3 104 348 139 109 157 176 318 193 71 153 36 mei 3 053 390 105 118 151 160 175 156 60 234 34 juni 3 371 398 87 140 139 105 818 120 89 151 26 juli 3 581 428 161 146 195 173 608 154 75 173 38 augustus 3 920 558 154 151 259 243 346 214 80 159 63 september 3 418 410 185 97 222 230 198 194 74 209 41 oktober 3 981 417 155 114 246 316 273 136 86 225 39 november 3 927 526 146 113 285 291 168 139 54 205 41 december 3 668 480 157 84 238 279 120 112 69 185 43

2001
januari 3 697 342 211 96 214 310 106 135 76 174 45 februari 2 805 254 191 86 139 172 59 85 42 154 38 maart 3 086 358 139 59 171 125 106 103 57 152 41 april 2 781 263 88 79 97 124 81 98 72 131 50 mei 2 549 298 106 38 85 98 102 89 49 141 25 juni 2 219 262 68 45 94 92 52 75 56 100 28 juli 2 475 255 58 63 94 108 84 77 57 92 25 augustus 2 462 274 30 41 105 62 58 83 44 87 30 september 2 551 323 49 45 75 104 89 110 31 103 40 oktober . . . . . . . . . . .

Bron: Ministerie van Justitie.

Ingediende asielverzoeken naar nationaliteit der asielzoekers 1e­3e kwartaal 2001 (40)

1998 1999 2000 1e­ 3e kwartaal

1998 1999 2000 2001

x 1 000

Afrika 9,90 11,71 13,74 6,84 8,11 9,75 10,59 w.o.
Angola 0,61 1,59 2,18 0,38 1,11 1,48 2,88 Ethiopie 0,24 0,21 0,25 0,16 0,15 0,18 0,17 Liberia 0,19 0,18 0,24 0,15 0,12 0,17 0,13 Noord-Afrika 1,05 0,83 0,61 0,76 0,63 0,50 0,38 Soedan 1,88 1,69 1,41 1,22 1,19 0,96 0,63 Somalie 2,78 2,73 2,10 1,93 1,91 1,71 0,86 Zaïre 0,41 0,24 0,53 0,33 0,17 0,39 0,35

Amerika 0,10 0,11 0,08 0,06 0,08 0,06 0,08 w.o.
Suriname 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Midden-Oosten 11,09 6,35 6,66 7,56 4,45 4,62 2,80 w.o.
Irak 8,30 3,70 2,75 5,58 2,66 1,98 1,07 Iran 1,68 1,53 2,53 1,24 1,00 1,64 1,20 Libanon 0,16 0,13 0,14 0,11 0,08 0,11 0,07 Syrie 0,83 0,85 1,08 0,57 0,60 0,76 0,40

Overig Azie 9,76 7,25 8,76 7,55 4,61 6,39 4,53 w.o.
Afghanistan 7,12 4,40 5,03 5,70 2,69 3,61 2,63 China 0,92 1,25 1,39 0,63 0,81 1,08 0,55 India 0,07 0,06 0,07 0,07 0,03 0,05 0,06 Pakistan 0,21 0,16 0,16 0,18 0,11 0,11 0,07 Sri Lanka 1,05 0,86 0,97 0,74 0,58 0,76 0,48

Europa 13,55 12,96 13,14 9,05 9,72 10,33 5,74 w.o.
Azerbeidzjan. 1,27 2,45 1,15 0,54 1,80 0,96 0,51 Bulgarije 0,06 0,02 0,03 0,04 0,02 0,02 0,02 (Voormalig) Joegoslavie 8,33 5,08 5,65 5,80 4,12 3,61 1,88 w.o.
Bosnie-Herzecovina 3,77 1,17 1,64 2,65 0,87 1,18 0,94 (huidig) Joegoslavie 4,29 3,69 3,81 2,93 3,10 2,27 0,74 Polen 0,02 ­ 0,06 0,02 0,01 0,03 0,03 Roemenie 0,06 0,08 0,06 0,03 0,06 0,04 0,03 Turkije 1,22 1,49 2,25 0,88 0,98 1,63 1,13

Staatloos of onbekend 0,83 0,92 1,53 0,55 0,63 0,83 0,89

Totaal 45,22 39,31 43,56 31,61 27,60 31,98 24,63

Mannen 29,56 24,96 27,71 20,55 17,49 20,20 16,18 Vrouwen 15,57 14,14 15,33 11,00 9,97 11,38 7,86 Geslacht onbekend 0,08 0,21 0,52 0,05 0,14 0,41 0,58

Jonger dan 15 jaar 11,48 10,43 11,10 8,22 7,39 8,44 5,39 15 jaar of ouder 33,74 28,88 32,45 23,39 20,21 23,54 19,23 Leeftijd onbekend ­ ­ 0,01 ­ ­ 0,01 ­

Bron: Ministerie van Justitie

6 Centraal Bureau voor de StatistiekTechnische toelichting

De maandcijfers van de in- en uitvoer worden twee maal per jaar nader vastgesteld. De eerste keer als het desbetreffende kwartaal afge- rond is, de tweede maal als het jaar afgesloten wordt. In onderstaande tabellen zijn de maandcijfers tot en met het tweede kwartaal van 2001 gecorrigeerd.

Geregistreerde en bijgeschatte in- en uitvoer, 1996­2001 (43)

EU registratie Bijschatting Totaal Overige landen registratie Bijschatting Totaal Totaal EU+OV

waarde aandeel waarde aandeel waarde waarde aandeel waarde aandeel waarde waarde

mld euro % mld euro % mld euro % mld euro % mld euro mld gld

Invoer

1996 74,9 84 14,8 16 89,6 49,4 98 0,9 2 50,3 139,9 308,4 1997 81,9 84 16,0 16 97,9 58,1 98 1,4 2 59,5 157,4 346,9 1998 85,7 84 15,8 16 101,5 65,5 98 1,5 2 67,0 168,4 371,2 1999 86,5 82 18,4 18 104,9 72,3 98 1,5 2 73,8 178,7 393,8 2000 95,8 81 22,9 19 118,7 95,3 98 2,1 2 97,3 216,1 476,1

2000
januari 7,2 83 1,4 17 8,7 6,7 99 0,1 1 6,8 15,5 34,1 februari 8,0 84 1,6 16 9,6 7,2 99 0,1 1 7,2 16,8 37,1 maart 9,0 84 1,7 16 10,7 7,7 97 0,3 3 8,0 18,7 41,2 april 7,5 81 1,8 19 9,3 7,0 98 0,1 2 7,2 16,5 36,3 mei 8,5 83 1,8 17 10,3 7,9 97 0,2 3 8,1 18,4 40,5 juni 7,8 79 2,0 21 9,8 8,0 98 0,2 2 8,1 17,9 39,5 juli 7,4 81 1,8 19 9,1 7,5 99 0,1 1 7,6 16,7 36,8 augustus 7,1 79 1,9 21 9,0 7,6 98 0,2 2 7,7 16,8 36,9 september 7,9 79 2,0 21 9,9 8,8 97 0,2 3 9,0 18,9 41,6 oktober 8,4 79 2,2 21 10,6 9,2 98 0,2 2 9,4 20,0 44,1 november 8,9 80 2,3 20 11,2 9,4 97 0,3 3 9,6 20,8 45,9 december 8,1 77 2,4 23 10,5 8,4 98 0,2 2 8,6 19,1 42,1

2001
januari 7,9 77 2,3 23 10,2 8,7 97 0,2 3 8,9 19,1 42,0 februari 7,5 75 2,5 25 10,0 7,4 95 0,4 5 7,8 17,8 39,2 maart 8,0 73 2,9 27 10,8 8,8 96 0,3 4 9,1 20,0 44,0 april 7,2 74 2,5 26 9,7 7,9 97 0,2 3 8,1 17,8 39,3 mei 7,5 73 2,8 27 10,4 8,3 97 0,3 3 8,5 18,9 41,7 juni 6,7 65 3,7 35 10,4 7,8 91 0,8 9 8,6 19,0 41,8 juli 4,5 47 5,2 53 9,7 6,7 80 1,7 20 8,3 18,0 39,7 augustus 4,3 48 4,8 52 9,2 6,4 78 1,8 22 8,1 17,3 38,1 september 5,1 53 4,5 47 9,5 7,1 89 0,9 11 8,0 17,6 38,7

Uitvoer

1996 105,7 87 16,1 13 121,8 31,3 98 0,7 2 32,0 153,8 338,8 1997 117,0 88 16,6 12 133,6 36,8 97 1,0 3 37,8 171,4 377,8 1998 123,9 88 17,4 12 141,2 37,5 95 2,0 5 39,5 180,7 398,3 1999 127,8 87 19,6 13 147,5 39,8 97 1,3 3 41,1 188,6 415,6 2000 153,2 86 25,8 14 179,0 50,8 96 2,1 4 52,9 231,9 510,9

2000
januari 11,2 87 1,7 13 12,9 3,3 96 0,1 4 3,4 16,3 35,9 februari 12,2 87 1,8 13 14,0 3,7 97 0,1 3 3,8 17,8 39,3 maart 13,9 88 2,0 12 15,9 4,2 95 0,2 5 4,4 20,4 44,9 april 11,6 85 2,0 15 13,5 3,7 96 0,1 4 3,8 17,4 38,3 mei 13,2 86 2,1 14 15,3 4,5 97 0,2 3 4,6 19,9 43,8 juni 12,3 84 2,4 16 14,7 4,3 97 0,1 3 4,4 19,0 42,0 juli 11,8 86 1,9 14 13,7 4,0 96 0,2 4 4,2 17,9 39,5 augustus 12,3 86 2,1 14 14,4 4,2 97 0,1 3 4,3 18,7 41,3 september 13,4 85 2,5 15 15,9 4,6 96 0,2 4 4,8 20,7 45,6 oktober 13,9 86 2,3 14 16,2 4,8 96 0,2 4 5,1 21,3 46,9 november 14,3 84 2,6 16 16,9 5,0 96 0,2 4 5,2 22,2 48,8 december 12,9 83 2,6 17 15,6 4,5 95 0,2 5 4,7 20,3 44,7

2001
januari 13,4 83 2,8 17 16,2 4,2 95 0,2 5 4,5 20,6 45,5 februari 12,7 83 2,7 17 15,3 4,1 95 0,2 5 4,3 19,7 43,3 maart 14,4 82 3,1 18 17,5 4,5 94 0,3 6 4,8 22,3 49,2 april 12,1 80 3,1 20 15,2 4,1 96 0,2 4 4,3 19,4 42,8 mei 12,6 77 3,7 23 16,3 4,4 94 0,3 6 4,6 21,0 46,2 juni 12,1 74 4,3 26 16,4 4,2 92 0,4 8 4,6 21,0 46,2 juli 7,6 52 7,1 48 14,7 3,6 81 0,9 19 4,5 19,2 42,3 augustus 8,1 56 6,3 44 14,4 3,6 80 0,9 20 4,5 18,9 41,7 september 9,6 63 5,7 37 15,3 3,5 80 0,9 20 4,4 19,6 43,2

Statistisch bulletin 48 (CBS) 6/12/2001 7De buitenlandse handel van Nederland (43)

Okt. `99­ Okt. `00­ 2001 2000 2001 sept. `00 sept. `01 jan.­sept. okt. nov. dec. jan. febr. maart april mei juni juli aug. sept.

Invoer

mln gld 451 896 496 390 364 314 44 122 45 850 42 103 42 018 39 172 43 966 39 265 41 652 41 779 39 699 38 065 38 698 mln euro 205 062 225 252 165 318 20 022 20 806 19 106 19 067 17 776 19 951 17 818 18 901 18 958 18 015 17 273 17 560

Uitvoer

mln gld 486 141 540 910 400 467 46 881 48 816 44 745 45 500 43 338 49 170 42 817 46 180 46 239 42 326 41 691 43 207 mln euro 220 601 245 454 181 724 21 274 22 152 20 304 20 647 19 666 22 313 19 429 20 956 20 982 19 207 18 919 19 606

Dekkings-
percentage 107,6 109,0 109,9 106,3 106,5 106,3 108,3 110,6 111,8 109,0 110,9 110,7 106,6 109,5 111,7

Invoer per land (43)

Sept. 2001 Sept. 2001 Jan.­sept. 2001 Jan.­sept. 2001 t.o.v. t.o.v. sept. 2000 jan.­sept. 2000

mln gld mln euro % mln gld mln euro %

Totaal 38 698 17 560 ­7,0 364 314 165 318 5,9

Europa 23 988 10 885 ­4,3 226 787 102 912 4,2

Europese Unie 21 010 9 534 ­3,5 197 946 89 824 3,9 Frankrijk 2 227 1 011 1,1 20 565 9 332 4,5 Belgie 3 795 1 722 2,5 33 264 15 095 2,8 Luxemburg 88 40 ­18,4 827 375 11,1 Duitsland 7 343 3 332 0,8 66 990 30 399 8,2 Italie 1 090 495 ­4,7 10 198 4 628 2,7 Verenigd Koninkrijk 3 120 1 416 ­13,2 32 351 14 680 ­0,5 Ierland 611 277 ­14,1 6 196 2 811 1,2 Denemarken 384 174 ­4,4 3 704 1 681 1,7 Griekenland 48 22 ­1,8 523 237 1,6 Portugal 179 81 ­5,7 1 966 892 7,0 Spanje 692 314 ­11,8 7 917 3 593 6,4 Zweden 838 380 ­9,2 7 524 3 414 ­7,8 Finland 328 149 ­24,1 3 514 1 595 3,4 Oostenrijk 263 119 5,7 2 345 1 064 10,1

Noorwegen 800 363 ­19,0 7 762 3 522 0,6 Zwitserland 382 173 ­18,0 3 812 1 730 ­6,5 Turkije 202 92 ­0,8 1 827 829 8,6 overig West-Europa 126 57 14,5 1 123 509 30,7

Polen 273 124 3,0 2 477 1 124 14,7 Tsjechie 170 77 24,3 1 501 681 40,7 Hongarije 240 109 0,1 1 812 822 ­7,9 Rusland 485 220 ­14,6 5 756 2 612 19,1 overig Oost-Europa 300 136 ­3,9 2 772 1 258 ­0,6

Afrika 1 062 482 20,0 9 499 4 310 38,1

Amerika 4 878 2 213 ­11,0 48 266 21 902 5,5

Verenigde Staten 3 573 1 622 ­16,0 35 747 16 221 2,8 Canada 159 72 25,6 1 391 631 ­9,9 overig Noord-Amerika 0 0 165,1 2 1 232,8

Brazilie 469 213 0,5 4 425 2 008 18,4 Argentinie 143 65 35,6 1 004 456 26,8 overig Midden- en Zuid-Amerika 534 242 1,7 5 697 2 585 16,0

Azie 8 585 3 896 ­14,1 77 995 35 393 7,8

Israel 114 52 ­13,2 1 437 652 ­2,3 overig Nabije- en Midden-Oosten 6 3 10,0 160 73 41,6

Iran (Islamitische Republiek) 8 4 ­93,9 394 179 ­71,1 Saoedi-Arabie 417 189 ­42,7 4 455 2 022 1,8 Koeweit 221 100 ­68,0 2 081 945 ­17,8 overig Arabische Golf Staten 220 100 ­31,1 1 653 750 6,0

India 146 66 ­3,9 1 432 650 1,5 Thailand 396 180 ­15,5 3 479 1 579 9,2 Indonesie 289 131 ­8,0 2 583 1 172 13,9 Maleisie 834 379 38,3 5 977 2 712 19,4 Singapore 816 370 10,6 5 563 2 525 9,7 China (Volksrepubliek) 1 573 714 1,9 14 185 6 437 41,3 Zuid-Korea 369 167 ­22,6 3 462 1 571 0,0 Japan 1 493 678 ­6,2 15 394 6 986 8,1 Taiwan 858 389 ­16,9 7 721 3 504 9,6 Hongkong 284 129 34,1 2 148 975 ­36,2 overig Azie 540 245 ­36,5 5 872 2 664 0,9

Australie, Oceanie en
overige gebieden 183 83 ­11,1 1 642 745 16,6

Overige 3 1 124 56

Berekening procentuele verandering is gebaseerd op hele bedragen.

8 Centraal Bureau voor de StatistiekUitvoer per land (43)

Sept. 2001 Sept. 2001 Jan.­sept. 2001 Jan.­sept. 2001 t.o.v. t.o.v. sept. 2000 jan.­sept. 2000

mln gld mln euro % mln gld mln euro %

Totaal 43 207 19 606 ­5,3 400 467 181 724 8,1

Europa 37 024 16 801 ­3,8 340 869 154 680 8,7

Europese Unie 33 620 15 256 ­4,0 311 496 141 351 8,5 Frankrijk 4 579 2 078 ­4,0 41 242 18 715 5,7 Belgie 5 036 2 285 ­1,2 48 096 21 825 9,1 Luxemburg 121 55 0,2 1 245 565 15,2 Duitsland 10 895 4 944 ­8,5 103 279 46 866 8,1 Italie 2 738 1 243 7,6 24 668 11 194 13,6 Verenigd Koninkrijk 4 837 2 195 ­3,5 44 682 20 276 10,0 Ierland 446 202 24,5 3 753 1 703 29,7 Denemarken 686 311 ­1,6 5 792 2 628 2,3 Griekenland 392 178 6,9 3 319 1 506 ­3,5 Portugal 346 157 ­0,2 3 278 1 487 6,6 Spanje 1 517 688 ­0,3 13 744 6 237 13,7 Zweden 881 400 ­17,2 8 111 3 681 ­4,4 Finland 464 210 ­1,2 3 923 1 780 4,8 Oostenrijk 671 304 ­8,8 6 221 2 823 12,4

Noorwegen 372 169 13,7 2 920 1 325 7,5 Zwitserland 749 340 ­11,2 6 703 3 042 6,3 Turkije 254 115 ­33,1 2 334 1 059 ­23,8 overig West-Europa 243 110 13,9 2 067 938 18,3

Polen 489 222 ­3,9 4 317 1 959 8,1 Tsjechie 255 116 19,8 2 140 971 33,3 Hongarije 223 101 ­14,4 1 976 897 7,3 Rusland 398 180 9,0 3 434 1 558 34,4 overig Oost-Europa 422 191 22,3 3 482 1 580 25,3

Afrika 688 312 7,6 6 308 2 863 11,3

Amerika 2 524 1 145 ­12,8 24 348 11 049 3,7

Verenigde Staten 1 836 833 ­16,1 17 686 8 025 2,3 Canada 178 81 ­1,8 1 655 751 10,7 overig Noord-Amerika 0 0 57,7 1 1 ­77,2

Brazilie 125 57 ­5,6 1 290 585 10,1 Argentinie 39 18 ­1,7 349 159 ­5,3 overig Midden- en Zuid-Amerika 346 157 ­1,8 3 367 1 528 6,4

Azie 2 704 1 227 ­16,1 26 049 11 820 6,1

Israel 174 79 ­10,3 1 686 765 10,4 overig Nabije- en Midden-Oosten 93 42 ­13,2 801 364 8,2

Iran (Islamitische Republiek) 41 19 ­57,7 374 169 ­2,2 Saoedi-Arabie 160 73 44,6 1 384 628 25,2 Koeweit 40 18 26,5 267 121 19,3 overig Arabische Golf Staten 264 120 14,9 2 225 1 010 22,6

India 112 51 10,3 917 416 8,8 Thailand 87 39 ­21,4 1 021 464 12,2 Indonesie 62 28 ­9,6 549 249 ­7,0 Maleisie 62 28 ­44,6 843 382 17,0 Singapore 154 70 ­48,6 1 952 886 ­1,8 China (Volksrepubliek) 229 104 ­0,2 2 063 936 24,3 Zuid-Korea 218 99 21,5 1 870 848 ­4,2 Japan 422 191 ­16,7 4 275 1 940 18,6 Taiwan 291 132 ­40,4 2 783 1 263 ­23,5 Hongkong 181 82 ­13,0 1 769 803 4,8 overig Azie 114 52 ­22,5 1 271 577 8,7

Australie, Oceanie en
overige gebieden 159 72 ­21,3 1 378 625 0,7

Overige 109 49 1 516 688

Berekening procentuele verandering is gebaseerd op hele bedragen.

Statistisch bulletin 48 (CBS) 6/12/2001 9Invoer per goederensoort (43)

Afdelingen volgens de Sept. 2001 Sept. 2001 Jan.­sept. 2001 Jan.­sept. 2001 Standard International Trade Classification t.o.v. t.o.v. sept. 2000 jan.­sept. 2000

mln gld mln euro % mln gld mln euro %

Totaal 38 698 17 560 ­7,0 364 314 165 318 5,9

00 Levende dieren, m.u.v. dieren bedoeld bij afd. 03 79 36 ­11,5 705 320 ­13,8 01 Vlees en vleesproducten 346 157 2,5 3 412 1 548 25,3 02 Zuivelproducten en eieren 471 214 16,6 4 262 1 934 7,5 03 Vis, schaal- en weekdieren en bereidingen daarvan 249 113 ­16,3 2 242 1 017 7,2 04 Granen en graanproducten 306 139 1,5 3 298 1 497 18,9

05 Groenten en fruit 730 331 7,1 7 909 3 589 0,2 06 Suiker en suikerwerken, honing 89 40 7,3 782 355 9,6 07 Koffie, thee, cacao, specerijen en fabrikaten daarvan 274 124 ­12,3 3 232 1 467 14,0 08 Veevoeder, m.u.v. niet gemalen granen 263 120 22,7 2 516 1 142 29,8 09 Bereide voedingsmiddelen, n.a.g. 132 60 ­3,3 1 288 585 8,7

11 Dranken 257 117 4,5 2 354 1 068 14,4 12 Tabak en tabaksfabrikaten 208 95 4,9 1 874 850 9,7

21 Ongelooide huiden en vellen 20 9 ­25,7 283 128 23,5 22 Oliehoudende zaden en vruchten 300 136 8,1 3 027 1 373 24,1 23 Ruwe, synthetische en geregenereerde rubber 52 24 ­4,4 543 246 ­1,5 24 Kurk en hout 207 94 ­15,1 2 014 914 ­9,2 25 Papierstof en papierafval 134 61 ­17,3 1 413 641 ­7,2

26 Textielvezels, textielafval en lompen 46 21 ­11,6 428 194 3,4 27 Natuurlijke meststoffen en ruwe minerale producten 157 71 ­4,0 1 418 643 0,0 28 Metaalertsen en metaalafvallen 288 131 1,5 2 668 1 211 ­2,0 29 Andere ruwe dierlijke en plantaardige producten 219 99 ­9,0 2 502 1 135 ­2,3

32 Steenkool, cokes en briketten 251 114 22,2 2 715 1 232 89,7 33 Ruwe aardolie en aardolieproducten 3 144 1 427 ­28,0 30 401 13 795 ­0,2 34 Aardgas en industriegas 390 177 26,3 4 438 2 014 60,6 35 Elektrische energie 68 31 ­13,1 573 260 ­18,0

41 Dierlijke olien en vetten 14 6 ­18,4 154 70 4,4 42 Plantaardige vette olien 124 56 2,0 1 270 576 9,6 43 Was; mengsels en bereidingen van olien en vetten, niet geschikt voor menselijke consumptie n.a.g. 37 17 ­4,5 448 203 15,1

51 Organische chemische producten 1 154 524 ­9,3 11 041 5 010 ­3,6 52 Anorganische chemische producten 262 119 17,2 2 369 1 075 1,5 53 Kleur-, looi- en verfstoffen 218 99 ­4,9 1 989 903 ­2,8 54 Medicinale en farmaceutische producten 1 135 515 16,5 9 076 4 119 19,6 55 Etherische olien, parfumerieën, zeep- en
reinigingsmiddelen 336 152 7,5 2 995 1 359 7,2

56 Kunstmatige meststoffen 69 31 68,1 522 237 32,7 57 Kunststof in primaire vormen 591 268 ­6,4 5 447 2 472 ­1,2 58 Werken van kunststof n.a.g. 315 143 ­6,5 3 032 1 376 2,6 59 Andere chemische producten, n.a.g. 451 205 5,9 4 362 1 979 8,0

61 Leder en­waren, bereide pelterijen 48 22 25,3 479 218 36,8 62 Rubberwaren, n.a.g. 314 143 ­2,7 2 916 1 323 3,3 63 Kurk- en houtwaren, behalve meubelen 242 110 1,0 2 274 1 032 3,3 64 Papier, karton en artikelen 875 397 0,0 8 057 3 656 7,9 65 Garens, weefsels e.d. 591 268 ­13,3 5 739 2 604 ­1,5

66 Fabrikaten van niet-metaalhoudende mineralen, n.a.g. 428 194 ­8,8 3 980 1 806 1,8 67 IJzer en staal 759 344 ­10,7 7 516 3 411 ­0,6 68 Non-ferrometalen 629 285 ­0,6 6 086 2 762 0,2 69 Metaalwaren, n.a.g. 869 394 ­6,2 8 348 3 788 5,9

71 Generatoren en motoren 574 260 ­17,2 5 348 2 427 0,4 72 Gespecialiseerde machines 592 269 ­1,5 5 800 2 632 0,7 73 Machines voor metaalbewerking 159 72 25,6 1 278 580 13,6 74 Diverse machines, n.a.g. 1 138 516 1,9 10 862 4 929 11,8 75 Kantoor- en automatische gegevensverwerkende machines 4 711 2 138 ­15,9 42 449 19 263 0,4

76 Toestellen voor telecommunicatie en voor opnemen en weergeven van beeld en geluid 2 044 928 ­0,4 19 264 8 742 18,0 77 Elektrische apparaten, n.a.g. 3 026 1 373 ­10,9 28 502 12 934 8,5 78 Voertuigen voor wegvervoer 2 733 1 240 1,0 25 310 11 485 3,6 79 Ander vervoermaterieel 397 180 ­10,9 2 558 1 161 ­21,5

81 Geprefabriceerde bouwwerken, sanitaire artikelen, installaties voor centrale verwarming en verlichtings- toestellen n.a.g. 194 88 14,3 1 636 743 14,2 82 Meubelen en toebehoren, artikelen voor bedden n.a.g. 473 215 ­7,8 4 832 2 193 3,1 83 Reisartikelen, handtassen e.d. 58 26 ­14,3 615 279 ­2,4 84 Kleding en toebehoren 1 279 580 0,0 11 312 5 133 5,3

85 Schoeisel 330 150 ­12,5 3 138 1 424 8,9 87 Instrumenten en apparaten voor beroepsuitoefening, wetenschap, n.a.g. 841 382 ­1,3 8 062 3 658 16,4 88 Apparaten en benodigdheden voor fotografie, optiek e.d.; uurwerken 386 175 ­14,5 3 776 1 713 3,9 89 Diverse fabrikaten, n.a.g. 1 570 712 ­8,8 14 680 6 661 11,1

93 Boordprovisie en benodigdheden voor schepen en vliegtuigen en goederen n.a.g. 16 7 ­0,5 139 63 ­13,0

96 Niet in circulatie zijnde munten, behalve gouden munten 0 0 ­48,1 3 1 ­62,2 97 Niet-monetair goud 38 17 54,0 352 160 62,4

Berekening procentuele verandering is gebaseerd op hele bedragen.

10 Centraal Bureau voor de StatistiekUitvoer per goederensoort (43)

Afdelingen volgens de Sept. 2001 Sept. 2001 Jan.­sept. 2001 Jan.­sept. 2001 Standard International Trade Classification t.o.v. t.o.v. sept. 2000 jan.­sept. 2000

mln gld mln euro % mln gld mln euro %

Totaal 43 207 19 606 ­5,3 400 467 181 724 8,1

00 Levende dieren, m.u.v. dieren bedoeld bij afd. 03 182 83 18,8 1 507 684 14,3 01 Vlees en vleesproducten 975 443 ­5,2 8 404 3 814 ­1,8 02 Zuivelproducten en eieren 904 410 5,3 8 182 3 713 6,2 03 Vis, schaal- en weekdieren en bereidingen daarvan 364 165 4,6 3 295 1 495 10,8 04 Granen en graanproducten 213 97 ­8,9 2 193 995 10,2

05 Groenten en fruit 1 330 604 10,2 12 847 5 830 6,8 06 Suiker en suikerwerken, honing 142 65 ­0,2 1 347 611 14,5 07 Koffie, thee, cacao, specerijen en fabrikaten daarvan 392 178 ­7,5 3 445 1 563 7,4 08 Veevoeder, m.u.v. niet gemalen granen 429 195 4,8 3 784 1 717 8,9 09 Bereide voedingsmiddelen, n.a.g. 354 161 6,1 3 483 1 581 15,7

11 Dranken 354 161 2,5 3 810 1 729 19,0 12 Tabak en tabaksfabrikaten 615 279 3,4 5 540 2 514 ­0,2

21 Ongelooide huiden en vellen 46 21 ­11,2 470 213 2,9 22 Oliehoudende zaden en vruchten 88 40 50,7 788 358 41,7 23 Ruwe, synthetische en geregenereerde rubber 88 40 ­0,5 811 368 3,6 24 Kurk en hout 54 25 ­10,6 604 274 1,2 25 Papierstof en papierafval 64 29 ­42,5 723 328 ­24,8

26 Textielvezels, textielafval en lompen 48 22 6,3 386 175 11,7 27 Natuurlijke meststoffen en ruwe minerale producten 138 62 8,2 1 311 595 17,5 28 Metaalertsen en metaalafvallen 261 118 ­9,9 2 486 1 128 ­6,5 29 Andere ruwe dierlijke en plantaardige producten 1 453 659 2,6 12 634 5 733 6,8

32 Steenkool, cokes en briketten 88 40 ­27,6 1 232 559 56,3 33 Ruwe aardolie en aardolieproducten 2 674 1 213 ­11,9 24 841 11 272 8,1 34 Aardgas en industriegas 842 382 43,9 11 120 5 046 55,3 35 Elektrische energie 42 19 237,6 242 110 48,7

41 Dierlijke olien en vetten 13 6 4,9 114 52 ­3,2 42 Plantaardige vette olien 162 73 ­10,6 1 522 691 1,5 43 Was; mengsels en bereidingen van olien en vetten, niet geschikt voor menselijke consumptie n.a.g. 73 33 ­5,2 680 308 4,8

51 Organische chemische producten 1 769 803 ­10,6 17 014 7 720 4,4 52 Anorganische chemische producten 336 153 ­17,8 3 000 1 361 ­1,7 53 Kleur-, looi- en verfstoffen 395 179 0,7 3 573 1 621 3,1 54 Medicinale en farmaceutische producten 1 320 599 36,7 10 870 4 933 25,7 55 Etherische olien, parfumerieen, zeep- en
reinigingsmiddelen 367 167 ­0,4 3 223 1 463 8,5

56 Kunstmatige meststoffen 125 57 ­19,3 1 409 639 0,7 57 Kunststof in primaire vormen 1 372 623 ­12,2 13 062 5 927 ­0,8 58 Werken van kunststof n.a.g. 382 173 ­1,4 3 504 1 590 2,3 59 Andere chemische producten, n.a.g. 756 343 0,7 6 812 3 091 5,6

61 Leder en­waren, bereide pelterijen 57 26 21,7 486 221 41,1 62 Rubberwaren, n.a.g. 260 118 ­10,4 2 337 1 060 2,3 63 Kurk- en houtwaren, behalve meubelen 94 42 ­20,7 885 402 ­5,3 64 Papier, karton en artikelen 830 376 ­0,3 7 309 3 317 3,9 65 Garens, weefsels e.d. 801 363 ­11,2 7 320 3 322 ­1,4

66 Fabrikaten van niet-metaalhoudende mineralen, n.a.g. 339 154 ­10,2 2 887 1 310 ­6,8 67 IJzer en staal 749 340 2,5 6 663 3 024 0,1 68 Non-ferrometalen 527 239 ­0,4 5 322 2 415 9,0 69 Metaalwaren, n.a.g. 823 373 ­2,5 7 627 3 461 6,2

71 Generatoren en motoren 431 196 ­37,7 4 588 2 082 5,1 72 Gespecialiseerde machines 827 375 ­9,6 8 003 3 631 1,4 73 Machines voor metaalbewerking 109 50 ­16,9 1 225 556 23,9 74 Diverse machines, n.a.g. 1 058 480 ­13,2 10 318 4 682 9,2 75 Kantoor- en automatische gegevensverwerkende machines 5 128 2 327 ­11,2 46 324 21 021 14,1

76 Toestellen voor telecommunicatie en voor opnemen en weergeven van beeld en geluid 1 665 756 0,2 16 003 7 262 21,1 77 Elektrische apparaten, n.a.g. 2 948 1 338 ­22,5 28 899 13 114 3,0 78 Voertuigen voor wegvervoer 2 013 914 ­2,3 18 201 8 259 4,2 79 Ander vervoermaterieel 246 112 5,9 2 100 953 ­14,4

81 Geprefabriceerde bouwwerken, sanitaire artikelen, installaties voor centrale verwarming en verlichtings- toestellen n.a.g. 198 90 ­8,4 1 503 682 ­1,7 82 Meubelen en toebehoren, artikelen voor bedden n.a.g. 207 94 ­5,4 2 065 937 ­2,2 83 Reisartikelen, handtassen e.d. 42 19 ­17,0 422 191 ­3,4 84 Kleding en toebehoren 792 359 ­5,8 6 136 2 785 4,2

85 Schoeisel 211 96 ­10,2 2 043 927 14,6 87 Instrumenten en apparaten voor beroepsuitoefening, wetenschap, n.a.g. 963 437 7,2 8 299 3 766 7,9 88 Apparaten en benodigdheden voor fotografie, optiek e.d.; uurwerken 630 286 ­25,0 6 227 2 826 ­4,5 89 Diverse fabrikaten, n.a.g. 1 924 873 10,6 15 975 7 249 16,4

93 Boordprovisie en benodigdheden voor schepen en vliegtuigen en goederen n.a.g. 76 35 26,9 737 334 33,3

96 Niet in circulatie zijnde munten, behalve gouden munten 1 0 177,4 8 4 ­43,2 97 Niet-monetair goud 48 22 119,5 289 131 43,1

Berekening procentuele verandering is gebaseerd op hele bedragen.

Statistisch bulletin 48 (CBS) 6/12/2001 11Consumptie groeit in 3e kwartaal met 1,5% aan medicijnen, cosmetica, bloemen en planten, schoonmaakmid- delen, boeken, energie en brandstoffen.

De volumegroei van de binnenlandse individuele consumptie in het Consumptie diensten neemt minder snel toe derde kwartaal bedraagt 1,5%, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Over de eerste negen maanden van dit jaar ligt de toe- De volumegroei van de bestedingen aan diensten blijft duidelijk name in dezelfde orde van grootte. Bij de consumptie is in tegen- achter bij die in eerdere jaren. Aan diensten is in het derde kwar- stelling tot enkele andere conjunctuurindicatoren nog steeds spra- taal 2,0% meer geconsumeerd. Bij de horecadiensten en bij de uit- ke van groei, al is de toename minder hoog dan in voorgaande gaven aan financiële en zakelijke diensten neemt het volume af. jaren. Terwijl bij vervoer en communicatie de hoge groeicijfers verder te- ruglopen, trekken de bestedingen aan medische en maatschappe- lijke diensten dit jaar juist aan. Herstel consumptie duurzame goederen

Het herstel van de uitgaven aan duurzame goederen zet door. Op Technische toelichting de daling in het eerste kwartaal (-3,1%) volgde in het tweede kwar- taal een bescheiden volumestijging (0,9%). In het derde kwartaal Deze macro-economische consumptiecijfers sluiten op maand- en komt de groei uit op 1,8%. In dit kwartaal compenseert de toename kwartaalbasis aan op de uitkomsten van de Nationale rekeningen bij kleding en textiel, vervoermiddelen en consumentenelektronica 2000 en de corresponderende Kwartaalrekeningen. De uitkomsten de afname van de bestedingen aan schoenen, woninginrichting en voldoen aan de internationale richtlijnen voor het samenstellen van huishoudelijke artikelen. Wel was het niveau van de bestedingen Nationale rekeningen (ESR'95). De cijfers geven de ontwikkeling aan vervoermiddelen in het derde kwartaal van 2000, de periode van de werkelijke individuele consumptie door huishoudens weer. waarmee vergeleken wordt, relatief laag. Deze omvat alle goederen en diensten die huishoudens hebben Het volume van de bestedingen aan voedings- en genotmiddelen verworven voor consumptieve doeleinden, onafhankelijk van wie is in het derde kwartaal kleiner dan in dezelfde periode vorig jaar daarvoor heeft betaald. De groeicijfers zijn steeds gebaseerd op (-2,2). Ook in het tweede kwartaal deed zich hier een daling voor. een vergelijking met de overeenkomstige periode van voorgaand In waarde nemen de bestedingen nog met ruim vijf procent toe. jaar. De ontwikkelingen (volumemutaties) zijn voor Voedings- en genot-middelen zijn dit jaar fors duurder geworden. prijs-veranderingen gecorrigeerd. Weersomstandigheden en de sa- menstelling van de koopdagen kunnen van invloed zijn op de uit- Aan overige goederen is voor prijsveranderingen geschoond in het komsten van de maandcijfers. Zo wordt op een vrijdag of zaterdag derde kwartaal 2,2% meer besteed dan in het derde kwartaal van meer uitgegeven dan op een maandag of dinsdag. Voor deze ef- 2000. Tot deze consumptiecategorie behoren onder meer uitgaven fecten is niet gecorrigeerd.

12 Centraal Bureau voor de StatistiekWerkelijke individuele consumptie van huishoudens 1), waardemutaties (44)

Mutaties in procenten t.o.v. de overeenkomstige periode van het voorgaand jaar

1998 1999 2000 2001

1e kw. 2e kw. 3e kw. april mei juni juli aug. sept. jan­sept.

Voedings- en genotmiddelen 3,0 2,6 2,7 6,3 6,0 5,3 1,6 9,4 6,7 5,1 9,8 1,1 5,9

Voedingsmiddelen 3,4 2,1 2,6 7,0 6,9 5,4 2,7 10,0 7,9 4,9 9,7 1,7 6,4

Aardappelen, groenten en fruit 5,2 4,3 1,5 8,8 13,3 7,9 8,5 16,4 15,1 8,6 10,2 4,7 10,0 Vlees en vleeswaren 0,7 ­0,4 3,1 5,6 3,4 4,9 ­1,6 6,0 5,6 5,1 8,2 1,5 4,6 Vis 10,5 10,3 8,5 13,2 7,6 9,7 5,4 9,4 8,0 5,2 16,5 7,8 9,9 Zuivelproducten 1,7 0,1 0,6 6,8 5,6 2,3 2,7 10,5 3,7 ­0,1 9,9 ­3,0 4,9 Brood, beschuit en broodproducten 0,8 1,2 3,4 4,3 4,6 3,5 0,6 5,3 8,1 3,3 6,9 0,2 4,1 Overige voedingsmiddelen 7,5 4,4 3,1 7,4 7,7 6,7 3,4 11,3 8,1 6,6 10,6 3,3 7,3

Genotmiddelen 2,4 3,5 2,8 5,2 4,5 5,1 ­0,1 8,5 5,0 5,3 10,1 0,2 4,9

Consumptie-ijs 4,3 4,5 0,5 1,8 1,1 4,3 ­6,3 2,4 4,5 5,1 9,9 ­5,7 2,3 Zoetwaren 1,8 2,3 2,7 4,5 1,9 4,2 ­3,3 7,2 2,6 3,2 8,8 1,4 3,6 Dranken 2,6 2,5 2,3 7,1 6,9 7,1 2,7 10,9 6,8 8,8 11,9 1,0 7,0 Tabak 2,4 5,9 4,0 3,8 3,1 3,0 ­1,1 6,6 3,9 1,7 8,3 ­1,4 3,3

Duurzame consumptiegoederen 10,6 8,8 6,0 ­1,1 4,4 4,5 0,6 4,7 7,9 3,3 5,2 5,0 2,6

Kleding en textiel 8,9 5,6 3,7 6,9 7,4 6,0 1,3 9,4 11,7 0,5 6,5 10,2 6,8 Lederwaren en schoeisel 6,6 5,4 7,6 7,5 10,6 7,0 2,8 12,1 17,0 ­0,3 4,3 15,4 8,5 Woninginrichting 10,1 6,4 7,9 5,4 8,4 3,3 6,1 10,3 8,9 2,6 4,6 2,7 5,7 Huishoudelijke apparaten 8,6 8,7 12,8 4,9 3,5 4,3 10,5 ­1,4 2,5 ­0,3 8,6 4,9 4,2 Huishoudelijke artikelen 7,6 5,6 2,8 2,1 4,0 3,0 0,1 4,8 6,9 3,1 6,7 ­0,8 3,1 Voertuigen 14,8 11,9 2,2 ­19,2 ­6,7 3,0 ­14,0 ­6,6 1,2 8,6 ­0,1 0,3 ­8,4 Overige duurzame goederen 11,0 12,4 8,2 3,2 9,6 5,0 8,2 9,2 11,2 4,3 8,1 2,7 6,0

Overige goederen 3,2 6,3 9,9 10,1 10,3 6,4 9,5 10,6 10,7 7,0 7,2 4,9 8,9

Motorbrandstoffen ­2,5 8,3 16,9 3,6 7,6 0,4 7,4 7,6 7,8 . . . 4,0 Energie 0,2 2,2 13,1 20,2 15,6 11,1 18,3 14,9 13,1 12,6 7,9 12,7 16,4 Overige goederen 7,5 7,6 5,4 6,4 9,3 7,1 6,1 10,3 11,1 7,3 9,6 4,3 7,6

Totaal goederen 6,2 6,3 6,2 4,3 6,5 5,3 3,4 7,6 8,4 4,8 7,1 3,9 5,3

Diensten 6,6 6,4 7,1 6,7 7,0 6,3 6,7 7,2 7,1 6,4 6,4 6,3 6,7

Huisvesting 5,5 5,4 4,9 4,7 4,9 4,5 4,8 4,9 4,9 4,5 4,5 4,5 4,7 Horecadiensten 5,7 6,7 6,5 6,0 5,9 2,9 3,2 8,0 6,3 3,8 2,7 2,3 4,9 Diensten m.b.t. recreatie en cultuur 5,3 6,8 6,3 6,8 7,0 6,8 6,9 Diensten m.b.t. vervoer en communicatie 13,6 11,3 10,8 11,4 12,3 11,1 11,6 Medische diensten en welzijnszorg 5,5 5,9 6,9 8,9 9,3 9,3 9,2 Financiele en zakelijke diensten 9,9 5,5 10,7 3,0 4,0 2,5 3,2 Overige diensten 5,7 6,6 7,0 6,6 6,4 6,1 6,4

Werkelijke individuele consumptie (binnenlands) 6,4 6,4 6,7 5,7 6,8 5,9 5,3 7,4 7,6 5,7 6,7 5,3 6,1

Consumptie door niet-ingezeten huishoudens in Nederland 8,9 6,1 8,1 ­2,6 2,8 ­2,2 ­0,9 Consumptie door Ned. gezinshuishoudingen in het buitenland 9,6 8,3 9,6 5,7 7,9 0,2 4,7

Werkelijke individuele consumptie (nationaal) 6,5 6,5 6,8 5,8 6,9 5,9 5,3 7,8 7,5 6,0 6,6 5,1 6,2

1) De jaarcijfers zijn aangepast aan de uitkomsten van de Nationale rekeningen 2000 en de corresponderende kwartaalrekeningen

Statistisch bulletin 48 (CBS) 6/12/2001 13Werkelijke individuele consumptie van huishoudens 1), volumemutaties (44)

Mutaties in procenten t.o.v. de overeenkomstige periode van het voorgaand jaar

1998 1999 2000 2001

1e kw. 2e kw. 3e kw. april mei juni juli aug. sept. jan­sept.

Voedings- en genotmiddelen 0,9 1,2 1,2 1,1 ­2,0 ­2,2 ­6,1 1,0 ­1,0 ­2,4 2,2 ­6,3 ­1,1

Voedingsmiddelen 1,2 0,7 1,5 1,4 ­2,1 ­3,1 ­5,9 0,6 ­1,1 ­3,8 1,3 ­6,8 ­1,3

Aardappelen, groenten en fruit 0,0 1,0 2,5 3,0 1,4 ­2,0 ­2,0 3,0 3,1 ­1,2 3,4 ­8,5 0,7 Vlees en vleeswaren ­0,4 ­0,5 1,4 ­0,9 ­8,2 ­5,8 ­12,8 ­5,9 ­6,0 ­6,0 ­2,9 ­8,4 ­4,9 Vis 3,6 4,0 3,4 3,0 ­5,4 ­1,1 ­8,7 ­3,5 ­4,0 ­5,9 4,9 ­2,1 ­1,5 Zuivelproducten 0,0 0,0 ­0,2 1,6 ­1,7 ­5,9 ­4,4 2,9 ­3,4 ­8,3 0,8 ­10,2 ­2,0 Brood, beschuit en broodproducten ­0,1 0,9 2,0 0,7 0,1 ­1,1 ­4,1 0,6 4,0 ­1,6 2,0 ­3,6 ­0,1 Overige voedingsmiddelen 6,1 1,7 1,7 2,8 1,4 0,4 ­2,5 4,9 1,6 0,3 3,9 ­2,6 1,5

Genotmiddelen 0,3 2,1 0,8 0,5 ­1,8 ­0,7 ­6,3 1,7 ­0,9 ­0,2 3,6 ­5,5 ­0,7

Consumptie-ijs 5,1 5,7 ­0,3 ­0,9 ­3,8 ­1,8 ­10,6 ­2,5 ­0,8 ­0,3 2,7 ­10,9 ­2,3 Zoetwaren 1,5 1,4 2,0 1,1 ­3,0 ­1,4 ­7,8 2,0 ­2,6 ­2,4 2,7 ­3,9 ­1,1 Dranken 1,1 2,4 0,8 2,8 1,1 1,9 ­2,9 4,7 1,2 3,3 6,3 ­3,7 1,9 Tabak ­2,5 1,7 ­0,1 ­2,9 ­5,1 ­3,9 ­9,8 ­2,7 ­3,0 ­3,7 0,7 ­9,1 ­4,0

Duurzame consumptiegoederen 9,5 8,3 5,4 ­3,1 0,9 1,8 ­2,7 1,2 4,2 0,5 2,6 2,4 ­0,1

Kleding en textiel 5,9 4,8 3,9 7,0 6,0 5,3 0,1 8,1 9,6 ­0,1 6,2 9,8 6,1 Lederwaren en schoeisel 4,9 3,6 5,3 2,4 3,5 ­2,0 ­3,1 4,5 9,0 ­7,1 ­4,2 4,7 1,2 Woninginrichting 8,1 5,2 6,0 ­0,7 1,0 ­2,4 ­1,2 3,0 1,3 ­3,2 ­1,2 ­2,6 ­0,7 Huishoudelijke apparaten 11,8 9,0 13,9 4,7 2,4 4,2 8,8 ­2,2 1,5 ­0,7 8,9 5,0 3,8 Huishoudelijke artikelen 5,8 3,9 0,5 ­1,2 ­1,3 ­1,8 ­5,4 ­0,1 1,5 ­1,4 1,8 ­5,9 ­1,4 Voertuigen 14,1 11,3 1,8 ­20,7 ­8,3 1,0 ­15,4 ­8,4 ­0,6 6,3 ­2,2 ­1,5 ­10,1 Overige duurzame goederen 10,7 13,1 7,0 1,3 4,9 2,1 3,7 4,3 6,5 1,2 4,9 0,4 2,8

Overige goederen 2,2 3,5 2,1 2,0 3,2 2,2 1,0 3,1 5,5 2,8 2,9 1,0 2,5

Motorbrandstoffen ­1,2 2,0 ­0,1 ­1,4 1,6 4,8 ­2,7 ­0,1 7,9 . . . 1,6 Energie ­1,0 ­0,7 1,1 3,8 3,1 ­0,3 4,6 2,8 1,6 0,9 ­3,1 1,1 2,5 Overige goederen 5,5 6,2 3,6 2,5 4,0 2,1 1,1 4,8 5,9 2,5 4,4 ­0,7 2,9

Totaal goederen 4,8 4,9 3,3 ­0,4 0,7 0,8 ­2,5 1,7 3,1 0,3 2,6 ­0,4 0,4

Diensten 4,3 3,3 3,6 2,6 2,7 2,0 2,5 2,9 2,9 2,1 2,1 2,0 2,5

Huisvesting 1,7 2,0 1,9 1,8 1,9 1,5 1,9 1,9 1,9 1,5 1,5 1,5 1,7 Horecadiensten 3,6 2,9 3,2 ­0,3 ­0,5 ­3,6 ­2,8 1,6 ­0,2 ­2,8 ­3,7 ­4,2 ­1,5 Diensten m.b.t. recreatie en cultuur 2,6 4,5 3,1 2,5 1,9 2,4 2,3 Diensten m.b.t. vervoer en communicatie 15,2 15,9 13,2 10,2 9,3 8,1 9,2 Medische diensten en welzijnszorg 3,1 0,8 1,7 3,5 3,8 3,6 3,6 Financiele en zakelijke diensten 7,0 2,0 5,9 ­1,1 ­0,2 ­1,8 ­1,0 Overige diensten 3,8 2,9 2,7 2,6 2,7 2,1 2,5

Werkelijke individuele consumptie (binnenlands) 4,5 4,0 3,5 1,3 1,9 1,5 0,4 2,4 2,9 1,3 2,3 1,0 1,6

Consumptie door niet-ingezeten huishoudens in Nederland 7,1 3,4 4,8 ­7,0 ­3,2 ­7,4 ­6,1 Consumptie door Ned. gezinshuishoudingen in het buitenland 8,8 5,2 4,5 1,8 4,0 ­4,2 0,7

Werkelijke individuele consumptie (nationaal) 4,6 4,0 3,5 1,5 2,1 1,6 0,5 2,9 2,9 1,7 2,2 0,9 1,7

1) De cijfers zijn aangepast aan de uitkomsten van de Nationale rekeningen 2000 en de corresponderende Kwartaalrekeningen.

14 Centraal Bureau voor de StatistiekGemiddeld rendement van obligatieleningen, obligatie- en aandelenindexcijfers (47)

Gemiddelden Week 48 per dag

2001 26­11 27­11 28­11 29­11 30­11

okt. nov. week 46 week 47 week 48


---
Gemiddeld effectief rendement

Staatsleningen, algemeen 4,51 4,36 4,33 4,49 4,55 4,52 4,61 4,58 4,56 4,48 w.v. met gemiddeld resterende looptijd van
3­< 5 jaar 4,03 3,92 3,87 4,10 4,16 4,16 4,20 4,19 4,20 4,07 5­< 8 jaar 4,41 4,29 4,25 4,42 4,49 4,48 4,55 4,53 4,48 4,42 3­< 8 jaar 4,26 4,14 4,10 4,29 4,36 4,35 4,41 4,39 4,37 4,28 Vijf langstlopende staatsleningen 5,00 4,78 4,79 4,86 4,93 4,85 4,99 4,97 4,96 4,89 Nieuwste 10-jarige staatslening 4,76 4,60 4,60 4,70 4,77 4,73 4,85 4,80 4,77 4,71

CBS-koersindex voor staatsobligaties ultimo 1983=100

Gemiddeld resterende looptijd
3­< 5 jaar 117,2 117,7 117,9 116,9 116,6 116,7 116,5 116,5 116,5 117,0 5­< 8 jaar 126,1 127,0 127,3 126,1 125,6 125,6 125,1 125,3 125,6 126,0 8­<10 jaar 130,1 131,5 131,5 130,6 130,0 130,3 129,6 129,7 130,0 130,5

ultimo 1993=100

CBS-index voor converteerbare obligaties 274,9 291,3 288,7 296,2 296,7 298,7 297,4 296,4 295,6 295,3

ultimo 1983=100 CBS-herbeleggingsindex voor obligaties

Staatsleningen 379,0 383,0 383,5 381,1 380,7 381,3 379,7 379,9 380,9 381,7 Financiele instellingen
gewone obligaties 362,8 366,1 366,8 365,4 364,8 364,9 364,3 364,5 364,8 365,2 achtergestelde obligaties 444,2 448,8 449,5 447,3 446,5 447,5 445,4 445,8 446,3 447,3

Algemeen 376,8 381,1 381,4 379,8 379,6 380,0 378,8 379,0 379,7 380,4

jaar Duration van staatsleningen met een vaste looptijd 4,70 4,67 4,67 4,66 4,63 4,64 4,62 4,62 4,62 4,63

CBS-koersindex voor aandelen ultimo 1983=100 Officiele Markt

Algemeen 654,5 690,3 690,4 703,0 690,0 704,1 693,4 682,7 684,3 685,3 Algemeen excl. Kon. Olie 627,9 678,1 679,6 693,6 682,0 698,5 684,9 674,0 674,3 678,4

Internationals 698,9 728,9 726,8 742,5 728,9 742,1 735,2 720,9 724,4 722,1

Lokale fondsen 647,9 688,7 690,3 701,3 688,2 703,5 689,9 681,3 681,6 684,8 Financiele instellingen 823,1 863,5 866,7 877,5 853,8 876,8 855,5 846,3 842,4 847,9 Niet-financiele instellingen 566,1 609,7 610,2 622,0 615,5 626,4 617,3 608,5 611,7 613,6

ultimo 1993=100 CBS/MoneyView-index voor beleggingsfondsen

Algemeen 146,0 153,0 153,5 155,0 154,2 155,8 155,0 153,7 153,2 153,2 aandelenfondsen 186,2 198,5 198,9 202,9 201,9 204,7 203,4 201,3 200,1 200,2 obligatiefondsen 133,8 135,8 136,7 134,7 134,0 134,4 134,3 133,7 134,0 133,7 geldmarktfondsen 119,3 119,7 119,7 119,7 119,8 119,8 119,8 119,8 119,8 119,8

CBS/NIB-index voor niet AEX-aandelen 261,4 270,7 269,2 275,3 273,5 275,3 274,5 272,2 272,1 273,3 CBS MIT-index 248,6 307,6 312,1 321,6 315,9 331,2 320,7 309,9 308,0 309,9 CBS MIT Small-index 275,6 321,2 329,2 334,8 326,9 336,0 329,2 322,8 322,7 323,8 CBS/SBV Vastgoedindex algemeen 89,5 90,8 90,6 91,8 91,8 92,4 91,9 91,6 91,4 91,6

CBS-herbeleggingsindex voor aandelen ultimo 1983=100 Officiele Markt

Algemeen 1 259,6 1 329,4 1 329,6 1 353,9 1 328,9 1 356,2 1 335,5 1 315,0 1 317,9 1 319,9 Algemeen excl. Kon. Olie 1 110,2 1 199,9 1 202,6 1 227,5 1 207,0 1 236,2 1 212,1 1 192,8 1 193,3 1 200,6

Internationals 1 439,6 1 503,8 1 499,7 1 532,1 1 504,0 1 531,3 1 516,9 1 487,4 1 494,7 1 489,9 Lokale fondsen 1 150,1 1 222,6 1 225,4 1 245,0 1 221,8 1 248,9 1 224,8 1 209,5 1 209,9 1 215,7 Financiele instellingen 1 745,2 1 830,8 1 837,7 1 860,5 1 810,3 1 859,1 1 813,9 1 794,4 1 786,1 1 797,9 Niet-financiele instellingen 908,8 978,8 979,6 998,6 988,2 1 005,6 991,1 977,0 982,1 985,1

ultimo 1993=100 CBS/MoneyView-index voor beleggingsfondsen

Algemeen 160,8 168,7 169,2 171,0 170,2 171,9 171,1 169,7 169,1 169,2 aandelenfondsen 206,1 219,9 220,4 224,8 223,7 226,7 225,3 223,0 221,7 221,8 obligatiefondsen 145,7 148,4 149,2 147,7 147,1 147,4 147,3 146,8 147,1 146,8 geldmarktfondsen 123,8 124,2 124,2 124,2 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3

CBS/NIB-index voor niet AEX-aandelen 311,2 322,3 320,5 327,8 325,6 327,8 326,8 324,1 323,9 325,3 CBS MIT-index 286,0 353,9 359,1 370,0 363,5 381,1 368,9 356,5 354,4 356,6 CBS MIT Small-index 299,4 349,1 357,8 363,8 355,2 365,1 357,8 350,7 350,7 351,9 CBS/SBV Vastgoedindex algemeen 147,6 150,1 149,8 151,9 151,8 152,9 152,0 151,5 151,1 151,5

Statistisch bulletin 48 (CBS) 6/12/2001 1516

De persberichten van het CBS elke morgen al om 9.30 uur op

INTERNET

www.cbs.nl Centraal Bureau voor de Statistiekreageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie