Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Betere positie huurders in toekomstige woonwet

Datum nieuwsfeit: 06-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van VROM
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Betere positie huurders in toekomstige woonwet (6-12-2001)De positie van individuele huurders richting verhuurders wordt versterkt. Staatssecretaris Remkes (VROM) schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer. De belangrijkste maatregelen van de staatssecretaris zijn: verhuurders moeten over sloop- en verkoopplannen overleggen, particuliere verhuurders moeten vaker gaan praten met hun huurders en huurders moeten ook persoonlijk worden geïnformeerd.
De staatssecretaris heeft tot deze maatregelen besloten na evaluatie van de Wet op het overleg huurders verhuurders. De wet functioneert op zich goed: huurders en verhuurders komen vaak tot goede vormen van overleg. Maar uit de evaluatie bleek ook dat huurders en verhuurders de uitvoering van de wet verschillend beleven. Verhuurders zien de wet als een stimulans om te communiceren, terwijl huurders verwachten dat hiermee medezeggenschap is geregeld.

Oplossingen
De staatssecretaris gaat verschillende maatregelen nemen.

Als een verhuurder plannen heeft voor sloop of verkoop van een complex moet dit plan vooraf met de huurders van dat complex worden doorgesproken. De verhuurders zullen daarnaast over een aantal nieuwe beleidsplannen met hun huurders moeten gaan praten. Zo zullen het verkoopbeleid en voorgenomen fusies onderwerpen van gesprek worden.

Huurdersorganisaties moeten het recht krijgen om initiatieven te nemen. De organisaties mogen dan zelf plannen maken om bijvoorbeeld achterstallig onderhoud aan te pakken. De belangenorganisaties van huurders en verhuurders denken nog na over hoe deze voorstellen in de wet te regelen.

Iedere individuele huurder zal op zijn verzoek door de verhuurder worden geïnformeerd over het gevoerde beleid, bijvoorbeeld toekomstig onderhoud. De huurder is dan niet meer afhankelijk van zijn huurdersorganisatie.

De positie van huurders in de particuliere sector wordt gelijk aan die in de sociale verhuur. Zij krijgen daardoor van de staatssecretaris meer mogelijkheden om mee te praten.

Woonwet
In zijn brief geeft de staatssecretaris aan dat hij voor deze wijzigingen niet de Wet op het overleg huurders verhuurders zal aanpassen. Remkes is van mening dat de rechten uit deze wet een belangrijk onderdeel moeten uitmaken van de Woonwet, waarvan een voorstel nog deze kabinetsperiode aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden. Vanaf het moment dat die wet in werking treed zullen huurders dus werkelijk meer invloed krijgen. (bron: www.vrom.nl/pagina.html?id=5922)

Ministerie van Volkshuisvesting
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Rijnstraat 8
Postbus 20951
2500 EZ Den Haag

Persvoorlichting wonen
Martijn van Baarsen
070 339 39 82

Buiten kantooruren is de dienstdoende
voorlichter door tussenkomst van de
centrale meldkamer bereikbaar, 070 339 39 39

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie