Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Subsidieprogramma gemeente Doetinchem 2002

Datum nieuwsfeit: 07-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Doetinchem
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Doetinchem

Subsidieprogramma 2002

Op 8 november 2001 heeft de gemeenteraad het Subsidieprogramma voor het jaar 2002 vastgesteld. Dit subsidieprogramma bevat o.a.: 1. een overzicht van de subsidies voor het komende jaar en de besluiten omtrent nieuw ingekomen subsidieaanvragen. De desbetreffende organisaties ontvangen elk per brief bericht omtrent de beslissing op hun subsidieaanvraag voor het jaar 2002. 2. een overzicht van de vaste beleidsregels inzake de volgende onderwerpen:


* zelfhulpgroepen en bondswerk

* scoutinggroepen

* jubilea

* gehandicaptensport

* subsidiegrondslagen en subsidie
norm bedragen amateuristische
kunstbeoefening

* sociaal cultureel werk bijzondere
groepen * niet-geprofessionaliseerd sociaal- cultureel werk
* peuterspeelzaalwerk

* amateursport

* regeling waarderingsbijdrage
club- accommodaties

* geen subsidie bij commerciële doel-
stelling

3. de beleids- en verdeelregels voor de budgetten 2002, waarvoor de raad een subsidieplafond heeft vastgesteld. Het betreft budgetten tot een totaal van f 133.831,- ( 60.729,86) die bestemd zijn voor subsidies voor incidentele activiteiten op de volgende terreinen:


* evenementen

* spontane initiatieven flankerende
ouderenzorg

* straatspeeldag

* voorlichtings- en bewustmakings-
activiteiten ontwikkelings
samenwerking

* Open Monumentendag * racisme en discriminatiebestrijding
* sportstimulering

* deskundigheidsbevordering vrijwilligers

* kleinschalige culturele evenementen

* startsubsidies voor culturele
activiteiten
(Het budget incidentele aanvullende sociaal-culturele activiteiten voor bijzondere groepen is samengevoegd met het structurele budget en komt daarmee voor de plafondbudgetten te vervallen.) Van deze deelbudgetten wordt in principe telkens de helft ingezet voor subsidieaanvragen voor incidentele activiteiten die tot 15 februari 2002 respectievelijk tot 1 juni 2002 zijn ingekomen. Saldi (niet bestede middelen) van deze budgetten worden met ingang van 1 september 2002 gebundeld en ingezet voor nadien ingekomen aanvragen voor incidentele subsidies.

Ter inzage
Het subsidieprogramma 2002 met de volledige inhoud van deze beleids- en verdeelregels ligt ter inzage op de afdeling cultuur en welzijn en de afdeling sport en recreatie en in het informatiecentrum van het stadhuis. Voor meer informatie kunt u bellen met tel. (0314) 377315.

Wijziging Algemene subsidieverordening 1998 Op 9 september 1999 heeft de gemeenteraad besloten artikel 4 van de Algemene subsidieverordening te wijzigen. Deze wijziging komt erop neer dat nieuwe eerste aanvragen om structurele subsidie van meer dan f 3.000,-- van de reeds lopende structurele subsidie vóór 1 januari voorafgaand aan het subsidiejaar, ingediend moeten worden. Voor de jaarlijkse aanvragen om voortzetting van structurele subsidies en voor nieuwe aanvragen voor een subsidiebedrag van minder dan f 3.000,-- verandert er niets. De uiterste indieningsdatum daarvan blijft 1 april.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie