Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verhoging van een aantal uitkeringen

Datum nieuwsfeit: 07-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

7 december 2001 Nr. 01/208

Bijstandsuitkeringen, IOAW- en IOAZ-grondslagen en WIK-uitkeringen per
1 januari 2002


De bijstandsuitkeringen, de IOAW- en IOAZ-grondslagen en de uitkeringen op grond van de Wet inkomensvoorziening kunstenaars (WIK) worden per 1 januari 2002 verhoogd. Dit is het gevolg van de aanpassing van het wettelijk minimumloon en de sociale uitkeringen aan de ontwikkeling van de lonen. Het netto bijstandsbedrag voor gehuwden en ongehuwd samenwonenden gaat per 1 januari 2002 met 32,15 ( 70,84) per maand omhoog.

De Algemene bijstandswet kent landelijke normbedragen voor mensen van 21 tot 65 jaar, voor mensen die 65 jaar of ouder zijn, voor gehuwden of ongehuwd samenwonenden, alleenstaande ouders en alleenstaanden. Voor elk van deze groepen geldt een apart bedrag. Voor gehuwden en ongehuwd samenwonenden tussen de 21 en 65 jaar is dat 100 procent van het netto minimumloon, voor alleenstaande ouders tussen de 21 en 65 jaar 70 procent en voor alleenstaanden tussen de 21 en 65 jaar 50 procent. Het uitgangspunt bij de norm voor deze categorieën alleenstaande ouders en alleenstaanden is dat de (woon-) kosten met anderen kunnen worden gedeeld. Is dat niet of slechts gedeeltelijk het geval, dan kan de gemeente een toeslag geven van maximaal 20 procent van het netto minimumloon. De normbedragen voor mensen van 65 jaar of ouder zijn gelijk aan de netto AOW-bedragen. Voor hen geldt geen aparte toeslagenregeling.

Sinds 1 januari 2001 hebben bepaalde categorieën bijstandsgerechtigden recht op een voorlopige teruggaaf van de Belastingdienst. Deze moet door de bijstandsgerechtigde zelf worden aangevraagd. De gemeente houdt bij de bepaling van de hoogte van de bijstandsuitkering rekening met deze voorlopige teruggaaf. Het inkomen van die belanghebbende bestaat in die gevallen dus uit twee delen: een deel van de Sociale Dienst en een deel van de Belastingdienst.

Normbedragen voor mensen van 21 jaar tot 65 jaar die een uitkering krijgen op grond van de Algemene bijstandswet

 
 
                           bedragen in euro's 
 
                          (bedragen in guldens) 
 
  Gehuwden of ongehuwd samenwonenden 
 
  per maand 
 
                                 1047,02 
 
                               ( 2.307,32) 
 
  vakantie- uitkering 
 
                                  52,79 
 
                                ( 116,34) 
 
  totaal 
 
                                 1099,81 
 
                               ( 2.423,66) 
 
  Alleenstaande ouders 
 
  per maand 
 
                                  732,92 
 
                               ( 1.615,13) 
 
  vakantie- uitkering 
 
                                  36,95 
 
                                 ( 81,44) 
 
  totaal 
 
                                  769,87 
 
                               ( 1.696,57) 
 
  Alleenstaanden 
 
  per maand 
 
                                  523,51 
 
                               ( 1.153,67) 
 
  vakantie- uitkering 
 
                                  26,40 
 
                                 ( 58,17) 
 
  totaal 
 
                                  549,91 
 
                               ( 1.211,84) 
 
  Maximale toeslag voor mensen van 21 jaar tot 65 jaar: 
 
  Alleenstaande ouders en alleenstaanden 
 
  per maand 
 
                                  209,40 
 
                                ( 461,46) 
 
  vakantie- uitkering 
 
                                  10,56 
 
                                 ( 23,27) 
 
  totaal 
 
                                  219,96 
 
                                ( 484,73) 
 
  Normbedragen voor mensen van 65 jaar of ouder: 
 
  Gehuwden en ongehuwd samenwonenden 
 
  - Beide partners 65 jaar of ouder 
 
  per maand 
 
                                 1093,60 
 
                               ( 2.409,98) 
 
  vakantie- uitkering 
 
                                  55,14 
 
                                ( 121,51) 
 
  totaal 
 
                                 1148,74 
 
                               ( 2.531,49) 
 
  - Een partner jonger dan 65 jaar 
 
  per maand 
 
                                 1102,61 
 
                               ( 2.429,83) 
 
  vakantie- uitkering 
 
                                  55,59 
 
                                ( 122,51) 
 
  totaal 
 
                                 1158,20 
 
                               ( 2.552,34) 
 
  Alleenstaande ouders 
 
  per maand 
 
                                  985,55 
 
                               ( 2.171,86) 
 
  vakantie- uitkering 
 
                                  49,69 
 
                                ( 109,51) 
 
  totaal 
 
                                 1035,24 
 
                               ( 2.281,37) 
 
  Alleenstaanden 
 
 
 
  per maand 
 
                                  776,16 
 
                               ( 1.710,42) 
 
  vakantie- uitkering 
 
                                  39,13 
 
                                 ( 86,24) 
 
  totaal 
 
                                  815,29 
 
                               ( 1.796,66) 
 
  Normbedragen voor mensen jonger dan 21 jaar die een uitkering krijgen 
  op grond van de Algemene bijstandswet: 
 
  Gehuwden en ongehuwd samenwonenden 
 
  - Beide partners jonger dan 21 jaar 
 
  per maand 
 
                                  361,84 
 
                                ( 797,39) 
 
  vakantie- uitkering 
 
                                  18,24 
 
                                 ( 40,20) 
 
  totaal 
 
                                  380,08 
 
                                ( 837,59) 
 
  - Een partner jonger dan 21 jaar 
 
  per maand 
 
                                  704,43 
 
                               ( 1.552,37) 
 
  vakantie- uitkering 
 
                                  35,52 
 
                                 ( 78,27) 
 
  totaal 
 
                                  739,95 
 
                               ( 1.630,64) 
 
  Alleenstaanden 
 
  per maand 
 
                                  180,92 
 
                                ( 398,70) 
 
  vakantie- uitkering 
 
                                   9,12 
 
                                 ( 20,10) 
 
  totaal 
 
                                  190,04 
 
                                ( 418,80) 
 
  Voor mensen jonger dan 21 jaar met een of meer kinderen die tot hun 
  last komen, gelden hogere bedragen: 
 
  Gehuwden en ongehuwd samenwonenden 
 
  - Beide partners jonger dan 21 jaar 
 
  per maand 
 
                                  571,24 
 
                               ( 1.258,84) 
 
  vakantie- uitkering 
 
                                  28,80 
 
                                 ( 63,47) 
 
  totaal 
 
                                  600,04 
 
                               ( 1.322,31) 
 
  - Een partner jonger dan 21 jaar 
 
  per maand 
 
                                  913,83 
 
                               ( 2.013,82) 
 
  vakantie- uitkering 
 
                                  46,08 
 
                                ( 101,54) 
 
  totaal 
 
                                  959,91 
 
                               ( 2.115,36) 
 
  Alleenstaande ouders 
 
  per maand 
 
                                  390,32 
 
                                ( 860,15) 
 
  vakantie- uitkering 
 
                                  19,68 
 
                                 ( 43,37) 
 
  totaal 
 
                                  410,00 
 
                                ( 903,52) 
 
  Eigen vermogen 
 
  Niet al het spaargeld behoeft te worden aangesproken, voordat men voor 
  bijstand in aanmerking komt. Het vrij te laten vermogen is: 
 
  voor gezinnen 
 
                                 9.640,00 
 
                               ( 21.243,76) 
 
  voor alleenstaanden 
 
                                 4.820,00 
 
                               ( 10.621,88) 
 
  Voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en een eigen huis 
  bewonen, geldt een extra vrijlating. Bij hen wordt van het vermogen in 
  het huis namelijk nog eens 6.807,- ( 15.000,-) volledig vrijgelaten en 
  van het meerdere de helft. 
 
  De totale vermogensvrijlating is begrensd tot 36.867,00 ( 81.244,18) 
  voor gezinnen en tot 32.047,00 ( 70.622,29) voor alleenstaanden. 
 
  Ziekenfonds-/ ziektekostenpremie 
 
  Wie verplicht verzekerd is bij een ziekenfonds moet van zijn/haar 
  uitkering de nominale ziekenfondspremie betalen. Wie niet verplicht 
  verzekerd is, ontvangt bij het normbedrag een vergoeding voor de 
  betaling van een particuliere ziektekostenverzekering, die dezelfde 
  risico's dekt als de verplichte ziekenfondsverzekering. De vergoeding 
  wordt verminderd met het bedrag dat een verplicht verzekerde in 
  dezelfde omstandigheden als nominale premie aan het ziekenfonds moet 
  betalen. 
 
  IOAW en IOAZ 
 
  De IOAW is bestemd voor oudere langdurig werklozen die 50 jaar of 
  ouder waren op het moment dat zij werkloos werden en voor gedeeltelijk 
  arbeidsongeschikte werklozen, ongeacht hun leeftijd. De IOAW geldt, 
  nadat de uitkeringsperiode voor de Werkloosheidswet inclusief de 
  vervolguitkering is verstreken. 
 
  Voor de IOAZ komen mensen van 55 jaar of ouder en gedeeltelijk 
  arbeidsongeschikte ex-zelfstandigen (ongeacht hun leeftijd) in 
  aanmerking die noodgedwongen hun bedrijf of beroep moeten beëindigen. 
 
  De bruto grondslag bedraagt voor: 
 
  Gehuwde en ongehuwde partners die beide 21 jaar of ouder zijn 
 
  per maand 
 
                                 1.191,92 
 
                               ( 2.626,64) 
 
  vakantie- uitkering 
 
                                  95,36 
 
                                ( 210,15) 
 
  totaal 
 
                                 1.287,28 
 
                               ( 2.836,79) 
 
  Alleenstaanden van 21 jaar of ouder met een of meer kinderen 
 
  per maand 
 
                                 1.077,05 
 
                               ( 2.373,51) 
 
  vakantie- uitkering 
 
                                  86,16 
 
                                ( 189,87) 
 
  totaal 
 
                                 1.163,21 
 
                               ( 2.563,38) 
 
 
  Alleenstaanden 
 
 
  - vanaf 23 jaar 
 
  per maand 
 
                                  915,67 
 
                               ( 2.017,87) 
 
  vakantie- uitkering 
 
                                  73,25 
 
                                ( 161,42) 
 
  totaal 
 
                                  988,92 
 
                               ( 2.179,29) 
 
  - van 22 jaar 
 
  per maand 
 
                                  718,42 
 
                               ( 1.583,19) 
 
  vakantie- uitkering 
 
                                  57,47 
 
                                ( 126,65) 
 
  totaal 
 
                                  775,89 
 
                               ( 1.709,84) 
 
  - van 21 jaar 
 
  per maand 
 
                                  606,73 
 
                               ( 1.337,06) 
 
  vakantie- uitkering 
 
                                  48,54 
 
                                ( 106,97) 
 
  totaal 
 
                                  655,27 
 
                               ( 1.444,03) 
 
  Voor mensen onder de 21 jaar gelden lagere bedragen. Op de grondslagen 
  worden de bruto inkomsten uit of in verband met arbeid van de werkloze 
  of zelfstandige en zijn of haar partner in mindering gebracht. In 
  tegenstelling tot de bijstandswet wordt geen rekening gehouden met 
  andere inkomsten en met vermogen. Alleen bij de IOAZ wordt van 
  vermogens boven de 105.936,- ( 233.452,22) een inkomen van 4 procent 
  van dat meerdere verondersteld. 
 
  Wet inkomensvoorziening kunstenaars 
 
  Een uitkering op grond van de WIK bedraagt voor alleenstaande 
  kunstenaars 70 procent van de landelijke bijstandsnorm, inclusief de 
  maximale toeslag voor een alleenstaande. Alleenstaande ouders en 
  gehuwden of ongehuwd samenwonenden krijgen een iets hoger percentage. 
 
  De uitkering bedraagt voor: 
 
  Alleenstaanden 
 
  Per maand 
 
                                  513,04 
 
                               ( 1.130,60) 
 
  vakantie- uitkering 
 
                                  25,87 
 
                                 ( 57,00) 
 
  totaal 
 
                                  538,91 
 
                               ( 1.187,60) 
 
  Alleenstaande ouders 
 
  Per maand 
 
                                  722,44 
 
                               ( 1.592,06) 
 
  vakantie- uitkering 
 
                                  36,43 
 
                                 ( 80,27) 
 
  totaal 
 
                                  758,87 
 
                               ( 1.672,33) 
 
  Gehuwden en ongehuwd samenwonenden 
 
  Per maand 
 
                                  827,15 
 
                               ( 1.822,78) 
 
  vakantie- uitkering 
 
                                  41,70 
 
                                 ( 91,91) 
 
  totaal 
 
                                  868,85 
 
                               ( 1.914,69) 
 

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie