Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verhoging van een aantal uitkeringen

Datum nieuwsfeit: 07-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

7 december 2001 Nr. 01/208

Bijstandsuitkeringen, IOAW- en IOAZ-grondslagen en WIK-uitkeringen per
1 januari 2002


De bijstandsuitkeringen, de IOAW- en IOAZ-grondslagen en de uitkeringen op grond van de Wet inkomensvoorziening kunstenaars (WIK) worden per 1 januari 2002 verhoogd. Dit is het gevolg van de aanpassing van het wettelijk minimumloon en de sociale uitkeringen aan de ontwikkeling van de lonen. Het netto bijstandsbedrag voor gehuwden en ongehuwd samenwonenden gaat per 1 januari 2002 met 32,15 ( 70,84) per maand omhoog.

De Algemene bijstandswet kent landelijke normbedragen voor mensen van 21 tot 65 jaar, voor mensen die 65 jaar of ouder zijn, voor gehuwden of ongehuwd samenwonenden, alleenstaande ouders en alleenstaanden. Voor elk van deze groepen geldt een apart bedrag. Voor gehuwden en ongehuwd samenwonenden tussen de 21 en 65 jaar is dat 100 procent van het netto minimumloon, voor alleenstaande ouders tussen de 21 en 65 jaar 70 procent en voor alleenstaanden tussen de 21 en 65 jaar 50 procent. Het uitgangspunt bij de norm voor deze categorieën alleenstaande ouders en alleenstaanden is dat de (woon-) kosten met anderen kunnen worden gedeeld. Is dat niet of slechts gedeeltelijk het geval, dan kan de gemeente een toeslag geven van maximaal 20 procent van het netto minimumloon. De normbedragen voor mensen van 65 jaar of ouder zijn gelijk aan de netto AOW-bedragen. Voor hen geldt geen aparte toeslagenregeling.

Sinds 1 januari 2001 hebben bepaalde categorieën bijstandsgerechtigden recht op een voorlopige teruggaaf van de Belastingdienst. Deze moet door de bijstandsgerechtigde zelf worden aangevraagd. De gemeente houdt bij de bepaling van de hoogte van de bijstandsuitkering rekening met deze voorlopige teruggaaf. Het inkomen van die belanghebbende bestaat in die gevallen dus uit twee delen: een deel van de Sociale Dienst en een deel van de Belastingdienst.

Normbedragen voor mensen van 21 jaar tot 65 jaar die een uitkering krijgen op grond van de Algemene bijstandswet

 
 
                           bedragen in euro's 
 
                          (bedragen in guldens) 
 
  Gehuwden of ongehuwd samenwonenden 
 
  per maand 
 
                                 1047,02 
 
                               ( 2.307,32) 
 
  vakantie- uitkering 
 
                                  52,79 
 
                                ( 116,34) 
 
  totaal 
 
                                 1099,81 
 
                               ( 2.423,66) 
 
  Alleenstaande ouders 
 
  per maand 
 
                                  732,92 
 
                               ( 1.615,13) 
 
  vakantie- uitkering 
 
                                  36,95 
 
                                 ( 81,44) 
 
  totaal 
 
                                  769,87 
 
                               ( 1.696,57) 
 
  Alleenstaanden 
 
  per maand 
 
                                  523,51 
 
                               ( 1.153,67) 
 
  vakantie- uitkering 
 
                                  26,40 
 
                                 ( 58,17) 
 
  totaal 
 
                                  549,91 
 
                               ( 1.211,84) 
 
  Maximale toeslag voor mensen van 21 jaar tot 65 jaar: 
 
  Alleenstaande ouders en alleenstaanden 
 
  per maand 
 
                                  209,40 
 
                                ( 461,46) 
 
  vakantie- uitkering 
 
                                  10,56 
 
                                 ( 23,27) 
 
  totaal 
 
                                  219,96 
 
                                ( 484,73) 
 
  Normbedragen voor mensen van 65 jaar of ouder: 
 
  Gehuwden en ongehuwd samenwonenden 
 
  - Beide partners 65 jaar of ouder 
 
  per maand 
 
                                 1093,60 
 
                               ( 2.409,98) 
 
  vakantie- uitkering 
 
                                  55,14 
 
                                ( 121,51) 
 
  totaal 
 
                                 1148,74 
 
                               ( 2.531,49) 
 
  - Een partner jonger dan 65 jaar 
 
  per maand 
 
                                 1102,61 
 
                               ( 2.429,83) 
 
  vakantie- uitkering 
 
                                  55,59 
 
                                ( 122,51) 
 
  totaal 
 
                                 1158,20 
 
                               ( 2.552,34) 
 
  Alleenstaande ouders 
 
  per maand 
 
                                  985,55 
 
                               ( 2.171,86) 
 
  vakantie- uitkering 
 
                                  49,69 
 
                                ( 109,51) 
 
  totaal 
 
                                 1035,24 
 
                               ( 2.281,37) 
 
  Alleenstaanden 
 
 
 
  per maand 
 
                                  776,16 
 
                               ( 1.710,42) 
 
  vakantie- uitkering 
 
                                  39,13 
 
                                 ( 86,24) 
 
  totaal 
 
                                  815,29 
 
                               ( 1.796,66) 
 
  Normbedragen voor mensen jonger dan 21 jaar die een uitkering krijgen 
  op grond van de Algemene bijstandswet: 
 
  Gehuwden en ongehuwd samenwonenden 
 
  - Beide partners jonger dan 21 jaar 
 
  per maand 
 
                                  361,84 
 
                                ( 797,39) 
 
  vakantie- uitkering 
 
                                  18,24 
 
                                 ( 40,20) 
 
  totaal 
 
                                  380,08 
 
                                ( 837,59) 
 
  - Een partner jonger dan 21 jaar 
 
  per maand 
 
                                  704,43 
 
                               ( 1.552,37) 
 
  vakantie- uitkering 
 
                                  35,52 
 
                                 ( 78,27) 
 
  totaal 
 
                                  739,95 
 
                               ( 1.630,64) 
 
  Alleenstaanden 
 
  per maand 
 
                                  180,92 
 
                                ( 398,70) 
 
  vakantie- uitkering 
 
                                   9,12 
 
                                 ( 20,10) 
 
  totaal 
 
                                  190,04 
 
                                ( 418,80) 
 
  Voor mensen jonger dan 21 jaar met een of meer kinderen die tot hun 
  last komen, gelden hogere bedragen: 
 
  Gehuwden en ongehuwd samenwonenden 
 
  - Beide partners jonger dan 21 jaar 
 
  per maand 
 
                                  571,24 
 
                               ( 1.258,84) 
 
  vakantie- uitkering 
 
                                  28,80 
 
                                 ( 63,47) 
 
  totaal 
 
                                  600,04 
 
                               ( 1.322,31) 
 
  - Een partner jonger dan 21 jaar 
 
  per maand 
 
                                  913,83 
 
                               ( 2.013,82) 
 
  vakantie- uitkering 
 
                                  46,08 
 
                                ( 101,54) 
 
  totaal 
 
                                  959,91 
 
                               ( 2.115,36) 
 
  Alleenstaande ouders 
 
  per maand 
 
                                  390,32 
 
                                ( 860,15) 
 
  vakantie- uitkering 
 
                                  19,68 
 
                                 ( 43,37) 
 
  totaal 
 
                                  410,00 
 
                                ( 903,52) 
 
  Eigen vermogen 
 
  Niet al het spaargeld behoeft te worden aangesproken, voordat men voor 
  bijstand in aanmerking komt. Het vrij te laten vermogen is: 
 
  voor gezinnen 
 
                                 9.640,00 
 
                               ( 21.243,76) 
 
  voor alleenstaanden 
 
                                 4.820,00 
 
                               ( 10.621,88) 
 
  Voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en een eigen huis 
  bewonen, geldt een extra vrijlating. Bij hen wordt van het vermogen in 
  het huis namelijk nog eens 6.807,- ( 15.000,-) volledig vrijgelaten en 
  van het meerdere de helft. 
 
  De totale vermogensvrijlating is begrensd tot 36.867,00 ( 81.244,18) 
  voor gezinnen en tot 32.047,00 ( 70.622,29) voor alleenstaanden. 
 
  Ziekenfonds-/ ziektekostenpremie 
 
  Wie verplicht verzekerd is bij een ziekenfonds moet van zijn/haar 
  uitkering de nominale ziekenfondspremie betalen. Wie niet verplicht 
  verzekerd is, ontvangt bij het normbedrag een vergoeding voor de 
  betaling van een particuliere ziektekostenverzekering, die dezelfde 
  risico's dekt als de verplichte ziekenfondsverzekering. De vergoeding 
  wordt verminderd met het bedrag dat een verplicht verzekerde in 
  dezelfde omstandigheden als nominale premie aan het ziekenfonds moet 
  betalen. 
 
  IOAW en IOAZ 
 
  De IOAW is bestemd voor oudere langdurig werklozen die 50 jaar of 
  ouder waren op het moment dat zij werkloos werden en voor gedeeltelijk 
  arbeidsongeschikte werklozen, ongeacht hun leeftijd. De IOAW geldt, 
  nadat de uitkeringsperiode voor de Werkloosheidswet inclusief de 
  vervolguitkering is verstreken. 
 
  Voor de IOAZ komen mensen van 55 jaar of ouder en gedeeltelijk 
  arbeidsongeschikte ex-zelfstandigen (ongeacht hun leeftijd) in 
  aanmerking die noodgedwongen hun bedrijf of beroep moeten beëindigen. 
 
  De bruto grondslag bedraagt voor: 
 
  Gehuwde en ongehuwde partners die beide 21 jaar of ouder zijn 
 
  per maand 
 
                                 1.191,92 
 
                               ( 2.626,64) 
 
  vakantie- uitkering 
 
                                  95,36 
 
                                ( 210,15) 
 
  totaal 
 
                                 1.287,28 
 
                               ( 2.836,79) 
 
  Alleenstaanden van 21 jaar of ouder met een of meer kinderen 
 
  per maand 
 
                                 1.077,05 
 
                               ( 2.373,51) 
 
  vakantie- uitkering 
 
                                  86,16 
 
                                ( 189,87) 
 
  totaal 
 
                                 1.163,21 
 
                               ( 2.563,38) 
 
 
  Alleenstaanden 
 
 
  - vanaf 23 jaar 
 
  per maand 
 
                                  915,67 
 
                               ( 2.017,87) 
 
  vakantie- uitkering 
 
                                  73,25 
 
                                ( 161,42) 
 
  totaal 
 
                                  988,92 
 
                               ( 2.179,29) 
 
  - van 22 jaar 
 
  per maand 
 
                                  718,42 
 
                               ( 1.583,19) 
 
  vakantie- uitkering 
 
                                  57,47 
 
                                ( 126,65) 
 
  totaal 
 
                                  775,89 
 
                               ( 1.709,84) 
 
  - van 21 jaar 
 
  per maand 
 
                                  606,73 
 
                               ( 1.337,06) 
 
  vakantie- uitkering 
 
                                  48,54 
 
                                ( 106,97) 
 
  totaal 
 
                                  655,27 
 
                               ( 1.444,03) 
 
  Voor mensen onder de 21 jaar gelden lagere bedragen. Op de grondslagen 
  worden de bruto inkomsten uit of in verband met arbeid van de werkloze 
  of zelfstandige en zijn of haar partner in mindering gebracht. In 
  tegenstelling tot de bijstandswet wordt geen rekening gehouden met 
  andere inkomsten en met vermogen. Alleen bij de IOAZ wordt van 
  vermogens boven de 105.936,- ( 233.452,22) een inkomen van 4 procent 
  van dat meerdere verondersteld. 
 
  Wet inkomensvoorziening kunstenaars 
 
  Een uitkering op grond van de WIK bedraagt voor alleenstaande 
  kunstenaars 70 procent van de landelijke bijstandsnorm, inclusief de 
  maximale toeslag voor een alleenstaande. Alleenstaande ouders en 
  gehuwden of ongehuwd samenwonenden krijgen een iets hoger percentage. 
 
  De uitkering bedraagt voor: 
 
  Alleenstaanden 
 
  Per maand 
 
                                  513,04 
 
                               ( 1.130,60) 
 
  vakantie- uitkering 
 
                                  25,87 
 
                                 ( 57,00) 
 
  totaal 
 
                                  538,91 
 
                               ( 1.187,60) 
 
  Alleenstaande ouders 
 
  Per maand 
 
                                  722,44 
 
                               ( 1.592,06) 
 
  vakantie- uitkering 
 
                                  36,43 
 
                                 ( 80,27) 
 
  totaal 
 
                                  758,87 
 
                               ( 1.672,33) 
 
  Gehuwden en ongehuwd samenwonenden 
 
  Per maand 
 
                                  827,15 
 
                               ( 1.822,78) 
 
  vakantie- uitkering 
 
                                  41,70 
 
                                 ( 91,91) 
 
  totaal 
 
                                  868,85 
 
                               ( 1.914,69) 
 

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...