Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kwaliteit privacystatements websites onder de maat

Datum nieuwsfeit: 07-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

PRICEWATERHOUSECOOPERS

Kwaliteit privacystatements websites onder de maat

Kwaliteit van privacystatements op commerciële websites onder de maat

Eén van de manieren om aan klanten duidelijk te maken dat privacy door een commerciële website serieus wordt genomen is het publiceren van een zogenaamd privacy policy en/of statement op de website. Hiermee geeft de commerciële website aan hoe zij met de privacygevoelige gegevens van haar klanten omgaat en waarom de commerciële website de privacygevoelige gegevens nodig heeft. In 2001 heeft PricewaterhouseCoopers onderzoek verricht om inzicht te verkrijgen in privacystatements van vijftig willekeurig gekozen Nederlandse commerciële business to consumer websites. Geen enkele van deze onderzochte websites voldeed aan alle, door PricewaterhouseCoopers, gestelde eisen.

In het onderzoek is vastgesteld of commerciële websites hun klant informeren over hoe zij omgaan met de persoonsgegevens die de klant bij het bezoeken van de site doorgeeft. Van de 50 onderzochte websites verstrekken 39 (78%) informatie over hoe zij omgaan met de verwerking van persoonsgegevens, de overige websites vermeldden in het geheel geen informatie over de verwerking van persoonsgegevens. Van de 39 websites die wel informatie verstrekten is vervolgens de kwaliteit van de informatievoorziening onderzocht.

De kwaliteit is getoetst aan generieke normen en normen gebaseerd op de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Generieke normen zijn de toegankelijkheid van de informatie (vindbaar, herkenbaar, één geheel), de klantvriendelijkheid (begrijpelijk, gestructureerd, niet te lang) en de norm die vermelding van de van toepassing zijnde wetgeving vereist, zodat de klant zou kunnen afleiden welke waarborgen deze wet aan hem of haar biedt. WBP gerelateerde normen hangen met name samen met de rechten van klanten (zoals recht op verzet) en plichten van websites die klantgegevens verzamelen en verwerken (zoals de informatieplicht).

Enkele belangrijke resultaten zijn:

- Generieke normen: Privacyinformatie bleek bij 80% van de onderzochte websites moeilijk vindbaar. Als de informatie eenmaal gevonden is bleek deze in 75% van de gevallen wél klantvriendelijk. Maar wat heeft de on-line consument aan klantvriendelijke informatie die niet goed toegankelijk is? Verder wordt informatie als de van toepassing zijnde wetgeving in bijna de helft van de gevallen niet gegeven.

- WBP gerelateerde normen aangaande de informatieplicht: Deze plicht houdt onder andere in dat de website aan de betrokkene, in deze situatie de on-line klant, duidelijk moet maken met wélk doel wélke persoonsgegevens worden verzameld en aan wie deze gegevens worden verstrekt. Doelvermelding voor gegevensverzameling en gegevensverwerking werd bij nagenoeg alle statements (90%) geconstateerd, de helft hiervan vermeldt ook dat niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk worden verzameld. Bij 21 % van de websites met een privacystatement werd aangegeven dat zogenaamde cookies worden verzameld en wat de werking hiervan is, bijna al deze websites informeren hun klanten ook over de werking van cookies. In enkele gevallen werd zelfs uitgelegd hoe men met behulp van de browser het gebruik van cookies kan weigeren. Niet alle websites (34%) vermelden duidelijk aan wie de gevraagde gegevens worden verstrekt en 76% procent van de websites geeft aan geen persoonsgegevens aan derden te verstrekken.

- WBP gerelateerde normen aangaande het recht van verzet: Klanten moet de mogelijkheid moet worden geboden om zich te verzetten tegen ongewenste mailings en dergelijke. Meer dan de helft van de websites vermeldt niets of zeer weinig over dit recht op verzet. Bij 21 % zou je deze melding als klant graag willen zien omdat op de site teksten staan die het doorspelen van gegevens doen vermoeden!

'Geen enkele website bleek helemaal te voldoen aan alle door ons gestelde eisen', aldus Adri de Bruijn, partner bij PricewaterhouseCoopers. 'De informatieverstrekking over privacy op websites kan sterk verbeterd worden. Dit geeft meer vertrouwen aan de consument en daarmee vergroot de commerciële website ook het vertrouwen wat in hem wordt gesteld. In die zin is goed omgaan met privacy geen last maar een onderscheidend kwaliteitskenmerk in de markt.'

---

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie