Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

OPB geeft invulling aan nieuwe benadering bouwregelgeving

Datum nieuwsfeit: 07-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van VROM
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

OPB geeft invulling aan nieuwe benadering bouwregelgeving (7-12-2001)


Het Overlegplatform Bouwregelgeving (OPB), waarin alle bij de bouw betrokken partijen zijn vertegenwoordigd, heeft vandaag haar advies over de vereenvoudiging en modernisering van het stelsel van de Nederlandse bouwregelgeving aan staatssecretaris Remkes van VROM aangeboden. Centraal bij de benadering van het OPB staat de versterking van de positie van de woonconsument en een grotere aandacht voor de bestaande woningvoorraad. Dit zijn belangrijke beleidsaccenten van de staatssecretaris.

Op zijn verzoek heeft het OPB een eerder gepresenteerde visie verder uitgewerkt. Hiermee doet het platform een handreiking aan de staatssecretaris, die van plan is begin 2002 een beleidsbrief aan de Tweede Kamer aan te bieden over de toekomst van de bouwregelgeving. Het OPB-gedachtengoed kan als onderlegger dienen voor deze beleidsbrief.

De toekomstige aanpassing van de bouwregelgeving gaat verder dan de wijzigingen in het Bouwbesluit en de Woningwet die beide op 1 juli 2002 in werking treden. Deze invoeringsdatum geeft de bouwpartijen de gelegenheid zich op de nieuwe regels voor de bereiden.Gebouwdossier

De toekomstvisie van het OPB bestaat uit verschillende elementen. Een van de elementen is de introductie van het zogenoemde gebouwdossier. De bedoeling is dat de eigenaar van een woning verantwoordelijk wordt voor het bijhouden van een dergelijk dossier. Met het gebouwdossier wordt een betrouwbaar beeld gegeven van de kwaliteit van een woning gedurende de hele levensduur. Bij transacties moet voor de nieuwe koper of huurder het gebouwdossier beschikbaar zijn.

In het kader van de uitwerking is veel aandacht is besteed aan de uitvoerbaarheid van het voorstel. Het OPB adviseert om aan de hand van een ontwikkeld format van het gebouwdossier een praktijkproef uit te voeren. Hierbij stelt het OPB zich voor dat in een stedelijk herstructureringsgebied alle gebouwen van een gebouwdossier worden voorzien.Belang

Het OPB heeft een analytisch model ontwikkeld waarmee kan worden aangegeven of een bepaald voorschrift het eigen dan wel het algemeen belang dient. Voorschriften, die het eigen belang dienen, zouden kunnen worden geschrapt uit de regelgeving. Hierbij moet in het bijzonder worden gedacht aan delen van de
bruikbaarheidsvoorschriften uit het Bouwbesluit. Het schrappen hiervan is mogelijk, omdat de mondige consument aan de hand van het gebouwdossier zelf kan bepalen of hij / zij een woning met een bepaalde kwaliteit wenst te accepteren.

Aan de hand van het onderscheid tussen het algemeen en individueel belang kan het consumentgericht bouwen verder worden bevorderd. Door in de plantoetsing de nadruk te leggen op voorschriften van algemeen belang, is er sprake van casco- en installatiegerichte vergunningen. Hierdoor ontstaat voor de consument meer ruimte om aan de afbouw een eigen specifieke invulling te geven.Toezicht

Eveneens heeft het OPB een denkrichting uitgewerkt om de toezichthoudende en toetsende taak van de gemeenten te verlichten. De bij Bouw en Woningtoezicht ingediende bouwplannen kunnen dan - onder een aantal voorwaarden - slechts marginaal worden getoetst. Als de initiatiefnemer bij de bouwaanvraag aangeeft welke kwaliteitswaarborgen worden geboden ten aanzien van de deelnemende partijen, het bouwproces en het eindproduct (de te realiseren woning) mag hij of zij rekenen op een versnelde
vergunningafgifte.
(bron: www.vrom.nl/pagina.html?id=5926)

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie