Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen Gemeente Westervoort

Datum nieuwsfeit: 07-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Westervoort
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Westervoort

Spreekuur wethouder
Het spreekuur van Wethouder A.J.J. Deuss vervalt op maandag 17 december 2001.

Afscheid burgemeester
Op 1 januari 2002 legt de heer J.A.F. van Osch zijn ambt als burgemeester van Westervoort neer. Aan de vooravond van een nieuwe levensfase, kijkt hij terug op een ruim 20 jaar durende periode waarin hij betrokken was bij de ontwikkeling van Westervoort als groeikern naar interactieve gemeente.

Tijdens een bijzondere raadsvergadering wordt afscheid genomen van de burgemeester. Aansluitend is er een informele afscheidsbijeenkomst, waarbij er gelegenheid is de heer en mevrouw Van Osch persoonlijk te ontmoeten.

Als inwoner van Westervoort bent u uitgenodigd voor deze bijeenkomst die zal plaatsvinden op:

vrijdag 21 december 2001

van 16.00 - 19.00 uur

in Zalencentrum Wieleman.

Gemeentehuis gesloten

Op 19 december 2001 zal het personeel van de Gemeente Westervoort afscheid nemen van burgemeester van Osch. In verband hiermee is het gemeentehuis vanaf 14.00 uur gesloten.

Goedgekeurd bestemmingsplan Steenderens, 7e partiële herziening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westervoort maken, ingevolge artikel 28, lid 6 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat Gedeputeerde Staten van Gelderland bij besluit van 15 november 2001, nr. RE2001.92116 de 7e partiële herziening van het bestemmingsplan Steenderens hebben goedgekeurd. Deze partiële herziening heeft tot doel de bestemming maatschappelijke doeleinden van het pand Heilweg 63 te wijzigen in een bestemming vrijstaande woningen en kantoren en dienstverlening.

Het besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland en het bestemmingsplan liggen met ingang van 13 december 2001 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling AJZ/VROM, Dorpsplein 1 te Westervoort. Inzage kan worden verkregen op werkdagen van 08.00 uur - 12.30 uur, op afspraak op maandag van 14.00 uur - 16.00 uur en van 18.00 uur - 21.00 uur, op overige werkdagen van 14.00 uur - 16.00 uur (eveneens op afspraak).

Gedurende genoemde termijn van zes weken kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te s-Gravenhage. Aangezien niemand bedenkingen heeft ingediend bij Gedeputeerde Staten, kunnen alleen belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, beroep instellen tegen het goedkeuringsbesluit. Het besluit van Gedeputeerde Staten treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Wijziging openbaar busvervoer gemeente Westervoort

Met ingang van 6 januari 2002.

Op 6 januari 2002 wijzigt het openbaar busvervoer in de gemeente Westervoort:

* Alle buslijnen (behalve spitslijn 69) rijden in Westervoort voortaan via de wijk Ganzenpoel. Daardoor rijden er in de ochtendspits maar liefst 8 bussen per uur vanaf de halten in Ganzenpoel naar Arnhem (s middags in omgekeerde richting). Overdag en op zaterdag rijden er 4 (s avonds en op zondag 2) bussen per uur vanaf de halten in Ganzenpoel naar Arnhem v.v.
* Spitslijn 64 naar Arnhem Het Broek, Arnhem Prinsenhof en Arnhem NS komt te vervallen.

* Spitslijn 69 naar Arnhem ziekenhuis Rijnstate rijdt in Arnhem voortaan via de bedrijventerreinen Het Broek en Prinsenhof en stopt bij een beperkt aantal halten. Op lijn 69 zullen meer ritten gaan rijden.

Inwoners van Westervoort met bestemming bedrijventerrein Arnhem Het Broek of Arnhem Prinsenhof reizen vanaf de halten Broeklanden en Gemeentehuis met lijn 69. Vanaf de overige halten in Westervoort dient u met lijn 60, 61 of 62 naar de halte Westervoort Gemeentehuis te reizen en daar over te stappen op lijn 69.

Lijn 69 stopt in Arnhem uitsluitend bij de halten Zwembad IJsselvliet, P. Calandweg, Kleefse Waard, Eusebiusplein, Broerenstraat, Kortestraat en Station NS.

Alle informatie over de nieuwe dienstregeling vindt u in de brochure, die medio november huis aan huis is bezorgd. Indien u deze niet hebt ontvangen kunt u deze aanvragen bij connexxion klantenservice 0900-2666399 ( 0,22 per minuut). Op zaterdag 22 december is het connexxion promotieteam aanwezig in het winkelcentrum Wijborgh (11.00-16.00 uur). Voor 5,50 kunt u daar het nieuwe busboekje kopen.

16 jarigen heben een "persoonlijke" brief ontvangen van de gemeente westervoort

De jeugd uit de gemeente Westervoort, die binnen de periode van 1 januari tot 1 juli 2002 zestien jaar wordt, heeft eind november een "persoonlijke" brief van de burgemeester en secretaris van de gemeente Westervoort ontvangen met het advies direct in te schrijven op een goed onderbouwde bromfietsopleiding als voorbereiding op het bromfietscertificaat.

De bromfietsopleiding wordt gegeven door speciaal voor dit doel geschoolde motorrij-instructeurs. Voor de cursist kost deze uitgebreide theorie- en praktijkcursus slechts 50,-- (f. 110,--) inclusief alle studiematerialen; de resterende kosten ( 150,--) worden, als bijdrage aan de algemene verkeersveiligheid, betaald door de gemeente Westervoort met steun van het ROVG (Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland).

Maak er een groene Kerst van!

December: de feestdagen, een tijd van bezinning, van feest vieren met je naasten, eten en drinken, elkaar verwennen met leuke attentiesook vakantie, jezelf opladen, goede voornemens, een nieuwe starthet is een maand waarin je veel aanschaft en dus ook een hoop afval creëert. Hoe ga je daar mee om? Hoe hou je de feestdagen milieuvriendelijk? Hierbij een aantal tips voor een groene kerst.

Welke boom koop je?

Koop je een echte boom of een kunstboom? En koop je een echte boom, dan met of zonder kluit? Allereerst is dat natuurlijk een kwestie van smaak maar ook milieu-overwegingen kun je mee laten wegen. Hoeveel water, grondstoffen en energie worden er verbruikt voor de productie van een boom? En voor het transport ervan? Hoeveel schadelijke stoffen komen er vrij bij verbranding? Wat blijft er aan afval over?

De consumentenbond deed een vergelijkend onderzoek naar kerstbomen en publiceerde dat in de consumentengids van december 1997. Daaruit blijkt dat een kunststof boom het milieu veel meer belast dan een echte boom. Voor het milieu is een kerstboom met kluit het vriendelijkst. Maar ook de boom zonder kluit is minder schadelijk dan de kunstboom. Zelfs al doe je 20 jaar met een kunstboom dan nog is het beter om jaarlijks een echte boom te kopen. Kunstbomen hebben naalden van pvc maar bevatten daarnaast ook zware metalen zoals cadmium, chroom en lood.

Waar laat je de kerstversiering?

Aan elk feest komt een eind, zo ook aan het Kerstfeest. Het grote opruimen vindt doorgaans begin januari plaats. Dennennaalden mogen in de GFT-container maar slechts in beperkte mate in het compostvat of op de composthoop. Voor hulstblad geldt hetzelfde. Dennentakken mogen slechts in beperkte mate in de GFT-container. Hele kerstbomen worden apart ingezameld. Meestal staat dit vermeld op de afvalwijzer die u van uw gemeente ontvangt.

Een tip voor mensen die de kerstboom willen planten: hoe groter de kluit en hoe korter het verblijf in de warme woonkamer, des te groter de kans dat de boom "aanslaat".

Andere afvalsoorten

Glas : glazen potjes, flessen enz. kunnen in de glasbak.

Papier: cadeauverpakking kan bij het oud papier.

Vuurwerk: goed gedoofde vuurwerkresten kunt u bij het gewone huisvuil doen.

Glas en Papier
wordt het vierde (en laatste) thema in deze afvalcampagne. Vanaf januari ontvangt u hierover meer informatie. Ook over dit thema zullen op deze plaats weer artikelen verschijnen en tv-spotjes te zien zijn op TV-Gelderland.

Namens de deelnemende gemeenten aan deze campagne wensen wij u alvast een prettige kerst toe en veel plezier tijdens de voorbereidingen op de feestdagen!

Aan deze regionale afvalcampagne werken de volgende gemeenten mee: Dodewaard, Overbetuwe, Renkum, Arnhem, Bemmel, Rozendaal, Rheden, Doesburg, Angerlo, Westervoort, Duiven, Zevenaar, Didam, Rijnwaarden.

Uitrit: goed voor u?

Wanneer u van een uitrit komt, moet u al het overige verkeer (ook de voetgangers) voor laten gaan. Dat is op zich een zeer duidelijke regel. Tenminste, wanneer het voor u en uw medeweggebruikers ook duidelijk is dat het om een uitrit en niet om een zijstraat gaat.

Meestal is deze duidelijkheid er wel. Bijvoorbeeld wanneer u uw woning, garage of een bedrijfsterrein verlaat.

Maar niet alle situaties zijn zo helder. Op kruispunten tussen belangrijke en ondergeschikte wegen passen wegbeheerders steeds vaker zogenaamde uitritconstructies in plaats van voorrangskruisingen toe. De ondergeschikte weg is dan als het ware de uitrit geworden. Althans, dat is de bedoeling van de wegbeheerder. Om ervoor te zorgen dat u die bedoelingen begrijpt, worden er aan de vorm van de uitritconstructie strenge eisen gesteld. De belangrijkste eis is wel dat het trottoir langs de hoofdweg ononderbroken doorloopt. Wanneer u van de ondergeschikte weg komt moet u dus over het trottoir, waarmee benadrukt wordt dat u het overige verkeer voorrang moet verlenen.

Uit onderzoek is gebleken dat een goed vormgegeven uitritconstructie een duidelijke en veilige oplossing is. Maar er zijn in het verleden vrij veel uitritconstructies aangelegd, die niet voldoen aan de eisen. Soms heeft de wegbeheerder dat inmiddels opgelost door een reconstructie of door alsnog de voorrang te regelen met borden en/of haaientanden. U kunt
echter nog steeds situaties tegenkomen, die misschien wel als uitrit zijn bedoeld, maar waarbij u twijfelt of u nu wel of niet voorrang moet verlenen. In die gevallen is het beter om op safe te spelen en het overige verkeer voor te laten gaan. Bedenk: voorrang neem je niet, voorrang krijg je!

Verordening voorzieningen gehandicapten (wvg)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westervoort maken bekend dat zij op 4 december 2001 hebben besloten de gewijzigde "Verordening voorzieningen gehandicapten" aan de Raad ter vaststelling voor te leggen.

De wijzigingen in de verordening hebben geen betrekking op beleidswijzigingen. De aanpassingen zijn noodzakelijk in verband met wetswijziging per 1 april 2000 met betrekking tot woningaanpassingen, jurisprudentie, verwijderen van de overgangsregeling en invoering van de euro.

Alvorens de "Verordening voorzieningen gehandicapten" door de gemeenteraad zal worden vastgesteld ligt deze met ingang van 10 december 2001 tot en met 4 januari 2002 ter inzage. Gedurende deze termijn is het mogelijk om schriftelijke reacties in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 40, 6930 AA Westervoort.

De verordening ligt ter inzage op de afdeling Sociale Zaken en Arbeidsvoorziening van het gemeentehuis, Dorpsplein 1, te Westervoort. U kunt daar terecht op werkdagen van 10.00 uur tot 12.00 uur en buiten deze uren op afspraak.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie