Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluit kwijtschelding bij bedrijfsopvolging

Datum nieuwsfeit: 10-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

bedrijfsopvolging en reeds betaalde aanslagen successie- en schenkingsrecht

Directoraat-generaal Belastingdienst, Team ondernemingen

Besluit van 6 december 2001, nr. DGB2001/1010M

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.


1. Inleiding


Voor aanslagen in het successie- en
schenkingsrecht over het jaar 1997 of later, die zijn betaald op of na 1 januari 1998, kunnen de uitstel- en kwijtscheldingsfaciliteiten bij bedrijfsopvolging niet meer worden toegepast aangezien de belastingschuld door betaling tenietgaat. Voornoemd standpunt is tot nu toe ingenomen op grond van artikel VI en de daarbij opgenomen toelichting van de "Wijziging Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en enige andere regelingen" (Regeling van 24 december 1997, nr. WDB 97/596M, Stcrt. 250).

In een procedure voor het Hof 's-Gravenhage heeft de Belastingdienst zich op voornoemd uitgangspunt beroepen. In zijn uitspraak van 27 september 2001, nr. BK-00/00729, heeft het Hof 's?Gravenhage geconcludeerd dat deze stelling weliswaar civielrechtelijk juist is, maar de vraag gesteld of deze strikt
civielrechtelijke benadering bij toepassing van de onderhavige kwijtscheldingsfaciliteit wel moet worden gevolgd. Het Hof heeft geoordeeld dat deze vraag in dit geval ontkennend moet worden beantwoord en de beschikking, waarbij het verzoek om kwijtschelding is afgewezen, vernietigd. Ik heb besloten tegen deze uitspraak van het Hof geen cassatieberoep in te stellen, mede gezien het inmiddels bij de Tweede Kamer aangenomen Wetsvoorstel Belastingplan 2002, IV, 28 015, waarin is voorgesteld de
bedrijfsopvolgingsfaciliteiten over te brengen naar de Successiewet 1956.

Naar aanleiding van de uitspraak heb ik het volgende besloten.


2. Lopende procedures


De thans nog bij de diverse Hoven aanhangige procedures, die zijn ingesteld naar aanleiding van een bij voor bezwaar vatbare beschikking genomen besluit om de gevraagde voorwaardelijke kwijtschelding niet te verlenen, moeten worden ingetrokken. Als een belastingschuldige in aanmerking wenst te komen voor een
proceskostenvergoeding dan kan hij op grond van art. 8:75a Awb een daartoe strekkend verzoek indienen bij het Hof waar het beroepschrift is ingediend. Ook is een vergoeding "buiten rechte" mogelijk (zie § 3.1.1, Besluit van 19 juni 1995, nr. 150DGM4, Stcrt. 1995, 124).


3. Onherroepelijk vaststaande beschikkingen

In het onderschrift bij mijn brief van 6 november 2001, nr. DGB 2001/117 (zie Infobulletin 23, onderdeel Invordering), heb ik met betrekking tot bovenvermelde uitspraak opgemerkt dat conform de gebruikelijke gang van zaken op onherroepelijk vaststaande
beschikkingen niet wordt teruggekomen. Dit standpunt leidt er echter toe dat
belastingschuldigen die zijn opgekomen tegen het niet verlenen van de voorwaardelijke
kwijtschelding van reeds betaalde aanslagen in het successie- of schenkingsrecht, en waarvan de (afwijzende) beschikking inmiddels
onherroepelijk vaststaat, in een ongunstiger positie komen te verkeren dan
belastingschuldigen die nog niet eerder om voorwaardelijke kwijtschelding van een reeds betaalde aanslag in het successie- of
schenkingsrecht hebben verzocht. Deze laatste categorie belastingschuldigen kan immers op grond van de uitspraak van het hof alsnog om voorwaardelijke kwijtschelding verzoeken. Gezien het vorenstaande heb ik in dit geval aanleiding gevonden om ook verzoeken van
belastingschuldigen waarvan een eerder ingediend verzoek om voorwaardelijke kwijtschelding voor reeds betaalde aanslagen is afgewezen en waarvan de afwijzende beschikking inmiddels
onherroepelijk vaststaat, te honoreren.


4. Restitutie betaalde aanslagen
Indien een belastingschuldige naar aanleiding van de ingetrokken procedure alsnog verzoekt de voorwaardelijke kwijtschelding te verlenen en het reeds betaalde bedrag te restitueren, wordt aan dat verzoek gevolg gegeven met inachtneming van het navolgende. Het verzoek om
voorwaardelijk kwijtschelding wordt beoordeeld conform het bepaalde in artikel 26, vierde lid
e.v. van de Invorderingswet 1990. Indien het verzoek kan worden gehonoreerd, wordt het reeds betaalde bedrag (tot maximaal het bedrag van de voorwaardelijke kwijtschelding) alleen dan gerestitueerd indien de belastingschuldige schriftelijk verklaart dat de belastingaanslag ten belope van het teruggegeven bedrag weer openstaat. Het vorenstaande geldt ten aanzien van belastingschuldigen waarvan de afwijzende beschikking om toepassing van de onderhavige kwijtscheldingsfaciliteit voor een reeds betaalde aanslag in het successie- of
schenkingsrecht onherroepelijk vaststaat (zie punt 3 hiervoor), nog niet onherroepelijk vaststaat en voor belastingschuldigen die de aanslag in het successie- of schenkingsrecht inmiddels hebben betaald en nog niet eerder een verzoek om toepassing van de
kwijtscheldingsfaciliteit hebben ingediend.


5. Rentevergoeding

Indien wordt besloten tot (gedeeltelijke) restitutie van de reeds betaalde aanslag, wordt over het te restitueren bedrag rente vergoed. De te vergoeden rente wordt berekend op basis van het percentage invorderingsrente zoals dat luidt op het tijdstip waarop de restitutie
plaatsvindt. Het tijdvak waarover de rente wordt vergoed vangt aan op de dag na de vervaldag van de voor de aanslag geldende enige of laatste betalingstermijn en eindigt op de dag van de dagtekening van de kennisgeving waarmee de beslissing op het verzoek wordt bekendgemaakt.


6. Verzoeken om toepassing uitstelfaciliteit

Hetgeen in de punten 2 tot en met 5 van dit besluit is neergelegd ten aanzien van verzoeken om toepassing van de kwijtscheldingsfaciliteit bij bedrijfsopvolging geldt eveneens ten aanzien van verzoeken om toepassing van de
uitstelfaciliteit bij bedrijfsopvolging. Voorzover aan het verzoek tot het verlenen van uitstel tegemoet kan worden gekomen, vindt een eventuele restitutie plaats tot het bedrag van de op het moment van het verzoek nog niet vervallen termijnen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...