Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen Gemeente Hengelo

Datum nieuwsfeit: 10-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente HengeloCollecte


Tot en met 29 december 2001 wordt er niet gecollecteerd.

Koopzondag en koopavonden


Op woensdag 19, donderdag 20 en vrijdag 21 december 2001 zijn er koopavonden in de binnenstad. Op 16 december is het in heel Hengelo koopzondag.

Raadscommissies


Algemene en Bestuurlijke Zaken

De commissie ABZ vergadert op woensdag 12 december vanaf 20.00 uur in kamer 210 van het stadhuis. Op de agenda staan onder meer:
* Rapport Cammaert en sluitingstijden horeca
* Voorstel tot vaststelling van de notitie Hengelo Promotie 2002 2004 alsmede de notitie Binnenstadsoverleg

* Aangaan van een bestuursovereenkomst samenwerkingsafspraken Borne-Hengelo m.b.t. ontwikkeling van woon- en werklocaties en daarvoor benodigde infrastructuur

* Vaststellen van een Referendumverordening op basis van de Tijdelijke referendumwet

* Vaststellen van een Verordening Verzamelbesluit aanpassing Euro
* Aanpassing belastingverordeningen voor het jaar 2002
* Vergroting aantrekkingskracht en bekendheid Gemeentewinkel /organiseren van beleidscafés

* Evaluatie klachten 2000 en externe klachtenvoorziening
* Vaststelling Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Gecombineerde vergadering FICU en ROVEZ

De raadscommissie Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Economische Zaken en de commissie Financiën en Cultuur vergaderen op donderdag 13 december 2001 vanaf 18.30 uur in kamer 210 van het stadhuis.

Op de agenda staan:

* Intentie-overeenkomst Regionaal Bedrijventerrein Twente (10073).
* Samenwerkingsovereenkomst met Amstelland ontwikkeling inzake Westermaat Campus (15394)
(onder voorbehoud van goedkeuring B&W)

Aansluitend vergadert de raadscommissie Financiën en Cultuur alleen verder. Op de agenda staan onder meer:

* Aanpassing belastingverordeningen voor het jaar 2002
* Verzamelwijziging begroting 2001

* Verhoging subsidie SWDT

* Vaststellen verordening verzamelbesluit aanpassing Euro
* Bebouwing terrein voormalige Tuindorpschool
* Reconstructie Bornsestraat/Oldenzaalsestraat
* Kredietaanvraag Stad & Milieuproject, Zuidelijke Spoorzone
* Kredietaanvraag boombeschermers Binnenstad
* Verzoek tot het vergoeden van planschade ex. art. 49 WRO
* Programma en overzicht voorzieningen onderwijshuisvesting 2002
* Subsidieaanvraag voor een brochure t.b.v. solo-expositie te Diepenheim

* Subsidieaanvraag golf-water

Gemeenteraad


Vergadering dinsdag 18 december

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 18 december vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis. De agenda voor deze vergadering wordt gepubliceerd in het Hengelos Weekblad van 18 december a.s.

De stukken liggen ter inzage bij De Gemeentewinkel, de bibliotheek en het "Hasselerhoes".

Vergadering woensdag 19 december

De gemeenteraad vergadert op woensdag 19 december vanaf 20.00 uur in Hotel Hengelo (Van der Valk). Gelijktijdig (maar wel afzonderlijk) vergadert ook de gemeenteraad van Borne in Hotel Hengelo.
Op de agenda staat:

* aangaan overeenkomst samenwerkingsafspraken Borne-Hengelo m.b.t. de ontwikkeling van woon- en werklocaties en de daarvoor benodigde infrastructuur


Spreekuur raadsfracties

Verschillende raadsfracties uit de gemeenteraad houden spreekuur voor geïnteresseerde burgers. Op maandag 17 december gebeurt dat door:
* de PvdA van 19.30 tot 20.00 uur, liefst op afspraak (telefoon 2427798)

* het CDA van 19.00 tot 19.30 uur, liefst op afspraak. Wilt u een bepaald raadslid spreken, bel dan vooraf 2594675
* de VVD van 18.30 tot 19.30 uur, liefst op afspraak (telefoon 2432294)

* de ChristenUnie van 19.30 tot 20.30 uur, liefst op afspraak (telefoon 2421703)

* Burgerbelangen van 19.15 tot 19.45 uur, liefst op afspraak (telefoon 2910691)

* D66 op afspraak (telefoon 2501181), e-mail: (Lukas@bitbike.com)
* de SP van 19.00 tot 20.00 uur telefoon 2459277 (voor afspraak telefoon 2421042 of e-mail: (hengelo@sp.nl))

* Groen Links iedere maandagavond, na telefonische afspraak (telefoon 2569420)

De fracties houden spreekuur in het stadhuis (begane grond) en zijn 's avonds te bereiken via de zij-

ingang onder de toren.

Een van de raadsleden spreken?

Wilt u een van de raadsleden spreken? Op pagina 20 in de Gemeentegids staan de adressen en telefoonnummers van alle raadsleden vermeld. Weet u niet precies wie u moet hebben? U kunt dan contact opnemen met het centrale nummer van de fractie van de politieke partij van uw keuze. De nummers staan hiervoor bij de spreekuren vermeld. Voor meer informatie kunt u ook De Gemeentewinkel bellen, telefoon 2459 555.
Culturele Raad


De Culturele Raad voor Hengelo vergadert op dinsdag 11 december vanaf 16.15 uur in het Stadhuis, kamer S 214.

Openingstijden gemeentelijke instellingen rond feestdagen

Rond de feestdagen zijn er aangepaste openingstijden.

Van 22 december 2000 tot en met 1 januari 2001 zijn gesloten:
* De sector Onderwijs, Cultuur en Jeugdzaken
* De balie van de sector Sport en Recreatie
* De balies van Wonen, Grondzaken, Economische Zaken en Bestuurlijk Juridische Zaken

* De balies van Bouwen, Bodem, Milieu en Vastgoed
* De balie van de afdeling Belastingen en de Kassier
* De Gemeentewinkel

Burgerzaken

De balie van de afdeling Burgerzaken is op maandag 24 december en maandag 31 december tot 13.00 uur geopend. Tussen Kerst en Oud en Nieuw (27 en 28 december) is de balie op de normale openingstijden geopend.

Sociale Zaken

Van 22 december 2001 tot en met 1 januari 2002 is Sociale Zaken gesloten. Op 2 januari 2002 is Sociale Zaken vanaf 09.00 uur geopend.
Maand- en weekbetaling

De maandbetaling per kas is op woensdag 19 december van 10.00 uur tot 12.45 uur.

De weekbetaling per kas van 26 december vervalt. Op woensdag 19 december ontvangen cliënten met een weekbetaling voor twee weken een kasbetaling.

Sociale Zaken sluit op donderdag 20 december 2001 al om 14.00 uur. Afspraken gaan wel gewoon door.

Kinderboerderij en Centrum Natuur en Milieu Educatie

De kinderboerderij en het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie zijn gesloten van maandag 24 december tot en met dinsdag 2 januari 2002.

Nieuwjaarsreceptie op 1 januari 2002


Ter gelegenheid van het nieuwe jaar nodigt het College van Burgemeester en Wethouder u van harte uit voor de nieuwjaarsreceptie op dinsdag 1 januari 2002 van 18.30 tot 20.00 uur in de Burgerzaal.

Nieuwjaarsconcert


De gemeente Hengelo biedt u aansluitend aan de receptie op 1 januari, een concert aan uitgevoerd door het Orkest van het Oosten. Deze avond staat het orkest onder leiding van Steward Robertson. Tussen 20.15 en 22.15 uur brengt het orkest, in samenwerking met hoornist Rene Pagen, de volgende werken ten gehore:

* F. Schubert - Marche Militaire nr. 1

* W.A. Mozart - Les Petits Riens

* W.A. Mozart - Hoornconcert nr. 2 in Es

Pauze

* O. Nicolaï - Ouv. Die lustigen Weiber von Windsor
* B. Smetana - Drie dansen uit Die verkaufte Braut
* F. Léhar - Ballsirenenwalzer

* Joh. Strauss jr - Champagnerpolka

* Joh. Strauss jr - Kaiserwalzer.

Uitgifte gratis kaarten

Dinsdag 18 december 2001 kunt u - zolang de voorraad strekt - kaarten voor dit concert gratis ophalen in de hal van het stadhuis (eerste verdieping) tussen 17.30 en 19.00 uur. Omdat er voor het concert maar een beperkt aantal plaatsen is, kunt u maximaal twee kaarten per persoon krijgen.

Garderobe

Tijdens de bijeenkomsten kunt u uw jas of mantel afgeven bij de bewaakte (gratis) garderobe bij de entree van het stadhuis.

Koffie en thee

In de pauze van het concert is er voor iedereen (gratis) koffie of thee. Op uw programmaboekje leest u waar u de koffie kunt verkrijgen.

Carillon

Stadsbeiaardier Roel Smit bespeelt op 1 januari het carillon van 19.00 20.00 uur.

Parkeergelegenheid

Zowel de bezoekers van de nieuwjaarsreceptie als van het concert kunnen dinsdag 1 januari gratis parkeren in parkeergarage Thiemsbrug. Deze garage is voor deze gelegenheid open van 18.00 tot 23.00 uur.

Verlichting op de fiets van groot belang

In deze tijd van het jaar zijn fietsers minder goed zichtbaar in het verkeer. Daarom is het extra belangrijk dat ze licht op de fiets hebben, zodat het overige verkeer ze goed kan zien.

Fietscontrole

Het Twickelcollege in Hengelo wil daarom de scholieren van het tweede en derde leerjaar onderwerpen aan een fietscontrole. Op 11 en 12 december worden in twee dagen tijd 600 fietsen gekeurd op veiligheid en verlichting. Twee agenten controleren de fietsen. Is de fiets goedgekeurd, dan krijgt deze een "OK-sticker". De eigenaar wordt beloond met een reflectiearmband. Om te zien of deze keuringsactie resultaat heeft opgeleverd worden in de dagen daarna bekeuringen uitgedeeld voor het niet voeren van verlichting in het donker. Op 29 januari 2002 worden de fietsen van leerlingen van t Genseler gekeurd.

Wanneer licht aan op de fiets?

Fietsverlichting is niet altijd nodig, maar het is in ieder geval verplicht om fietsverlichting te gebruiken bij mist, bij (zware) sneeuwval, bij duisternis en ook bij schemer.

Informatieavond Onze Buurt aan Zet


Donderdag 13 december

In het kader van het project "Onze buurt aan zet" vonden de afgelopen maanden verschillende activiteiten plaats om de ideeën uit uw buurt in kaart te brengen. Bewoners hebben voorstellen en ideeën aangeleverd voor de besteding van de f 2,5 miljoen die Minister Van Boxtel beschikbaar heeft gesteld. Om u te informeren over de uitkomsten en het vervolg, bent u van harte uitgenodigd voor een terugkoppelbijeenkomst op donderdag 13 december, vanaf 19.30 uur in het stadhuis. Deze avond is een gezamenlijk initiatief van de buurtverenigingen en de gemeente Hengelo.

Buurtmarkt

Er zijn veel ideeën en verbeteringspunten aangedragen, op gebied van verkeer, beheer en onderhoud, veiligheid, voorzieningen, etc. Al deze reacties zijn verzameld en gebundeld. Om inzicht te geven in de soort reacties en de gemeentelijke beleidsterreinen waar ze betrekking op hebben, is er 13 december tevens een buurtmarkt. Hier vindt u verschillende informatiestands over bijvoorbeeld het beheer en onderhoud, de verkeerssituatie, de veiligheid, het ouderen- en seniorenbeleid en het hondenpoepbeleid in de buurten. Verder zullen ook de bewonersorganisaties, de wijkagent, woningbouwcorporaties en welzijnsinstellingen aanwezig zijn op de markt.

Buurtbus

De mogelijkheid bestaat om gratis gebruik te maken van een buurtbus, die wij speciaal voor deze avond laten rijden. U moet zich hiervoor dan wel even aanmelden bij de afdeling Wijkaanpak, telefoon 245 9232. Hier kun u ook meer informatie verkrijgen over vertrektijden en opstapplaatsen.

Partiële herziening Streekplan Overijssel 2000+ inzake locatiekeuze RBT


Gedeputeerde Staten van Overijssel maken bekend dat de partiële herziening van het Streekplan Overijssel 2000+ inzake locatiekeuze Regionaal Bedrijventerrein Twente op 31 oktober 2001 door Provinciale Staten gewijzigd is vastgesteld. De wijzigingen betreffen het schrappen van de aanduiding zoeklocatie voor bedrijventerrein ten westen van het Twentekanaal en het aanscherpen van de uitwerkingsopdracht, in de zin dat de voorbereiding en realisering van het Regionale Bedrijventerrein Twente (RBT) en de Natte Doorbraak nauwer aan elkaar moeten worden gekoppeld.

Provinciale Staten van Overijssel hebben de locatie Almelo-zuid aangewezen als locatie voor een regionaal bedrijventerrein en dit locatiebesluit als een concrete beleidsbeslissing in de zin van artikel 1 en 4a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening aangemerkt. Het locatiebesluit betreft het gebied tussen de (door te trekken) RW35, het Twentekanaal en de "Natte Doorbraak". De Natte Doorbraak is de nog aan te leggen nieuwe watergang die het bekensysteem van Noordoost Twente verbindt met het Reggesysteem. Deze zal zodanig worden aangelegd dat de Natte Doorbraak ook als ecologische verbinding gaat fungeren. In het betreffende gebied volgt de Natte Doorbraak globaal het tracé van de Bornerbroekse Waterleiding. De Natte Doorbraak zal de zuidelijke begrenzing van het RBT gaan vormen.

Ter inzage, beroep en verzoek om voorlopige voorziening
Vanaf 14 december 2001 ligt de partiële herziening voor een ieder ter inzage in de provinciale bibliotheek te Zwolle, in het districtskantoor van de provincie Overijssel te Borne, in de gemeentehuizen in Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen, Tubbergen, Vriezenveen en Wierden en in de openbare bibliotheken in de betrokken gemeenten.

Van 14 december 2001 tot en met 24 januari 2002 kunt u op grond van de artikelen 54 en 56 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening beroep instellen tegen de in de streekplanherziening opgenomen concrete beleidsbeslissing bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Een beroepschrift dient te worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage, telefoon 070 - 362 48 71.

Het beroepschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Verder dient zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft te worden overgelegd. Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

Voor inlichtingen over de beroepsprocedure kunt u zich wenden tot de provinciaal medewerker die bij het besluit is vermeld of tot de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State te 's-Gravenhage. Indien onverwijlde spoed dat vereist is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State te 's-Gravenhage. In dat geval is extra griffierecht verschuldigd. Voorwaarde is dat u een beroepschrift heeft ingediend.

Bestemmingsplannen


Voorontwerp partiële herziening bestemmingsplan Anninks- en Nijhofshoek (Woltersweg 95-97)

De partiële herziening heeft betrekking op een braakliggend terrein gelegen aan de Woltersweg. Het perceel heeft de bestemming "werkplaatsen e.d." Op de gronden met deze bestemming mogen niet voor bewoning bestemde gebouwen worden opgericht. Woningbouw is hier dus niet toegestaan. Voorliggende partiële herziening biedt het juridisch kader om op dit perceel een woning te kunnen oprichten.

Ter inzage en inspraak

Bovengenoemd plan ligt van 12 december 2001 tot 16 januari 2002 ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer R115. Gedurende deze periode kunt u schriftelijk uw mening op het plan indienen. Uw reactie kunt richten aan het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.
Bouwplannen


Meldingen

Meldingen zijn ingediend voor:

* Rumkehof 29, veranderen en vergroten woonhuis
* Vikkerhoekweg 46, plaatsen tuinhuisje

Bouwaanvragen

Bouwaanvragen zijn ingediend voor:

* Backenhagenlaan 200, veranderen kerkgebouw (betreft de kapel)
* Bantingstraat 13, veranderen en vergroten woonhuis d.m.v. een erker

* Berendinastraat 47, veranderen en vergroten woonhuis
* Berlijnstraat 104, veranderen en vergroten woonhuis
* Cardiffstraat 26, oprichten tuinhuisje

* Caro van Eyckstraat 35, veranderen en vergroten woonhuis
* Coba Kellingstraat 93, oprichten berging
* Delhezstraat 19, veranderen en vergroten woonhuis d.m.v. een erker
* Deurningerstraat 45 + 45 A, veranderen en vergroten 2 woonhuizen d.m.v. een erker

* Enschedesestraat 133, veranderen en vergroten woonhuis
* Hassinkweg 12 - 14, veranderen bedrijfshal + indeling en veranderen bestaand kantoor

* Langelermaatweg 238 - 242, oprichten 3 woningen
* Mr P J Troelstrastraat 107, veranderen en vergroten kapsalon
* Sloetsweg 17, veranderen en vergroten woonhuis
* Toulonstraat 11 + 13 en Londenstraat 93 t/m 99, oprichten 6 woningen

* Twekkelerweg 231 A, veranderen en vergroten woonhuis
* Vechtlaan 62, veranderen en vergroten woonhuis
* Vosboerweg 20, veranderen woon-/bedrijfspand in twee bedrijfspanden

Ter inzage

Nadat het College van B en W over deze meldingen en bouwaanvragen een besluit heeft genomen, worden deze gepubliceerd. Daarna kunt u desgewenst bezwaar indienen.

Instemming meldingen

In de week van 26 tot en met 30 november is ingestemd met:
* Nico Maasstraat 55, oprichten schuur

Bouwvergunningen

In de week van 26 tot en met 30 november is vergunning verleend voor:
* Breemarsweg 409, veranderen en vergroten woonhuis
* Ferdinand Bolstraat 12, veranderen en vergroten woonhuis
* Generatorstraat 12, veranderen en vergroten bedrijfspand
* Hasebroekstraat 8, veranderen en vergroten woonhuis
* Londenstraat 55, veranderen en vergroten woonhuis
* Otterstraat 6, veranderen en vergroten woonhuis
* Oude Grensweg 96, oprichten kweekkas

* Palfijnstraat 10, veranderen en vergroten woonhuis
* Roggeweg 53, veranderen en vergroten woonhuis
* Rozenstraat 18 t/m 30, Resedastraat 40 t/m 60, Boerhaavelaan 15 t/m 23, oprichten 8 appartementen en 15 woningen
* Uranusstraat 10, veranderen en vergroten woonhuis
* Zonstraat 70, oprichten berging

Reclamevergunningen

In de week van 26 tot en met 30 november is vergunning verleend voor :
* Aquamarijnstraat 75, aanbrengen 2 opschriften
* Demmersweg 29, plaatsen neonlichtreclame
* Kolbleistraat 8, plaatsen 13 reclame-objecten
* Markt 5, plaatsen lichtbak

* Mosweg 21, plaatsen neonlichtreclame

* Platinastraat 100, plaatsen reclamezuil /1 lichtbak en 1 neonreclame

* Platinastraat 25, plaatsen neonlichtreclame
* Zuidelijke Havenweg 40, plaatsen 5 reclamezuilen , een vlaggenmast en antenne-opschrift

* Zuidelijke Havenweg 40, plaatsen opschrift
* Zuidelijke Havenweg 40, plaatsen opschrift
Ter inzage en bezwaar

De instemming meldingen, verleende bouw- en reclamevergunningen en de daarbij behorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Bouwen, Telgenflat, Markt 203, 2e verdieping. Iedere belanghebbende, die door een van deze verleende vergunningen en/of instemming meldingen, rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Informatie

De besluiten zijn genomen in de week van 26 tot en met 30 november 2001.

Informatie over de exacte data kunt u krijgen bij de afdeling Bouwen, telefoon 2459 647.

Artikel 19 lid 3 WRO

Er is een bouwplan ingediend voor het veranderen en vergroten van een woning door middel van een erker op het perceel Weideweg 9/11.

Dit bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bevoegd om voor bouwwerken als bedoeld in artikel 20 van het Besluit op de ruimtelijke ordening, vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan. Zij zijn in principe bereid de procedure te starten die ertoe kan leiden dat de vrijstelling wordt verleend, omdat het bouwplan past binnen het daarvoor gehanteerde beleid.

Ter inzage en zienswijzen

Het voornemen om vrijstelling te verlenen ligt van 19 december 2001 tot 23 januari 2002 ter inzage bij de afdeling Bouwen, telefoon 2459 647. Eventuele zienswijzen tegen dit voornemen kunt u van 19 december 2001 tot 23 januari 2002 schriftelijk indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA.

Artikel 19 lid 3 WRO

Er is een bouwplan ingediend voor het veranderen en vergroten van een woning door middel van erker op het perceel Delhezstraat 19.
Dit bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Burgemeester en Wethouders zijn op grond van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bevoegd om voor bouwwerken als bedoeld in artikel 20 van het Besluit op de ruimtelijke ordening, vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan. Zij zijn in principe bereid de procedure te starten die ertoe kan leiden dat de vrijstelling wordt verleend, omdat het bouwplan past binnen het daarvoor gehanteerde beleid.

Ter inzage en zienswijzen

Het voornemen om vrijstelling te verlenen ligt van 12 december 2001 tot 16 januari 2002 ter inzage bij de afdeling Bouwen, telefoon 2459 647. Eventuele zienswijzen tegen dit voornemen kunt u van 27 november tot 25 december 2001 schriftelijk indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Vrijstelling artikel 15 WRO,

Er is een verzoek ingediend voor vrijstelling van de geldende bestemmingsplanbepalingen ten behoeve van de vestiging van een bedrijf in huisbeveiliging op het perceel Herinckhavestraat 1 te Hengelo.

Burgemeester en wethouders zijn op grond van de bij het bestemmingsplan "Hengelose Es en 't Rot" behorende voorschriften bevoegd hiervoor vrijstelling te verlenen.

Ter inzage en bedenkingen

Het verzoek ligt van 12 december 2001 tot 2 januari 2002 ter inzage bij de afdeling Bouwen telefoon 2459 647. Eventuele bedenkingen tegen het voornemen tot het verlenen van vrijstelling kunt u van 12 december 2001 tot 2 januari 2002 schriftelijk indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Wet Bodembescherming


Ontwerp-bodembeleidsplan Overijssel

Gedeputeerde Staten van Overijssel en Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo en Zwolle hebben gezamenlijk een ontwerp-bodembeleidsplan opgesteld, waarin het beleid ten aanzien van bodemsanering is opgenomen. Het ontwerp-bodembeleidsplan Overijssel bestaat uit een gezamenlijk deel "Grond voor samenwerking" en kan daarnaast begeleid worden door een eigen aanvullend deel per organisatie.

Het gezamenlijk deel omvat de uitgangspunten voor en de hoofdlijnen van het Overijssels bodemsaneringsbeleid en een inhoudelijke uitwerking van verschillende onderwerpen. De provincie Overijssel heeft daarnaast gelijktijdig een eigen deel opgesteld. In dit aanvullende deel wordt ingegaan op de eigen uitgangssituatie, doelstelling en aanpak. Het eigen deel van de gemeente Hengelo zal in 2002 worden opgesteld en zal daarna de inspraak ingaan.


Ter inzage en zienswijzen

Van 13 december 2001 tot en met 24 januari 2002 ligt het ontwerp-bodembeleidsplan "Grond voor samenwerking", inclusief het eigen deel van de provincie Overijssel, tijdens kantooruren ter inzage bij de afdeling Bodem, Markt 305 (3e etage, Telgenflat), telefoon 074-2459258, op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 13.00 uur of volgens telefonische afspraak. Het plan ligt tevens ter inzage in de Gemeentewinkel van het stadhuis, de Bibliotheek Hengelo en in de bibliotheek van het provinciehuis te Zwolle.

Belanghebbenden kunnen binnen de hiervoor genoemde periode schriftelijk zienswijzen indienen over de verschillende delen van het ontwerp-bodembeleidsplan. Zienswijzen over het deel "Grond voor samenwerking" kunt u richten aan het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle, ter attentie van het team Bodemsanering. Hetzelfde geldt voor zienswijzen over het eigen deel van de provincie Overijssel.

Tevens is het mogelijk mondeling zienswijzen over het ontwerp-bodembeleidsplan in te dienen. Hiervoor kunt u indien het gaat om het gezamenlijk deel of het deel van de provincie Overijssel bij het secretariaat van het team Bodemsanering van de provincie Overijssel een afspraak maken, telefoonnummer 038-4251500 en faxnummer 038- 4252661.

Wet milieubeheer


Meldingen ex artikel 8.41

Bij de afdeling Milieu liggen ter inzage meldingen als bedoeld in artikel 8.41 Wet milieubeheer, die ontvangen zijn van:
* Total Fitcentre V.o.F. te Hengelo, in verband met het van toepassing worden van het Besluit horeca-, sport- en recreatie- inrichtingen milieubeheer op het fitnesscentrum, Berkweg 69.
* Mastenbroek Hengelo B.V. te Hengelo, in verband met het van toepassing worden van het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer op de transportonderneming, Woolderesweg 58.
De inrichtingen dienen te voldoen aan de voorschriften opgenomen in de bijlage bij de daarbij genoemde besluiten.

Ter inzage

Tegen bovenstaande meldingen op grond van de Wet milieubeheer staat geen bezwaar en/of beroep open. De meldingen met bijbehorende stukken kunt u vanaf woensdag 12 december inzien bij de afdeling Milieu, telefoon 2459655.

Opleggen nadere geluideis

Burgemeester en wethouders van Hengelo hebben, in afwijking van de geldende geluidsvoorschriften ingevolge het "Besluit herstelinrichtingen voor motorvoertuigen" van de Wet milieubeheer, besloten tot het opleggen van een nadere geluideis aan:
* Automobielbedrijf Huiskes/Kokkeler, Goudstraat 65
Ter inzage en bezwaar

Het besluit inzake de nadere geluideis en andere van belang zijnde stukken liggen van 12 december 2001 tot 1 februari 2002 ter inzage bij de afdeling Milieu, telefoon 2459655.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende, binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA te Hengelo.

Voorlopige voorziening

Gelijktijdig met of direct na indiening van het bezwaarschrift kan in geval van een spoedeisend belang het verzoek worden gedaan een voorlopige voorziening te treffen. Een zodanig verzoek, dat moet worden ondertekend, dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postadres 20019, 2500 AE in Den Haag. Bij een verzoek om een voorlopige voorziening dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overlegd. Voor het in behandeling nemen van een verzoek wordt griffiegeld geheven.

Beschikking tot intrekking vergunning

Burgemeester en wethouders van Hengelo zijn, op grond van artikel 8.25 lid 1 sub d van de Wet milieubeheer juncto par. 3.5.6. Algemene wet bestuursrecht, overgegaan tot intrekking van de milieuvergunning die eerder is verleend aan:

* R.H.J.M. Schurink, voor het oprichten en in werking hebben van herstelinrichting voor motorvoertuigen en een stallingsplaats, eerder gelegen aan de Sloetsweg 368b.

Ter inzage

Het intrekkingbesluit en andere terzake zijnde stukken liggen van 12 december 2001 tot en met 1 februari 2002 ter inzage bij de afdeling Milieu.

Ingevolge het bepaalde in de artikelen 20.3 en 20.11 van de Wet milieubeheer jo. de artikelen 6.7 en 6.8 Awb treedt dit besluit in werking op 1 februari 2002, tenzij voor genoemde datum bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State schriftelijk beroep is ingesteld en tevens een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. In het laatste geval wordt het besluit pas van kracht nadat op het verzoek om voorlopige voorziening is besloten.

Voor informatie over het instellen van beroep kunt u terecht bij de afdeling Milieu, telefoon 2459655.

Kapvergunningen


In de week van 28 november tot en met 4 december 2001 zijn kapvergunningen verleend voor:

* 5 sierappels in de Schneiderstraat. Herplant: 5 Catalpas in de maat 14/16.

* 1 es aan het Troelstraplein. Herplant: 2 essen in de maat 14/16.
* 1 berk in de Bronkhorststraat naast huisnummer 22. Herplant: 2 bomen in de maat 12/14.

* 1 plataan bij t Kotte, tegenover huisnummer 37. Herplant: 1 plataan in de maat 16/18.


Ter inzage en bezwaar

De besluiten liggen gedurende 6 weken ter inzage bij de balie van de sector Wijkbeheer, stadskantoor kamer 407. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen een termijn van 6 weken na de verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van B en W van Hengelo, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.


Informatie

De besluiten zijn genomen in de week van 28 november tot en met 4 december 2001. Informatie over de exacte data kunt u krijgen bij de sector Wijkbeheer, telefoon 245 9459.

Parkeerplaatsen voor gehandicapten


In de week van 26 november tot en met 30 november 2001 zijn besluiten opgemaakt voor toewijzing van gehandicaptenparkeerplaatsen aan de:
* Haverweg, op het parkeerterrein van zorgcentrum Humanitas, parkeerplaats in de rij van 4 extra brede parkeerplaatsen en naast reeds bestaande gehandicaptenparkeerplaatsen
* Haverweg, op het parkeerterrein van zorgcentrum Humanitas, parkeerplaats ter hoogte van de neveningang en naast reeds bestaande gehandicaptenparkeerplaatsen

* Celebesstraat, de parkeerplaats recht voor de ingang van woning nummer 20-a

De parkeerplaats mag, zodra het desbetreffende verkeersbord is aangebracht, alleen worden gebruikt door de eigenaar van de auto, waarvan het kenteken ter plaatse wordt vermeld.

Ter inzage en bezwaar

De besluiten liggen gedurende 6 weken ter inzage bij de balie van de sector Wijkbeheer, stadskantoor kamer 407. Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan een belanghebbende binnen een termijn van 6 weken na de verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders van Hengelo, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Euro


Betalen bij de gemeente na 1 januari 2002

De invoering van de euro heeft gevolgen voor de vele loketfuncties bij de gemeente. Binnen de gemeente zijn naast de kassier verschillende kassas aanwezig, onder andere bij de afdeling Burgerzaken en de Gemeentewinkel. Daarnaast ontvangen de marktmeester en de havenmeester contant geld. En niet te vergeten de kassa van het Twentebad. Al deze grote en kleine kassen moeten worden aangepast voor de euro.

Wachttijden

Overal in het land worden problemen verwacht in de eerste dagen/ weken dat de euro zijn intrede doet bij de kassa's. Met name zullen er wachttijden optreden omdat sommige mensen in euro's willen betalen en anderen nog hun laatste guldens kwijt willen. Dat vergt omrekenen. Bovendien moet ook het baliepersoneel wennen aan de nieuwe munt.

Een eurowisselpunt

De gemeente Hengelo wil er alles aan doen om de problemen te minimaliseren. Daarom is er voor gekozen om in het stadhuis één centraal punt in te richten, waar guldens kunnen worden omgewisseld in euros. Betalingen bij de overige loketten kunnen vervolgens uitsluitend in euro, of elektronisch plaatsvinden.

De hoogte van het wisselbedrag wordt gerelateerd aan de kosten van de gemeentelijke diensten. In verreweg de meeste gevallen betekent dit dat u maximaal 100,- ( 45,38) bij het eurowisselpunt kunt omwisselen.

U vindt het centrale eurowisselpunt op de eerste verdieping van het stadhuis, in de periode 2 januari tot 28 januari 2002.

Voor- en nadelen

Voordeel van deze aanpak is dat wachttijden bij de diverse kassas tot een minimum kunnen worden teruggebracht, aangezien daar alleen de euro en/of pin en chip geaccepteerd wordt. Verder wordt het personeel van het centrale eurowisselpunt goed geïnstrueerd, ten behoeve van de omrekeningsvaardigheden en het herkennen van vals geld.

Nadeel voor de mensen die alleen guldens in hun bezit hebben, is dat zij zich bij twee verschillende kassas moeten melden. Dit kunt u voorkomen door hier op voorhand rekening mee te houden.

Uitzonderingen

Bij de kleinere gemeentelijke kassas buiten het stadhuis blijft het mogelijk om tot 28 januari met beide munten te betalen. Dit omdat de afstand naar het centrale omwisselpunt te groot is. Dit geldt voor onder andere het zwembad, de kinderboerderij, de brandweerkazerne en de kleine kas voor het opzoeken van kadastrale gegevens. Aantekening hierbij is dat er wel guldens worden geaccepteerd, maar dat er euros worden teruggegeven als wisselgeld. Dit vereist een goede instructie van het personeel en iets langere wachttijden voor het publiek.


Mededelingen vanaf januari 1999

Klik op de datum of week van de mededeling die u zoekt:


2001
januari 5 12 19 26
februari 2 9 16 23
maart 2 9 16 23 30
april 6 13 20 27
mei 8 15 22 29
juni 6 12 19 26
juli 3 10 17 24 31
augustus 7 14 21 28
september 4 11 18 25
oktober 2 9 16 23 30
november 6 13 20 27
december 4
2000
week 2 3 4 5
6 7 8 9
10 11 12 13
14 15 16 17
18 19 20 21
22 23 24 25
26 27 28 29
30 31 32 33
34 35 36 37
38 39 40 41
42 43 44 45
46 47 48 49
50 51 52
1999
week 1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
14 15 16 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34 35 36
37 38 39 40
41 42 43 44
45 46 47 48
49 50 51 52

actuele mededeling

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie