Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Commissie doet eerste voorstel voor vangstbeperkingen

Datum nieuwsfeit: 10-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: European Commission
Zoek soortgelijke berichten
European Commission

IP/01/1779

Brussel, 10 december 2001

Diepzeevissen: Commissie doet eerste voorstel voor vangstbeperkingen

De Europese Commissie doet voor het eerst een voorstel om instandhoudingsmaatregelen te nemen voor diepzeevissen. Hiertoe behoren onder andere de blauwe leng, de zeebrasem en de zwarte haarstaartvis, die worden bevist in wateren buiten de grote visgronden op het continentaal plateau in het noordelijke deel van de Atlantische Oceaan. De visserij op deze soorten is betrekkelijk nieuw, maar heeft de jongste jaren een significante ontwikkeling doorgemaakt. Volgens recent wetenschappelijk advies bevinden diverse diepzeebestanden zich als gevolg van een te intensieve exploitatie buiten de biologisch veilige grenzen of dreigen zij in die toestand terecht te komen. Bij wijze van eerste maatregel stelt de Commissie voor om vangstbeperkingen, in de vorm van TAC's of totaal toegestane vangsten, in te stellen voor een aantal bestanden van diepzeevissen. Overeenkomstig het wetenschappelijk advies zal de Commissie in de nabije toekomst een regeling voorstellen om de op deze bestanden uitgeoefende visserij-inspanning te beperken.

"We kunnen niet toestaan dat een wildgroei van ongereguleerde visserij de diepzeevissen in gevaar brengt. We moeten lering trekken uit de in verleden gemaakte fouten, meer bepaald overbevissing en de daarmee gepaard gaande - alarmerende - uitputting van de traditionele commerciële visbestanden. De vandaag voorgestelde maatregelen zijn een eerste stap op weg naar bescherming van deze kwetsbare soorten en van het vrij onbekende ecosysteem waartoe zij behoren", aldus Franz Fischler, binnen de Commissie verantwoordelijk voor Landbouw, Plattelandsontwikkeling en Visserij.

Eerste fase

Het voorstel van de Commissie omvat de vaststelling van vangstmogelijkheden voor 2002 - in de vorm van TAC's en quota - voor alle lidstaten die in deze visserij actief zijn. De betrokken vissoorten zijn:

Beryciden (Beryx spp.) Zwarte haarstaartvis (Aphanopus carbo) Blauwe leng (Molva dypterigia) Gaffelkabeljauwen (Phycis spp.) Grote zilvervis (Argentina silus) Leng (Molva molva) Orange roughy (Hoplostethus atlanticus) Zeebrasem (Pagellus bogaraveo) Grenadiervis (Coryphaenoides rupestris) Torsk (Brosme brosme) Diepzeehaaien (omvat diverse haaiensoorten)

Nadere bijzonderheden van de TAC's per soort en per lidstaat zijn te vinden in bijlage 1.

De vastgestelde vangstmogelijkheden betreffen zowel de communautaire als internationale wateren. De Commissie vindt het belangrijk de instandhoudingsmaatregelen unilateraal toe te passen in afwachting dat binnen de bevoegde regionale visserijorganisatie - de NEAFC of Visserijcommissie voor het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan - overeenstemming wordt bereikt over geharmoniseerde maatregelen.

De vangstmogelijkheden die de Commissie voorstelt, zijn vastgesteld met inachtneming van internationale overeenkomsten inzake de toepassing van het voorzorgsbeginsel bij het beheer van visbestanden en de duurzame exploitatie ervan.

Tweede fase

Overeenkomstig het wetenschappelijk advies wil de Commissie een vergunningsregeling voorstellen die moet waarborgen dat zo snel mogelijk in 2002 maatregelen van kracht worden om de visserij-inspanningen te beheersen.

Achtergrond

Met dit voorstel wordt gevolg gegeven aan een gemeenschappelijke verklaring die de Commissie en de Raad hebben aangenomen op de Raad Visserij van december 2000, en waarbij de Commissie werd verzocht om uiterlijk in 2001 vangstbeperkingen in de diepzeevisserij voor te stellen en voorstellen te doen met betrekking tot de verdeling van de vangstmogelijkheden over de lidstaten.

Een van de uitgangspunten is, dat diepzeevissen traag groeien en derhalve kwetsbaar zijn voor overexploitatie. Volgens het meest recente rapport van het Raadgevend Comité voor Visserijbeheer, onderschreven door het WTECV, worden heel wat bestanden van diepzeevissen te intensief geëxploiteerd en bevinden zij zich momenteel buiten de biologisch veilige grenzen of bestaat het gevaar daarvoor.

Bijlage 1

Voorgestelde vangstmogelijkheden voor communautaire vaartuigen (in ton)

Bestand
Voorgestelde TAC
Soort Zones
Gebruikelijke naam Wetenschappelijke naam
Diepzeehaaien Diverse soorten haaien (zie hieronder) V, VI, VII, VIII, IX (EG-wateren en internationale wateren) 5 460 Diepzeehaaien Diverse soorten haaien (zie hieronder) X (EG-wateren en internationale wateren) 963
Diepzeehaaien Diverse soorten haaien (zie hieronder), inclusief Deania histricosa en Deania profondorum XII (EG-wateren en internationale wateren) 1 154
Zwarte haarstaartvis Aphanopus carbo I, II, III, IV (EG-wateren en internationale wateren) 30
Zwarte haarstaartvis Aphanopus carbo V, VI, VII, XIV (EG-wateren en internationale wateren) 1 047
Zwarte haarstaartvis Aphanopus carbo VIII, IX (EG-wateren en internationale wateren) 1 551
Zwarte haarstaartvis Aphanopus carbo X (EG-wateren en internationale wateren) 49
Zwarte haarstaartvis Aphanopus carbo XII (EG-wateren en internationale wateren) 77
Zwarte haarstaartvis Aphanopus carbo CECAF 34.1.1 (wateren grenzend aan Madeira onder soevereiniteit of rechtsmacht van Portugal) 4 285 Grote zilvervis Argentina silus I, II (EG-wateren en internationale wateren) 100
Grote zilvervis Argentina silus III, IV (EG-wateren en internationale wateren) 1 566
Grote zilvervis Argentina silus V, VI, VII (EG-wateren en internationale wateren) 6 247
Grote zilvervis Argentina silus VIII, IX,X, XII, XIV (EG-wateren en internationale wateren) 100
Beryciden Beryx spp. I,II, III, IV, V, VI, VII, VIII (EG-wateren en internationale wateren) 175
Beryciden Beryx spp. X, XII (EG-wateren en internationale wateren) 350 Torsk Brosme brosme I, II, XIV (EG-wateren en internationale wateren) 30
Torsk Brosme brosme III (EG-wateren en internationale wateren) 20 Torsk Brosme brosme IV (EG-wateren en internationale wateren) 318 Torsk Brosme brosme V, VI, VII (EG-wateren en internationale wateren) 596
Torsk Brosme brosme VIII, IX, X, XII (EG-wateren en internationale wateren) 20
Grenadiervis Coryphaenoides rupestris I, II, IV, Va (EG-wateren en internationale wateren) 20
Grenadiervis Coryphaenoides rupestris III (EG-wateren en internationale wateren) 1 099
Grenadiervis Coryphaenoides rupestris Vb, VI, VII (EG-wateren en internationale wateren) 3 953
Grenadiervis Coryphaenoides rupestris VIII, IX, X (EG-wateren en internationale wateren) 30
Grenadiervis Coryphaenoides rupestris XII, XIV (EG-wateren en internationale wateren) 2 447
Orange roughy Hoplostethus atlanticus VI (EG-wateren en internationale wateren) 88
Orange roughy Hoplostethus atlanticus VII (EG-wateren en internationale wateren) 1 049
Orange roughy Hoplostethus atlanticus I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII, XIV (EG-wateren en internationale wateren) 258 Blauwe leng Molva dypterigia I, II, V, XIV (EG-wateren en internationale wateren) 128
Blauwe leng Molva dypterigia III (EG-wateren en internationale wateren) 20
Blauwe leng Molva dypterigia VI, VII (EG-wateren en internationale wateren) 3 536
Blauwe leng Molva dypterigia VIII, IX, X (EG-wateren en internationale wateren) 30
Blauwe leng Molva dypterigia XII (EG-wateren en internationale wateren) 246
Leng Molva molva I, II (EG-wateren en internationale wateren) 30 Leng Molva molva III (EG-wateren en internationale wateren) 126 Leng Molva molva IV (EG-wateren en internationale wateren) 4 514 Leng Molva molva V (EG-wateren en internationale wateren) 54 Leng Molva molva VI, VII, VIII (EG-wateren en internationale wateren) 10 271
Leng Molva molva IX, X, XII, XIV (EG-wateren en internationale wateren) 40
Zeebrasem Pagellus bogaraveo I,II,III,IV,V,XII, XIV (EG-wateren en internationale wateren) 100
Zeebrasem Pagellus bogaraveo VI,V II, VIII (EG-wateren en internationale wateren) 85
Zeebrasem Pagellus bogaraveo IX (EG-wateren en internationale wateren) 758
Zeebrasem Pagellus bogaraveo X (EG-wateren en internationale wateren) 1 136
Gaffelkabeljauwen Phycis spp. I, II, III, IV (EG-wateren en internationale wateren) 100
Gaffelkabeljauwen Phycis spp. V, VI, VII (EG-wateren en internationale wateren) 2 411
Gaffelkabeljauwen Phycis spp. VIII, IX (EG-wateren en internationale wateren) 366
Gaffelkabeljauwen Phycis spp. X, XII (EG-wateren en internationale wateren) 57

Onder "diepzeehaaien" wordt verstaan, haaien die voorkomen in de volgende lijst van soorten:

Portugese hondshaai (Centroscymnus coelolepis), Donkere doornhaai (Centrophorus squamosus) Birdbeak dogfish (Deania calceus) Zwarte haai (Dalatias licha) Greater lanternshark (Etmopterus princeps) Zwarte doornhaai (Etmopterus spinax) Black dogfish (Centroscyllium fabricii) Ruwe doornhaai (Centrophorus granulosus) Spaanse hondshaai (Galeus melastomus) Mouse catshark (Galeus murinus) Iceland catshark (Apristuris spp.)

Bijlage 2

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...