Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Commissie doet eerste voorstel voor vangstbeperkingen

Datum nieuwsfeit: 10-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: European Commission
Zoek soortgelijke berichten
European Commission

IP/01/1779

Brussel, 10 december 2001

Diepzeevissen: Commissie doet eerste voorstel voor vangstbeperkingen

De Europese Commissie doet voor het eerst een voorstel om instandhoudingsmaatregelen te nemen voor diepzeevissen. Hiertoe behoren onder andere de blauwe leng, de zeebrasem en de zwarte haarstaartvis, die worden bevist in wateren buiten de grote visgronden op het continentaal plateau in het noordelijke deel van de Atlantische Oceaan. De visserij op deze soorten is betrekkelijk nieuw, maar heeft de jongste jaren een significante ontwikkeling doorgemaakt. Volgens recent wetenschappelijk advies bevinden diverse diepzeebestanden zich als gevolg van een te intensieve exploitatie buiten de biologisch veilige grenzen of dreigen zij in die toestand terecht te komen. Bij wijze van eerste maatregel stelt de Commissie voor om vangstbeperkingen, in de vorm van TAC's of totaal toegestane vangsten, in te stellen voor een aantal bestanden van diepzeevissen. Overeenkomstig het wetenschappelijk advies zal de Commissie in de nabije toekomst een regeling voorstellen om de op deze bestanden uitgeoefende visserij-inspanning te beperken.

"We kunnen niet toestaan dat een wildgroei van ongereguleerde visserij de diepzeevissen in gevaar brengt. We moeten lering trekken uit de in verleden gemaakte fouten, meer bepaald overbevissing en de daarmee gepaard gaande - alarmerende - uitputting van de traditionele commerciële visbestanden. De vandaag voorgestelde maatregelen zijn een eerste stap op weg naar bescherming van deze kwetsbare soorten en van het vrij onbekende ecosysteem waartoe zij behoren", aldus Franz Fischler, binnen de Commissie verantwoordelijk voor Landbouw, Plattelandsontwikkeling en Visserij.

Eerste fase

Het voorstel van de Commissie omvat de vaststelling van vangstmogelijkheden voor 2002 - in de vorm van TAC's en quota - voor alle lidstaten die in deze visserij actief zijn. De betrokken vissoorten zijn:

Beryciden (Beryx spp.) Zwarte haarstaartvis (Aphanopus carbo) Blauwe leng (Molva dypterigia) Gaffelkabeljauwen (Phycis spp.) Grote zilvervis (Argentina silus) Leng (Molva molva) Orange roughy (Hoplostethus atlanticus) Zeebrasem (Pagellus bogaraveo) Grenadiervis (Coryphaenoides rupestris) Torsk (Brosme brosme) Diepzeehaaien (omvat diverse haaiensoorten)

Nadere bijzonderheden van de TAC's per soort en per lidstaat zijn te vinden in bijlage 1.

De vastgestelde vangstmogelijkheden betreffen zowel de communautaire als internationale wateren. De Commissie vindt het belangrijk de instandhoudingsmaatregelen unilateraal toe te passen in afwachting dat binnen de bevoegde regionale visserijorganisatie - de NEAFC of Visserijcommissie voor het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan - overeenstemming wordt bereikt over geharmoniseerde maatregelen.

De vangstmogelijkheden die de Commissie voorstelt, zijn vastgesteld met inachtneming van internationale overeenkomsten inzake de toepassing van het voorzorgsbeginsel bij het beheer van visbestanden en de duurzame exploitatie ervan.

Tweede fase

Overeenkomstig het wetenschappelijk advies wil de Commissie een vergunningsregeling voorstellen die moet waarborgen dat zo snel mogelijk in 2002 maatregelen van kracht worden om de visserij-inspanningen te beheersen.

Achtergrond

Met dit voorstel wordt gevolg gegeven aan een gemeenschappelijke verklaring die de Commissie en de Raad hebben aangenomen op de Raad Visserij van december 2000, en waarbij de Commissie werd verzocht om uiterlijk in 2001 vangstbeperkingen in de diepzeevisserij voor te stellen en voorstellen te doen met betrekking tot de verdeling van de vangstmogelijkheden over de lidstaten.

Een van de uitgangspunten is, dat diepzeevissen traag groeien en derhalve kwetsbaar zijn voor overexploitatie. Volgens het meest recente rapport van het Raadgevend Comité voor Visserijbeheer, onderschreven door het WTECV, worden heel wat bestanden van diepzeevissen te intensief geëxploiteerd en bevinden zij zich momenteel buiten de biologisch veilige grenzen of bestaat het gevaar daarvoor.

Bijlage 1

Voorgestelde vangstmogelijkheden voor communautaire vaartuigen (in ton)

Bestand
Voorgestelde TAC
Soort Zones
Gebruikelijke naam Wetenschappelijke naam
Diepzeehaaien Diverse soorten haaien (zie hieronder) V, VI, VII, VIII, IX (EG-wateren en internationale wateren) 5 460 Diepzeehaaien Diverse soorten haaien (zie hieronder) X (EG-wateren en internationale wateren) 963
Diepzeehaaien Diverse soorten haaien (zie hieronder), inclusief Deania histricosa en Deania profondorum XII (EG-wateren en internationale wateren) 1 154
Zwarte haarstaartvis Aphanopus carbo I, II, III, IV (EG-wateren en internationale wateren) 30
Zwarte haarstaartvis Aphanopus carbo V, VI, VII, XIV (EG-wateren en internationale wateren) 1 047
Zwarte haarstaartvis Aphanopus carbo VIII, IX (EG-wateren en internationale wateren) 1 551
Zwarte haarstaartvis Aphanopus carbo X (EG-wateren en internationale wateren) 49
Zwarte haarstaartvis Aphanopus carbo XII (EG-wateren en internationale wateren) 77
Zwarte haarstaartvis Aphanopus carbo CECAF 34.1.1 (wateren grenzend aan Madeira onder soevereiniteit of rechtsmacht van Portugal) 4 285 Grote zilvervis Argentina silus I, II (EG-wateren en internationale wateren) 100
Grote zilvervis Argentina silus III, IV (EG-wateren en internationale wateren) 1 566
Grote zilvervis Argentina silus V, VI, VII (EG-wateren en internationale wateren) 6 247
Grote zilvervis Argentina silus VIII, IX,X, XII, XIV (EG-wateren en internationale wateren) 100
Beryciden Beryx spp. I,II, III, IV, V, VI, VII, VIII (EG-wateren en internationale wateren) 175
Beryciden Beryx spp. X, XII (EG-wateren en internationale wateren) 350 Torsk Brosme brosme I, II, XIV (EG-wateren en internationale wateren) 30
Torsk Brosme brosme III (EG-wateren en internationale wateren) 20 Torsk Brosme brosme IV (EG-wateren en internationale wateren) 318 Torsk Brosme brosme V, VI, VII (EG-wateren en internationale wateren) 596
Torsk Brosme brosme VIII, IX, X, XII (EG-wateren en internationale wateren) 20
Grenadiervis Coryphaenoides rupestris I, II, IV, Va (EG-wateren en internationale wateren) 20
Grenadiervis Coryphaenoides rupestris III (EG-wateren en internationale wateren) 1 099
Grenadiervis Coryphaenoides rupestris Vb, VI, VII (EG-wateren en internationale wateren) 3 953
Grenadiervis Coryphaenoides rupestris VIII, IX, X (EG-wateren en internationale wateren) 30
Grenadiervis Coryphaenoides rupestris XII, XIV (EG-wateren en internationale wateren) 2 447
Orange roughy Hoplostethus atlanticus VI (EG-wateren en internationale wateren) 88
Orange roughy Hoplostethus atlanticus VII (EG-wateren en internationale wateren) 1 049
Orange roughy Hoplostethus atlanticus I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII, XIV (EG-wateren en internationale wateren) 258 Blauwe leng Molva dypterigia I, II, V, XIV (EG-wateren en internationale wateren) 128
Blauwe leng Molva dypterigia III (EG-wateren en internationale wateren) 20
Blauwe leng Molva dypterigia VI, VII (EG-wateren en internationale wateren) 3 536
Blauwe leng Molva dypterigia VIII, IX, X (EG-wateren en internationale wateren) 30
Blauwe leng Molva dypterigia XII (EG-wateren en internationale wateren) 246
Leng Molva molva I, II (EG-wateren en internationale wateren) 30 Leng Molva molva III (EG-wateren en internationale wateren) 126 Leng Molva molva IV (EG-wateren en internationale wateren) 4 514 Leng Molva molva V (EG-wateren en internationale wateren) 54 Leng Molva molva VI, VII, VIII (EG-wateren en internationale wateren) 10 271
Leng Molva molva IX, X, XII, XIV (EG-wateren en internationale wateren) 40
Zeebrasem Pagellus bogaraveo I,II,III,IV,V,XII, XIV (EG-wateren en internationale wateren) 100
Zeebrasem Pagellus bogaraveo VI,V II, VIII (EG-wateren en internationale wateren) 85
Zeebrasem Pagellus bogaraveo IX (EG-wateren en internationale wateren) 758
Zeebrasem Pagellus bogaraveo X (EG-wateren en internationale wateren) 1 136
Gaffelkabeljauwen Phycis spp. I, II, III, IV (EG-wateren en internationale wateren) 100
Gaffelkabeljauwen Phycis spp. V, VI, VII (EG-wateren en internationale wateren) 2 411
Gaffelkabeljauwen Phycis spp. VIII, IX (EG-wateren en internationale wateren) 366
Gaffelkabeljauwen Phycis spp. X, XII (EG-wateren en internationale wateren) 57

Onder "diepzeehaaien" wordt verstaan, haaien die voorkomen in de volgende lijst van soorten:

Portugese hondshaai (Centroscymnus coelolepis), Donkere doornhaai (Centrophorus squamosus) Birdbeak dogfish (Deania calceus) Zwarte haai (Dalatias licha) Greater lanternshark (Etmopterus princeps) Zwarte doornhaai (Etmopterus spinax) Black dogfish (Centroscyllium fabricii) Ruwe doornhaai (Centrophorus granulosus) Spaanse hondshaai (Galeus melastomus) Mouse catshark (Galeus murinus) Iceland catshark (Apristuris spp.)

Bijlage 2

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie