Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

GS Utrecht steunen vergroting bedrijventerrein Nieuwegein

Datum nieuwsfeit: 11-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Utrecht

Persbericht
1008025200

Vergroting bedrijventerrein Nieuwegein krijgt steun GS Utrecht

Met oog op vergroting van het bedrijventerrein 't Klooster in Nieuwegein, hebben gedeputeerde staten van de provincie Utrecht op 11 december jl. besloten een procedure in te stellen tot afwijking van het streekplan. Nieuwegein heeft voor de ontwikkeling van het terrein een ontwerp-bestemmingsplan opgesteld, dat voorziet in vergroting van het bedrijfsterrein tot 105 hectare, te realiseren tot 2015. Omdat het geldende streekplan van de provincie Utrecht tot 2005 uitgaat van een bedrijventerrein van 65 hectare, hebben burgemeester en wethouders van Nieuwegein GS verzocht voor de extra 40 hectare af te wijken van het streekplan. GS stemmen daar nu mee in.

Het ontwerpplan voor vergroting van 't Klooster houdt in belangrijke mate rekening met de cultuurhistorische waarden in het gebied, waaronder de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het advies van de Provinciale Planologische Commissie (PPC) was dan ook overwegend positief, zij het dat enkelen kanttekeningen hebben geplaatst bij de wijze waarop in het plangebied is rekening gehouden met cultuurhistorische aspecten. Dit voorbehoud hangt samen met het feit dat er nog geen definitief standpunt is van het Rijk over bescherming van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het Rijk zal waarschijnlijk in het voorjaar van 2002 haar standpunt presenteren. De PPC kon echter instemmen met de tervisielegging van het ontwerpplan, dat naar verwachting op 27 februari 2002 door de gemeenteraad wordt vastgesteld. De gemeente Nieuwegein zal nog dit jaar reageren op vragen van de PPC.

Gedeputeerde staten zijn van mening dat een en ander voldoende basis biedt om in te stemmen met de start van de afwijkingsprocedure, die voorziet in de mogelijkheid bezwaren (zogeheten zienswijzen) in te dienen. Reclamanten zullen hun zienswijze mondeling kunnen toelichten op een hoorzitting. Daarna zal het verzoek af te wijken van het Streekplan worden voorgelegd aan de Statencommissie Ruimte en Groen. Eventuele nieuwe informatie, zoals een definitief rijksstandpunt, beantwoording van PPC-vragen en de vaststelling door de gemeenteraad, zullen worden meegenomen in het besluitvormingstraject.

Gedeputeerde Kok neemt een minderheidsstandpunt in wat betreft de toepassing van de afwijkingsbevoegdheid ten aanzien van het gebied ten noorden van de Vuylcopsedijk. Dit vanwege de cultuurhistorische waarde van het gebied.

Voor meer informatie over dit bericht kunt u zich wenden tot Adelei van der Velden, 030 - 258 3325 of per e-mail: adelei.van.der.velden@provincie-utrecht.nl .

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie