Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Dalfsen biedt tijdelijk onderdak aan asielzoekers

Datum nieuwsfeit: 11-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Dalfsen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Dalfsen

11-12-2001

Dalfsen biedt tijdelijk onderdak aan asielzoekers

DALFSEN - Het college van Burgemeester en Wethouders van Dalfsen zal medewerking verlenen aan de vestiging van een tijdelijk asielzoekerscentrum (AZC) aan de Kampmansweg in Dalfsen. Dit is tevens het gebied, waarbinnen de gemeente van plan is de komende jaren de woonuitbreiding van Dalfsen te realiseren (De Gerner Marke). Het centrum biedt opvang aan maximaal 400 personen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) huisvest de mensen in 80 stacaravans. Het tijdelijke karakter houdt in dat het centrum na vijf jaar weer zal sluiten, zodat de definitieve invulling van deze locatie dan kan plaatsvinden. De bouw van het AZC zal naar verwachting in januari 2003 van start kunnen gaan.

Landelijk is de behoefte aan opvang van asielzoekers onverminderd groot. Bij het gemeentebestuur van Dalfsen kwam het verzoek om medewerking te verlenen aan opvang in november 1998 binnen. Na instemming van de toenmalige raadsfracties startte het denken over mogelijke locaties. Mede door de herindeling verdween het AZC uit beeld. Onder het nieuwe gemeentebestuur kregen de gesprekken met het COA zoals afgesproken weer een vervolg. Het college ziet het als zijn taak om een bijdrage te leveren aan de nog steeds actuele asielzoekersproblematiek en zijn verantwoordelijkheid te nemen om vluchtelingen te helpen.

Drie locaties
Er is in de afgelopen periode zorgvuldig onderzocht op welke locatie het asielzoekerscentrum het best inpasbaar is. Met name locaties waar de gemeente Dalfsen grond in eigendom heeft waren in beeld. De keuze is uiteindelijk gevallen op een terrein aan de Kampmansweg. Deze locatie maakt deel uit van het toekomstige woongebied 'De Gerner Marke'. Over de grond kan direct beschikt worden en het heeft een gunstige ligging bij het dorp Dalfsen. Alle nodige voorzieningen zijn dicht in de buurt. De afgevallen locaties betreffen percelen aan de Dedemsweg en aan de Ruitenborghweg.
Het COA heeft ongeveer 5 hectare nodig voor het centrum. Naast stacaravans zullen er drie semi-permanente gebouwen geplaatst worden op het terrein. De vestiging van het centrum vormt geen belemmering voor het nieuwe woongebied 'De Gerner Marke'.

Inloopdagen
De omwonenden van het toekomstige AZC zijn inmiddels schriftelijk geïnformeerd. Hetzelfde geldt voor een aantal instellingen en organisaties die mogelijk te maken krijgen met het centrum en zijn mensen. Te denken valt aan scholen, kerkbesturen, artsen, vluchtelingenwerk en de handelsvereniging Dalfsen. Het is nog niet bekend wanneer de bouw kan beginnen. Het college start in januari 2002 met de formele besluitvormingsprocedure. Voorafgaand aan dit traject kunnen belangstellenden zich in het gemeentehuis tijdens kantooruren laten informeren over de activiteiten van het COA en de plannen voor het AZC Dalfsen. Vanaf 12 december is hier een informatiehoek voor ingericht. Daarnaast organiseert de gemeente samen met het COA een tweetal 'inloopdagen' op woensdag 9 en donderdag 10 januari. Deze dagen zijn bedoeld voor omwonenden, betrokken instellingen en andere belangstellenden om zich te laten informeren over achtergronden rond de opvang, de procedure en de inrichting van het terrein.

Procedure
De bestuursovereenkomst, waarin alle afspraken met het COA zijn samengevat, staat op de agenda van de op maandag 14 januari te houden openbare vergadering van de raadscommissie Bestuur. Op maandag 28 januari volgt de besluitvorming in de gemeenteraad. Daarna komen het verzoek om tijdelijke vrijstelling van het bestemmingsplan (art.17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) en het bouwplan ter visie te liggen. Via dit artikel 17 kan aan het COA vrijstelling worden verleend voor de oprichting en instandhouding van een AZC voor de duur van 5 jaar. Het verzoek om vrijstelling van het bestemmingsplan en het bouwplan zullen te zijner tijd worden gepubliceerd in het gemeentelijk informatieblad 'KernPUNTEN'.


---
NIEUWSBRIEF
Nummer 1

Onderwerp: Datum:
AZC Dalfsen December 2001

TIJDELIJK ASIELZOEKERSCENTRUM AAN KAMPMANSWEG
Het college van Burgemeester en Wethouders van Dalfsen zal medewerking verlenen aan de vestiging van een tijdelijk asielzoekerscentrum (AZC) aan de Kampmansweg in Dalfsen. Dit is tevens het gebied waarbinnen de gemeente van plan is de komende jaren de woonuitbreiding van Dalfsen te realiseren (De Gerner Marke).
Het centrum biedt opvang aan maximaal 400 personen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) huisvest de mensen in 80 stacaravans. Het tijdelijke karakter houdt in dat het centrum na vijf jaar weer zal sluiten, zodat de definitieve invulling van deze locatie dan kan plaatsvinden. De bouw van het AZC zal naar verwachting in januari 2003 van start kunnen gaan.
Het COA heeft ongeveer 5 hectare nodig voor het centrum. Naast stacaravans zullen er drie semi-permanente gebouwen geplaatst worden op het terrein. De vestiging van het tijdelijke centrum vormt geen belemmering voor het nieuwe woongebied, omdat binnen de looptijd van dit plan (circa 15 jaar) woningbouw in verschillende fases zal plaatsvinden.

LOCATIEKEUZE
Er is in de afgelopen periode zorgvuldig onderzocht op welke locatie het asielzoekerscentrum het best inpasbaar is. Met name locaties waar de gemeente Dalfsen grond in eigendom heeft waren in beeld. De keuze is uiteindelijk gevallen op een terrein aan de Kampmansweg. Deze locatie maakt deel uit van het toekomstige woongebied De Gerner Marke. Over de grond kan direct beschikt worden en het heeft een gunstige ligging bij het dorp Dalfsen. Alle nodige voorzieningen zijn dicht in de buurt. De afgevallen locaties betreffen percelen aan de Dedemsweg en aan de Ruitenborghweg.

INLOOPDAGEN
Op 14 januari start de formele besluitvormingsprocedure rond het AZC. Voorafgaand kunnen omwonenden en andere belangstellenden zich vanaf 12 december tijdens kantooruren in het gemeentehuis laten informeren over de activiteiten van het COA en een schetsontwerp bekijken van het toekomstige centrum. Hiervoor is een informatiehoek ingericht. Deze blijft staan tot in ieder geval eind december. In januari organiseert het COA samen met de gemeente twee inloopdagen in hotel-restaurant 'Hof van Dalfsen'. Deze vinden plaats op woensdag 9 januari van 17.00 tot 19.00 uur en op donderdag 10 januari van 13.30 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur.

Tijdens deze inloopdagen kunnen alle vragen persoonlijk gesteld worden aan medewerkers van het COA en aan bestuurders en medewerkers van de gemeente Dalfsen. Iedere belangstellende is welkom.

DE PROCEDURE
De bestuursovereenkomst, waarin alle afspraken met het COA zijn samengevat, staat op de agenda van de op maandag 14 januari te houden openbare vergadering van de raadscommissie Bestuur. Deze vergadering begint om 19.30 uur. Op maandag 28 januari volgt de besluitvorming in de gemeenteraad. Ook deze vergadering begint om 19.30 uur. Na de behandeling van het voorstel over de te sluiten bestuursovereenkomst tussen het COA en de gemeente in raadscommissie en gemeenteraad komen het verzoek om tijdelijke vrijstelling van het bestemmingsplan (art.17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) en het bouwplan ter visie te liggen.
Via dit artikel 17 kan aan het COA vrijstelling worden verleend voor de oprichting en instandhouding van een AZC voor de duur van 5 jaar.Voor zowel het verzoek om vrijstelling van het bestemmingsplan als het bouwplan gelden de normale bezwaar- en beroepsprocedures. In het gemeentelijk informatieblad KernPUNTEN zal gepubliceerd worden wanneer het verzoek om vrijstelling en het bouwplan ter visie liggen en op welke wijze hierop gereageerd kan worden.

CENTRAAL ORGAAN OPVANG ASIELZOEKERS (COA)
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers in Nederland. Het ministerie van Justitie, de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) is verantwoordelijk voor de beoordeling van het asielverzoek.
Wanneer de besluitvorming is afgerond en het AZC wordt gevestigd in Dalfsen zal de directie van de cluster IJsselland Noord verantwoordelijk worden voor de opvang. Cluster IJsselland Noord is één van de 36 opvangclusters in Nederland. De andere locaties in de cluster zijn AZC Steenwijk, AZC Slagharen, AVO Paasloo, COW Vollenhove en OC Ommen. In Ommen is ook het clusterkantoor gevestigd.

MEER INFORMATIE
Informatie over het asielbeleid en over de taken van het COA is te vinden op de website van het COA (www.coa.nl) Hebt u vragen, dan kunt u bellen met mevrouw R. van Lenthe, telefoonnummer 0529-438920 of e-mailen naar (J.klomp@dalfsen.nl).


---

EEN DAG IN HET AZC (een informatiebulletin van Cluster IJsselland noord)

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers in Nederland. Wanneer de besluitvorming is afgerond en het AZC wordt gevestigd in Dalfsen zal de directie van het cluster IJsselland Noord verantwoordelijk worden voor de opvang . Cluster IJsselland Noord is een van de 36 opvangclusters in Nederland. De andere locaties in het cluster zijn AZC Steenwijk, AZC Slagharen, AVO Radewijk, AVO Paasloo, COW Vollenhove en OC Ommen. In Ommen is ook het clusterkantoor gevestigd.

Zoals hierboven geschreven is het COA verantwoordelijk voor de opvang van de asielzoeker. Het ministerie van Justitie, de Immigratie en Naturalisatie Dienst, (IND) is verantwoordelijk voor de beoordeling van het asielverzoek.

Er wordt van uit gegaan dat asielzoekers zelfstandig in Nederland aankomen en dat zij tijdens hun verblijf zo zelfstandig mogelijk hun leven moeten kunnen oppakken. Dit betekent dat het dagelijkse leven zo gewoon mogelijk moet zijn en dat zij zich zelf kunnen redden. De volwassenen krijgen daarom al bij binnenkomst Nederlandse les en Maatschappij Oriëntatie aangeboden. Hier leren zij hoe een aantal zaken georganiseerd zijn zoals bv. het openbaar vervoer, gezondheidszorg of het boodschappen doen. Zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen woonomgeving en zorgen dus gezamenlijk dat het centrum er schoon en onderhouden uitziet. Ook doen zij vrijwilligerswerk voor elkaar zodat voorzieningen zoals een kinderopvang meerdere dagen open kan zijn omdat men elkaars kinderen opvangt. Tevens worden zij gestimuleerd om vrijwilligerswerk in de gemeente te doen. Alle kinderen vallen onder de leerplichtwet en gaan dus elke dag naar school, de kleintjes naar de basisschool waar hen vanaf de eerste dag in het Nederlands les wordt gegeven. De oudere kinderen gaan naar de Internationale Schakel Klas (ISK).
De volwassene wordt bij binnenkomst in Nederland een intake afgenomen zodat het duidelijk wordt wat iemand zijn scholing is, werkervaring en andere vaardigheden. Ook wordt er besproken welke verwachtingen de asielzoeker heeft van zijn verblijf in Nederland. De bedoeling is dat de asielzoeker zijn tijd zinvol besteedt en mogelijk nog iets extra aan scholing en vaardigheden mee krijgt tijdens zijn verblijf. Maar ook dat hij een realistisch beeld heeft van zijn toekomst. Wanneer de asielzoeker mag blijven, zal dit aansluiten op zijn inburgering in Nederland. Als hij moet vertrekken zal het mogelijk makkelijker zijn om ergens anders (in zijn thuisland of een derde land) zijn leven voort te zetten. Verder wordt er ook beroepsonderwijs aangeboden wat ook aan sluit als iemand moet terugkeren. Er is een mogelijkheid dat onder bepaalde voorwaarden asielzoekers 12 weken per jaar kunnen werken.

Alles wat een asielzoeker ontvangt, zoals zijn weekgeld waar hij zijn eten van moet kopen is afgeleid van de Bijstandsnorm. Ook de huisvesting is genormeerd voor wat betreft de grootte van de kamers, hoeveel mensen kunnen in een caravan wonen, het aantal wasmachines en droogtrommels wat zij tot hun beschikking hebben.

Om goed samen te kunnen leven en werken op een AZC zijn huisregels opgesteld waaraan ieder zich wordt geacht te houden, elke asielzoeker tekent voor ontvangst bij binnenkomst. Er wonen verschillende nationaliteiten bij elkaar (gemiddeld ongeveer 30) en het is vaak een doorsnee uit de bevolking oudere, jongere, gezinnen, een vader of moeder alleen met kinderen en alleenstaande. De een komt uit de stad en de ander van het platteland, de meeste hebben op school gezeten en sommige zijn analfabeet.
In het AZC werken meerdere beroepskrachten in dienst van het COA, verder wordt er samengewerkt met vrijwilligers uit de samenleving naast de asielzoekers.


---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie