Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Dalfsen biedt tijdelijk onderdak aan asielzoekers

Datum nieuwsfeit: 11-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Dalfsen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Dalfsen

11-12-2001

Dalfsen biedt tijdelijk onderdak aan asielzoekers

DALFSEN - Het college van Burgemeester en Wethouders van Dalfsen zal medewerking verlenen aan de vestiging van een tijdelijk asielzoekerscentrum (AZC) aan de Kampmansweg in Dalfsen. Dit is tevens het gebied, waarbinnen de gemeente van plan is de komende jaren de woonuitbreiding van Dalfsen te realiseren (De Gerner Marke). Het centrum biedt opvang aan maximaal 400 personen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) huisvest de mensen in 80 stacaravans. Het tijdelijke karakter houdt in dat het centrum na vijf jaar weer zal sluiten, zodat de definitieve invulling van deze locatie dan kan plaatsvinden. De bouw van het AZC zal naar verwachting in januari 2003 van start kunnen gaan.

Landelijk is de behoefte aan opvang van asielzoekers onverminderd groot. Bij het gemeentebestuur van Dalfsen kwam het verzoek om medewerking te verlenen aan opvang in november 1998 binnen. Na instemming van de toenmalige raadsfracties startte het denken over mogelijke locaties. Mede door de herindeling verdween het AZC uit beeld. Onder het nieuwe gemeentebestuur kregen de gesprekken met het COA zoals afgesproken weer een vervolg. Het college ziet het als zijn taak om een bijdrage te leveren aan de nog steeds actuele asielzoekersproblematiek en zijn verantwoordelijkheid te nemen om vluchtelingen te helpen.

Drie locaties
Er is in de afgelopen periode zorgvuldig onderzocht op welke locatie het asielzoekerscentrum het best inpasbaar is. Met name locaties waar de gemeente Dalfsen grond in eigendom heeft waren in beeld. De keuze is uiteindelijk gevallen op een terrein aan de Kampmansweg. Deze locatie maakt deel uit van het toekomstige woongebied 'De Gerner Marke'. Over de grond kan direct beschikt worden en het heeft een gunstige ligging bij het dorp Dalfsen. Alle nodige voorzieningen zijn dicht in de buurt. De afgevallen locaties betreffen percelen aan de Dedemsweg en aan de Ruitenborghweg.
Het COA heeft ongeveer 5 hectare nodig voor het centrum. Naast stacaravans zullen er drie semi-permanente gebouwen geplaatst worden op het terrein. De vestiging van het centrum vormt geen belemmering voor het nieuwe woongebied 'De Gerner Marke'.

Inloopdagen
De omwonenden van het toekomstige AZC zijn inmiddels schriftelijk geïnformeerd. Hetzelfde geldt voor een aantal instellingen en organisaties die mogelijk te maken krijgen met het centrum en zijn mensen. Te denken valt aan scholen, kerkbesturen, artsen, vluchtelingenwerk en de handelsvereniging Dalfsen. Het is nog niet bekend wanneer de bouw kan beginnen. Het college start in januari 2002 met de formele besluitvormingsprocedure. Voorafgaand aan dit traject kunnen belangstellenden zich in het gemeentehuis tijdens kantooruren laten informeren over de activiteiten van het COA en de plannen voor het AZC Dalfsen. Vanaf 12 december is hier een informatiehoek voor ingericht. Daarnaast organiseert de gemeente samen met het COA een tweetal 'inloopdagen' op woensdag 9 en donderdag 10 januari. Deze dagen zijn bedoeld voor omwonenden, betrokken instellingen en andere belangstellenden om zich te laten informeren over achtergronden rond de opvang, de procedure en de inrichting van het terrein.

Procedure
De bestuursovereenkomst, waarin alle afspraken met het COA zijn samengevat, staat op de agenda van de op maandag 14 januari te houden openbare vergadering van de raadscommissie Bestuur. Op maandag 28 januari volgt de besluitvorming in de gemeenteraad. Daarna komen het verzoek om tijdelijke vrijstelling van het bestemmingsplan (art.17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) en het bouwplan ter visie te liggen. Via dit artikel 17 kan aan het COA vrijstelling worden verleend voor de oprichting en instandhouding van een AZC voor de duur van 5 jaar. Het verzoek om vrijstelling van het bestemmingsplan en het bouwplan zullen te zijner tijd worden gepubliceerd in het gemeentelijk informatieblad 'KernPUNTEN'.


---
NIEUWSBRIEF
Nummer 1

Onderwerp: Datum:
AZC Dalfsen December 2001

TIJDELIJK ASIELZOEKERSCENTRUM AAN KAMPMANSWEG
Het college van Burgemeester en Wethouders van Dalfsen zal medewerking verlenen aan de vestiging van een tijdelijk asielzoekerscentrum (AZC) aan de Kampmansweg in Dalfsen. Dit is tevens het gebied waarbinnen de gemeente van plan is de komende jaren de woonuitbreiding van Dalfsen te realiseren (De Gerner Marke).
Het centrum biedt opvang aan maximaal 400 personen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) huisvest de mensen in 80 stacaravans. Het tijdelijke karakter houdt in dat het centrum na vijf jaar weer zal sluiten, zodat de definitieve invulling van deze locatie dan kan plaatsvinden. De bouw van het AZC zal naar verwachting in januari 2003 van start kunnen gaan.
Het COA heeft ongeveer 5 hectare nodig voor het centrum. Naast stacaravans zullen er drie semi-permanente gebouwen geplaatst worden op het terrein. De vestiging van het tijdelijke centrum vormt geen belemmering voor het nieuwe woongebied, omdat binnen de looptijd van dit plan (circa 15 jaar) woningbouw in verschillende fases zal plaatsvinden.

LOCATIEKEUZE
Er is in de afgelopen periode zorgvuldig onderzocht op welke locatie het asielzoekerscentrum het best inpasbaar is. Met name locaties waar de gemeente Dalfsen grond in eigendom heeft waren in beeld. De keuze is uiteindelijk gevallen op een terrein aan de Kampmansweg. Deze locatie maakt deel uit van het toekomstige woongebied De Gerner Marke. Over de grond kan direct beschikt worden en het heeft een gunstige ligging bij het dorp Dalfsen. Alle nodige voorzieningen zijn dicht in de buurt. De afgevallen locaties betreffen percelen aan de Dedemsweg en aan de Ruitenborghweg.

INLOOPDAGEN
Op 14 januari start de formele besluitvormingsprocedure rond het AZC. Voorafgaand kunnen omwonenden en andere belangstellenden zich vanaf 12 december tijdens kantooruren in het gemeentehuis laten informeren over de activiteiten van het COA en een schetsontwerp bekijken van het toekomstige centrum. Hiervoor is een informatiehoek ingericht. Deze blijft staan tot in ieder geval eind december. In januari organiseert het COA samen met de gemeente twee inloopdagen in hotel-restaurant 'Hof van Dalfsen'. Deze vinden plaats op woensdag 9 januari van 17.00 tot 19.00 uur en op donderdag 10 januari van 13.30 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur.

Tijdens deze inloopdagen kunnen alle vragen persoonlijk gesteld worden aan medewerkers van het COA en aan bestuurders en medewerkers van de gemeente Dalfsen. Iedere belangstellende is welkom.

DE PROCEDURE
De bestuursovereenkomst, waarin alle afspraken met het COA zijn samengevat, staat op de agenda van de op maandag 14 januari te houden openbare vergadering van de raadscommissie Bestuur. Deze vergadering begint om 19.30 uur. Op maandag 28 januari volgt de besluitvorming in de gemeenteraad. Ook deze vergadering begint om 19.30 uur. Na de behandeling van het voorstel over de te sluiten bestuursovereenkomst tussen het COA en de gemeente in raadscommissie en gemeenteraad komen het verzoek om tijdelijke vrijstelling van het bestemmingsplan (art.17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) en het bouwplan ter visie te liggen.
Via dit artikel 17 kan aan het COA vrijstelling worden verleend voor de oprichting en instandhouding van een AZC voor de duur van 5 jaar.Voor zowel het verzoek om vrijstelling van het bestemmingsplan als het bouwplan gelden de normale bezwaar- en beroepsprocedures. In het gemeentelijk informatieblad KernPUNTEN zal gepubliceerd worden wanneer het verzoek om vrijstelling en het bouwplan ter visie liggen en op welke wijze hierop gereageerd kan worden.

CENTRAAL ORGAAN OPVANG ASIELZOEKERS (COA)
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers in Nederland. Het ministerie van Justitie, de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) is verantwoordelijk voor de beoordeling van het asielverzoek.
Wanneer de besluitvorming is afgerond en het AZC wordt gevestigd in Dalfsen zal de directie van de cluster IJsselland Noord verantwoordelijk worden voor de opvang. Cluster IJsselland Noord is één van de 36 opvangclusters in Nederland. De andere locaties in de cluster zijn AZC Steenwijk, AZC Slagharen, AVO Paasloo, COW Vollenhove en OC Ommen. In Ommen is ook het clusterkantoor gevestigd.

MEER INFORMATIE
Informatie over het asielbeleid en over de taken van het COA is te vinden op de website van het COA (www.coa.nl) Hebt u vragen, dan kunt u bellen met mevrouw R. van Lenthe, telefoonnummer 0529-438920 of e-mailen naar (J.klomp@dalfsen.nl).


---

EEN DAG IN HET AZC (een informatiebulletin van Cluster IJsselland noord)

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers in Nederland. Wanneer de besluitvorming is afgerond en het AZC wordt gevestigd in Dalfsen zal de directie van het cluster IJsselland Noord verantwoordelijk worden voor de opvang . Cluster IJsselland Noord is een van de 36 opvangclusters in Nederland. De andere locaties in het cluster zijn AZC Steenwijk, AZC Slagharen, AVO Radewijk, AVO Paasloo, COW Vollenhove en OC Ommen. In Ommen is ook het clusterkantoor gevestigd.

Zoals hierboven geschreven is het COA verantwoordelijk voor de opvang van de asielzoeker. Het ministerie van Justitie, de Immigratie en Naturalisatie Dienst, (IND) is verantwoordelijk voor de beoordeling van het asielverzoek.

Er wordt van uit gegaan dat asielzoekers zelfstandig in Nederland aankomen en dat zij tijdens hun verblijf zo zelfstandig mogelijk hun leven moeten kunnen oppakken. Dit betekent dat het dagelijkse leven zo gewoon mogelijk moet zijn en dat zij zich zelf kunnen redden. De volwassenen krijgen daarom al bij binnenkomst Nederlandse les en Maatschappij Oriëntatie aangeboden. Hier leren zij hoe een aantal zaken georganiseerd zijn zoals bv. het openbaar vervoer, gezondheidszorg of het boodschappen doen. Zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen woonomgeving en zorgen dus gezamenlijk dat het centrum er schoon en onderhouden uitziet. Ook doen zij vrijwilligerswerk voor elkaar zodat voorzieningen zoals een kinderopvang meerdere dagen open kan zijn omdat men elkaars kinderen opvangt. Tevens worden zij gestimuleerd om vrijwilligerswerk in de gemeente te doen. Alle kinderen vallen onder de leerplichtwet en gaan dus elke dag naar school, de kleintjes naar de basisschool waar hen vanaf de eerste dag in het Nederlands les wordt gegeven. De oudere kinderen gaan naar de Internationale Schakel Klas (ISK).
De volwassene wordt bij binnenkomst in Nederland een intake afgenomen zodat het duidelijk wordt wat iemand zijn scholing is, werkervaring en andere vaardigheden. Ook wordt er besproken welke verwachtingen de asielzoeker heeft van zijn verblijf in Nederland. De bedoeling is dat de asielzoeker zijn tijd zinvol besteedt en mogelijk nog iets extra aan scholing en vaardigheden mee krijgt tijdens zijn verblijf. Maar ook dat hij een realistisch beeld heeft van zijn toekomst. Wanneer de asielzoeker mag blijven, zal dit aansluiten op zijn inburgering in Nederland. Als hij moet vertrekken zal het mogelijk makkelijker zijn om ergens anders (in zijn thuisland of een derde land) zijn leven voort te zetten. Verder wordt er ook beroepsonderwijs aangeboden wat ook aan sluit als iemand moet terugkeren. Er is een mogelijkheid dat onder bepaalde voorwaarden asielzoekers 12 weken per jaar kunnen werken.

Alles wat een asielzoeker ontvangt, zoals zijn weekgeld waar hij zijn eten van moet kopen is afgeleid van de Bijstandsnorm. Ook de huisvesting is genormeerd voor wat betreft de grootte van de kamers, hoeveel mensen kunnen in een caravan wonen, het aantal wasmachines en droogtrommels wat zij tot hun beschikking hebben.

Om goed samen te kunnen leven en werken op een AZC zijn huisregels opgesteld waaraan ieder zich wordt geacht te houden, elke asielzoeker tekent voor ontvangst bij binnenkomst. Er wonen verschillende nationaliteiten bij elkaar (gemiddeld ongeveer 30) en het is vaak een doorsnee uit de bevolking oudere, jongere, gezinnen, een vader of moeder alleen met kinderen en alleenstaande. De een komt uit de stad en de ander van het platteland, de meeste hebben op school gezeten en sommige zijn analfabeet.
In het AZC werken meerdere beroepskrachten in dienst van het COA, verder wordt er samengewerkt met vrijwilligers uit de samenleving naast de asielzoekers.


---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Wereldberoertedag vraagt wereldwijd om meer gelijkheid in behandeling
Feit: een beroerte is te behandelen HYDERABAD, India-(BUSINESS WIRE)- Iedere twee seconden krijgt iemand in de wereld een beroerte. Wereldwijd...

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...