Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Laatste nieuws Gemeente Eemnes

Datum nieuwsfeit: 11-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Eemnes
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eemnes

wethouders van Eemnes d.d. 11 december 2001
Motie gemeente Sliedrecht inzake kosten invoering dualisme. Gemeenteraad Sliedrecht heeft een motie aangenomen betreffende de extra kosten die de invoering van het duaal bestel voor de gemeente met zich meebrengt. Gevraagd wordt deze te ondersteunen. V.k.a. en t.k.n. commissie I en raad.
Brandweer.
In verband met de totstandkoming van de nieuwe brandweerregio Utrechts Land per 1 januari 2003 dient de raad in de aanloop daar naar toe de nodige besluiten te nemen.
Raad voorstellen de nodige besluiten te nemen.
Aansluiting bij streekarchief Amersfoort.
Toekenning subsidie provincie Utrecht voor:

1. Aansluiting bij streekarchief Amersfoort.
2. Microverfilmen van Bevolkingsregisters en registers Burgerlijke Stand.

1. Subsidie reserveren voor ontwikkelingen archief.
2. Bedrag besteden voor aanschaf reader voor microfiches.
Motie gemeente Nijefurd inzake postagentschappen. Gemeenteraad Nijefurd heeft een motie aangenomen betreffende het verdwijnen en aanpassen van postagentschappen in den lande. Gevraagd wordt deze te ondersteunen.

V.k.a. en t.k.n. commissie I en raad.

Aanwijzen van locaties voor nooddrinkwatervoorziening in rampsituaties.
Op grond van wettelijke verplichting verzoekt het waterleidingbedrijf Hydron de gemeente plaatsen aan te wijzen, waar in rampsituaties flexibele kunststof watertanks (7500 liter voor ongeveer 2500 personen) geplaatst kunnen worden.

In te stemmen met de vier door VROM genoemde locaties.

Medisch Centrum Molendael.
De raad van de gemeente Baarn heeft een motie aangenomen inzake het Medisch Centrum Molendael.


1. V.k.a.

2. T.k.n. naar commissie I en raad.

Regionaal Bureau Leerlingzaken.
Het RBL heeft het jaarverslag ex artikel 25 Leerplichtwet uitgebracht.


1. V.k.a.

2. T.k.n. naar commissie I.
Vervanging bijgebouw Wakkerendijk.
Verbouw past niet binnen het bestemmingsplan Wakkerendijk-Meentweg, 1e wijziging, vrijstelling ex artikel 19 is in principe mogelijk doch niet wenselijk.

De heer B. meedelen dat het plaatsen van een bijgebouw buiten de bouwvlek niet wenselijk is, maar dat wel medewerking verleend zal worden bij plaatsing binnen de bouwvlek.


1. Milieuprogramma en verslaglegging.

2. Milieujaarverslag 2000.
De Inspectie Milieuhygiëne deelt de gemeenteraad mee, dat u het jaarverslag voor 2000 nog niet heeft opgestuurd. Voorts deelt hij mee, dat hij u heeft verzocht om hem op korte termijn te informeren omtrent de aanpak van de opstelling van het milieujaarverslag 2001 en programma voor 2002.


1. Brief op de ingekomen stukken van de raad plaatsen en voorstellen de brief voor kennisgeving aan te nemen.

2. Instemmen met jaarverslag 2000. Jaarverslag op de ingekomen stukken van de raad plaatsen en voorstellen met het jaarverslag in te stemmen.

Vervanging tractor Shibaura en sneeuwbezem Nimos. In de meerjarenplanning materieel 2002 buitendienst is de vervanging van de tractor Shibaura en een sneeuwbezem opgenomen. Beide worden in de winterperiode gebruikt voor het schoonvegen van blad en sneeuw van de fietspaden. De tractor wordt daarnaast gebruikt voor transport en grafdelven op de begraafplaats. Gezien de technische staat van tractor en het komend gladheidseizoen is het raadzaam deze reeds dit jaar te vervangen. De nota zal ten laste van 2002 komen.


1. Tractor Shibaura vervangen door een Kubota 2110 D.
2. Nimos sneeuwbezem vervangen voor een Kubota sneeuwbezem 120 cm.
3. Bovenstaande materialen bestellen bij de fa. Bonekamp uit IJsselstein.
Geen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie