Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord op kamervragen over uitbetaling EU-slachtpremies

Datum nieuwsfeit: 11-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
DL. 2001/5170
datum
11-12-2001

onderwerp
Vragen Atsma en Mosterd over uitbetaling EU-slachtpremies aan MKZ-boeren
TRC 2001/11081 doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op vragen gesteld door de leden Atsma en Mosterd (beiden CDA) over de uitbetaling van EU-slachtpremies aan MKZ-boeren.

datum
11-12-2001

kenmerk
DL. 2001/5170

bijlage

1
Ja.

2 en 4
Uit overleg afgelopen zomer met de Europese Commissie is gebleken dat 'klassiek' geruimde dieren (op bedrijf gedood en vervolgens vernietigd) in geen geval in aanmerking kunnen komen voor slachtpremie.
Ten aanzien van de categorie 'levend' geruimde dieren (op slachthuis gedood en vervolgens vernietigd) is verwarring ontstaan doordat de Commissie twee begrippen door elkaar heeft gebruikt: doden en slachten.
Naar mijn overtuiging echter kan voor de levend geruimde dieren evenmin tot slachtpremietoekenning worden overgegaan, omdat deze dieren niet voldoen aan de communautaire basisvoorwaarde dat sprake moet zijn geweest van ter slacht aanbieden met het oog op consumptie. Deze dieren zijn niet regulier geslacht, maar slechts gedood ter vernietiging.
Ik heb daarom onlangs de Commissie een brief gestuurd ter bevestiging van deze interpretatie en conclusie.

3
De lidstaat, i.c. Nederland, voert de communautaire slachtpremieregeling uit. De lidstaat dient daarbij geen aanvragen in bij de EU, maar declareert de toegekende premies bij de EU.

5
Conform de contracten die het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft afgesloten met de slachterijen, waar dieren in het kader van de MKZ-ruimingen zijn gedood, hadden deze slachterijen de gedode dieren moeten afmelden aan het I&R-register. Gebleken is echter dat in een deel van de gevallen deze melding achterwege is gebleven. Deze afmeldingen zullen alsnog aan het I&R-register moeten worden gedaan, alleen al om de reden dat deze runderen anders blijven 'zweven'.

6
Er is geen sprake van derving van slachtpremie omdat het hier niet om slacht gaat, maar om doden ter vernietiging. Financieel is de veehouder gecompenseerd doordat de vergoeding voor de geruimde dieren is gebaseerd op de vervangingswaarde die de veehouder in staat stelt de bedrijfsvoering te continueren.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst

datum

kenmerk

bijlage
Vragen

Vragen van de leden Atsma en Mosterd (beiden CDA) aan de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over de uitbetaling van EU-slachtpremies aan MKZ-boeren.(Ingezonden 1 november 2001)

1
Kent u het artikel 'MKZ-boeren lopen EU-premies mis'? 1

2
Is het waar dat de Europese Commissie heeft bepaald dat een slachtpremie uitbetaald mag worden aan Nederlandse rundveehouders, van wie de dieren geruimd zijn tijdens de MKZ-crisis?

3
Is het waar dat uw ministerie aanvragen moet indienen bij de EU voor het verkrijgen van de slachtpremie en daartoe tot op heden niet is overgegaan?

4
Wat is de reden dat u deze voor betrokkenen zeer belangrijke aanvragen niet wenst in te dienen?

5
Heeft uw ministerie de geruimde dieren op correcte wijze afgemeld zoals in geval van slacht in normale situaties door de slachterijen geschiedt? Zo neen, waarom is dit niet gedaan? Als het ministerie van LNV dit niet had moeten doen, wie dan wel?

6
Gaat u alsnog deze aanvraag voor betrokken boeren in Brussel doen? Zo neen, waarom niet? Op welke wijze kunnen betrokkenen dan voor de gederfde premie worden gecompenseerd?

1 Zie Agrarisch dagblad van 26 oktober jl.

up Reageren
Homepage

---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie