Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aanstaande huwelijk tussen Willem-Alexander en Máxima

Datum nieuwsfeit: 11-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Amsterdam
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Amsterdam


---
|
Het aanstaande huwelijk tussen kroonprins Willem-Alexander en Máxima


Het aanstaande huwelijk tussen kroonprins Willem-Alexander en Máxima

Inleiding
In oktober van 2001 heeft O+S namens de Algemene Bestuursdienst afdeling Communicatie vragen opgenomen in de 56e Amsterdamse Omnibus-enquête met betrekking tot het aanstaande huwelijk van de kroonprins Willem-Alexander en Maxima.
In dit rapport wordt verslag gedaan van de bevindingen van dit onderzoek.
De volgende onderwerpen komen aan bod:

* Bekendheid met het aanstaande huwelijk

* Verwachtingen ten aanzien van overlast en veiligheidsmaatregelen
* Verwachtingen over de festiviteiten

* Het cadeau

* Gaat men het huwelijk volgen?

* Informatie over het huwelijk

Bekendheid met het aanstaande huwelijk
Ruim driekwart van de 396 ondervraagde Amsterdammers (78%) weet dat het huwelijk tussen kroonprins Willem-Alexander en Maxima op 2 februari aanstaande zal plaatsvinden, 16% noemt een verkeerde datum en nog eens 6% blijft het antwoord op deze vraag schuldig. Bijna negen van de tien respondenten (89%) is bekend met het feit dat het huwelijk in Amsterdam gesloten zal worden, 7% is van mening dat dit in een andere gemeente zal plaatsvinden en 4% weet niet waar het huwelijk gesloten wordt.
Ruim de helft, 55%, vindt het wel leuk dat het huwelijk in Amsterdam gesloten wordt, 6% vindt het niet leuk. Daarnaast maakt het een groot deel van de respondenten, 38%, niets uit.

Verwachtingen ten aanzien van overlast en veiligheidsmaatregelen In verband met het huwelijk zullen op 2 februari sommige straten worden afgesloten en worden de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen. Zeven van de tien respondenten (69%) verwachten zelf geen hinder van deze maatregelen te ondervinden, ruim een kwart verwacht dat het een beetje tot veel overlast voor henzelf zal geven (16 en 11% respectievelijk).
De ruime meerderheid van de respondenten, 87%, heeft ook wel begrip voor deze maatregelen ondanks dat ze er enige hinder van kunnen ondervinden, 8% heeft hier geen begrip voor.

Verwachtingen over de festiviteiten
Eenderde van de Amsterdammers (33%) verwacht niet dat bewoners van de stad zullen worden betrokken bij de festiviteiten, 55% denkt dat dit wel zal gebeuren.
Daarnaast is tweederde van de ondervraagden (66%) van mening dat de stad de bewoners zou moeten betrekken bij de festiviteiten als het gaat om zowel het helpen organiseren van als het meedoen aan deze festiviteiten. Ruim een kwart, 27%, is deze mening niet toegedaan.

Het cadeau
Als het gaat om het aanbieden van een cadeau aan het bruidspaar namens de stad Amsterdam dan zijn er bijna evenveel voorstanders als tegenstanders. 47% is van mening dat de stad wel een cadeau moet aanbieden, 42% vindt dit niet nodig. Nog eens 10% van de respondenten maakt het niet uit of er nou wel of geen cadeau aan het bruidspaar namens de stad wordt aangeboden.
Wat betreft het soort cadeau lopen de meningen sterk uiteen. Als men al een suggestie heeft dan zou het iets moeten zijn op het gebied van het goede doel of iets kunstzinnigs. Heel concreet wordt onder andere een boot genoemd, naast een Amsterdammertje of een bloemetje. Een enkeling vindt een voetafdruk van het echtpaar wel leuk als cadeau of een stel fietsen.

Gaat men het huwelijk volgen?
Iets meer dan de helft van de Amsterdammers (53%) is van plan het huwelijk op de één of andere manier te volgen. De meerderheid van hen, 38%, geeft aan het huwelijk (waarschijnlijk) op TV te volgen, 15% gaat (waarschijnlijk) naar de Dam. Dan zijn er ook nog veel mensen die nog niet weten wat zij die dag zullen gaan doen (18%), evenveel als het aandeel mensen dat aangeeft niets te zullen gaan doen. Zo'n 11% verwacht iets anders te gaan doen zoals werken, de stad of het land uit. Een enkeling gaat een dagje schaatsen. Ook hier geldt dat uiteenlopende activiteiten worden genoemd.

Informatie over het huwelijk
Op de open vraag waar men verwacht informatie te kunnen vinden over het huwelijk geeft eenvijfde van de respondenten de Internetsite 'www.amsterdam.nl' aan, op de tweede plaats gevolgd door het stadsdeelkantoor. Ruim een kwart weet niet waar ze deze informatie zouden kunnen vinden. Tabel 1 geeft een overzicht van de resultaten op deze vraag waarbij wordt opgemerkt dat meerdere antwoorden mogelijk waren.
Tabel 1 Stel u wilt informatie inwinnen over het huwelijk. Waar kunt u deze informatie volgens u verkrijgen? (n=396) (%) (meerdere antwoorden mogelijk)
Weet niet, geen antwoord 27
Internetsite van de gemeente (www.amsterdam.nl) 22 Stadsdeelkantoor 19
Voorlichtingscentrum van de gemeente 12
Advertentie in dagblad (Parool, Telegraaf, Volkskrant) 8 Teletekst AT5 5
De krant 'Amsterdam.nl' 3
Advertentie huis-aan-huisblad (Amsterdams Stadsblad, Echo) 3 Informatienummer gemeente 2
Anders 11

Ook bij degenen die een ander antwoord gaven wordt het Internet in het algemeen geregeld genoemd, net als de TV.

Driekwart van de Amsterdammers (77%) heeft geen behoefte aan informatie over het huwelijk, eenvijfde (20%) heeft dat wel. In onderstaande tabel treft u een overzicht aan van wat voor soort informatie men wil hebben.
Tabel 2 Waarover zou u informatie willen hebben? (n=78) (%) (meerdere antwoorden mogelijk)
Tijdstip en duur huwelijk 58
Afgesloten straten 48
Festiviteiten voor Amsterdammers 36
Veiligheidsmaatregelen 20
Mogelijkheden om het bruidspaar te feliciteren 8 Anders 16

Als men al een ander antwoord heeft gegeven, betreft het voornamelijk informatie omtrent het programma van de dag.

© gemeente Amsterdam - 11-12-2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie