Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Intrekking Leidraad Successiewet 1956

Datum nieuwsfeit: 11-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein belastingen op arbeid en vermogen

Besluit van 11 december 2001, nr. CPP2001/3466M

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.


1. Inleiding


Bij beschikking van 3 december 1956, nr. C6/12705, heeft de Minister van Financiën in de Leidraad Successiewet 1956 (hierna de Leidraad) aanwijzingen gegeven omtrent de toepassing van de Successiewet 1956 en van de op die wet gegronde voorschriften.

De Leidraad gaf een voor dat moment uitgebreid overzicht van de veranderingen in wetgeving, met name ten opzichte van de Successiewet 1859, en de uitvoeringspraktijk.

In de loop der jaren zijn meerdere veranderingen doorgevoerd in de Successiewet 1956, de directe belastingen, het civiele recht, het formele- en bestuursrecht en de organisatie van de Belastingdienst.

Ook heeft, zoals verwacht, de rechtsontwikkeling zijn invloed gehad.

Hierdoor heeft de Leidraad meer en meer het karakter heeft gekregen van een historische beschouwing en heeft aan actuele waarde ingeboet.

In het kader van de huidige wetgeving, de voorgenomen wijzigingen in de belastingwetgeving per 1 januari 2002, en het vervangen van de gulden door de euro, zou de verouderde tekst van de Leidraad tot misverstanden kunnen leiden.

Algehele aanpassing of modernisering van de Leidraad op dit moment ligt niet voor de hand, gezien de aanzetten die zijn gegeven om te komen tot een gefaseerde herziening en modernisering van de Successiewet 1956. Evenmin ligt gezien vorenstaande de enkele aanpassing van de in de Leidraad genoemde guldenbedragen aan de eurobedragen voor de hand; dit zou juist tot misverstanden aanleiding geven.


2. Intrekking Leidraad


Bovenstaande geeft mij aanleiding om de Leidraad in te trekken.

Met deze intrekking wordt niet beoogd om te komen tot een verandering in de
uitvoeringspraktijk zoals die op dit moment op basis van de nu geldende wet- en regelgeving plaatsvindt.

Om die reden zal ik, mede tegen de achtergrond van de uitvoering van de toegezegde gefaseerde herziening van de Successiewet, overgaan tot de publicatie van tegemoetkomend beleid, dat in de Leidraad was opgenomen en dat ook onder de huidige stand van de wet- en regelgeving en de jurisprudentie nog gelding heeft.


3. Inwerkingtreding

De Leidraad wordt ingetrokken met ingang van
1 januari 2002.
reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie