Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Hoogeveen

Datum nieuwsfeit: 12-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Hoogeveen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hoogeveen

12 december 2001

* Derde enquête onder bevolking Hoogeveen *
* Raad vergadert *

* Commissie bezwaar- en beroepschriften *
* Spreekuur vervalt *

* Koopzondag in hele gemeente *

* Buurtbeheer verstrekt zout voor bestrijding gladheid *
* Website van Hoogeveen op eerste plaats bij Webdam *
* Voorzichtig met vuurwerk *

* Nieuwe cliënten sociale dienst naar centrum werk en inkomen *
* Burgerzaken schakelt om van gulden naar euro *
* Drank- en horecawet *

* Sloop-, bouwaanvragen en bouwmeldingen *
* Meldingen AMVB's *

* Bouw- en sloopvergunningen *

* Toepassing vrijstelling artikel 19 lid 2 Wet op de Ruimtelijke Ordening *
Dit jaar extra vragen over veiligheid en sport
Derde enquête onder bevolking Hoogeveen
Meer dan dertienhonderd Hoogeveners ontvangen deze week of begin volgende week een brief van burgemeester Urlings, waarin hij vraagt om mee te werken aan de derde grote omnibus-enquête. Dit grootscheepse onderzoek moet inzicht geven in hoe bewoners de leefbaarheid van Hoogeveen beoordelen en hoe tevreden zij zijn met het beleid en het werk van de gemeente.

Het is de derde keer dat de gemeente dit grote onderzoek houdt, zodat dit jaar een vergelijking kan worden gemaakt met de resultaten van de vorige twee keer. Nieuw zijn dit jaar extra vragen over sport en veiligheid.

In de enquête staan vragen over als: Wat vindt u van het onderhoud van de wegen in uw wijk? Mist u bepaalde voorzieningen? Wat vindt u van Hoogeveen als koopcentrum? Hoe denkt u over de gladheidsbestrijding? En zo voort. En zo voort.

Verandering nodig?

De bedoeling van de enquête is duidelijk: de gemeente wil te weten komen hoe tevreden de Hoogeveners zijn met hun wijk/dorp, met Hoogeveen in het algemeen en met het gemeentelijk beleid. De uitkomsten van het onderzoek kunnen voor het gemeentebestuur reden zijn om dingen te veranderen.

Door de enquête jaarlijks te houden, wordt het ook mogelijk om te zien hoe de leefbaarheid van een bepaalde wijk of een dorp zich ontwikkelt. Dat is belangrijk, want de gemeenteraad en het college van B&W willen dat alle Hoogeveners goed moeten kunnen wonen en leven.

Medewerksters van het Voorlichtingscentrum zijn hard aan het werk om de Omnibus-enquete op tijd de deur uit te krijgen (foto: Gerrit Boer)

Raad vergadert

De gemeenteraad van Hoogeveen vergadert donderdag 20 december in het raadhuis. De vergadering, die om 19.30 uur begint is openbaar. De agenda vermeldt onder meer:

* Afleggen belofte door de heer J. Hein.

* Wijziging samenstelling raadscommissies.
* Voorziening in vacature commissie voor de bezwaar- en beroepschriften.

* Verordening voorzieningen gehandicapten 2002 en evaluatie 2001.
* Aanvullend voorbereidingskrediet Buitenvaart II.
* Wijziging overeenkomst milieuhandhaving.
* Programma 2002 en wijzigingen Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Gemeente Hoogeveen.

* Aanpassing Verordening leerlingenvervoer.
* Beleidsplan 2002 Abw.

* Verordening tijdelijke referendumwet.

* Vaststelling Treasurystatuut en delegatiebesluit.
* Tussenbericht 2001-3.

Commissie bezwaar- en beroepschriften

De commissie voor bezwaar- en beroepschriften van de gemeente Hoogeveen houdt 19 december in commissiekamer 2 in het raadhuis openbare hoorzittingen.

15.15 uur:
Horen van partijen inzake een bezwaarschrift van de heer en mevrouw Verstraete tegen de hoogte van een door de gemeenteraad toegekende planschadevergoeding als bedoeld in artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

15.45 uur:
Horen van partijen inzake een bezwaarschrift van de heer R. Houtappel tegen een besluit van burgemeester en wethouders van 18 oktober 2001, waarbij aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om gronden aan te wijzen waarop het gemeentelijke voorkeursrecht van toepassing is. Spreekuur vervalt

Het spreekuur van wethouder Leistra, dat maandag 17 december zou worden gehouden, vervalt.
Alle afdelingen van de gemeente zijn donderdag 20 december vanaf vier uur gesloten voor het publiek. De Milieustraat op de gemeentewerf aan De Vos van Steenwijklaan gaat echter al om 14.30 uur dicht. gemeente dicht. Uitzonderingen zijn Burgerzaken, het Alle wijkkantoren zijn tussen kerst en de jaarwisseling gesloten.Vanaf 2 januari is Buurtbeheer weer voor u bereikbaar.

Koopzondag in hele gemeente

Burgemeester en Wethouders hebben op verzoek van Europatuin besloten in het buitengebied de koopzondag van tweede kerstdag te verplaatsen naar zondag 16 december. Voor het centrumgebied was deze zondag al aangewezen als koopzondag. Dit betekent dat op zondag 16 december winkels in de hele gemeente voor het publiek geopend mogen zijn.

Buurtbeheer verstrekt zout voor bestrijding gladheid

Ook dit jaar kunt u weer bij Buurtbeheer strooizout ophalen om de gladheid te bestrijden. Het strooizout wordt beschikbaar gesteld aan mensen die in seniorencomplexen wonen en ouderen in een laagbouwwoning of flatwoning.

U kunt het strooizout afhalen bij het wijkkantoor in uw wijk of dorp. Hiervoor dient u wel vooraf contact op te nemen met de wijkbeheerder. U kunt terecht bij:

* Wijkteam Buurtbeheer Dorpen Zuid (Hollandscheveld, Noordscheschut, Nieuwlande, Elim en Nieuw-Moscou: Jan de Vries, telefoon: 341456.
* Wijkteam Krakeel en Centrum-Oost (Jan Fluit, tel. 231871).
* Wijkteam Wolfsbos en Zuid (Bart Veuger, tel. 277651)
* Wijkteam Centrum-West en Venesluis (Boy Blokzijl, tel. 274194)
* Wijkteam De Weide (Herman Bakker, tel. 278263)
* Wijkteam Dorpen Noord (Pesse, Stuifzand, Tiendeveen, Nieuweroord en Fluitenberg: Albert Stoter, tel. 291668)

Hoge score voor communicatie

Website van Hoogeveen op eerste plaats bij Webdam

De website van Hoogeveen heeft van Webdam een digitale bokaal gekregen voor de nummer 1 positie in de zogeheten Online Monitor Digitale Gemeenten. Ook bij vorige metingen, in juni en september 2001, stond www.hoogeveen.nl op de eerste plaats van deze in overheidsland prestigieuze hitlijst. Op de lijst wordt Hoogeveen gevolgd door Amsterdam op 2 en Den Haag op 3.

Hoogeveen scoort goed op het onderdeel Communicatie. Er zijn diverse manieren om als sitebezoeker in contact te komen met elkaar en met de gemeente. Zo heeft de site lijsten van 'digitale' bewoners, bedrijven verwijzing naar het gemeentelijke e-mailadres. Ook op Dienstverlening doet Hoogeveen het goed. Veel bruikbare informatie is op de site te vinden en relatief veel gemeentelijke diensten kunt u als burger of ondernemer al online regelen.

Wat is Webdam?

Webdam, een initiatief van de stichting Gemeenteweb, is een landelijk platform voor overheden en internet. Webdam houdt nauwgezet de ontwikkelingen in dit kader bij. Meer informatie over de beoordeling van gemeenten is te vinden op www.webdam.nl.

Van alle 504 gemeenten in Nederland hebben nu 282 een eigen site. Ter vergelijking: in juni 2000 waren dat er nog 196, in 1996 dertig. De top 10 van de Online Monitor van Webdam is als volgt: 1. Hoogeveen
2. Amsterdam
3. Den Haag
4. Breda
5. Amersfoort
6. Roermond
7. Maassluis
8. Eindhoven
9. Rotterdam
10. Roosendaal

Carbidschieten op Oudejaarsdag

Voorzichtig met vuurwerk

Vuurwerk afsteken kan gevaarlijk zijn. Hou het veilig en neem de volgende tips in acht!

* Bewaar vuurwerk op een droge en koele plaats, bijvoorbeeld in een blikken trommel

* Stop vuurwerk nooit in de zakken van jas of broek
* Lees voor het gebruik van vuurwerk de Nederlandse gebruiksaanwijzing

* Draag goede kleding, geen nylon en geen capuchon
* Gebruik een aansteeklont of een sigaar/sigaret om het vuurwerk mee aan te steken

* Houd brandwonden minstens tien minuten onder koel stromend water
* Zet vuurpijlen voor het aansteken in een fles die is verzwaard met zand of water

* Maak lontjes vrij

* Houd afstand: zes meter is een veilige afstand
* Houd brandend vuurwerk niet in de hand, maar leg het op de grond voordat het aangestoken wordt

* Gooi nooit in de richting van mens of dier
* Weigert vuurwerk, steek het niet voor een tweede keer aan. Het kan dan onmiddellijk ontploffen.

Een goed begin

Bijna een kwart van alle vuurwerkongelukken gebeurt op Nieuwjaarsdag. Kinderen gaan op nieuwjaarsochtend vaak op zoek naar nog niet geknald vuurwerk en proberen dat af te steken. Vaak knalt het gelijk! Een goed begin¼ Door in de oudejaarsnacht of nieuwjaarsmorgen vuurwerkresten op te ruimen worden ongelukken voorkomen en daalt het aantal vuurwerkslachtoffers! Help de gemeente mee en veeg met elkaar de straat schoon!

Verkoop

Vuurwerk mag worden verkocht op de volgende dagen: vrijdag 28, zaterdag 29 en maandag 31 december 2001. Op zondag 30 december mag er niet verkocht worden.

Carbidschieten

Nieuwjaar wordt in Hoogeveen traditioneel ingeluid met vuurwerk en met carbid. Voor het schieten met carbid met vaten of melkbussen gelden de volgende regels:

* Er mag met carbid worden geschoten op Oudejaarsdag vanaf 10.00 uur tot Nieuwjaarsmorgen 02.00 uur.

* Het is verboden te schieten binnen 100 meter van woningen en bedrijven, tenzij de rechthebbende daar geen bezwaar tegen heeft.
* Er mag geen gevaar voor omwonenden of passanten te duchten zijn.
* De maximale inhoud van het vat of de bus waarmee geschoten wordt mag niet groter zijn dan 30 liter (melkbus).

Indien u zich niet aan de regels houdt zal de politie optreden, onder meer door inbeslagneming.

Hou het veilig en gezellig.

Nieuwe cliënten sociale dienst naar centrum werk en inkomen

Op 1 januari krijgt Hoogeveen een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). Dat brengt veranderingen met zich mee voor mensen die een beroep willen doen op de algemene bijstandsuitkering. Uitkeringsgerechtigden moeten per 1 januari deze uitkering rechtstreeks bij het CWI aanvragen.

Drenthe krijgt drie CWI's. Eén ervan komt dus in Hoogeveen. De Hoogeveense vestiging werkt ook voor de inwoners van De Wolden en Midden-Drenthe. In het CWI worden taken ondergebracht, die nu nog worden uitgevoerd door het arbeidsbureau, het GAK, Cadans, gemeenten en andere uitvoeringsinstanties. Arbeidsvoorziening gaat zelfs helemaal op in het CWI. Het CWI is vanaf 1 januari te vinden in het huidige Arbeidsbureau aan de Crerarstraat in Hoogeveen.

Eerst naar CWI

Degenen die na 1 januari aanspraak maken op een uitkering moeten zich nu eerst melden bij het Centrum voor Werk en Inkomen. Heeft u recht op een uitkering dan wordt u doorverwezen naar de betreffende gemeente. De huidige cliënten van Sociale Zaken kunnen zich rechtstreeks wenden tot de gemeente.

Voor het aanvragen van een uitkering levensonderhoud moet u na 1 januari bij het CWI zijn. Andere bijstandsuitkeringen zoals de bijzondere bijstand en de minimaregelingen blijven wel bij de gemeente en kunnen hier rechtstreeks aangevraagd worden.

Werk boven inkomen

Bij het CWI kunt u terecht voor alle zaken die te maken hebben met werk en inkomen. Dus bent u op zoek naar werk of een uitkering, dan gaat u eerst naar het CWI. Bij het centrum wordt meteen gekeken of er een geschikte vacature voor u is, want werk gaat boven inkomen.

Lukt het niet om u aan een baan te helpen dan kunt u in het centrum worden geregistreerd. Voor een uitkering kunt u dus niet meer eerst naar de afdeling Sociale Zaken van uw gemeente of een uitvoeringsinstantie, die u bijvoorbeeld een WW-uitkering geeft. Ook bekijkt het CWI of u iets heeft aan omscholing of ondersteuning bij het zoeken naar een passende baan.

De gemeente, uitkeringsinstantie of CWI helpt u graag verder als onduidelijk is waar u met uw verzoek of vraag moet zijn.

Afdeling de gehele dag gesloten

Burgerzaken schakelt om van gulden naar euro

De afdeling Burgerzaken is maandag 17 december de gehele dag voor publiek gesloten. Die dag zijn medewerkers van de gemeente bezig alle apparatuur zodanig aan te passen dat de organisatie met ingang van 1 januari probleemloos met de euro kan werken.

Op 2 januari past de gemeente alle 33 parkeerautomaten aan. Begin januari zullen ook de parkeermeters worden omgebouwd. De exacte datum is nog niet bekend. Tot het moment van omschakeling kan de parkeerder met guldens en per chipknip betalen, daarna uitsluitend nog met euro's en chipknip.

Tarief

De gemeenteraad heeft het parkeertarief in verband met de omrekening en afronding naar een eurobedrag verlaagd van f.1,50 per uur naar ¤ 0,60 (f.1,32) per uur. Gemeenten mogen geen voordeel hebben van de invoering van de nieuwe munt.

Op koers

De gemeente Hoogeveen ligt goed op koers met de invoering van de euro, zo oordeelde het Ministerie van Financiën in zijn laatste rapportage. De gemeente heeft alle eurogevoelige producten en diensten in beeld gebracht, documenten en drukwerk aangepast en de automatisering zo goed als 'europroof' gemaakt. Kortom, de organisatie is klaar voor het nieuwe betaalmiddel. Donderdag 20 december krijgen alle balie- en kasmedewerkers nog een laatste praktische training in de omgang met de nieuwe munten en biljetten.

Gepast betalen

Het gemeentebestuur verzoekt alle inwoners in januari zoveel mogelijk gepast of elektronisch te betalen. Tot 28 januari kan men namelijk nog met guldens betalen, terwijl het wisselgeld in euro's is. Het betalen van een product of dienst gaat sneller als er geen, of zo weinig mogelijk wisselgeld teruggegeven hoeft te worden. Met ingang van 28 januari is de gulden geen wettig betaalmiddel meer.

Men kan zijn guldens nog tot 1 april gratis bij banken op de eigen rekening storten. Daarna zijn er kosten aan verbonden.

Donderdag 13 december

Inzameling door basisscholen 't Rastholt en De Regenboog. Het oud papier kan worden gebracht naar de containers op het parkeerterrein aan de Tilber (bij de sporthal) in Hoogeveen.

Basisschool De Morgenster haalt vanaf 18.00 uur oud papier bij u op. Het papier graag gebundeld of in dozen aan de straat zetten, op de plek waar u ook normaal uw huisvuil aanbiedt. Papier in plastic zakken of kratten worden door onze vrijwilligers niet meer meegenomen.

Inzameling door basisschool De Krullevaar. De containers staan achter de school in de Rietgans.

Inzameling door De Weidebloem. De papiercontainers staan naast de school aan de Schweitzerstraat.

Zaterdag 15 december

Inzameling door de Samenwerkende Scholen te Elim. Het oud papier kan worden gebracht naar de containers die van 9.00 tot 11.30 uur op de parkeerplaats Prieswijk West staan.

Inzameling door De Hoeksteen in Nieuwlande. Het papier wordt vanaf 09.00 uur langs de route opgehaald. Ook staat er een container naast de school aan de Wilhelminalaan.

Woensdag 19 december

Inzameling door de basisscholen 't Kofschip en De Schuthoek. Vanaf 18.00 uur komen de afhalers bij u langs in Schutlanden en Erflanden. Wilt u het papier gebundeld of in stevige dozen aan de straat zetten (niet in vuilnis- of andere plastic zakken)?
Drank- en horecawet
Onderstaande instellingen hebben bij Burgemeester en Wethouders een aanvraag gedaan voor een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet.

* Gereformeerde Stichting voor Welzijnswerk De Schakel, Kortewijkstraat 2 te Hoogeveen

* Voetbalvereniging Hollandscheveld, Schoonhovenweg 1a te Hoogeveen
De ontwerp-beschikkingen liggen gedurende een maand na de bekendmaking ter inzage bij de afdeling Algemeen Bestuurlijke en Juridische Zaken, Raadhuisplein 1.

Belanghebbenden kunnen binnen deze maand schriftelijk hun bedenkingen kenbaar maken bij het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 20000, 7900 PA, Hoogeveen.

Een ontwerp-beschikking ligt ter inzage om de inspraak door belanghebbenden te bevorderen en biedt in dit stadium niet de mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen.

Als belanghebbenden dienen te worden aangemerkt de vergunningaanvrager, de horeca-ondernemers en eventuele vertegenwoordigers van organisaties die de belangen van de betrokken instelling of de betrokken ondernemers behartigen. De bedenkingen moeten zijn gericht op het voornemen van Burgemeester en Wethouders geen voorwaarden aan de vergunning te verbinden om eventuele ongewenste concurrentie tegen te gaan.

* Sector Milieu en Openbare Werken voor ca. 50 bomen langs de kanaalstrook in Krakeel;

* Sector Milieu en Openbare Werken voor ca. 50 bomen ten behoeve van de reconstructie Grote Kerkstraat, Kleine Kerkstraat, Schoolstraat, Wilhelminastraat en Notaris Mulderstraat. ingediend

bij het college van Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen. Sloop-, bouwaanvragen en bouwmeldingen
Bouwaanvragen:

* Hoeksma C., verbouwen van een garage/carport, Joh Poststraat 14
* Sleen van der H., bouwen van een paardenstal, Brugstraat 134
* Slot A., uitbreiden van een woning, Noorderweg 52
* Wachtmeester J., verbouwen van een woonboerderij tot twee woningen, Dorpsstraat 44 Elim

* Faassen van R., bouwen van een carport, Veldkamp 12
* Zuidema A., bouwen van een woonboerderij met schuren (t.v.v. bestaande bouw), Wijsterseweg 2

* Bouwbedrijf Fieko, uitbreiden van een dubbele woning, De Genestetlaan 6-8

* Maatschap Westert-Kaspers, bouwen van een jongveestal, Schapenmeer 5

* Restaurant J. van 't Hooge, verwijderen van een trapopgang in een restaurant, Hoofdstraat 222

* Doek J., uitbreiden van een woning, Irisstraat 16
* Bakker E., uitbreiden van een potstal, Hoofdweg 3
* Westenbrink A., uitbreiden van een woning,Resedastraat 1
* Koekoek H.J., bouwen van een woning met bedrijfsruimte, Buitenvaart I, kavel W 12

* Okken C., uitbreiden van een woning, Dorpsstraat 14, Elim
* Autobedrijf en Staalconstructies J & L, bouwen van een overkapping, Molenweg 8a

* Hooijer, K.A.A., uitbreiden van een woning, Bloklandweg 6
* Bruin de R.A., bouwen van een blokhut, Zwarte Dijkje 25
* Projektontwikkeling Heutink, bouwen van een woning met bijgebouwen, Karper 11

* Veen van der B., bouwen van een woning met garage, Karper 17
* Van Engelenhoven Beheer B.V., verbouwen en uitbreiden van een kantoor- woongebouw tot woongebouw, Alteveerstraat 20
* Dam M.T., bouwen van een bijkeuken, De Wezeboom 2
Bouwmeldingen:

* Plas K.P., uitbreiden van een woning, De Boeg 64
* Zandbergen J., bouwen van een bijkeuken, De Boeg 66
* Schraa H., bouwen van een tuinhuisje, De Vaarboom 24
* Beijering A., bouwen van een tuinhuisje, De Hoorns 4
* Reinders J., bouwen van een tuinhuisje, Bittervoorn 25
* Lang de J., uitbreiden van een woning, Dravik 7
* Jansen F., bouwen van een blokhut, Salkhof 29
Sloopaanvraag:

* Stichting Woonconcept, slopen van twee woningen, Emmastraat 8-10
Nadere informatie over bovengenoemde bouwplannen is verkrijgbaar bij de afdeling

Bouw- en Woningtoezicht, Raadhuisplein 24 (Compagnieshuis).

Meldingen AMVB's

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen, maken met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.41, lid 4 van de Wet Milieubeheer bekend, dat in de periode van 25 april 2001 tot en met

21 november 2001 diverse meldingen zijn ontvangen van inrichtingen die vallen onder een Algemene Maatregel van Bestuur als bedoeld in artikel 8.40 van de Wet Milieubeheer.

De navolgende meldingen zijn ingediend:

Besluit detailhandel & ambachtsbedrijven Milieubeheer:
* BRS reklame, voor het uitbreiden van de bestaande bedrijfshal en kantoorruimte gelegen aan de Nobelstraat 16 te Hoogeveen.
* Vishandel Bruinsma B.V., voor het oprichten van een inrichting voor de verwerking van vis- en visproducten gelegen aan de Wethouder Robaardstraat 17 te Hoogeveen.

* Zebra Sports Printing & Promotions, voor het oprichten van een inrichting voor o.a. de volgende activiteiten: levering en bedrukken van sport- en promotieproducten, groothandel in (bedrijfs)kleding en het bedrukken van papier d.m.v. offset techniek gelegen aan deVoltastraat 2a te Hoogeveen.
* Market Food Group B.V., voor het van toepassing worden van het Besluit detailhandel & ambachtsbedrijven Milieubeheer op een reeds aanwezige banketbakkerij en inrichting voor de overslag van broodproducten gelegen aan de Stephensonstraat 43 te Hoogeveen.

Besluit opslag vuurwerk Milieubeheer
:

* De heer K. Ems, voor het wijzigen van de bestaande inrichting door het verplaatsen van de verkoopruimte voor vuurwerk gelegen aan de Dorpsstraat 41 te Pesse.

Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen Milieubeheer:
* Autoschade Roks, voor het uitbreiden van het bestaande bedrijfspand met een voorbewerkingsruimte, kantoor en kantine gelegen aan de Europaweg 28 te Hoogeveen.

* Caravan Centrum Hoogeveen B.V., voor het veranderen van het bestaande caravancentrum door het vergroten van de showroom gelegen aan de Edisonstraat 24 te Hoogeveen.
* De heer H. Kip, voor het veranderen van de inrichting aan de Abraham Niehuesstraat 24 te Hollandscheveld. De verandering betreft een uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten met een autohandel en klein onderhoud aan auto's, carcleaning en opslag van olie.

Besluit opslag- en transportbedrijven Milieubeheer:
* Temmink Wegenbouw B.V., voor het oprichten van een bedrijfshal met kantoor t.b.v. stalling en opslag van wegenbouwmateriaal en verkeersvoorzieningen gelegen aan de Lindberghstraat 14 te
* Concordia B.V., voor het oprichten van een groothandel in hout-, plaat-, bouwmaterialen en ijzerwaren gelegen aan de Stephensonstraat 39 te Hoogeveen.

* Handelskwekerij Pieter van der Linden, voor het van toepassing worden van het Besluit opslag- en transportbedrijven Milieubeheer op een reeds aanwezige inrichting voor handel-, op- en overslag van boomkwekerijgewassen gelegen aan Krakeel 52a te Noordscheschut.

Besluit bouw- en houtbedrijven Milieubeheer
:

* Bouw- en Timmerbedrijf H. Dekker, voor het veranderen van de inrichting door het uitbreiden van opslagruimte en houtbewerkingmachines gelegen aan de Abraham Niehuesstraat 18 te Hollandscheveld.

Besluit melkrundveehouderijen Milieubeheer
:

* Maatschap Waninge-Koster, voor het uitbreiden van een melkrundveehouderij met een ligboxenstal gelegen aan de Beilerstraat 8 te Pesse.

Besluit opslag propaan Milieubeheer:

* De heer M. Uiterwijk Winkel, voor het wijzigen van de bestaande inrichting gelegen aan de Riegshoogtendijk 166 te Hollandscheveld. De bestaande opslagtank is verplaatst en gesitueerd op grotere afstand van zowel interne als externe objecten.

Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen Milieubeheer:
* De heer S. Bargis, voor het oprichten van een restaurant gelegen aan de Brinkstraat 28 te Hoogeveen.

* Kilia Mukip, voor het oprichten van een inrichting waar Doner-Kebab broodjes worden gegrild en geserveerd gelegen aan de Schoolstraat 10 te Hoogeveen.

* Chinees specialiteiten restaurant Wan Seng, voor het wijzigen van de riolering en het plaatsen van een vetafscheider gelegen aan De Nije Nering 62-64 te Hoogeveen.

De meldingen kunnen met ingang van 13 december 2001 op werkdagen gedurende de openingstijden worden ingezien bij de sector Milieu en Openbare Werken, afdeling Milieu-inspectie en -vergunningen, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen (Compagnieshuis). Indien gewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen.

Bouw- en sloopvergunningen

verleende bouwvergunningen

* Nederlandse Bank, voor het tijdelijk plaatsen (tot en met april 2002) van twee containers op het perceel Schutlandenweg 1 te Hoogeveen;

* J. Koopman, voor het wijzigen van de gevels van de woning Deneb 20 te Hoogeveen;

* R. van Veen, voor het uitbreiden van de verdieping van de woning Gotguldenstraat 2 te Hoogeveen;

* Gemeente Hoogeveen (sector BD/ afd. ABJZ), voor het plaatsen van een wildplakzuil aan de Kerkweg, Grote Beer, Stationsplein, Nicolaas Beetsplein, De Wielewaal, De Nije Nering en De Weide en te Hoogeveen;

* Gemeente Hoogeveen (sector BD/ afd. ABJZ), voor het plaatsen van een wildplakzuil aan de Wall Bakestraat te Nieuweroord;
* Gemeente Hoogeveen (sector BD/ afd. ABJZ), voor het plaatsen van een wildplakzuil aan de Fluitenbergseweg te Fluitenberg;
* Gemeente Hoogeveen (sector BD/ afd. ABJZ), voor het plaatsen van een wildplakzuil aan het Zwarte Dijkje te Noordscheschut;
* Gemeente Hoogeveen (sector BD/ afd. ABJZ), voor het plaatsen van een wildplakzuil aan de Hoofdweg te Stuifzand;
* Gemeente Hoogeveen (sector BD/ afd. ABJZ), voor het plaatsen van een wildplakzuil aan de Oostring te Pesse;

* J. Hoekman, voor het bouwen van een serre aan de woning Fresiastraat 34 te Hoogeveen;

* A.R. Vredeveld, voor het uitbreiden van de woning De Vos van Steenwijklaan 22 te Hoogeveen;

* J.H. Jonkman, voor het plaatsen van twee dakkapellen op de woning Irisstraat 28 te Hoogeveen;

* B. Uiterwijk Winkel, voor het uitbreiden van de woningen Jan van der Veenstraat 12 en 14 te Hoogeveen;

* A. Biemolt, voor het plaatsen van twee dakkapellen op de woning Irisstraat 26 te Hoogeveen;

* A. van Achteren, voor het bouwen van een woning met bedrijfspand in Buitenvaart I, kavel W27 te Hoogeveen;

* Fokker Special Produts B.V., voor het uitbreiden van de spuiterij aan de Edisonsraat 1 te Hoogeveen;

* H. Wesseling, voor het wijzigen van de gevels van de woning Sirius 34 te Hoogeveen.

Verleende sloopvergunningen

* M.A. Cano, voor het slopen van een deel van de pizzeria Grote Kerkstraat 22 te Hoogeveen;

* J.T. Out, voor het slopen van een schuur op het perceel Zwartschaap 23 te Suifzand;

* Stichting Woonconcept Hoogeveen , voor het slopen van asbesthoudende delen uit de kozijnen van de woningen Helios 5 t/m 147, 26 t/m 168 en 170 t/m 312 te Hoogeveen;
* Jato Kantoor- en Projektinrichting, voor het slopen van asbest in een spuitcabine aan de Industrieweg 94 te Hoogeveen;
* H. IJmker, voor het slopen van de boerdij Europaweg 25 te Hoogeveen;

* L. Vosseberg, voor het slopen van een deel van het café Grote Kerkstraat 24 te Hoogeveen;

* Bergprojecten b.v., voor het slopen van een woning met bijgebouwen en een voormalig café op het perceel Hendrik Raakweg 16a te Hollandscheveld;

* Stichting Woonconcept Hoogeveen, voor het slopen van asbestkokers aan de Nadirlaan, Zuiderkruis, Atlaslaan, Helios, Saturnus en Neptunus te Hoogeveen.
Nadere informatie over deze verleende bouwvergunningen is verkrijgbaar bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen.

Tegen deze verleende bouwvergunningen kan binnen zes weken na dagtekening van de brief behorende bij de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders.
bestemmingsplan Hollandscheveld ten behoeve van de volgende
* E. Everts en T. Schonewille, voor het uitbreiden van de dubbele woning Riegshoogtendijk 74-76 te Hollandscheveld. De bouwaanvraag ligt met ingang van 13 december 2001 gedurende vier Toepassing vrijstelling artikel 19 lid 2 Wet op de Ruimtelijke Ordening Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen hebben het voornemen om met toepassing van artikel 19 lid 2 van de wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan Plan in Hoofdzaak ten behoeve van de volgende bouwaanvraag:

* Gerrits, voor het herbouwen van de woning Riegshoogtendijk 176 te Hollandscheveld.
De bouwaanvraag ligt met ingang van 13 december 2001 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn/haar zienswijze omtrent de aanvraag bij Burgemeester en Wethouders kenbaar maken.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie