Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Milieuvisie Breda 2015 gereed

Datum nieuwsfeit: 12-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Breda

12-12-2001

Milieuvisie Breda 2015 gereed
De Milieuvisie Breda 2015 geeft de ambities weer van Breda voor een vitale, complete en duurzame stad. Het blijft in de Milieuvisie echter niet bij doelen alleen. De doelen worden uitgewerkt in 98 actiepunten voor de periode 2002 tot en met 2005. De visie geeft richtingen en concrete acties met als doel vooruitgang te boeken op het terrein van wonen, werken, cultuur en zorg. Een natuurlijker watersysteem, een duurzame comfortabele energievoorziening, natuur dichtbij: ook deze onderwerpen komen aan de orde. De inhoud van het voorgestelde milieubeleid is het resultaat van intensieve samenwerking tussen organisaties, belangstellende Bredanaars en de gemeente. De consultatieronde is inmiddels afgerond. Het college van burgemeester en wethouders legt de Milieuvisie Breda 2015 nu voor aan de gemeenteraad.

Iedereen die heeft deelgenomen aan het ontwikkelen van het milieubeleid en andere belangstellenden hebben in de periode 11 oktober tot en met 11 november de gelegenheid gehad om een reactie te geven. Naast de mogelijkheid om schriftelijk te reageren is er een bijeenkomst georganiseerd. Alle reacties zijn verwerkt in een commentaarnota. Daarin is aangegeven wat de overwegingen zijn van de gemeente en of de reactie aanleiding geeft tot aanpassing van de Milieuvisie. Er is reactie gegeven op 57 punten.

In de Milieuvisie wordt een samenhangende toekomstbeeld gegeven vanuit de milieu-invalshoek op de Stadsvisiethemas: wonen, werken, cultuur en zorg. De rode draden voor de milieutoekomst van Breda zijn onder andere kwaliteit, het gebruik maken van natuurlijke momenten en het bundelen van krachten. Voor de basis voor het milieubeleid is uitgegaan van acht milieuthemas: afval en grondstoffen, bodem, energie, externe veiligheid, geluid en lucht, geur, natuur en water. Per thema staan ambities geformuleerd onder Wat willen we bereiken in 2015?. Deze worden uitgewerkt naar doelen en actiepunten voor de periode 2002 tot en met 2005. De komende jaren is bijzondere aandacht nodig voor: duurzaam bouwen en wonen, energie, het Waterplan, milieubeleid voor de kwaliteit van de leefomgeving, Breda dakstad (het winnend idee van de Milieuprijs 2001), versterken voorbeeldfunctie van de gemeente, ontwikkelen van lokaal ecotoerisme en duurzame recreatie, kennisuitwisseling, communicatie en bewustwording bevorderen.

Breda, 12 december 2001

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie