Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bouwvergunningen en bouwaanvragen gemeente Eindhoven

Datum nieuwsfeit: 12-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eindhoven

Bouwvergunningen, aanvragen
De directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer maakt bekend dat onderstaande meldingen, bouw- en sloopaanvragen zijn ingediend:

Ingekomen melding
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst 1740/01 Wildeman 5, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 29.11.2001
1738/01 Lorentzstraat 8, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 29.11.2001
1747/01 Siriuspad 2, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 03.12.2001
1751/01 Sedanlaan 18, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 04.12.2001

Ingekomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst 812/01 Heuvel Galerie, aanpassen van de hoofdtrap forum en verbouwen van de fietsenkelder 28.11.2001
1731/00 Raatven 1, uitbreiden van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 28.11.2001
195/01 hoek Mispelhoefstraat-Oirschotsedijk, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het bouwen van een bedrijfshal met kantoren 28.11.2001
1732/01 Nuenenseweg 5, verbouwen van een voormalig klooster tot huisvesting verstandelijk gehandicapten 28.11.2001 1444/01 Aalsterweg 237, bouwen van een wintertuin 28.11.2001 2154/98 Ella Fitzgeraldlaan 49, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het bouwen van een woning 28.11.2001
1739/01 Eckartseweg Zuid 169, bouwen van een garage 29.11.2001 1737/01 Alsacelaan 77, uitbreiden van een woning 29.11.2001 1322/01 Hooge Zijde 14, plaatsen van 2 terreinzuilen en 1 bewegwijzeringspaneel 29.11.2001
639/00 Floralaan West 149, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het uitbreiden van een woning 29.11.2001
1742/01 Sint Bonifaciuslaan 58, uitbreiden van een woning 29.11.2001 1743/01 18 Septemberplein 17, tijdelijk plaatsen van een geldautomaatkiosk 29.11.2001
1255/01 Orionstraat 3, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het verbouwen en uitbreiden van gezondheidscentrum Orion 30.11.2001 1624/00 Marinus van Meelweg 13, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het bouwen van een bedrijfspand met kantoor 30.11.2001 1746/01 Haringvliet 48, bouwen van een hobbyruimte/berging 30.11.2001 1514/01 Freddy van Riemsdijkweg 7, plaatsen van een onverlichte zuil 03.12.2001
1745/01 Atilla 38, uitbreiden van een woning 30.11.2001 1744/01 Kruisstraat 182, plaatsen van een reclameobject 30.11.2001 1749/01 Lemmenslaan 52, verbouwen en uitbreiden van een woning 03.12.2001
1750/01 Atilla 36, uitbreiden van een woning 03.12.2001 314/01 Wal 11, verbouwen van de voorgevel van een nachtclub 03.12.2001
1752/01 Rector Baptistlaan 21, bouwen van een tijdelijk semi-permanent schoolgebouw voor maximaal 5 jaar 04.12.2001
1755/01 Zeelsterstraat 100a, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 04.12.2001
1015/01 Sint Lambertusstraat 13, verbouwen en uitbreiden van een woning 04.12.2001
1181/01 Baronielaan 63, uitbreiden van een woning door middel van een erker 04.12.2001
1968/00 Luchthavenweg 10, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het uitbreiden van een kantoorgebouw met productieruimte en nieuwe entree 04.12.2001
1753/01 Alard du Hamelstraat 31, bouwen van een tijdelijk semi-permanent schoolgebouw met peuterspeelzaal voor maximaal 5 jaar 04.12.2001
1757/01 in het sportpark aan de Oude Bosschebaan, bouwen van een tijdelijke kantine/clubhuis 04.12.2001
1754/01 Rechtestraat 13, wijzigen van een winkelpui en logo 04.12.2001

1469/01 Atrechtlaan 25, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 04.12.2001
1762/01 Vluttersven 40, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 05.12.2001
1763/01 Berkven 2, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 05.12.2001

Ingekomen sloopaanvragen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst SL01/0126 Het Schaapsdijk 72, slopen van een woning en bijgebouw 03.12.2001

De ingekomen meldingen, bouw- en sloopaanvragen zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.

Te verlenen bouwvergunningen/vrijstellingen
Van 13 december 2001 tot en met 27 december 2001 liggen bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1 (4e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:
* bouwen van een bedrijvenverzamelgebouw, Esp op bedrijventerrein Bokt West (1026/01);

* bouwen van een kantoor en magazijn, Esp op bedrijventerrein Bokt West (688/01).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 3, lid 3.2 van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Bokt West 2000. Gedurende bovengenoemde termijn is iedere belanghebbende in de gelegenheid zijn/haar zienswijze met betrekking tot deze voornemens schriftelijk naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De zienswijzen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, Postbus 998, 5600 AZ Eindhoven. Van 13 december 2001 tot en met 27 december 2001 liggen bij bovengenoemde locaties voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en), behorende bij het plan tot het:

* bouwen van tijdelijke kantoorhuisvesting, Karel de Grotelaan 4/Maria van Bourgondiëlaan (1715/01).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Van 13 december 2001 tot en met 9 januari 2002 liggen bij bovengenoemde locaties tevens voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en), behorende bij het plan tot het:
* bouwen van een trap naar balkon, een klimplantenlijst en een plantenkas, Sagittalaan 23 (1198/01);

* bouwen van een garage, Maan Wijzenbeeklaan 1 (1633/01).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Van 13 december 2001 tot en met 9 januari 2002 liggen bij bovengenoemde locaties eveneens voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en), alsmede de ruimtelijke onderbouwing behorende bij het plan tot het:
* bouwen van bedrijfsruimten met kantoren, Jan Hilgersweg/Henri Wijnmalenweg (1695/00).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, lid1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

* uitbreiden van hotel Royal, Stratumsedijk 21b t/m 23f (414/01).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen deze voornemens schriftelijk zienswijzen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De zienswijzen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, Postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.

Bouwvergunningen, beslissingen
De directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer maakt bekend dat onderstaande beslissingen zijn genomen:

Toegestane meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
1256/01 Bosvoordelaan 1, bouwen van een tuinhuisje 05.12.2001 1333/01 Liviuslaan 12, bouwen van een serre 05.12.2001
Verleende bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending 900/01 Vredeoord, bouwen van een kantoorgebouw met parkeergarage 29.11.2001
1364/01 Engelsbergenstraat 67, uitbreiden van een woning door middel van een zwembad 30.11.2001
1329/01 Geert Grootestraat 69, uitbreiden van een woning 30.11.2001 787/01 Alard du Hamelstraat 24, verbouwen van een woning 30.11.2001 795/01 Meerhoven, plan Grasrijk, bouwen van een energiehuis met nutsruimten W3 30.11.2001
1560/01 Cotentinlaan 50, uitbreiden van een woning door middel van het aanbouwen van een serre 30.11.2001
1480/01 Diepenbrockstraat 32, verbouwen van een woning 30.11.2001 1132/01 De Vriesstraat 73, uitbreiden van een woonhuis/slaapkamer 03.12.2001
737/01 Ouverture, intern afbouwen van een gezondheidscentrum 03.12.2001
1991/98 Boschdijk, kavel 281, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot de erker aan de achterzijde 03.12.2001
920/01 Meerhoven, plan Grasrijk, bouwen van een telefooncentrale 03.12.2001
794/01 Meerhoven, plan Grasrijk, bouwen van een energiehuis met nutsruimten W1 03.12.2001
731/01 Koudenhovenseweg Noord 7, verbouwen van een woning 03.12.2001

1133/01 Chaussonstraat 4, uitbreiden van een woning 04.12.2001 1365/01 Cahorslaan 51, uitbreiden van een woning 04.12.2001 1414/01 Arcachonhof 8, verbouwen en uitbreiden van een woning 04.12.2001
1371/01 Dammestraat 6, uitbreiden van een woning met betrekking tot de keuken 05.12.2001
1400/01 Gelaarsde Kat 103, uitbreiden van een woning 05.12.2001 1368/01 Sint Gerardusplein 8, plaatsen van een tuinhuisje 05.12.2001 1576/01 Baltesakker 19, wijzigen van de gevel door middel van plaatsen van puien en een roldeur 05.12.2001
1392/01 Straatsburglaan 19, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 05.12.2001
1396/01 Vlokhovenseweg 27, verbouwen van een garage/berging 05.12.2001

1018/01 Ridderzaal 96, verbouwen en uitbreiden van een woning 05.12.2001
1628/01 Antoon Coolenlaan 1a, plaatsen van een gevelreclame 05.12.2001

1147/01 Reiskameraad 48, uitbreiden van een woning 05.12.2001 1494/01 Diepmeerven 76, plaatsen van twee dakkapellen in het achtergeveldakvlak 05.12.2001
1201/01 Winkelcentrum Woensel 57, plaatsen van een lichtreclame ten behoeve van Adecco 05.12.2001
1495/01 Kardinaal Van Rossumlaan 7, uitbreiden van een woning 05.12.2001
636/01 Dordognelaan 59, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 05.12.2001
1273/01 Professor Holstlaan 100, tijdelijk uitbreiden van een kantoorgebouw 05.12.2001
588/01 Poelhekkelaan 21, uitbreiden van een woning 05.12.2001
Aanhouden bouwaanvraag
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending 1395/99 Tramstraat 21, bouwen van een supermarkt, 18 appartementen en een parkeerkelder 05.12.2001

Niet in behandeling genomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending 1012/01 Voermanstraat 17, verbouwen en uitbreiden van een woning 03.12.2001
1580/01 Javalaan 149, plaatsen van een reclamebord 04.12.2001 1627/01 Tongelresestraat 343, plaatsen van een reclameobject 04.12.2001
1280/01 Hermanus Boexstraat 1a, aanbrengen van een reclameobject 04.12.2001

Intrekken verleende bouwvergunning
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending 212/00 Sint Claralaan 18, verbouwen en uitbreiden van een woning 30.11.2001

Geweigerde bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending 1094/01 Leostraat 112, uitbreiden van een woning 03.12.2001 991/01 Sterappelstraat 19, plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak 03.12.2001
1408/01 Boschdijk 60, plaatsen van een enkelzijdige lichtbak 04.12.2001
958/01 Stationsplein 22, aanbrengen van een lichtreclame 05.12.2001 1481/01 Heezerweg 247, uitbreiden van een woning 05.12.2001
Verleende monumentenvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
MO01/0019 Jan Steenstraat 1 t/m 15 en 2 t/m 16, Bosboomstraat 35 en 37 en Kempensebaan 42 en 44, slopen van 20 woningen 30.11.2001 MO01/0021 Stratumseind 77, uitbreiden van een horecaruimte 03.12.2001
Intrekken kamerverhuurvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
KV96.036 Ranonkelstraat 62 06.12.2001

De beslissing ligt gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1, (4e etage, van 9.00 tot 16.00 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier. Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissing is betrokken, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is toegezonden of uitgereikt aan de aanvrager of zo spoedig als redelijkerwijs van klager kan worden verlangd, hiertegen schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank te s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA s-Hertogenbosch. Tevens kan, in geval van spoedeisend belang, schriftelijk om een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Arrondissementsrechtbank te s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA s-Hertogenbosch. Indien u beroep instelt, dient u 225, (e 102,) griffierecht te betalen. Vraagt u tegelijk met het instellen van beroep of tijdens de beroepsprocedure om een voorlopige voorziening, dan dient u nog eens 225, (e 102,) griffierecht te betalen. Indien anders dan door een natuurlijk persoon beroep wordt ingesteld, dient 450, (e 204,) griffierecht te worden betaald. Wordt tegelijk met het instellen van beroep of tijdens de beroepsprocedure om een voorlopige voorziening gevraagd, dan dient eveneens 450, (e 204,) griffierecht te worden betaald.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...