Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bouwvergunningen en bouwaanvragen gemeente Eindhoven

Datum nieuwsfeit: 12-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eindhoven

Bouwvergunningen, aanvragen
De directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer maakt bekend dat onderstaande meldingen, bouw- en sloopaanvragen zijn ingediend:

Ingekomen melding
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst 1740/01 Wildeman 5, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 29.11.2001
1738/01 Lorentzstraat 8, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 29.11.2001
1747/01 Siriuspad 2, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 03.12.2001
1751/01 Sedanlaan 18, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 04.12.2001

Ingekomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst 812/01 Heuvel Galerie, aanpassen van de hoofdtrap forum en verbouwen van de fietsenkelder 28.11.2001
1731/00 Raatven 1, uitbreiden van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 28.11.2001
195/01 hoek Mispelhoefstraat-Oirschotsedijk, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het bouwen van een bedrijfshal met kantoren 28.11.2001
1732/01 Nuenenseweg 5, verbouwen van een voormalig klooster tot huisvesting verstandelijk gehandicapten 28.11.2001 1444/01 Aalsterweg 237, bouwen van een wintertuin 28.11.2001 2154/98 Ella Fitzgeraldlaan 49, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het bouwen van een woning 28.11.2001
1739/01 Eckartseweg Zuid 169, bouwen van een garage 29.11.2001 1737/01 Alsacelaan 77, uitbreiden van een woning 29.11.2001 1322/01 Hooge Zijde 14, plaatsen van 2 terreinzuilen en 1 bewegwijzeringspaneel 29.11.2001
639/00 Floralaan West 149, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het uitbreiden van een woning 29.11.2001
1742/01 Sint Bonifaciuslaan 58, uitbreiden van een woning 29.11.2001 1743/01 18 Septemberplein 17, tijdelijk plaatsen van een geldautomaatkiosk 29.11.2001
1255/01 Orionstraat 3, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het verbouwen en uitbreiden van gezondheidscentrum Orion 30.11.2001 1624/00 Marinus van Meelweg 13, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het bouwen van een bedrijfspand met kantoor 30.11.2001 1746/01 Haringvliet 48, bouwen van een hobbyruimte/berging 30.11.2001 1514/01 Freddy van Riemsdijkweg 7, plaatsen van een onverlichte zuil 03.12.2001
1745/01 Atilla 38, uitbreiden van een woning 30.11.2001 1744/01 Kruisstraat 182, plaatsen van een reclameobject 30.11.2001 1749/01 Lemmenslaan 52, verbouwen en uitbreiden van een woning 03.12.2001
1750/01 Atilla 36, uitbreiden van een woning 03.12.2001 314/01 Wal 11, verbouwen van de voorgevel van een nachtclub 03.12.2001
1752/01 Rector Baptistlaan 21, bouwen van een tijdelijk semi-permanent schoolgebouw voor maximaal 5 jaar 04.12.2001
1755/01 Zeelsterstraat 100a, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 04.12.2001
1015/01 Sint Lambertusstraat 13, verbouwen en uitbreiden van een woning 04.12.2001
1181/01 Baronielaan 63, uitbreiden van een woning door middel van een erker 04.12.2001
1968/00 Luchthavenweg 10, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het uitbreiden van een kantoorgebouw met productieruimte en nieuwe entree 04.12.2001
1753/01 Alard du Hamelstraat 31, bouwen van een tijdelijk semi-permanent schoolgebouw met peuterspeelzaal voor maximaal 5 jaar 04.12.2001
1757/01 in het sportpark aan de Oude Bosschebaan, bouwen van een tijdelijke kantine/clubhuis 04.12.2001
1754/01 Rechtestraat 13, wijzigen van een winkelpui en logo 04.12.2001

1469/01 Atrechtlaan 25, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 04.12.2001
1762/01 Vluttersven 40, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 05.12.2001
1763/01 Berkven 2, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 05.12.2001

Ingekomen sloopaanvragen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst SL01/0126 Het Schaapsdijk 72, slopen van een woning en bijgebouw 03.12.2001

De ingekomen meldingen, bouw- en sloopaanvragen zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.

Te verlenen bouwvergunningen/vrijstellingen
Van 13 december 2001 tot en met 27 december 2001 liggen bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1 (4e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:
* bouwen van een bedrijvenverzamelgebouw, Esp op bedrijventerrein Bokt West (1026/01);

* bouwen van een kantoor en magazijn, Esp op bedrijventerrein Bokt West (688/01).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 3, lid 3.2 van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Bokt West 2000. Gedurende bovengenoemde termijn is iedere belanghebbende in de gelegenheid zijn/haar zienswijze met betrekking tot deze voornemens schriftelijk naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De zienswijzen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, Postbus 998, 5600 AZ Eindhoven. Van 13 december 2001 tot en met 27 december 2001 liggen bij bovengenoemde locaties voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en), behorende bij het plan tot het:

* bouwen van tijdelijke kantoorhuisvesting, Karel de Grotelaan 4/Maria van Bourgondiëlaan (1715/01).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Van 13 december 2001 tot en met 9 januari 2002 liggen bij bovengenoemde locaties tevens voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en), behorende bij het plan tot het:
* bouwen van een trap naar balkon, een klimplantenlijst en een plantenkas, Sagittalaan 23 (1198/01);

* bouwen van een garage, Maan Wijzenbeeklaan 1 (1633/01).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Van 13 december 2001 tot en met 9 januari 2002 liggen bij bovengenoemde locaties eveneens voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en), alsmede de ruimtelijke onderbouwing behorende bij het plan tot het:
* bouwen van bedrijfsruimten met kantoren, Jan Hilgersweg/Henri Wijnmalenweg (1695/00).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, lid1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

* uitbreiden van hotel Royal, Stratumsedijk 21b t/m 23f (414/01).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen deze voornemens schriftelijk zienswijzen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De zienswijzen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, Postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.

Bouwvergunningen, beslissingen
De directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer maakt bekend dat onderstaande beslissingen zijn genomen:

Toegestane meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
1256/01 Bosvoordelaan 1, bouwen van een tuinhuisje 05.12.2001 1333/01 Liviuslaan 12, bouwen van een serre 05.12.2001
Verleende bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending 900/01 Vredeoord, bouwen van een kantoorgebouw met parkeergarage 29.11.2001
1364/01 Engelsbergenstraat 67, uitbreiden van een woning door middel van een zwembad 30.11.2001
1329/01 Geert Grootestraat 69, uitbreiden van een woning 30.11.2001 787/01 Alard du Hamelstraat 24, verbouwen van een woning 30.11.2001 795/01 Meerhoven, plan Grasrijk, bouwen van een energiehuis met nutsruimten W3 30.11.2001
1560/01 Cotentinlaan 50, uitbreiden van een woning door middel van het aanbouwen van een serre 30.11.2001
1480/01 Diepenbrockstraat 32, verbouwen van een woning 30.11.2001 1132/01 De Vriesstraat 73, uitbreiden van een woonhuis/slaapkamer 03.12.2001
737/01 Ouverture, intern afbouwen van een gezondheidscentrum 03.12.2001
1991/98 Boschdijk, kavel 281, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot de erker aan de achterzijde 03.12.2001
920/01 Meerhoven, plan Grasrijk, bouwen van een telefooncentrale 03.12.2001
794/01 Meerhoven, plan Grasrijk, bouwen van een energiehuis met nutsruimten W1 03.12.2001
731/01 Koudenhovenseweg Noord 7, verbouwen van een woning 03.12.2001

1133/01 Chaussonstraat 4, uitbreiden van een woning 04.12.2001 1365/01 Cahorslaan 51, uitbreiden van een woning 04.12.2001 1414/01 Arcachonhof 8, verbouwen en uitbreiden van een woning 04.12.2001
1371/01 Dammestraat 6, uitbreiden van een woning met betrekking tot de keuken 05.12.2001
1400/01 Gelaarsde Kat 103, uitbreiden van een woning 05.12.2001 1368/01 Sint Gerardusplein 8, plaatsen van een tuinhuisje 05.12.2001 1576/01 Baltesakker 19, wijzigen van de gevel door middel van plaatsen van puien en een roldeur 05.12.2001
1392/01 Straatsburglaan 19, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 05.12.2001
1396/01 Vlokhovenseweg 27, verbouwen van een garage/berging 05.12.2001

1018/01 Ridderzaal 96, verbouwen en uitbreiden van een woning 05.12.2001
1628/01 Antoon Coolenlaan 1a, plaatsen van een gevelreclame 05.12.2001

1147/01 Reiskameraad 48, uitbreiden van een woning 05.12.2001 1494/01 Diepmeerven 76, plaatsen van twee dakkapellen in het achtergeveldakvlak 05.12.2001
1201/01 Winkelcentrum Woensel 57, plaatsen van een lichtreclame ten behoeve van Adecco 05.12.2001
1495/01 Kardinaal Van Rossumlaan 7, uitbreiden van een woning 05.12.2001
636/01 Dordognelaan 59, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 05.12.2001
1273/01 Professor Holstlaan 100, tijdelijk uitbreiden van een kantoorgebouw 05.12.2001
588/01 Poelhekkelaan 21, uitbreiden van een woning 05.12.2001
Aanhouden bouwaanvraag
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending 1395/99 Tramstraat 21, bouwen van een supermarkt, 18 appartementen en een parkeerkelder 05.12.2001

Niet in behandeling genomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending 1012/01 Voermanstraat 17, verbouwen en uitbreiden van een woning 03.12.2001
1580/01 Javalaan 149, plaatsen van een reclamebord 04.12.2001 1627/01 Tongelresestraat 343, plaatsen van een reclameobject 04.12.2001
1280/01 Hermanus Boexstraat 1a, aanbrengen van een reclameobject 04.12.2001

Intrekken verleende bouwvergunning
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending 212/00 Sint Claralaan 18, verbouwen en uitbreiden van een woning 30.11.2001

Geweigerde bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending 1094/01 Leostraat 112, uitbreiden van een woning 03.12.2001 991/01 Sterappelstraat 19, plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak 03.12.2001
1408/01 Boschdijk 60, plaatsen van een enkelzijdige lichtbak 04.12.2001
958/01 Stationsplein 22, aanbrengen van een lichtreclame 05.12.2001 1481/01 Heezerweg 247, uitbreiden van een woning 05.12.2001
Verleende monumentenvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
MO01/0019 Jan Steenstraat 1 t/m 15 en 2 t/m 16, Bosboomstraat 35 en 37 en Kempensebaan 42 en 44, slopen van 20 woningen 30.11.2001 MO01/0021 Stratumseind 77, uitbreiden van een horecaruimte 03.12.2001
Intrekken kamerverhuurvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
KV96.036 Ranonkelstraat 62 06.12.2001

De beslissing ligt gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1, (4e etage, van 9.00 tot 16.00 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier. Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissing is betrokken, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is toegezonden of uitgereikt aan de aanvrager of zo spoedig als redelijkerwijs van klager kan worden verlangd, hiertegen schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank te s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA s-Hertogenbosch. Tevens kan, in geval van spoedeisend belang, schriftelijk om een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Arrondissementsrechtbank te s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA s-Hertogenbosch. Indien u beroep instelt, dient u 225, (e 102,) griffierecht te betalen. Vraagt u tegelijk met het instellen van beroep of tijdens de beroepsprocedure om een voorlopige voorziening, dan dient u nog eens 225, (e 102,) griffierecht te betalen. Indien anders dan door een natuurlijk persoon beroep wordt ingesteld, dient 450, (e 204,) griffierecht te worden betaald. Wordt tegelijk met het instellen van beroep of tijdens de beroepsprocedure om een voorlopige voorziening gevraagd, dan dient eveneens 450, (e 204,) griffierecht te worden betaald.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie