Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Afspraken samenwerkingsprogramma s Nederlandse Antillen

Datum nieuwsfeit: 12-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

www.minbzk.nl

MINBZK:Afspraken samenwerkingsprogramma s Nederlandse Antillen

Afspraken over meerjarige samenwerkingsprogramma s met Nederlandse Antillen

Staatssecretaris Gijs de Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) stelt de komende jaren 112 miljoen Antilliaanse gulden per jaar beschikbaar (153 miljoen Nederlandse gulden) voor duurzame economische ontwikkeling, bestuurlijke ontwikkeling en onderwijs op de Nederlandse Antillen. Over deze drie terreinen zijn meerjarige samenwerkingsprogramma's tussen Nederland en de Nederlandse Antillen afgesproken, die lopen tot en met 2006. Binnen het budget van 112 miljoen gulden per jaar kan de Antilliaanse regering voorstellen doen voor activiteiten. Een groot deel van dit budget wordt overigens in 2002 al besteed aan lopende projecten.

Per 1 juni komt er een onafhankelijke Antilliaanse Ontwikkelingsbank die de Nederlandse bijdrage aan de drie samenwerkingsprogramma's zal beheren. Nederland hoeft zich dan niet meer in detail te bemoeien met de goedkeuring van de verschillende activiteiten binnen de programma's. Op deze manier wordt de overstap gemaakt van projectfinanciering (waarbij Nederland een veelheid aan projecten beoordeelt) naar programmafinanciering (waarbij Nederland en de Nederlandse Antillen politieke overeenstemming hebben over de hoofdlijnen van een meerjarenprogramma, en de beoordeling van projecten wordt overgelaten aan de onafhankelijke ontwikkelingsbank).

In 2002 gaat vooralsnog 50 procent van het beschikbare budget naar duurzame economische ontwikkeling (56 miljoen Antilliaanse gulden, 77 miljoen Nederlandse gulden). Vijfentwintig procent gaat naar bestuurlijke ontwikkeling (28 miljoen Antilliaanse gulden, 38 miljoen Nederlandse gulden) en eveneens 25 procent naar onderwijs (28 miljoen Antilliaanse gulden, 38 miljoen Nederlandse gulden). Deze verdeling kan later nog verschuiven.

Duurzame economische ontwikkeling

Voor duurzame economische ontwikkeling is volgend jaar 56 miljoen Antilliaanse gulden beschikbaar (77 miljoen Nederlandse gulden). Doel van het samenwerkingsprogramma is het realiseren van economische groei op een duurzame basis, zowel voor het Land als de verschillende eilanden. In het programma passen projecten die gericht zijn op het creëren van macro-economische stabiliteit en een goed investeringsklimaat en het stimuleren van specifieke economische sectoren. Verder kunnen ondersteunende activiteiten plaatsvinden om natuur en milieu te beschermen.

Bestuurlijke Ontwikkeling

Voor het verbeteren van de kwaliteit van bestuur van Land en eilanden is volgend jaar 28 miljoen Antilliaanse gulden uitgetrokken (38 miljoen Nederlandse gulden). Doel van dit programma is onder meer het democratisch gehalte en de integriteit van het openbaar bestuur te verbeteren. De doelmatigheid en de effectiviteit van de ambtelijke organisatie moet omhoog. De betrouwbaarheid van het bestuur en het ambtelijk apparaat moeten verbeterd worden. Hierdoor kunnen burgers tevreden zijn over de dienstverlening van een klantvriendelijker overheid.
De Nederlandse Antillen zullen voorstellen doen over het versterken van organen die een controlerende rol spelen (zoals Raad van Advies, Rekenkamer en de Staten). Ook komen er voorstellen voor maatregelen die het vertrouwen in de overheid verbeteren. Het beheer van financiën en het begrotingsbeheer worden verbeterd. Verder zal door de overheden meer gebruik gemaakt worden van moderne informatie- en communicatietechnologie. Bij het verbeteren van het functioneren van zowel het ambtelijk als het bestuurlijk apparaat ligt de nadruk op het versterken van het besef van en garanties voor publieke verantwoordelijkheid.

Onderwijs

Voor onderwijs is volgend jaar eveneens 28 miljoen Antilliaanse gulden beschikbaar (38 miljoen Nederlandse gulden).
Alle Antilliaanse kinderen en jongeren moeten kwalitatief goed onderwijs kunnen krijgen. Op die manier krijgt iedereen gelijke mogelijkheden om zich ten volle te ontwikkelen, en krijgt iedereen kansen om deel te nemen aan het economisch en maatschappelijk leven.
Het onderwijsprogramma valt in drie delen uiteen:
- Institutionele en organisatorische versterking. Hieronder valt het versterken van het Departement van Onderwijs en de onderwijsdiensten van de eilanden.

- Funderend onderwijs. Hieronder vallen in ieder geval vernieuwing en verbetering van het kleuter- en basisonderwijs, het speciaal onderwijs en de eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs. Ook komt er voorschoolse opvang. De docentenopleidingen worden verbeterd, en ook zittende leerkrachten en huidige studenten aan de docentenopleidingen krijgen na- en bijscholing. Er komt een systeem om de kwaliteit van het funderend onderwijs te bewaken.

- Beroepsonderwijs. Hieronder vallen vernieuwing en verbetering van het Voorbereidend Secundair Beroepsonderwijs (bvo en mavo), van het Secundair Beroepsonderwijs (mbo, leer/werktrajecten van Feffik, toeristische en horeca-opleidingen).

Noot voor de redactie/

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie