Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluit hardheidsgevallen herstructurering varkenshouderij

Datum nieuwsfeit: 12-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
TRCJZ/2001/16589
datum
12-12-2001

onderwerp
Besluit hardheidsgevallen herstructurering varkenshouderij doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

In reactie op uw bovengenoemde brief deel ik u het volgende mede.

In mijn brief van 18 juni 2001 aan uw Kamer (Kamerstukken II 2000/01, 25 448, nr. 42, blz. 5) heb ik de taakomschrijving uiteengezet van de commissie van wijzen. De commissie zal zich uitspreken over de drie in die brief vermelde groepen van gevallen, waarbij zich naar het oordeel van LTO onbillijkheden van overwegende aard zouden voordoen. LTO zal ter adstructie uit elke groep enkele representatieve gevallen voordragen. De commissie buigt zich dus niet afzonderlijk over de situatie van M.H.M. en R.B.M. van Aken te Etten.

Mocht de uitspraak van de commissie inhouden dat het Besluit voor een bepaalde groep van gevallen een onvoldoende voorziening treft, dan zal ik een voordracht voor een algemene maatregel van bestuur doen die ertoe strekt het Besluit zodanig te wijzigen dat voor deze hele groep de onbillijkheid wordt weggenomen voorzover deze van overwegende aard is.

Ik vertrouw erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst


---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie