Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vandaag in de Tweede Kamer

Datum nieuwsfeit: 13-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.* update 10.15 uur

donderdag 13 december 2001

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint om 10.15 uur.

Na een hamerstuk rondt de Kamer het debat af over de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2002 (te beginnen met het antwoord van de regering in eerste termijn).

Vervolgens debatteert de Kamer over de wijziging van de wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (WAJONG). De wijziging betreft een verbeterde formulering van de hardheidsclausule inzake de export van het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering naar het buitenland.

Ten slotte debatteert de Kamer over de Wet op het onderwijstoezicht. Binnen het onderwijs wordt gestreefd naar een nieuw evenwicht tussen regelgeving door de overheid en zelfregulering door de onderwijsinstellingen. Om dit te kunnen realiseren wordt een taakverdeling tussen de minister en de Inspectie van het onderwijs vastgesteld.

· Onmiddellijk na de middagpauze stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast en volgen stemmingen.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN


*Europese Zaken en Buitenlandse Zaken: 10.00 tot ca. 12.00 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Agenda: algemeen overleg met minister president Kok, minister Van Aartsen en staatssecretaris Benschop (beiden Buitenlandse Zaken) over vergaderingen van de ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten van de Europese Unie.

Justitie en Buitenlandse Zaken: 10.00 tot ca. 12.00 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Kalsbeek (Justitie) over de aanpak van doorlooptijden voor de machtiging tot voorlopig verblijf (MVV).

Economische Zaken: 10.00 tot ca. 13.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Jorritsma-Lebbink en staatssecretaris Ybema (beiden Economische Zaken) over onder meer het advies van de Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) over universitair octrooibeleid ter bevordering van kennisbenutting.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 10.45 tot ca. 13.45 uur Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met minister Borst-Eilers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over de positie van de algemene ziekenhuizen. Er wordt onder meer gesproken over: -de ziekenhuissituatie in Noord-Limburg;
-sturingsmogelijkheden van de Wet ziekenhuis- voorzieningen (WZV);

-de toekomst van het Slotervaartziekenhuis.
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 11.00 tot ca. 13.00 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Adelmund (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over schooltijden in het basisonderwijs.

Buitenlandse Zaken: 13.00 tot ca. 15.30 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Agenda: algemeen overleg met de ministers Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) en Herfkens
(Ontwikkelingssamenwerking) over onder meer de notitie Mensenrechtenbeleid 2001 en de actuele mensenrechtensituatie in Guatemala en Egypte.

Justitie: 13.15 tot ca. 15.15 uur - Suze Groenewegzaal
Agenda: algemeen overleg met minister Korthals (Justitie) over een herziening van de rechterlijke organisatie (HRO). De HRO heeft betrekking op de definitieve vormgeving van de bestuursrechtspraak.

Verkeer en Waterstaat: 13.30 tot ca. 15.30 uur Van Someren-Downerzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over:

-de Europese Binnenvaartconferentie;
-de financiering van havenontvangstinstallaties;
-de toegankelijkheid van de Maasvlakte voor de binnenvaart.


*Economische Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 13.30 tot ca. 16.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Jorritsma-Lebbink en staatssecretaris Ybema (beiden Economische Zaken) over onder meer stimulering tot het toepassen van internet en elektronisch zakendoen van het Midden- en Kleinbedrijf en de bijdrage van buitenlandse bedrijven aan de Nederlandse kenniseconomie.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 14.00 tot ca. 17.00 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met minister Hermans (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over de toepassing van informatie- en communicatietechnologie in het onderwijs.


*Europese Zaken en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 14.30 tot ca. 15.30 uur - Aletta Jacobszaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Faber (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) over vergaderingen van de ministers van Visserij van de lidstaten van de Europese Unie.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 15.00 tot ca. 17.00 uur Klompézaal

Agenda: algemeen overleg met minister De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over onder meer de effectiviteit van personeelsmanagement binnen de overheid en over de kwaliteit van de rijksoverheid.

Verkeer en Waterstaat: 15.30 tot ca. 17.30 uur Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over de Betuweroute.

Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 15.30 tot ca. 17.30 uur

Suze Groenewegzaal

Agenda: algemeen overleg met de ministers Korthals (Justitie) en Borst-Eilers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over besnijdenis van vrouwen en meisjes.

Justitie: 18.00 tot ca. 20.00 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met minister Korthals (Justitie) over het gebruik van vingerafdrukken van vreemdelingen.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Verkeer en Waterstaat: 10.00 tot ca. 11.00 uur Klompézaal

Agenda: gesprek met de president-directeur en de president- commissaris van de Nederlandse Spoorwegen over de toestand op het spoor.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 11.30 uur Klompézaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.

*Defensie: 12.15 uur - Aletta Jacobszaal
Agenda: procedures.

Verzoekschriften: 13.00 Klompézaal

AANBIEDINGEN

De voorzitter van de vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport neemt om 10.15 uur een petitie in ontvangst uit handen van vertegenwoordigers van de gezamenlijke colleges van Burgemeesters en Wethouders van de gemeenten Baarn, Alphen aan de Rijn, Kerkrade, Oldenzaal, Oss, Schouwen-Duiveland en Velsen. De petitie heeft onder meer betrekking op de positie van de algemene ziekenhuizen (hal Binnenhof 1a).

De voorzitter van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken neemt om 12.45 uur een petitie in ontvangst uit handen van een delegatie van de Initiatiefgroep Solidariteit met Argentinië Juist Nu. De petitie heeft onder meer betrekking op de ondersteuning van mensenrechtenorganisaties in Argentinië (hal Plein 2).

KAMERLEDEN ONTVANGEN

Leden van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken ontvangen vanaf 15.30 uur de heer Ophir-Paz, lid van de Knesset voor de Arbeiderspartij (Wttewaall van Stoetwegenzaal).

WERKBEZOEK

Leden van de vaste Commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer brengen tot en met 14 december een bezoek aan Harlingen, Ameland en Leeuwarden. Het bezoek staat in het teken van de PKB (Planologische Kern Beslissing) Waddenzee, die recent aan de Kamer is aangeboden. De volgende leden nemen deel aan het bezoek: Meijer (CDA), Van Wijmen (CDA), Witteveen-Hevinga (PvdA), Luchtenveld (VVD), Augusteijn-Esser (D66), Van der Steenhoven (GroenLinks), Poppe (SP) en Middelkoop (ChristenUnie).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie